Anda di halaman 1dari 228

MODUL

Kemahiran Belajar
Dihasilkan Oleh:

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING,
DAERAH BATANG PADANG,
PERAK DARUL RIDZUAN.
Masuk
w
K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
E
N
D
E
N
G
A
R

D
A
N

M
E
N
C
A
T
A
T

KEMAHIRAN BERTANYA
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGURUSAN STRESS
KEMAHIRAN MENGINGAT
KEMAHIRAN MEMBUAT NOTA
PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN MENCATAT
BELAJAR DALAM KUMPULAN
DEFINISI
MASA BERTANYA CARA BERTANYA
BERANI BERTANYA MALU BERTANYA
menu
utama
Kemahiran Bertanya dalam pembelajaran
merupakan teknik menyoal guru semasa atau
selapas proses pengajaran dan bembelajaran
KONSEP
MENU UTAMA
t
KEPENTINGAN
u
Untuk mengetahui masalah
yang tidak difahami.
Untuk mengenal perkataan-perkataan
atau istilah baru.
Untuk mendapat penjelasan yang lebih
baik apabila terdapat masalah
Untuk memantapkan pemahaman semasa
pengajaran & pembelajaran
MENU UTAMA
t
u
Untuk mengetahui masalah
yang tidak difahami.
Untuk mengenal perkataan-perkataan
atau istilah baru.
Untuk mendapat penjelasan yang lebih
baik apabila terdapat masalah
Untuk memantapkan pemahaman semasa
pengajaran & pembelajaran
MENU UTAMA
t
u
Masalah kurang faham dapat diselesaikan

MENU UTAMA
t
u

Memantapkan pemahamam terhadap istilah
semasa proses pengajaran dan pembelajaran
Mendapat penjelasan yang lebih baik apabila
terdapat masalah
MENU UTAMA
t
u
Masalah kurang faham dapat diselesaikan


Memantapkan pemahamam terhadap istilah
semasa proses pengajaran dan pembelajaran
Mendapat penjelasan yang lebih baik apabila
terdapat masalah
Apabila kurang memahami selepas penerangan guru.
Apabila menghadapi masalah .
Apabila diberi peluang oleh guru.
Apabila selepas guru memberi penerangan.
Apabila guru berada di bilik guru.

MENU UTAMA
t
u
Apabila kurang memahami selepas penerangan guru.
Apabila menghadapi masalah .
Apabila diberi peluang oleh guru.
Apabila selepas guru memberi penerangan.
Apabila guru berada di bilik guru.

MENU UTAMA
t
u
CARA MENGEMUKAKAN SOALAN
BENTUK SOALAN
BAGAIMANAKAH CARA BERTANYA
MENU UTAMA
t
APAKAH YANG HENDAK DITANYA
u
Cikgu,apa
makna
Cikgu,bagaimana
Ia berfungsi

Cikgu,berapa
Banyakkah.
Cikgu,tolong
Jelaskan sekali
Lagi
Cikgu,boleh ulang
Apakah kegunaan..
Cikgu,apakah
perbezaan
antara..

MENU UTAMA
t
u
Cikgu,apa
makna
Cikgu,bagaimana
Ia berfungsi

Cikgu,berapa
Banyakkah.
Cikgu,tolong
Jelaskan sekali
Lagi
Cikgu,boleh ulang
Apakah kegunaan..
Cikgu,apakah
perbezaan
antara..

MENU UTAMA
t
u
BENTUK SOALAN
Ringkas dan tepat.
Soalan boleh difahami oleh pelajar-pelajar lain.
Soalan itu akan memberi faedah kepada penanya dan pelajar lain.
MENU UTAMA
t
u
BENTUK SOALAN
Ringkas dan tepat.
Soalan boleh difahami oleh pelajar-pelajar lain.
Soalan itu akan memberi faedah kepada penanya dan pelajar lain.
MENU UTAMA
t
u
BAGAIMANAKAH CARA
BERTANYA?

Mengangkat tangan.
Bangun apabila dibenarkan guru.
Mulakan dengan Cikgu..
Gunakan ayat yang ringkas dan tepat.
Berkeyakinan serta suara yang jelas dan lancar.
Tamatkan dengan Terima kasih cikgu.

MENU UTAMA
t
u
BAGAIMANAKAH CARA
BERTANYA?

Mengangkat tangan.
Bangun apabila dibenarkan guru.
Mulakan dengan Cikgu..
Gunakan ayat yang ringkas dan tepat.
Berkeyakinan serta suara yang jelas dan lancar.
Tamatkan dengan Terima kasih cikgu.

MENU UTAMA
t
u
1.Perkataan baru.

2.Istilah baru.
3.Gambarajah yang kabur.
4.Formula yang rumit.
5.Konsep yang susah dan kurang faham.
MENU UTAMA
t
u
1.Perkataan baru.

2.Istilah baru.
3.Gambarajah yang kabur.
4.Formula yang rumit.
5.Konsep yang susah dan kurang faham.
MENU UTAMA
t
u
BAGAIMANA UNTUK BERANI
BERTANYA
Bertanya kepada kawan rapat anda.

Berbincang dengan kawan di sebelah anda.

Berbincang dengan kawan dalam kumpulan .

Mendampingi guru anda.

Bertanya guru secara berseorangan.
MENU UTAMA
t
u
BAGAIMANA UNTUK BERANI
BERTANYA
Bertanya kepada kawan rapat anda.

Berbincang dengan kawan di sebelah anda.

Berbincang dengan kawan dalam kumpulan .

Mendampingi guru anda.

Bertanya guru secara berseorangan.
MENU UTAMA
t
u
Rasa rendah diri

MENU UTAMA
t
u
Bimbang ditertawakan oleh rakan

Merasakan orang lain lebih penting
(sedangkan orang lain lebih pandai)
Tidak yakin pada diri sendiri
MENU UTAMA
t
u
Rasa rendah diri

Bimbang ditertawakan oleh rakan

Merasakan orang lain lebih penting
(sedangkan orang lain lebih pandai)
Tidak yakin pada diri sendiri
S
T
A
R
SKILLS (KEMAHIRAN)
TECHNIQUES (TEKNIK)
ATTITUDES (SIKAP)
READINESS (KESEDIAAN)
menu
utama
MEMBUAT NOTA
MEMBACA
MENCATAT
MENGINGAT MENDENGAR
URUS MASA
MENU UTAMA
t
u
MEMBUAT NOTA
MEMBACA
MENCATAT
MENGINGAT MENDENGAR
URUS MASA
MENU UTAMA
t
u
PERBINCANGAN AGIH MASA
MENJAWAB
SOALAN
TECHNIQUES
(TEKNIK)
MENU UTAMA
t
u
ATTITUDES (SIKAP)
BERFIKIRAN
POSITIF
YAKIN
SABAR
KAWALAN
KENDIRI
STABIL
EMOSI
MENU UTAMA
t
u
ATTITUDES (SIKAP)
BERFIKIRAN
POSITIF
YAKIN
SABAR
KAWALAN
KENDIRI
STABIL
EMOSI
MENU UTAMA
t
u
MENTAL
FIZIKAL
EMOSI
PSIKOLOGI
SOSIAL
MENU UTAMA
u
t
MENTAL
FIZIKAL
EMOSI
PSIKOLOGI
SOSIAL
MENU UTAMA
u
t
Persediaan Awal Peperiksaan
Merekod tarikh, masa dan tempat bagi setiap ujian
atau peperiksaan di atas kelendar pengurusan masa
Mempunyai nota yang teratur dan lengkap
Memberi tumpuan kepada subjek yang penting dan yang lemah
Mengatur masa belajar secara sistematik dan mematuhinya
Membuat senarai semak subjek mengikut tajuk
untuk mengulangkaji
Membuat latihan berpandukan soalan peperiksaan / ulangkaji
Kenalpasti soalan
Jawab ikut masa soalan sebenar
Semak jawapan
Kenalpasti kekuatan / kelemahan
PERSEDIAAN UNTUK PELAJAR
MENU UTAMA
u
t
Persediaan Awal Peperiksaan
Merekod tarikh, masa dan tempat bagi setiap ujian
atau peperiksaan di atas kelendar pengurusan masa
Mempunyai nota yang teratur dan lengkap
Memberi tumpuan kepada subjek yang penting dan yang lemah
Mengatur masa belajar secara sistematik dan mematuhinya
Membuat senarai semak subjek mengikut tajuk
untuk mengulangkaji
Membuat latihan berpandukan soalan peperiksaan / ulangkaji
Kenalpasti soalan
Jawab ikut masa soalan sebenar
Semak jawapan
Kenalpasti kekuatan / kelemahan
PERSEDIAAN UNTUK PELAJAR
MENU UTAMA
u
t
PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
6-8 MINGGU SEBELUM PEPERIKSAAN
MINGGU TERAKHIR
SEHARI SEBELUM PEPERIKSAAN
HARI PEPERIKSAAN
SEMASA PEPERIKSAAN
SELEPAS PEPERIKSAAN
merancang aktiviti dalam cuti
merancang kerjaya jangka pendek
dapatkan maklumat kemasukkan ke IPT

MENU UTAMA
u
t
SEHARI SEBELUM PEPERIKSAAN


AMBIL TAHU KEDUDUKAN TEMPAT DI DEWAN PEPERIKSAAN
LIHAT NOTA BUKAN BUKU TEKS
LIHAT JADUAL PEPERIKSAAN
(SEMAK SUBJEK & MASA PEPERIKSAAN)
PASTIKAN : KAD PENGENALAN ADA
: ALAT TULIS LENGKAP
: PAKAIAN TELAH DISEDIAKAN
BERTENANG(EMOSI STABIL)
PERSEDIAAN MENTAL YANG MANTAP
SEMBAHYANG HAJAT
SOKONGAN MORAL
TIDUR AWAL
MENU UTAMA
t
u
SEHARI SEBELUM PEPERIKSAAN


