Anda di halaman 1dari 3

Borang soal selidik

Tajuk :
Mengenal pasti punca-punca pembuangan sampah di Pasar Gunung Rapat

Objektif kajian :
Mengenal pasti punca-punca pembuangan sampah di Pasar Gunung Rapat dan kesan-kesan
yang dialami oleh penduduk di Kampung Gunung Rapat terhadap pembuangan sampah sarap


Tandakan ( / ) mana-mana yang berkenaan.

Jantina : Lelaki Perempuan

Bangsa : Melayu Cina India Lain-lain

Umur : 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Tandakan ( / ) untuk soalan-soalan berkenaan.

Punca berlakunya pembuangan sampah di Pasar Gunung Rapat


No Pekara Sangat
setuju
Setuju Tidak
pasti
Tidak
setuju
Sangat
tidak
setuju
1 Pembuangan sampah berlaku kerana
sikap tidak bertanggungjawab segelintir
penduduk.


2 Pasar Gunung Rapat merupakan satu-
satunya tempat untuk membuang sampah.

3 Pembuangan sampah berlaku kerana
kurang didikan terhadap alam sekitar.

4 Pembuangan sampah berlaku kerana
pihak berkuasa tidak menjalankan
tindakan yang tegas terhadap pesalah.

5 Pembuangan sampah kerana sikap
mementingkan diri.

6 Pembuangan sampah berlaku kerana
tiada pemungutan sampah pada setiap
hari.

7 Pembuangan sampah berlaku kerana
kekurangan disiplin menjaga kebersihan.

8 Pembuangan sampah berlaku kerana
tiada pemantauan daripada pihak
berkuasa.

9 Pembuangan sampah berlaku kerana
denda yang dikenakan kurang.

10 Pembuangan sampah secara tidak
bertanggungjawab telah menjadi satu
tabiat.

11 Pembuangan sampah berlaku kerana
Dewan Bandaraya Ipoh tidak mengutip
sampah.


12 Pembuangan sampah berlaku kerana hari
pemungutan sampah adalah tidak tetap.

13 Pembuangan sampah dilakukan oleh
warga tua sahaja.

14 Pada pendapat anda, adakah pembuangan
sampah dilakukan demi kesenangan diri.

15 Pada pendapat anda, adakah pembuangan
sampah saiz besar berlaku kerana tiada
pelupusan dilakukan.Kesan pembuangan sampah terhadap penduduk Kampung Gunung Rapat

No Perkara Sangat
setuju
Setuju Tidak
pasti
Tidak
setuju
Sangat
tidak
setuju
1 Pembuangan sampah menyebabkan
persekitaran di kawasan ini berbau busuk.

2 Pembuangan sampah menyebabkan
keluarga anda mudah jatuh sakit.

3 Pembuangan sampah menyebabkan
pembiakan nyamuk.

4 Pembuangan sampah menyebabkan
pembiakan tikus.

5 Pembuangan sampah menyebabkan
pembiakan anjing liar.

6 Pembuangan sampah menyebabkan
longkang tersumbat.

7 Pembuangan sampah menyebabkan
penyakit berjangkit.

8 Pembuangan sampah menjejaskan
perniagaan penjaja.

9 Pembuangan sampah menyebabkan
kesesatan jalan di kawasan pasar.

10 Pembuangan sampah menjejaskan nama
baik kampung ini.

11 Pembuangan sampah menyebabkan
pergaduhan dengan jiran.

12 Pembuangan sampah menyebabkan
banjir berlaku.

13 Pembuangan sampah menyebabkan
ketidakselasaan.

14 Pembuangan sampah menyebabkan
kecerian dan keharmonian penduduk
terganggu.

15 Pada pendapat anda, adakah pembuangan
sampah ini membawa masalah kepada
anda.