Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu :6 24/2/2011
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 2 Angkasa Masa : 12.00 t/h-1.00 ptg Bidang : Mengenal kraf tradisional (Gasing Mudah) Tema dan Tajuk : Objek buatan manusia (Gasing mudah) 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2
Teknik

Hari : Rabu
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses dan 4.1.2 Prinsip rekaan 4..1.2.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gasing. 2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 3. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan gasing mudah. 4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang gasing. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gasing mudah. (EK4) 3. Murid menghasilkan gasing mudah. (EK2) (EK3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5) Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gasing mudah berdasarkan 4.3 Ekspresi kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2 EMK

Tarikh :
CATATAN

Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5), TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh : Gambar gasing 2.Media : gunting, gum, kad manila, kertas A4 berwarna, tali, lidi sate, dan krayon. Refleksi Pada akhir pembelajaran: 28/30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan.

empat Standard Kandungan.