AMBIL TAHU KEDUDUKAN TEMPAT DI DEWAN PEPERIKSAAN
LIHAT NOTA BUKAN BUKU TEKS
LIHAT JADUAL PEPERIKSAAN
(SEMAK SUBJEK & MASA PEPERIKSAAN)
PASTIKAN : KAD PENGENALAN ADA
: ALAT TULIS LENGKAP
: PAKAIAN TELAH DISEDIAKAN
BERTENANG(EMOSI STABIL)
PERSEDIAAN MENTAL YANG MANTAP
SEMBAHYANG HAJAT
SOKONGAN MORAL
TIDUR AWAL
MENU UTAMA
t
u
MINGGU MINGGU AKHIR
ULANGKAJI BERTERUSAN
CUBA JAWAB SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN LEPAS DALAM
SUASANA PEPERIKSAAN SEBENAR.
ULANGKAJI SECARA INDIVIDU /KUMPULAN
MENJAGA KESIHATAN
MAKANAN SEIMBANG
RIADAH YANG MINIMA
TIDUR DAN REHAT YANG CUKUP
EMOSI YANG STABIL
JUMPA DOKTOR DENGAN SEGERA JIKA PERLU.
BERMOTIVASI
MAHU BERJAYA DENGAN CEMERLANG
SEMBAHYANG HAJAT
BERDOA.
MENU UTAMA
t
u
MINGGU MINGGU AKHIR
ULANGKAJI BERTERUSAN
CUBA JAWAB SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN LEPAS DALAM
SUASANA PEPERIKSAAN SEBENAR.
ULANGKAJI SECARA INDIVIDU /KUMPULAN
MENJAGA KESIHATAN
MAKANAN SEIMBANG
RIADAH YANG MINIMA
TIDUR DAN REHAT YANG CUKUP
EMOSI YANG STABIL
JUMPA DOKTOR DENGAN SEGERA JIKA PERLU.
BERMOTIVASI
MAHU BERJAYA DENGAN CEMERLANG
SEMBAHYANG HAJAT
BERDOA.
MENU UTAMA
t
u
HARI PEPERIKSAAN
BANGUN AWAL PAGI
SARAPAN YANG SEIMBANG
DATANG AWAL
ELAKKAN BERBINCANG TENTANG PELAJARAN
BERDOA
MASUK KE DEWAN DENGAN BERDISIPLIN DAN TENANG
PERISTIWA LUAR JANGKAAN DAPATKAN NO. TELEFON:
SEKOLAH
GURU
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

MENU UTAMA
t
u
HARI PEPERIKSAAN
BANGUN AWAL PAGI
SARAPAN YANG SEIMBANG
DATANG AWAL
ELAKKAN BERBINCANG TENTANG PELAJARAN
BERDOA
MASUK KE DEWAN DENGAN BERDISIPLIN DAN TENANG
PERISTIWA LUAR JANGKAAN DAPATKAN NO. TELEFON:
SEKOLAH
GURU
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

MENU UTAMA
t
u
DALAM DEWAN PEPERIKSAAN
DUDUK DENGAN TENANG
KELUARKAN I/C
BERDOA
DENGAR ARAHAN KETUA
BUKA KESELURUH KERTAS SOALAN
JAWAB SOALAN YANG SENANG DAHULU
SENTIASA SEMAK MASA YANG DIPERUNTUKKAN
MENU UTAMA
t
u
DALAM DEWAN PEPERIKSAAN
DUDUK DENGAN TENANG
KELUARKAN I/C
BERDOA
DENGAR ARAHAN KETUA
BUKA KESELURUH KERTAS SOALAN
JAWAB SOALAN YANG SENANG DAHULU
SENTIASA SEMAK MASA YANG DIPERUNTUKKAN
MENU UTAMA
t
u
ELAKKAN BERBINCANG TENTANG JAWAPAN
BALIK DENGANSENANG HATI(RELAKS)
JANGAN FIKIRKAN APA YANG TELAH DIJAWAB
ULANGKAJI MATA PELAJARAN YANG SETERUSNYA
TUNAIKAN SOLAT BAGI PELAJAR ISLAM
BERDOA
BERTAWAKAL
SELEPAS PEPERIKSAAN
MENU UTAMAk
t
u
ELAKKAN BERBINCANG TENTANG JAWAPAN
BALIK DENGANSENANG HATI(RELAKS)
JANGAN FIKIRKAN APA YANG TELAH DIJAWAB
ULANGKAJI MATA PELAJARAN YANG SETERUSNYA
TUNAIKAN SOLAT BAGI PELAJAR ISLAM
BERDOA
BERTAWAKAL
SELEPAS PEPERIKSAAN
MENU UTAMAk
t
u
AMALAN PEMAKANAN YANG BAIK UNTUK ANDA
BIL KEPERLUAN SUMBER MAKANAN FUNGSI
1. VITAMIN C BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN MENENANGKAN FIKIRAN
2. VITAMIN B6 & ZINK DAGING AYAM,MAKANAN LAUT,
YIS,SUSU,PISANG
BANTU KONSENTRASI
MEMBENTUK PROTIEN
3. VITAMIN B12 SUSU,ROTI,BIJIRIN ,SAYUR BANTU KONSENTRASI
CEGAH PENYAKIT ANEMIA
4. VITAMIN B1,B2,B5 ROTI,BIJIRIN,SAYUR,DAGING KUATKAN INGATAN
MENGELUARKAN TENAGA
5. VITAMIN B3 IKAN,DAGING,SAYUR BANTU KONSENTRASI
6. KALSIUM SUSU,SAYUR-SAYURAN HIJAU BANTUKNSENTRASI /INGATAN
7. TYROSINE DAGING TANPA LEMAK,DAGING AYAM,
MAKANAN LAUT
BANTU DAYA INGATAN JANGKA
MASA PANJANG
8. TRYPTOPHAN PRODUK DARI SUSU MUDAHKAN TIDUR
KURANGKAN STRESS
9. KOLAIN SEMUA JENIS DAGING,KACANG SOYA KUATKAN INGATAN
10. BUAH-BUAHAN
KERING
KISMIS,KURMA KUATKAN INGATAN
MENU UTAMA
u
t
ANDA PERLU
LAKUKAN..
LATIHAN FIZIKAL
(JOGGING,BERJALAN-JALAN,
BERENANG)
-MENGURANGKAN STRESS
-TINGKATKAN INGATAN
LATIHAN RELEKSASI
(PERNAFASAN)
-MENGURANGKAN STRESS
-MENAMBAHKAN OKSIGEN KE OTAK
-MENINGKATKAN KONSENTRASI
MENU UTAMA
u
t
ANDA PERLU
LAKUKAN..
LATIHAN FIZIKAL
(JOGGING,BERJALAN-JALAN,
BERENANG)
-MENGURANGKAN STRESS
-TINGKATKAN INGATAN
LATIHAN RELEKSASI
(PERNAFASAN)
-MENGURANGKAN STRESS
-MENAMBAHKAN OKSIGEN KE OTAK
-MENINGKATKAN KONSENTRASI
MENU UTAMA
u
t
MAKANAN YANG MENGURANGKAN
DAYA INGATAN ANDA
MAKANAN BASAH YANG
TERCEMAR DENGAN SEMUT
KEPALA IKAN, UDANG,
KAMBING DAN
SBAGAINYA
BELACAN, CENCALUK,
BUDU DAN MAKANAN
LAIN YANG SEJENIS
BAHAN DALAMAN SEPERTI HATI,
LIMPA, JANTUNG,
PARU,PERUT DAN LAIN-LAIN
MENU UTAMA
u
t
MAKANAN YANG MENGURANGKAN
DAYA INGATAN ANDA
MAKANAN BASAH YANG
TERCEMAR DENGAN SEMUT
KEPALA IKAN, UDANG,
KAMBING DAN
SBAGAINYA
BELACAN, CENCALUK,
BUDU DAN MAKANAN
LAIN YANG SEJENIS
BAHAN DALAMAN SEPERTI HATI,
LIMPA, JANTUNG,
PARU,PERUT DAN LAIN-LAIN
MENU UTAMA
u
t
RENUNGAN
FAEDAH
CIRI-CIRI
PROSES MENDENGAR
PENGENALAN
DEFINISI
menu
utama
4 GOLONGAN PELAJAR
PERTAMA
ADA BUKU, KERTAS &PEN
KEDUA
ADA BUKU SAHAJA
KETIGA
ADA KERTAS SAHAJA
KEEMPAT
TIADA APA-APA, CUMA DENGAR
(TERBAIK ADALAH GOLONGAN YANG PERTAMA)
MENU UTAMA
t
u
4 GOLONGAN PELAJAR
PERTAMA
ADA BUKU, KERTAS &PEN
KEDUA
ADA BUKU SAHAJA
KETIGA
ADA KERTAS SAHAJA
KEEMPAT
TIADA APA-APA, CUMA DENGAR
(TERBAIK ADALAH GOLONGAN YANG PERTAMA)
MENU UTAMA
t
u
MENGAPA PERLU NOTA?
- INGATAN TERHAD - - REKOD UNTUK ULANGKAJI -
- MUDAHKAN BELAJAR - - KEKALKAN MINAT -
- PANDUAN PEPERIKSAAN - - MENJIMATKAN MASA -
- MUDAH DIBAWA -
- BUKTI ULANGKAJI -
MENU UTAMA
u
t
MENGAPA PERLU NOTA?
- INGATAN TERHAD - - REKOD UNTUK ULANGKAJI -
- MUDAHKAN BELAJAR - - KEKALKAN MINAT -
- PANDUAN PEPERIKSAAN - - MENJIMATKAN MASA -
- MUDAH DIBAWA -
- BUKTI ULANGKAJI -
MENU UTAMA
u
t
FAEDAH MENCATAT DAN MEMBUAT
NOTA
KEPADA MINDA

