Anda di halaman 1dari 4

Sketsa Hari Kemerdekaan Untukmu, Anakku...

Bilangan Peserta : 17 murid (semua sekali member kelas kakak Amirah le ni)
Suasana Di Pentas : 14 murid sedang duduk dalam dua kelompok..sekelompok
murid perempuan, sekelompok murid lelaki..(kasi suasana soleh sikitlah, tak
bercampur gaul lelaki & perempuan..)
Ali naik ke pentas sambil memberi salam..
Ali : Assalamualaikum!
MuridMurid (men!a"ab serentak) : #aalaikummussalam #arahmatullahi
#abarakatuh.
$emudian Ah %hong pula naik ke pentas...
Ah %hong : &ello ka"anka"an...'elamat (agi!
MuridMurid : 'elamat (agi Ah %hong...
)amasam* pula naik...
)amasam* : +ood morning,'elamat Men*ambut &ari $emerdekaan!
MuridMurid : Merdeka! Merdeka! Merdeka! (sambil mengangkat & mengibarkan
bendera Mala*sia serentak)
Suasana : Ali, Ah %hong & )amasam* berdiri di pentas..muridmurid lain masih
duduk...
Ali : -h, apa tema hari kemerdekaan tahun ini.
Ah %hong : /aa..engkau tak tau lagi ke. Apalah engkau ni Ali. 0ema &ari
$emerdekaan tahun ini ialah (erpaduan 0eras $e!a*aan!
)amasam* : &mm..bagus bun*in*a tu. (erpaduan ertin*a bersatu. $alau kita
bersatu kita akan gagah, kalau kita bercerai kita akan rebah!
Ali : #ah! (andai pulak kau bermadah, )amasam*. 1etulbetul,aku setu!u,
berpadu bulat kata sepakat, men!adi cita negara !a*a!
Ah %hong : &a**a! Man*ak pandai ka"anka"an aku aa..'iapa tau apa bentuk logo
sempena sambutan ulangtahun kemerdekaan tahun ini.
MuridMurid : $ami tau! 2i dia...! (sambil mengangkat tinggitinggi logo hari
kemerdekaan)
)amasam* : #au..hebatn*a! 0api aku tak 3ahamlah. 4ang "arna biru, kuning, merah
tu apa dia.
Amirah (bangun) : 4ang "arna biru, kuning, merah tu adalah bentuk gambaran
manusia *ang saling berganding bahu, )amasam*! 5a menun!ukkan sebuah
perpaduan *ang erat bagi melambangkan 6(erpaduan 0eras $e!a*aan6!
)amasam* : 7ooo..itu macam...
Amirah : 'elain daripada itu, 8 ikatan bentuk manusia *ang saling berganding bahu
itu !uga memba"a maksud,rak*at *ang beker!asama di antara satu sama lain
dalam men!aga keamanan dan mema!ukan negara.
)amasam* : 7k, 3aham3aham,
Ali : $enapa ia di"arnakan berlainan pulak. Ada merah, ada kuning, ada biru.
Ammar (bangun) : 5tu adalah me"akili kaumkaum di Mala*sia..ada mela*u, ada
cina, ada india dan macammacam lagilah..tetapi mereka tetap berganding bahu
dan saling 3aham memahami sehingga tercapain*a perpaduan.
Ali : &mmm..(sambil menganggukangguk)...
Ah %hong : $enapa pulak "arna putih, merah, biru, kuning *ang dipilih. 1ukann*a
"arna lain.
#ani (bangun) : &aa..kasi #ani !a"ab *ang ini. #arna merah 9 simbol keberanian
rak*at. #arna putih 9 simbol kesetiaan seluruh rak*at Mala*sia. #arna biru pula 9
melambangkan perpaduan *ang di!alin oleh kaumkaum di Mala*sia. Manakala
"arna kuning 9 melambangkan sistem bera!a dan 4ang :ipertuan Agong. 5a !uga
memba"a maksud "arna kegemilangan atau keemasan *ang dikecapi oleh rak*at
Mala*sia.
