Anda di halaman 1dari 1

Pengimbuhan

Bentuk terikat yang ditambahkan pada kata yang lain


Kategori :
Imbuhan awalan
Imbuhan akhiran
Imbuhan apitan
imbuhan sisipan
Ada dua golongan kata yang
terbentuk apabila menambah
imbuhan:
1. Imbuhan kata nama
2. Imbuhan kata kerja

Kata Nama
Awalan :
ke-, pe-, pem-, pen-,
peng-, penge-, per-,
dan pel-,
contoh: ketua,
pelancong, pemburu,
pengurus, pengeluar
dan pelajar

Apitan :
kean, pean,
peman, penan,
peng.an, pengean,
peran, pelan
contoh :
kedudukan,pelantikan,p
embalakan,pencapaian,
permainan,pelajaran
Akhiran :
-an, -man, - wan, -
wati,- ita
Contoh:
Lukisan, seniman,
jutawan, wirawati,
biduanita
Awalan : ber-, men-, ter-, memper-
Contoh : bermain, mendengar, tersepak,
memperlahan
Kata Kerja
Apitan : beran, berkan, menkan, men.i,
memperkan
Contoh : berpelukan, berpandukan,
menjalankan, mendahului, memperdebatkan