MENAJAMKAN
DAYA.
PEMIKIRAN
PEMAHAMAN
INGATAN
MENU UTAMA
u
t
FAEDAH MENCATAT DAN MEMBUAT
NOTA
KEPADA MINDA

MENAJAMKAN
DAYA.
PEMIKIRAN
PEMAHAMAN
INGATAN
MENU UTAMA
u
t
CIRI-CIRI NOTA YANG BAIK
MUDAH DIBACA
RINGKAS DAN PADAT
TERANG
SUSUNANNYA TERATUR
MUDAH DIFAHAMI
MENU UTAMA
t
u
CIRI-CIRI NOTA YANG BAIK
MUDAH DIBACA
RINGKAS DAN PADAT
TERANG
SUSUNANNYA TERATUR
MUDAH DIFAHAMI
MENU UTAMA
t
u
KEMAHIRAN MENDENGAR ADALAH SATU
PROSES DALAM PEMBELAJARAN DAN PERLU
DIKUASAI OLEH SETIAP PELAJAR.SERINGKALI
GURU GAGAL MENGESAN BAHAWA ADA PELAJAR
BUKAN SAHAJA TIDAK FAHAM APA YANG DIAJAR
OLEH GURU, MALAHAN MEREKA TIDAK
BERUPAYA MENCATAT NOTA SEMASA GURU
MENGAJAR.
MENU UTAMA
t
u
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
MENCATAT NOTA BOLEH DIUPUK
DAN DIPERTINGKATKAN DENGAN BANTUAN
DAN TUMPUAN GURU AGAR PELAJAR MENJADI
PENDENGAR YANG AKTIF. PENDENGAR AKTIF
MERUPAKAN PERLAKUAN YANG MEMERLUKAN
SESEORANG ITU MENUMPUKAN PERHATIAN
KEPADA APA-APA YANG SEDANG DIDENGAR
SAMA ADA MELALUI PERTUTURAN,
BUNYI-BUNYITERTENTU ATAU
ALAT PANDANG DENGAR
MENU UTAMA
t
u
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
MENCATAT NOTA BOLEH DIUPUK
DAN DIPERTINGKATKAN DENGAN BANTUAN
DAN TUMPUAN GURU AGAR PELAJAR MENJADI
PENDENGAR YANG AKTIF. PENDENGAR AKTIF
MERUPAKAN PERLAKUAN YANG MEMERLUKAN
SESEORANG ITU MENUMPUKAN PERHATIAN
KEPADA APA-APA YANG SEDANG DIDENGAR
SAMA ADA MELALUI PERTUTURAN,
BUNYI-BUNYITERTENTU ATAU
ALAT PANDANG DENGAR
MENU UTAMA
t
u
PROSES MENDENGAR
BERSEDIA UNTUK MENDENGAR
MEMBERI TUMPUAN UNTUK MUDAH FAHAM
- TUNJUK MINAT
- JANGAN MAIN-MAIN SEWAKTU MENDENGAR
- TIMBULKAN MINAT TERHADAP ORANG YANG
BERCAKAP
MENGIKUT KELAJUAN (TEMPO) ORANG YANG BERCAKAP
CATAT ISI PENTING
BERTANYA SEGERA ISI YANG KURANG FAHAM
ULANGKAJI YANG TIDAK DIFAHAMI
- BUAT NOTA RINGKAS
- PETA MINDA
MENU UTAMA
t
u
PROSES MENDENGAR
BERSEDIA UNTUK MENDENGAR
MEMBERI TUMPUAN UNTUK MUDAH FAHAM
- TUNJUK MINAT
- JANGAN MAIN-MAIN SEWAKTU MENDENGAR
- TIMBULKAN MINAT TERHADAP ORANG YANG
BERCAKAP
MENGIKUT KELAJUAN (TEMPO) ORANG YANG BERCAKAP
CATAT ISI PENTING
BERTANYA SEGERA ISI YANG KURANG FAHAM
ULANGKAJI YANG TIDAK DIFAHAMI
- BUAT NOTA RINGKAS
- PETA MINDA
MENU UTAMA
t
u
HUBUNG KAIT
NEUMONIK
HAFALAN
PETA DAN
GAMBARAJAH
MENGAPA
LUPA
MAKANAN
YANG
MEMBANTU
DAYA INGATAN
TEKNIK
ULANGAN
TEKNIK
CANGKING
menu
utama
AKRONIM / KEPALA HURUF
JALAN CERITA
MENU UTAMA
t
u
LATIHAN MELUKIS
PETA MINDA
CARA MELEBEL
MENU UTAMA
t
u
LATIHAN MELUKIS
PETA MINDA
CARA MELEBEL
MENU UTAMA
t
u
Teknik ini ialah melakukan pembacaan atau
mengingat secara berulang kali. Teknik ini
berkesan jika dilakukan berturutan dan
berulang kali.
Walaubagaimanapun akan timbul masalah bosan
jika teknik ini dilakukan dengan teknik yang
tidak sesuai. Proses ulangan ini dilakukan
sebanyak 3 kali supaya ia lebih berkesan dan
tidak membosankan. Perlukan masa rehat 1-3
minit selang diantaranya.
MENU UTAMA
t
u
Teknik ini ialah melakukan pembacaan atau
mengingat secara berulang kali. Teknik ini
berkesan jika dilakukan berturutan dan
berulang kali.
Walaubagaimanapun akan timbul masalah bosan
jika teknik ini dilakukan dengan teknik yang
tidak sesuai. Proses ulangan ini dilakukan
sebanyak 3 kali supaya ia lebih berkesan dan
tidak membosankan. Perlukan masa rehat 1-3
minit selang diantaranya.
MENU UTAMA
t
u
AKRONIM/KEPALA HURUF
E
N
G
K
E
L
A
S
A
N
H
A
I
A
W N
p
R
I
M
B
A
MENU UTAMA
t
u
AKRONIM/KEPALA HURUF
E
N
G
K
E
L
A
S
A
N
H
A
I
A
W N
p
R
I
M
B
A
MENU UTAMA
t
u
JALAN CERITA
MENU UTAMA
u
t
JALAN CERITA
MENU UTAMA
u
t
MENU UTAMA
u
t
Zuhal
Utarid
Macam Ulser Kena Beruk Muka
Zirafah

Ukir
Ngah
Pluto Neptune Uranus
Musytari Marikh Bumi Kejora
Pak
MENU UTAMA
u
t
Zuhal
Utarid
Macam Ulser Kena Beruk Muka
Zirafah

Ukir
Ngah
Pluto Neptune Uranus
Musytari Marikh Bumi Kejora
Pak
NATRIUM
KALSIUM
MAGNESIUM
PLUMBUM ALUMINIUM
FERUM ZINK
EMAS
PERAK
MERKURI
KUPRUM
STANUM
KALIUM
Kalau
Nak
Kahwin
Mesti
Ada
Zakat Fitrah
Supaya
Program
Kita
Esok
Pagi
Meriah
MENU UTAMA
u
t
NATRIUM
KALSIUM
MAGNESIUM
PLUMBUM ALUMINIUM
FERUM ZINK
EMAS
PERAK
MERKURI
KUPRUM
STANUM
KALIUM
Kalau
Nak
Kahwin
Mesti
Ada
Zakat Fitrah
Supaya
Program
Kita
Esok
Pagi
Meriah
MENU UTAMA
u
t
Pisau, Kayu, Feri, Kapak, Tikus, Pensil, Kedai,
Lampu, Tali, Kasut, Bata, Lori, Roti, Susu, Seluar,
Telur, Itek,Lampin.
Pisau
Feri
Tikus
Kedai
Tali
Bata
Roti
Seluar
Itek


Kayu
Kapak
Pensil
Lampu
Kasut
Lori
Susu
Telur
Lampin
MENU UTAMA
t
u
pakai
dalam
cicah
atas
ikat
jual
gigit
bawa
potong
Pisau, Kayu, Feri, Kapak, Tikus, Pensil, Kedai,
Lampu, Tali, Kasut, Bata, Lori, Roti, Susu, Seluar,
Telur, Itek,Lampin.
Pisau
Feri
Tikus
Kedai
Tali
Bata
Roti
Seluar
Itek


Kayu
Kapak
Pensil
Lampu
Kasut
Lori
Susu
Telur
Lampin
MENU UTAMA
t
u
pakai
dalam
cicah
atas
ikat
jual
gigit
bawa
potong
RASIONAL
OBJEKTIF
TUJUAN
GAYA MEMBACA
MEMBACA PANTAS
TEKNIK MEMBACA
KAEDAH MEMBACA
PANTAS
menu
utama
BACAAN SELAYANG
( SKIMMING)
SECARA
MENEGAK
MENAPIS / PINDAI
( SCANNING)
RESEPTIF
(PEMBACAAN LUAS)

INTENSIF
MENU UTAMA
t
MEMBACA KRITIS u
BACAAN SELAYANG
( SKIMMING)
SECARA
MENEGAK
MENAPIS / PINDAI
( SCANNING)
RESEPTIF
(PEMBACAAN LUAS)

INTENSIF
MENU UTAMA
t
MEMBACA KRITIS u
MENGGUNAKAN GARISAN
MENGGUNAKAN KAD
MENGGUNAKAN PENSEL
MENU UTAMA
u
t
Ketika ini ramai pelajar menghadapi masalah merancang dan
menguruskan pembelajaran secara berkesan dan bersistematik. Kekurangan
kemahiran dan pengalaman dalam soal perancangan,pengurusan dan
perlaksanaan teknik pembelajaran akan mengurangkan penguasaan dan
kemahiran dalam menguasai segala ilmu pengetahuan.

Justeru itu, di antara kemahiran dan teknik yang harus ada pada
seseorang pelajar ialah kemahiran dan teknik membaca yang berkesan.
Hanya melalui proses pembacaan yang berkesan seseorang pelajar akan
dapat menguasai sebahagian dari ilmu pengetahuan dan pelajaran.
MENU UTAMA
t
u
Ketika ini ramai pelajar menghadapi masalah merancang dan
menguruskan pembelajaran secara berkesan dan bersistematik. Kekurangan
kemahiran dan pengalaman dalam soal perancangan,pengurusan dan
perlaksanaan teknik pembelajaran akan mengurangkan penguasaan dan
kemahiran dalam menguasai segala ilmu pengetahuan.

