Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Masa: 60 minit

Kelas : 4 Zamrud Tema dan Tajuk : Alam semula jadi Daun


Bidang : Mengenal Kraf Tradisional
Aktiviti : Ukiran


Standard
Pembelajaran
4.1 Persepsi Estetik
4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1, 4.1.1.2,
4.1.1.3
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1, 4.1.2.2
4.2 Aplikasi Seni
4.2.1 Media
4.2.1.1-Alat
4.2.1.2-Bahan
4.2.2 Teknik dan Proses
4.2.2.1-Teknik-Ukiran Timbul
4.3 Ekspresi Kreatif
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4 Apresiasi Seni
4.4.1
4.4.2

Objektif
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menghasilkan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul dengan menekankan bahasa seni visual.
2. Menghasilkan ukiran dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat apresiasi terhadap karya.


Aktiviti PdP
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1).
2. Guru menunjukkan cara menghasilkan ukiran dengan mengaplikasikan teknik ukiran timbul (EK2).
3. Murid menghasilkan bentuk daun menggunakan teknik ukiran timbul (EK3) (EK4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)
EMK Kreativiti dan inovasi, keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4,EK5) TMK dan Nilai Murni.
Bahan Bantu
Belajar
Bahan bercetak (gambar, buku teks) Komputer (paparan lcd)
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti ukiran timbul berdasarkan empat standard kandungan.
Refleksi 30 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada
masa akan datang.