)amasam* : #ah, hebat sungguh ka"anka"an kita ni. &mm..kalau dah ada tema
dan logon*a, mestilah tak lengkap kalau tidak ada lagu khas untukn*a, kan.
Ali : 1etul tu. ;om kita n*an*i samasama lagu tema hari kemerdekaan tahun ni. 2ak
tak ka"anka"an.
MuridMurid : 2akkkk...
Amirah : 0unggu dulu!
Ali : Apa lagi Amirah ni.
Amirah : 'ebelum kita n*an*i, Amirah nak peringatkan kat kauorang semua erti
kemerdekaan *ang sebenar. 2ak tau tak.
MuridMurid : 2akkk...(as*ik nakkk !e..he,he..skrip untuk *ang ramairamai ni kena
kasi simple)
Amirah : 5ngat *a...erti kemerdekaan *ang sebenar ialah pembebasan diri kita dari
belenggu !ahili*ah..maksudn*a, kita bebaskan diri kita dari *ang sesat men!adi .
MuridMurid : 0idak sesat!
Amirah : :ari *ang !ahat men!adi.
MuridMurid : 0idak !ahat!
Amirah : 1aiklah tu maksudn*a! :ari *ang mungkar men!adi.
MuridMurid : 2akir! (sambil keta"a)
Amirah : &oi, tak betul tu! :ari *ang mungkar kepada.
MuridMurid : 4ang benar!
Amirah : &mm..bagus muridmurid..(berlagak !adi cikgu daa...). ok, !om kita n*an*i
sekarang...
LOGO HARI KEBANGSAAN KE-57 2014
RASIONAL LOGO
Jalur Gemilang yang sedang berkibar megah menjadi inspirasi kepada logo ini. Ia merupakan
satu perlambangan kepada negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat.
Angka 57 membawa maksud ulangtahun ke-57 kemerdekaan Malaysia. Sekaligus menjadi
lambang kematangan negara dibawah kepimpinan yang mantap berino!asi serta berwawasan
yang boleh disaksikan menerusi pembangunan ke"ermerlangan dan kemakmuran yang dike"api
se"ara berterusan.
Angka 57 yang diberikan sentuhan retro menjadi re#leksi kepada tarikh keramat kemerdekaan
negara pada tahun $%57 men"erminkan impian dan harapan serta semangat "intakan negara
yang tidak berbelah bagi rakyat terdahulu semoga menjadi pedoman dan panduan kepada
generasi Malaysia hari ini terutama golongan muda.
&ibaran Jalur Gemilang menyelimuti angka 57 turut men"erminkan kemakmuran dan keamanan
negara yang telah wujud sejak men"apai kemerdekaan pada tahun $%57 berupaya dikekalkan
sehingga ke saat ini dengan sokongan dan dukungan kuat oleh rakyat berbilang etnik dan
keper"ayaan yang bergabung menjadi satu masyarakat Malaysia yang unik dan bertoleransi.
'ulan sabit dan bintang berbu"u $( melambangkan kedaulatan negara menjadi kewajipan setiap
pemimpin dan rakyat untuk terus memelihara dan mengekalkannya.
)ema *Malaysia.... +i Sini ,ahirnya Sebuah -inta* diletakkan pada sudut bersesuaian dengan
rekabentuk logo bagi menyokong kekuatannya dari segi imbangan maksud dan nilai estetika.
MAKSUD WARNA LOGO
.arna Merah-,ambang keberanian dan kesetiaan pada negara yang ter"inta.
.arna 'iru-,ambang penyatuan dan keharmonian antara kaum.
.arna kuning- ,ambang kedaulatan negara dibawah naungan /aja 'erpelembagaan dan
diterajui kepimpinan yang prihatin dengan pen"apaian negara serta keperluan rakyat.
.arna putih-Menjadi perlambangan kepada kejujuran ketelusan dan komitmen serta kerjasama
yang erat di antara pemimpin dan rakyat.