Justeru itu, di antara kemahiran dan teknik yang harus ada pada
seseorang pelajar ialah kemahiran dan teknik membaca yang berkesan.
Hanya melalui proses pembacaan yang berkesan seseorang pelajar akan
dapat menguasai sebahagian dari ilmu pengetahuan dan pelajaran.
MENU UTAMA
t
u
DEFINISI
PUNCA
SIMPTOM
CARA ATASI
UJIAN
menu
utama
Faktor-faktor fizikal atau emosi yang
menggalakkan ketegangan pada minda atau
jasad sehingga menyebabkan kesukaran
MENU UTAMA
t
u
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
KENAL PASTI PUNCA DAN KEADAAN
BUATKAN SENARAI YANG MERISAUKAN. TULISKAN MASALAH YANG
MERUNSINGKAN DAN SEBELAHNYA CATATKAN APA TINDAKAN YANG
AKAN DIBUAT.KURANGKAN MEMBERI PERHATIAN TERHADAP
PERKARA YANG REMEH-TEMEH
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
SEMBAHYANG DAN BERDOA

MENGAMALKAN CARA HIDUP SIHAT

URUSKAN MASA DENGAN BAIK

ERATKAN PERHUBUNGAN SESAMA INSAN

BERFIKIR POSITIF

KENAL PASTI PUNCA DAN KEADAAN
BUATKAN SENARAI YANG MERISAUKAN. TULISKAN MASALAH YANG
MERUNSINGKAN DAN SEBELAHNYA CATATKAN APA TINDAKAN YANG
AKAN DIBUAT.KURANGKAN MEMBERI PERHATIAN TERHADAP
PERKARA YANG REMEH-TEMEH
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
SEMBAHYANG DAN BERDOA

MENGAMALKAN CARA HIDUP SIHAT

URUSKAN MASA DENGAN BAIK

ERATKAN PERHUBUNGAN SESAMA INSAN

BERFIKIR POSITIF

S
I
M
P
T
O
M S
T
R
E
S
S
SELALU GELISAH
GANGGUAN SELERA MAKAN
SAKIT ULU HATI
LESU
MUDAH MELENTING
MURUNG
KURANG DAYA TUMPUAN
SEMBELIT
RASA BOSAN
RASA RENDAH DIRI
SAKIT KEPALA
RASA BERSALAH
BERDEBAR-DEBAR
GANGGUAN TIDUR

MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
S
I
M
P
T
O
M S
T
R
E
S
S
SELALU GELISAH
GANGGUAN SELERA MAKAN
SAKIT ULU HATI
LESU
MUDAH MELENTING
MURUNG
KURANG DAYA TUMPUAN
SEMBELIT
RASA BOSAN
RASA RENDAH DIRI
SAKIT KEPALA
RASA BERSALAH
BERDEBAR-DEBAR
GANGGUAN TIDUR

MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
C
STRESS
A
R
A
A
T
A
S
I
MUHASABAH DIRI
MELUAHKAN
PERASAAN KEPADA
ORANG LAIN
MELAKUKAN
TEKNIK TENANG DIRI
ATAU LATIHAN
RELEKS DAN
LATIHAN YOGA
BERFIKIR SECARA YAKIN
POSITIF ATAU YAKIN DIRI
BANYAKKAN
REHAT,CUKUP TIDUR,
MAKANAN SEIMBANG
SEMBAHYANG,BERZIKIR,M
EMBACA AL-QURAN,DAN
BERDOA KEPADA ALLAH
MENDAPAT RAWATAN
KAUNSELING DAN
PSIKOTERAPI
MENGENALI
PERSONALITI DIRI
SENDIRI DAN
MENGUBAHNYA
JIKA PERLU
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
C
STRESS
A
R
A
A
T
A
S
I
MUHASABAH DIRI
MELUAHKAN
PERASAAN KEPADA
ORANG LAIN
MELAKUKAN
TEKNIK TENANG DIRI
ATAU LATIHAN
RELEKS DAN
LATIHAN YOGA
BERFIKIR SECARA YAKIN
POSITIF ATAU YAKIN DIRI
BANYAKKAN
REHAT,CUKUP TIDUR,
MAKANAN SEIMBANG
SEMBAHYANG,BERZIKIR,M
EMBACA AL-QURAN,DAN
BERDOA KEPADA ALLAH
MENDAPAT RAWATAN
KAUNSELING DAN
PSIKOTERAPI
MENGENALI
PERSONALITI DIRI
SENDIRI DAN
MENGUBAHNYA
JIKA PERLU
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
ADAKAH ANDA MENGALAMI STRESS?????
Anda dikehendaki membaca setiap pernyataan di bawah dan
menilai setakat mana pernyataan itu benar tentang diri anda
Sangat tidak setuju 1
Kurang setuju 2
Kadang-kadang setuju 3
Setuju 4
Sangat setuju 5
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
BIL PERNYATAAN
SKALA
1 Saya sangat letih walaupun saya mempunyai masa yang
cukup
2 Saya tidak puas hati dengan tugasan yang dilakukan
3 Saya berasa sedih tanpa sebab
4 Saya seorang pelupa
5 Saya lekas marah dan menengking orang lain
6 Saya menyisihkan diri daripada orang lain semasa
belajar dan berada di rumah
7 Saya mempunyai masalah tidur kerana bimbang akan
tugasan
8 Saya sentiasa sakit
9 Sikap saya terhadap tugasan ialah (tak kisah)
10 Saya selalu dalam keadaan konflik
11 Pencapaian ujian saya tidak sampai ke tahap yang
ditetapkan
12 Saya menggunakan dadah dan alkohol untuk
menenangkan jiwa dan pemikiran
MENU UTAMA MENU UTAMA
u
t
BIL PENYATAAN
SKALA
13 Berkomunikasi dengan orang lain adalah tertekan
14 Saya tidak mampu menumpukan perhatian terhadap kerja
15 Saya mudah berasa bosan tehadap pelajaran
16 Saya bekerja keras tetapi tidak dapat menyempurnakannya
17 Saya berasa kecewa dengan kerja saya
18 Saya tidak berminat ke sekolah
19 Aktiviti sosial saya adalah lemah
20 Apabila tidak belajar saya lebih suka menonton televisyen
21 Saya tidak mempunyai harapan tinggi terhadap pelajaran
pada depan
22 Saya berasa bimbang terhadap pelajaran walaupun cuti
23 Perasaan tentang pelajaran saya diganggu oleh kehidupan
personal
24 Bagi saya pelajaran itu tidak mempunyai apa-apa makna
MENU UTAMA MENU UTAMA
u
t
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
BOLEH MENYESUAIKAN DIRI
STRESS YANG MEMBINA
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
BOLEH MENYESUAIKAN DIRI
STRESS YANG MEMBINA
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
TIDAK BOLEH MENYESUAIKAN
DIRI
BOLEH MEROSAKKAN DIRI
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
TIDAK BOLEH MENYESUAIKAN
DIRI
BOLEH MEROSAKKAN DIRI
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
KEPERLUAN DAN KEMAHUAN

KELEMAHAN DALAM KOMUNIKASI DAN
BERBAHASA

PERISTIWA/ KEJADIAN

KELEMAHAN PENGURUSAN DIRI

SIKAP NEGATIF PADA DIRI

DIRI/ PERSONALITI

HARAPAN DAN MATLAMAT
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
KEPERLUAN DAN KEMAHUAN

KELEMAHAN DALAM KOMUNIKASI DAN
BERBAHASA

PERISTIWA/ KEJADIAN

KELEMAHAN PENGURUSAN DIRI

SIKAP NEGATIF PADA DIRI

DIRI/ PERSONALITI

HARAPAN DAN MATLAMAT
BEBAN KERJA SEKOLAH
-KERJA RUMAH
-TUGASAN
PERSEKITARAN
-CUACA
-BISING
-SIBUK
HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN
- GURU
- RAKAN SEBAYA
- KELUARGA
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
BEBAN KERJA SEKOLAH
-KERJA RUMAH
-TUGASAN
PERSEKITARAN
-CUACA
-BISING
-SIBUK
HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN
- GURU
- RAKAN SEBAYA
- KELUARGA
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
KURANG ULANGKAJI
KESANNYA:FIZIKAL
:PSIKOLOGI
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
TIADA PERSEDIAAN NOTA

TIADA MATLAMAT(HALA TUJU)

AMALAN PEMAKANAN TIDAK BAIK
KURANG TIDUR

KURANG ULANGKAJI
KESANNYA:FIZIKAL
:PSIKOLOGI
MENU UTAMA
MENU UTAMA
t
u
TIADA PERSEDIAAN NOTA

TIADA MATLAMAT(HALA TUJU)

AMALAN PEMAKANAN TIDAK BAIK
KURANG TIDUR

SELEPAS MENGIKUTI MODUL INI,
Pelajar dapat mengetahui dan menggunakan teknik bacaan
yang betul dalam pembelajaran supaya dapat
mempertingkatkan penguasaan mereka terhadap pelajaran .
Pelajar dapat menentukan isi-isi penting dalam keterangan
dalam amalan pembacaan .
Pelajar dapat mengatasi tingkah laku yang sering dilakukan
semasa sedang membaca .
Pelajar dapat mengetahui dan mengamalkan petua-petua
membaca supaya proses pembacaan mereka lebih sistematik
dan mendatangkan faedah yang maksimum
MENU UTAMA
t
u
Meningkatkan kemahiran
memahami dan menguasai isi
pelajaran
Meningkatkan keupayaan
menaakul dan mentafsir
maklumat
Meningkatkan daya ingatan
Mengenal pasti dan
mengamalkan cara dan teknik
membaca yang betul apabila
mengulangkaji
Mewujudkan atau
meningkatkan minat belajar
dan sikap positif terhadap
pembelajaran di dalam diri
pelajar
Mengenal pasti dan
mengamalkan teknik yang
betul apabila merujuk dan
menggunakan secara
optimum sumber-sumber
pengetahuan dan bahan-
bahan sokongan pelajaran
MENU UTAMA
t
u
Meningkatkan kemahiran
memahami dan menguasai isi
pelajaran
Meningkatkan keupayaan
menaakul dan mentafsir
maklumat
Meningkatkan daya ingatan
Mengenal pasti dan
mengamalkan cara dan teknik
membaca yang betul apabila
mengulangkaji
Mewujudkan atau
meningkatkan minat belajar
dan sikap positif terhadap
pembelajaran di dalam diri
pelajar
Mengenal pasti dan
mengamalkan teknik yang
betul apabila merujuk dan
menggunakan secara
optimum sumber-sumber
pengetahuan dan bahan-
bahan sokongan pelajaran
MENU UTAMA
t
u
Membaca mesti dilakukan di tempat yang paling sesuai dengan gaya,kaedah
dan gaya pembelajaran seseorang.perkataan sesuai ini perlu ditekankan
kerana terdapat sesetengah pembaca dan pelajar yang suka membaca
dengan berlatarkan lagu lemah gemalai dan sesetengahnya pula perlukan
tempat yang sunyi.Walaubagaimanapun, tempat yang paling sesuai ialah
suatu tempat yang aman,tenteram dan paling kurang terdapatnya
gangguan.Selain itu,cara duduk juga akan mempengaruhi keberkesanan
membaca.

