Anda di halaman 1dari 2

Minggu : 4 TAHUN/MASA/ MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 2 Jupiter Masa: 9:00-10:00 pagi Bidang : Menggambar (Catan)

Tema /Tajuk : Objek Buatan Manusia (Pasu Bunga)

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Hari : Isnin STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami, mengenali dan menyatakan bahasa seni visual yang terdapat pada catan. 2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti catan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai catan gambar pasu bunga hiasan.(EK1) 2. Guru menyatakan definisi catan dan menyatakan media yang akan digunakan.(EK1) 3. Guru menunjuk cara melakar pasu bunga dengan memberikan penekanan pada unsur seni dan prinsip rekaan.(EK2) 4. Murid melakar objek yang dipamerkan dengan bimbingan guru.(EK3) Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan dua Standard Kandungan Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses dan Teknik 1.2.2.1

Tarikh : 02/2/2012 CATATAN EMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK3), TMK dan Nilai Murni.

Bahan Bantu Belajar 1. Contoh catan pasu bunga. 2. Media : kertas lukisan, pensel

Refleksi: Pada akhir pembelajaran: 31/32 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 1 murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu : 5 TAHUN/MASA/ MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 2 Jupiter Masa : 9:00-10:00 tgh Bidang : Menggambar (Catan) Tema / Tajuk : Objek Buatan Manusia (Pasu Bunga) Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengaplikasikan idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 2. Mengapresiasikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Mengulangkaji berpandukan carta langkah menghasilkan catan pasu bunga. (EK1) 2. Murid menghasilkan catan pasu bunga secara kreatif dan menarik dengan bimbingan guru.(EK2) (EK3) 3. Murid mempamerkan dan menceritakan karya sendiri dan rakan.(EK4) (EK5) Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan empat Standard Kandungan Bahan Bantu Belajar Contoh catan pasu bunga Carta langkah catan Lakaran pasu bunga Media : warna air, berus dan palet Refleksi: Pada akhir pembelajaran: 29/32 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mengusai akan diberi bimbingan Hari : Isnin STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 Tarikh : 09/2/2012 CATATAN EMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5), TMK dan Nilai Murni