Pelajar haruslah melakukan proses membaca ini dengan persediaan yang
cukup iaitu :
Persediaan mental
Persediaan sikap yang positif
Persediaan peralatan iaitu bahan yang perlu dibaca,kertas
kosong,pensil,pensil warna,pembaris dan sebagainya.
MENU UTAMA
u
t
Tumpukan perhatian ,minat dan fikiran kepada bahan yang akan dibaca.

Gunakan satu alat sebagai penunjuk semasa membaca. Umpamanya
sebatang pensil, lidi dan sebagainya. Penunjuk yang digunakan ini
mestilah bergerak mengikut perkataan yang sedang dibaca, faedah
menggunakan penunjuk ini ialah :
Kelajuan pembacaan akan bertambah
Membantu menumpukan pemikiran pembaca terhadap bahan
yang dibaca. Amalan menggunakan penunjuk bukanlah satu
kaedah yang baru tetapi diwarisi daripada guru membaca
Quran sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kaedah
menggunakan penunjuk ini juga disaran oleh beberapa
orang ahli penyelidik teknik membaca yang terkenal di
Amerika Syarikat.

MENU UTAMA
u
t
Membaca pantas ialah satu kemahiran dalam
aktiviti membaca. Semasa membaca pantas
kita perlu menggerakkan anak mata antara
setiap perkataan yang sedang dibaca. Untuk
membaca pantas dengan sistematik, terdapat
teknik yang dikenali sebagai MEMBACA
MENGIKUT PERGERAKAN MATA . Seseorang
yang tidak mempunyai pengetahuan tentang
teknik membaca pantas akan membaca
seperti berikut :
Membaca dari mula hingga akhir baris
tulisan boleh mencapai kelajuan sehingga
5000 perkataan seminit tetapi kefahaman
yang diperolehi rendah.
MENU UTAMA
u
t
Teknik membaca mengikut
pergerakan mata bermaksud semasa
membaca kita perlu tumpukan
penglihatan kita pada setiap
perkataan dalam ayat yang dibaca
seperti yang ditunjukkan dalam
rajah di bawah .
Jarak tumpuan penglihatan pada
setiap perkataan akan memberi
kita kefahaman yang jelas
walaupun masa yang diberikan
ialah antara 0.25 hingga 1.5
saat
TUMPUAN
PENGLIHATAN
PERKATAAN
PERGERAKAN
MATA
MENU UTAMA
u
t
Untuk menanmbah kelajuan membaca,
Kita boleh menambah jarak tumpuan
Penglihatan dari satu patah perkataan
Kepada tiga hingga lima patah
perkataan dalam satu-satu masa
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di
bawah
TUMPUAN
PENGLIHATAN
PERKATAAN
Kadar kelajuan bacaan yang baik ialah
antara 200 hingga 240 perkata seminit
dengan kefahaman lebih dari 80%
MENU UTAMA
u
t
Beberapa gangguan yang mungkin melambatkan kadar
bacaan pantas ialah :
Mengulang semula melihat perkataan yang
telah kita baca disebabkan kita ragu-ragu
tentang maksud perkataan.
Terpandang tulisan pada barisan yang lain
atau pada rajah dalam mukasurat
tersebut.(Rujuk rajah dibawah)
MELIHAT TEMPAT
LAIN
ULANGAN
MENU UTAMA
u
t
BACAAN SELAYANG (SKIMMING)
Melarikan mata dengan pantas atas teks untuk
menggarap secara berkesan intipati teks tersebut :

Lompat-lompat
Baca secara melompat-lompat
Dapat pandangan umum mengenai isi buku atau
bahan dengan cepat
MENU UTAMA
t
u
SECARA MENEGAK
Membaca mengeja ke bawah atau ke atas di
bahagian yang telah dipilih. Bahagian yang tidak
sesuai ditinggalkan dan hanya ke bahagian yang
sesuai dikehendaki dibaca.
INTENSIF
Membaca teks yang pendek untuk memetik maklumat tertentu. Cara ini
lebih menekankan ketepatan yakni membaca secara terperinci.
Lambat
Dapat maklumat keseluruhan dan mendalam
Membuat catatan
Masa yang panjang
MENU UTAMA
t
u
RESEPTIF(PEMBACAAN MELUAS)
BACA DENGAN LAJU
Membaca teks yang lebih panjang yang biasanya untuk diri
sendiri dan melibatkan membaca dan penekanan secara
keseluruhan. Membaca untuk keseronokan sahaja.

Dapat maklumat secara keseluruhan dan lengkap
Dijalankan dengan kadar laju yang ditetapkan dan
sederhana dari mula hingga akhir.
MENU UTAMA
t
u
MENAPIS/PINDAI ( SCANNING )
Meninjau teks dengan pantas untuk mendapatkan maklumat
tertentu. Membaca secara keseluruhan teks dengan cepat.

Baca secara melompat-lompat secara tepat
Dapat maklumat tertentu

MENU UTAMA
t
u
MEMBACA SECARA KRITIS
( TEKNIK MEMBACA SQ3R )
Teknik membaca SQ3R ini diperkenalkan oleh seorang ahli
psikologi, Francis P. Robinson pada tahun 1941. SQ3R
merupakan satu cara membaca sesuatu bahan dengan kritis
dan analitis dan SQ3R ini ialah akronim bagi Survey (tinjau),
Question (soalan), Read (membaca), Review (meninjau
semula), dan Recite (menyatakan kembali). Sebelum
seseorang menggunakan teknik ini perlulah difahami secara
mendalam setiap peringkat agar teknik ini dapat digunakan
dengan berkesan.
MENU UTAMA
u
t
TINJAU (SURVEY)
Teliti semua tajuk bagi bab tersebut

Perhatikan tajuk utama dan tajuk kecil

Perhatikan graf, rajah, carta, peta, serta
gambar ( jika ada )

Baca bahagian Pendahuluan dan Penutup

Cari soalan atau aktiviti yang dicadangkan
diawal dan diakhir bab tersebut
MENU UTAMA
u
t
BINA SOALAN (QUESTION)
Mula pada bahagian atau perenggan bab
tersebut atau merujuk kepada tajuk-tajuk
utama
Bina soalan dengan berpandukan kepada prinsip
5W
Cari jawapan kepada setiap soalan
MEMBACA (READ)
Baca baris demi baris dan bab tersebut hingga
tamat
Ulang semula dan tandakan (garisan,bulatan,buat
tanda soal,warnakan atau lain-lain tanda yang
sesuai) setiap fakta yang menjawab soalan yang
telah dibina dalam langkah 2 tadi
Perhatikan juga kata kunci,gagasan dan
kesimpulan pengarang
Ulang bacaan jika perlu

MENU UTAMA
u
t
MENYATA KEMBALI (RECITE)
Berhenti seketika untuk mengingat semula apa yang
telah dibaca
Ulang dengan menyebut atau melafaz isi penting
atau fakta tersebut
Tulis jawapan kepada semua soalan yang dibina
dengan merujuk kepada isi penting atau fakta
yang ditandakan atau ditulis
MENU UTAMA
u
t
MENYATA KEMBALI (RECITE)
Berhenti seketika untuk mengingat semula apa yang
telah dibaca
Ulang dengan menyebut atau melafaz isi penting
atau fakta tersebut
Tulis jawapan kepada semua soalan yang dibina
dengan merujuk kepada isi penting atau fakta
yang ditandakan atau ditulis
MENU UTAMA
u
t
MENINJAU SEMULA
(REVIEW)
Semak semula apa yang telah dibaca terutamanya isi
penting
Baca semula setiap tajuk utama
Perhatikan tulisan yang bertanda (fakta /isi penting)
Baca jawapan anda dengan suara yang boleh didengar
Tulis nota ringkas sebaiknya dalam bentuk peta minda
Buat penilaian bagi bab yang sudah selesai dibaca
MENU UTAMA
u
t
KAEDAH MENGUKUR KEPANTASAN MEMBACA ADALAH
SEPERTI BERIKUT:
Catatkan masa permulaan untuk membaca
Mula membaca dengan kadar terpantas dengan tahap
kefahaman diantara 90% hingga 100%
Selepas tamat pembacaan, catatkan masa tersebut
Anda boleh mengetahui kepantasan pembacaan anda seperti
contoh berikut :
Anda membaca 1400 patah kata dalam masa 2 minit 20
saat (140 saat)
(s) =jumlah kata seminit 60 x jumlah perkataan dibaca
jumlah masa membaca(s)
patah kata seminit 600 = 60 x 1400
140

MENU UTAMA
u
t
Pengkelasan kepantasan membaca adalah seperti
berikut :

Pembaca lembap >> 1-200 patah kata seminit
Pembaca sederhana >> 201-400 patah kata seminit
Pembaca pantas >> 401-600 patah kata seminit
Pembaca terpantas >> 601-tidak terhingga seminit
MENU UTAMA
u
t
Kaedah membaca menggunakan garisan
Membaca sesuatu frasa, ayat atau seluruh baris pada sesuatu
masa
Berlatih tidak membaca bermula daripada tepi (margin) kiri
sesuatu halaman
misalnya:
Pembaca lembam yang membaca ayat berikut secara perkataan
demi perkataan :
Ramai / pembaca / yang / menghadapi / masalah / kelembapan /
membaca / disebabkan / gerakan / matanya / hanya / membaca /
satu / perkataan / pada / sesuatu / masa /

MENU UTAMA
u
t
Pembaca sederhana akan membaca sesuatu kelompok perkataan
atau frasa :
Mereka membaca / gugusan perkataan / atau frasa / bagi
membolehkan / mata mereka / meluncuri sesuatu / garisan perkataan /
Pembaca pantas akan membaca keseluruhan garisan
atau ayat tersebut :
Pembaca yang mahir menggerakkan matanya tanpa
mengulangi semula pembacaan / terhadap semua perkataan
yang telah dibacanya dengan sekali luncuran sahaja / untuk
menjimatkan masa yang sangat berharga itu .
MENU UTAMA
u
t
Pembaca sederhana akan membaca sesuatu kelompok perkataan
atau frasa :
Mereka membaca / gugusan perkataan / atau frasa / bagi
membolehkan / mata mereka / meluncuri sesuatu / garisan perkataan /
Pembaca pantas akan membaca keseluruhan garisan
atau ayat tersebut :
Pembaca yang mahir menggerakkan matanya tanpa
mengulangi semula pembacaan / terhadap semua perkataan
yang telah dibacanya dengan sekali luncuran sahaja / untuk
menjimatkan masa yang sangat berharga itu .
MENU UTAMA
u
t
Kaedah pembacaan menggunakan kad
Mula mula lakarkan satu garisan ke bawah pada bahagian
tengah halaman buku anda. (jika sudah mahir lakaran garisan
tengah tidak diperlukan lagi kerana secara spontan mata anda
terus tertumpu pada bahagian dalaman buku yang dibaca).
MENU UTAMA
t
u
Tangan pula menggerakkan kad tersebut untuk menutupi
barisan ayat yang telah dibaca.(supaya anda tidak
mengulangi barisan ayat yang telah dibaca).
Jangan tumpukan mata anda kepada bahagian tepi halaman
(margin)
Semasa membaca, mata anda hendaklah mengikut garisan
yang telah dilakarkan tadi. ( jika sudah mahir mata anda
tidak memerlukan garisan tersebut )
Ambil sekeping poskad dan letakkan poskad itu di atas halaman
buku anda dengan kedua-dua tangan anda memegang kad tersebut
Kaedah pembacaan menggunakan kad
Mula mula lakarkan satu garisan ke bawah pada bahagian
tengah halaman buku anda. (jika sudah mahir lakaran garisan
tengah tidak diperlukan lagi kerana secara spontan mata anda
terus tertumpu pada bahagian dalaman buku yang dibaca).
MENU UTAMA
t
u
Tangan pula menggerakkan kad tersebut untuk menutupi
barisan ayat yang telah dibaca.(supaya anda tidak
mengulangi barisan ayat yang telah dibaca).
Jangan tumpukan mata anda kepada bahagian tepi halaman
(margin)
Semasa membaca, mata anda hendaklah mengikut garisan
yang telah dilakarkan tadi. ( jika sudah mahir mata anda
tidak memerlukan garisan tersebut )
Ambil sekeping poskad dan letakkan poskad itu di atas halaman
buku anda dengan kedua-dua tangan anda memegang kad tersebut
Kaedah pembacaan menggunakan pensil
MENU UTAMA
t
u
Kaedah ini dapat mengelakkan anda daripada menggerakkan bibir
ketika membaca dan jika anda masih menggerakkan bibir anda,
maka gigit pensil atau pen anda .

Pensil digunakan untuk menjadi penunjuk kepada bahagian tengah
halaman buku yang sedang dibaca .
Kaedah pembacaan menggunakan pensil
MENU UTAMA
t
u
Kaedah ini dapat mengelakkan anda daripada menggerakkan bibir
ketika membaca dan jika anda masih menggerakkan bibir anda,
maka gigit pensil atau pen anda .

Pensil digunakan untuk menjadi penunjuk kepada bahagian tengah
halaman buku yang sedang dibaca .
KEPERLUAN
KEMAHIRAN
CARA-CARA
menu
utama
ALATAN
PERSEDIAAN MENTAL
DAN FIZIKAL
MENU UTAMA
t
u
KEMAHIRAN YANG PERLU
ADA KETIKA MENCATAT
MENDENGAR
MEMBACA CEPAT
MENULIS
MENU UTAMA
t
u
KEMAHIRAN YANG PERLU
ADA KETIKA MENCATAT
MENDENGAR
MEMBACA CEPAT
MENULIS
MENU UTAMA
t
u
ISI SAHAJA
TULISAN JELAS
BAHASA MUDAH
TIDAK TERLALU RAPAT
KEPENDEKAN EJAAN
GUNA SIMBOL
BUAT RAJAH
TULIS
KETERANGAN
CARA SENDIRI
MENU UTAMA
u
t
ISI SAHAJA
TULISAN JELAS
BAHASA MUDAH
TIDAK TERLALU RAPAT
KEPENDEKAN EJAAN
GUNA SIMBOL
BUAT RAJAH
TULIS
KETERANGAN
CARA SENDIRI
MENU UTAMA
u
t
& = DAN
% = PERATUS
< =KURANG DARIPADA
>>=BERGANDA
(ANDA BOLEH MENCIPTA
SIMBOL SENDIRI)
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
CTH = CONTOH
DLL = DAN LAIN-LAIN
WBP = WALAU BAGAIMANAPUN
CBG = CABANG
YG = YANG
SST = SESUATU
(Anda boleh membuat huruf
ringkas sendiri yang mudah)
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
APAKAH DIA?
APAKAH YANG BERLAKU?
APAKAH JENIS BENDA ITU?
APAKAH WARNANYA?
BILA BERLAKU?
MENGAPA BEGITU?
BAGAIMANA IA BERLAKU &KEADAANNYA?
DARI MANA KE MANA?
DI MANA?
MENU UTAMA
MENU UTAMA
u
t
CONTOH KATA KUNCI
TAJUK: SEJARAH PERKEMBANGAN
GETAH DI MALAYSIA
BRAZIL
LONDON
SINGAPURA
KUALA KANGSAR
(DARI MANA?)
BIJI BENIH
GETAH(APA JENIS?)
1876(BILA?)
HENRY
WICKHAM(SIAPA)
(KEW GARDEN)
ANAK BENIH GETAH
1877 (BILA?)&(APA?)
HUGH LOW(SIAPA?)
1888 (BILA?)
H.N.
RIDLEY(SIAPA?)
MENU UTAMA
v
w
MENU UTAMA
u
t
CONTOH KATA KUNCI
TAJUK: SEJARAH PERKEMBANGAN
GETAH DI MALAYSIA
BRAZIL
LONDON
SINGAPURA
KUALA KANGSAR
(DARI MANA?)
BIJI BENIH
GETAH(APA JENIS?)
1876(BILA?)
HENRY
WICKHAM(SIAPA)
(KEW GARDEN)
ANAK BENIH GETAH
1877 (BILA?)&(APA?)
HUGH LOW(SIAPA?)
1888 (BILA?)
H.N.
RIDLEY(SIAPA?)
MENU UTAMA
v
w
MENU UTAMA
u
t
K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
E
N
D
E
N
G
A
R

D
A
N

M
E
N
C
A
T
A
T

KEMAHIRAN BERTANYA
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGURUSAN STRESS
KEMAHIRAN MENGINGAT
KEMAHIRAN MEMBUAT NOTA
PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN MENCATAT
Teknik Belajar Berkumpulan
merupakan makhluk sosial
manusia perlu berinteraksi dalam
masyarakat
cara belajar berkumpulan adalah kaedah
efektif
MENU UTAMA
u
Teknik Belajar Berkumpulan
merupakan makhluk sosial
manusia perlu berinteraksi dalam
masyarakat
cara belajar berkumpulan adalah kaedah
efektif
MENU UTAMA
u
Dalam satu kumpulan perlu ada
Ketua kumpulan
Seorang setiausaha/ Pencatat
Pembahagian tajuk
Pilih kawan-kawan yang mahu belajar,
bercita-cita tinggi dan komited dengan
apa yang dilakukan
t
u
MENU UTAMA
Dalam satu kumpulan perlu ada
Ketua kumpulan
Seorang setiausaha/ Pencatat
Pembahagian tajuk
Pilih kawan-kawan yang mahu belajar,
bercita-cita tinggi dan komited dengan
apa yang dilakukan
t
u
MENU UTAMA
Bagi setiap kumpulan lantik seorang
pengerusi yang mahir/ pakar dalam mata
pelajaran tersebut
Sediakan peralatan pembelajaran yang
lengkap. Setiap ahli perlu menyediakan
peralatan sendiri supaya perjalanan aktiviti
tidak terganggu.
Duduk dalam bulatan supaya semua ahli
kumpulan dapat duduk bersemuka
Keperluan bentuk kumpulan
t
u
MENU UTAMA
Bagi setiap kumpulan lantik seorang
pengerusi yang mahir/ pakar dalam mata
pelajaran tersebut
Sediakan peralatan pembelajaran yang
lengkap. Setiap ahli perlu menyediakan
peralatan sendiri supaya perjalanan aktiviti
tidak terganggu.
Duduk dalam bulatan supaya semua ahli
kumpulan dapat duduk bersemuka
Keperluan bentuk kumpulan
t
u
MENU UTAMA
Bilangan ahli 4-8 orang
Tidak terlalu ramai
Jika ramai, kurang berkesan dan mungkin
terpesong
Memudahkan pengurusan kumpulan
Menentukan saiz kumpulan
t
u
MENU UTAMA
Bilangan ahli 4-8 orang
Tidak terlalu ramai
Jika ramai, kurang berkesan dan mungkin
terpesong
Memudahkan pengurusan kumpulan
Menentukan saiz kumpulan
t
u
MENU UTAMA
Sediakan Topik Perbincangan
Pilih tajuk yang hendak dibincangkan.
Setiap ahli wajib mengutarakan satu tajuk
Bentangkan tajuk dalam suasana yang
serius
Bincangkan sehingga semua ahli
memahami tajuk tersebut
t
u
MENU UTAMA
Sediakan Topik Perbincangan
Pilih tajuk yang hendak dibincangkan.
Setiap ahli wajib mengutarakan satu tajuk
Bentangkan tajuk dalam suasana yang
serius
Bincangkan sehingga semua ahli
memahami tajuk tersebut
t
u
MENU UTAMA
Membincangkan tajuk dengan
terperinci
Setelah tajuk difahami, buka sesi soal
jawab.
Beri tumpuan kepada tajuk yang
diperbincangkan
Segala aspek tentang tajuk dibincangkan
dengan komprehensif
Ahli diminta mengemukakan maklumat
tambahan
t
u
MENU UTAMA
Membincangkan tajuk dengan
terperinci
Setelah tajuk difahami, buka sesi soal
jawab.
Beri tumpuan kepada tajuk yang
diperbincangkan
Segala aspek tentang tajuk dibincangkan
dengan komprehensif
Ahli diminta mengemukakan maklumat
tambahan
t
u
MENU UTAMA
Menyediakan jadual perbincangan dalam
kumpulan mengikut kesesuaian ahli
Dapatkan persetujuan semua ahli
Pastikan segalanya berjalan lancar di
peringkat ini
t
u
MENU UTAMA
Menyediakan jadual perbincangan dalam
kumpulan mengikut kesesuaian ahli
Dapatkan persetujuan semua ahli
Pastikan segalanya berjalan lancar di
peringkat ini
t
u
MENU UTAMA
Tetapkan tempoh perbincangan
Jangan mengambil masa yang terlalu
lama.
Memadai selama dua hingga tiga jam
Tetapkan sebanyak tiga topik dalam
tempoh itu
Jika tiada had, subjek yang dibincangkan
mungkin tidak dapat dikuasai
t
u
MENU UTAMA
Tetapkan tempoh perbincangan
Jangan mengambil masa yang terlalu
lama.
Memadai selama dua hingga tiga jam
Tetapkan sebanyak tiga topik dalam
tempoh itu
Jika tiada had, subjek yang dibincangkan
mungkin tidak dapat dikuasai
t
u
MENU UTAMA
Saling Bekerjasama
Jangan menyimpan perasaan tidak
senang hati. Ini boleh menjejaskan aktiviti
Rapatkan hubungan melalui kerjasama
yang erat
t
u
MENU UTAMA
Saling Bekerjasama
Jangan menyimpan perasaan tidak
senang hati. Ini boleh menjejaskan aktiviti
Rapatkan hubungan melalui kerjasama
yang erat
t
u
MENU UTAMA
Kekalkan hubungan rapat
Kekalkan hubungan bukan setakat ahli
dalam pembelajaran berkumpulan
Garapkan semangat berpasukan sebagai
pendorong kejayaan bersama
t
u
MENU UTAMA
Kekalkan hubungan rapat
Kekalkan hubungan bukan setakat ahli
dalam pembelajaran berkumpulan
Garapkan semangat berpasukan sebagai
pendorong kejayaan bersama
t
u
MENU UTAMA
Saling Memberi dorongan
Dorongan diberi dengan cara saling
memberi nasihat setiap kali perbincangan
diadakan.
Boleh dijadikan faktor penggalak dalam
kejayaan berkumpulan
t
u
MENU UTAMA
Saling Memberi dorongan
Dorongan diberi dengan cara saling
memberi nasihat setiap kali perbincangan
diadakan.
Boleh dijadikan faktor penggalak dalam
kejayaan berkumpulan
t
u
MENU UTAMA
Tabiat Mendengar Yang Baik
Tidak takut- tanya soalan
Dengar pada semua orang- who are you?
Jangan melebih-lebih- kawal emosi
Jangan beranggapan anda tahu semua
fakta - dengar sepenuhnya
t
u
MENU UTAMA
Tabiat Mendengar Yang Baik
Tidak takut- tanya soalan
Dengar pada semua orang- who are you?
Jangan melebih-lebih- kawal emosi
Jangan beranggapan anda tahu semua
fakta - dengar sepenuhnya
t
u
MENU UTAMA
Tabiat Mendengar Yang Buruk
Tidak membuat catatan
Gagal menawarkan perhatian yang tidak
berbelah bagi - buat kerja lain
Tidak sensitif ke atas perasaan orang lain
-peka dengan perasaan
Memintas orang lain - beri peluang orang
lain bercakap
t
u
MENU UTAMA
Tabiat Mendengar Yang Buruk
Tidak membuat catatan
Gagal menawarkan perhatian yang tidak
berbelah bagi- buat kerja lain
Tidak sensitif ke atas perasaan orang lain
-peka dengan perasaan
Memintas orang lain- beri peluang orang
lain bercakap
t
u
MENU UTAMA
Menggalakkan Perubahan Dalam
Kumpulan
peserta mengeluarkan pendapat
peserta memberikan maklum balas dan
penerokaan idea
Wujudkan suasana keterbukaan
Minta ahli buktikan komitmen melalui
tindakan


t
u
MENU UTAMA
Menggalakkan Perubahan Dalam
Kumpulan
peserta mengeluarkan pendapat
peserta memberikan maklum balas dan
penerokaan idea
Wujudkan suasana keterbukaan
Minta ahli buktikan komitmen melalui
tindakan


t
u
MENU UTAMA
Tingkah laku ahli dalam kumpulan
Terlalu banyak bercakap
Terlalu banyak membantah
Hujah terlalu banyak dan tidak berhenti
Pertembungan Personaliti
Tidak Petah
Tidak bercakap
t
u
MENU UTAMA
Tingkah laku ahli dalam kumpulan
Terlalu banyak bercakap
Terlalu banyak membantah
Hujah terlalu banyak dan tidak berhenti
Pertembungan Personaliti
Tidak Petah
Tidak bercakap
t
u
MENU UTAMA
Teknik Belajar Berkumpulan
Teknik Bacaan
Teknik kumpulan Bulatan
Teknik Perbincangan Kumpulan
Teknik mendengar dan mencatat
Teknik Pengajaran Sebaya
t
MENU UTAMA
u
Teknik Bacaan
Penting untuk menguasai kemahiran
memahami, kemahiran bahasa dan
kemahiran berfikir dan juga kemahiran
rujukan. Berkait rapat dengan kemahiran
menyelia nota, kemahiran mengulangkaji
dan kemahiran mengingat
Teknik ini disebut sebagai teknik bacaan
dan catatan kata kunci
u
MENU UTAMA
t
Teknik Bacaan
Penting untuk menguasai kemahiran
memahami, kemahiran bahasa dan
kemahiran berfikir dan juga kemahiran
rujukan. Berkait rapat dengan kemahiran
menyelia nota, kemahiran mengulangkaji
dan kemahiran mengingat
Teknik ini disebut sebagai teknik bacaan
dan catatan kata kunci
u
MENU UTAMA
t
Objektif Teknik Bacaan
Mengenalpasti fakta pelajaran
Menentukan idea keseluruhan
Mengenalpasti perkataan penting sebagai
kata kunci
Menyusun kata kunci
Mengolah kata kunci supaya menjadi ayat
yang padat, tepat ,dan bermakna
Membaca nota berulang-ulang secara
olahan kata kunci
t
u
MENU UTAMA
Objektif Teknik Bacaan
Mengenalpasti fakta pelajaran
Menentukan idea keseluruhan
Mengenalpasti perkataan penting sebagai
kata kunci
Menyusun kata kunci
Mengolah kata kunci supaya menjadi ayat
yang padat, tepat ,dan bermakna
Membaca nota berulang-ulang secara
olahan kata kunci
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Bacaan
Sumber
Tajuk
Pencatat
Kenalpasti kata kunci
Susun kata kunci mengikut format seperti
peta konsep, carta dan jadual.
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Bacaan
Sumber
Tajuk
Pencatat
Kenalpasti kata kunci
Susun kata kunci mengikut format seperti
peta konsep, carta dan jadual.
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Bacaan
Membaca, mengolah kata kunci dalam bentuk
ayat yang ringkas, lengkap, gramatis, padat, dan
bermakna.
Baca berulang untuk kefahaman dan ingatan
Tulis ayat-ayat yang mengandungi kata kunci
tanpa merujuk kepada nota
Jika dapat membentang tanpa melihat nota
bermakna telah mencapai penguasaan.

t
MENU UTAMA
u
Aktiviti Teknik Bacaan
Membaca, mengolah kata kunci dalam bentuk
ayat yang ringkas, lengkap, gramatis, padat, dan
bermakna.
Baca berulang untuk kefahaman dan ingatan
Tulis ayat-ayat yang mengandungi kata kunci
tanpa merujuk kepada nota
Jika dapat membentang tanpa melihat nota
bermakna telah mencapai penguasaan.

t
MENU UTAMA
u
Teknik Kumpulan Bulatan
Objektif:
Mengingat kata kunci
Mengolah kata kunci dalam ayat gramatis
Mengingat
Menguji Keberkesanan proses pembelajaran
u
MENU UTAMA
t
Teknik Kumpulan Bulatan
Objektif:
Mengingat kata kunci
Mengolah kata kunci dalam ayat gramatis
Mengingat
Menguji Keberkesanan proses pembelajaran
u
MENU UTAMA
t
Aktiviti Teknik Kumpulan Bulatan
Pelajar menjalankan aktiviti (beberapa
orang duduk dalam bulatan)
Bina bulatan satu di dalam bulatan kedua
Ahli bulatan pertama diberi kata kunci
Orang pertama dalam bulatan menyebut
kata kunci
Orang kedua menyebut kata kuncinya dan
kata kunci orang pertama

t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Kumpulan Bulatan
Pelajar menjalankan aktiviti (beberapa
orang duduk dalam bulatan)
Bina bulatan satu di dalam bulatan kedua
Ahli bulatan pertama diberi kata kunci
Orang pertama dalam bulatan menyebut
kata kunci
Orang kedua menyebut kata kuncinya dan
kata kunci orang pertama

t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Kumpulan Bulatan
Lakukan aktiviti sama sehingga orang
terakhir
Seorang jaga masa
Ahli bulatan sebelah dalam, lakukan
aktiviti seperti yang dilakukan oleh ahli
bulatan pertama (masa ditentukan)
Olah kata kunci dalam bentuk yang
gramatis
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Kumpulan Bulatan
Lakukan aktiviti sama sehingga orang
terakhir
Seorang jaga masa
Ahli bulatan sebelah dalam, lakukan
aktiviti seperti yang dilakukan oleh ahli
bulatan pertama (masa ditentukan)
Olah kata kunci dalam bentuk yang
gramatis
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Kumpulan Bulatan
Sediakan nota dari kata kunci
Salin nota dalam kertas putih yang besar
dan pamirkan
Beri Ujian
Semak ujian di kalangan ahli kumpulan
t
MENU UTAMA
u
Aktiviti Teknik Kumpulan Bulatan
Sediakan nota dari kata kunci
Salin nota dalam kertas putih yang besar
dan pamirkan
Beri Ujian
Semak ujian di kalangan ahli kumpulan
t
MENU UTAMA
u
Teknik Perbincangan Kumpulan
Dalam teknik ini ada ketua dan pencatat.
Hasil direkodkan. Penekanan kepada
kemahiran membaca, mengenalpasti kata
kunci, menyelia nota, mengulangkaji nota,
mengolah kata kunci dan mengingat
u
MENU UTAMA
Teknik Perbincangan Kumpulan
Dalam teknik ini ada ketua dan pencatat.
Hasil direkodkan. Penekanan kepada
kemahiran membaca, mengenalpasti kata
kunci, menyelia nota, mengulangkaji nota,
mengolah kata kunci dan mengingat
u
MENU UTAMA
Objektif Teknik Perbincangan
Kumpulan
Mengenalpasti kata kunci
Menyusun dan mengatur kata kunci
Mengolah kata kunci jadi bentuk ayat
yang gramatis berdasarkan idea
keseluruhan dan sokongan
Menguji keberkesanannya
t
u
MENU UTAMA
Objektif Teknik Perbincangan
Kumpulan
Mengenalpasti kata kunci
Menyusun dan mengatur kata kunci
Mengolah kata kunci jadi bentuk ayat
yang gramatis berdasarkan idea
keseluruhan dan sokongan
Menguji keberkesanannya
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Perbincangan
Kumpulan
Bina Kumpulan
Guna buku teks/ sumber lain
Pilih tajuk
Pilih Ketua kumpulan
Guna kertas untuk mencatat
Ketua arah ahli baca buku teks/ sumber
untuk mendapatkan bahan ( baca
berperingkat-peringkat)
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Perbincangan
Kumpulan
Bina Kumpulan
Guna buku teks/ sumber lain
Pilih tajuk
Pilih Ketua kumpulan
Guna kertas untuk mencatat
Ketua arah ahli baca buku teks/ sumber
untuk mendapatkan bahan ( baca
berperingkat-peringkat)
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Perbincangan
Kumpulan
Pencatat , mencatat kata kunci setelah
dikenalpasti
Baca bahan keseluruhan dan fakta
sokongan
Susun kata kunci dalam bentuk nota
ringkas, mudah , padat , bermakna, tepat,
kemas dan menarik.
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Perbincangan
Kumpulan
Pencatat , mencatat kata kunci setelah
dikenalpasti
Baca bahan keseluruhan dan fakta
sokongan
Susun kata kunci dalam bentuk nota
ringkas, mudah , padat , bermakna, tepat,
kemas dan menarik.
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Perbincangan
Kumpulan
Bincang untuk kemaskan lagi dengan
menggunakan ayat yang gramatis
Baca nota itu berulang-ulang secara
perseorangan
Jalani ujian. Ahli kumpulan semak
jawapan ujian.
t
MENU UTAMA
u
Aktiviti Teknik Perbincangan
Kumpulan
Bincang untuk kemaskan lagi dengan
menggunakan ayat yang gramatis
Baca nota itu berulang-ulang secara
perseorangan
Jalani ujian. Ahli kumpulan semak
jawapan ujian.
t
MENU UTAMA
u
Teknik Mendengar dan Mencatat
Objektif :
Mencatat dari bahan lisan
Menyelaras dan mengemaskini catatan
dalam kumpulan
Menyedia nota dari kata kunci
Mengolah kata kunci dan membaca dalam
bentuk ayat
u
MENU UTAMA
t
Teknik Mendengar dan Mencatat
Objektif :
Mencatat dari bahan lisan
Menyelaras dan mengemaskini catatan
dalam kumpulan
Menyedia nota dari kata kunci
Mengolah kata kunci dan membaca dalam
bentuk ayat
u
MENU UTAMA
t
Teknik Mendengar dan Mencatat
Objektif
Mempertingkatkan kemampuan
mendengar, memaham apa yang
didengar, dan mencatat kata kunci
selaras/ serentak semasa mengikut
pembentangan sehala
Menguji keberkesanan proses
pembelajaran yang telah dilakukan
t
u
MENU UTAMA
Teknik Mendengar dan Mencatat
Objektif
Mempertingkatkan kemampuan
mendengar, memaham apa yang
didengar, dan mencatat kata kunci
selaras/ serentak semasa mengikut
pembentangan sehala
Menguji keberkesanan proses
pembelajaran yang telah dilakukan
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Mendengar dan
Mencatat
Bersedia mendengar bahan lisan. Buat
catatan kata kunci dan fakta sokongan
dalam kertas latihan
Fasilitator membentang bahan
Ahli di bawah 10 orang
Selaras catatan yang dibuat oleh ahli
kumpulan
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Mendengar dan
Mencatat
Bersedia mendengar bahan lisan. Buat
catatan kata kunci dan fakta sokongan
dalam kertas latihan
Fasilitator membentang bahan
Ahli di bawah 10 orang
Selaras catatan yang dibuat oleh ahli
kumpulan
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Mendengar dan
Mencatat
Bincang dan susun kata kunci yang
diselaraskan dalam bentuk nota yang
kemas, mudah, bermakna dan tepat (buat
di kertas)
Salin nota dalam kertas putih
Latihan membaca nota berulang-ulang
Bincang kekuatan dan kelemahan teknik
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Mendengar dan
Mencatat
Bincang dan susun kata kunci yang
diselaraskan dalam bentuk nota yang
kemas, mudah, bermakna dan tepat (buat
di kertas)
Salin nota dalam kertas putih
Latihan membaca nota berulang-ulang
Bincang kekuatan dan kelemahan teknik
t
u
MENU UTAMA
Aktiviti Teknik Mendengar dan
mencatat
Pilih pasangan dalam kumpulan
Buat ujian secara berpasangan
Periksa ujian oleh kumpulan
t
MENU UTAMA
u
Aktiviti Teknik Mendengar dan
mencatat
Pilih pasangan dalam kumpulan
Buat ujian secara berpasangan
Periksa ujian oleh kumpulan
t
MENU UTAMA
u
Teknik Pengajaran Rakan Sebaya

* Setiap ahli bertindak
sebagai pengajar kepada
rakan lain
MENU UTAMA
t
u
Teknik Pengajaran Rakan Sebaya

* Setiap ahli bertindak
sebagai pengajar kepada
rakan lain
MENU UTAMA
t
u
DEFINISI :
Memotong jumlah nombor yang panjang menjadi kumpulan
kecil bagi memudahkan ingatan.
Contoh :
7891765143623866
t
MENU UTAMA
u
7891 / 7651 /
4362 / 3866
DEFINISI :
Memotong jumlah nombor yang panjang menjadi kumpulan
kecil bagi memudahkan ingatan.
Contoh :
7891765143623866
t
MENU UTAMA
u
7891 / 7651 /
4362 / 3866
Membaca sesuatu
berulang kali . Lancar
membaca barulah
menghafal tanpa
melihat buku.
t
MENU UTAMA
u
t
MENU UTAMA
u
KACANG PISTACHIO
BUAH KISMIS KACANG SOYA
BUNGA KOBIS /LOBAK
AIR MASAK
DAGING (SEMINGGU SEKALI)
SUSU
t
MENU UTAMA
u
KACANG PISTACHIO
BUAH KISMIS KACANG SOYA
BUNGA KOBIS /LOBAK
AIR MASAK
DAGING (SEMINGGU SEKALI)
SUSU
t
MENU UTAMA
u
6-8 MINGGU SEBELUM PEPERIKSAAN
MENYUSUN DAN
MELENGKAPKAN NOTA
MENYUSUN JADUAL BELAJAR
ULANGKAJI PELAJARAN
YANG TERTINGGAL
BUAT PERBINCANG DENGAN RAKAN
LATIHAN YANG
BERTERUSAN
t
MENU UTAMA
u
6-8 MINGGU SEBELUM PEPERIKSAAN
MEMBUAT NOTA
MENYUSUN JADUAL BELAJAR
ULANGKAJI PELAJARAN
BUAT PERBINCANG DENGAN RAKAN
BUAT LATIHAN
TUMPUAN / KONSENTRASI TIDAK 100%
MEMBACA TANPA MENCATAT
TIADA NOTA BERKESAN ATAU TIDAK FAHAM NOTA YANG DIBACA
MENDENGAR TANPA MENCATAT
MENDENGAR TIDAK TELITI
TIDAK ULANGKAJI
TERLALU BANYAK MAKLUMAT HINGGA BERLAKU PERTINDIHAN MAKLUMAT
SIKAP TIDAK SEDIA ATAU TIDAK BERMINAT UNTUK MENGINGAT
FAKTOR USIA
(SEMAKIN TUA SEMAKIN KURANG KEUPAYAANMENGINGAT)
t
MENU UTAMA
u
TUMPUAN / KONSENTRASI TIDAK 100%
MEMBACA TANPA MENCATAT
TIADA NOTA BERKESAN ATAU TIDAK FAHAM NOTA YANG DIBACA
MENDENGAR TANPA MENCATAT
MENDENGAR TIDAK TELITI
TIDAK ULANGKAJI
TERLALU BANYAK MAKLUMAT HINGGA BERLAKU PERTINDIHAN MAKLUMAT
SIKAP TIDAK SEDIA ATAU TIDAK BERMINAT UNTUK MENGINGAT
FAKTOR USIA
(SEMAKIN TUA SEMAKIN KURANG KEUPAYAANMENGINGAT)
t
MENU UTAMA
u

Anda mungkin juga menyukai