Anda di halaman 1dari 2

Soal Selidik

Tandakan (/) pada ruang setuju atau tidak setuju.


Ya Tidak
1. Saya berasa seronok semasa guru
mengajar dengan Power ID

2. Saya lebih senang memahami isi
pengajaran yang diajar oleh guru
jika guru mengajar menggunakan
Power ID.

3. Saya berasa gembira ketika
menggunakan doh semasa belajar
mengenal huruf.

4. Saya berasa bahawa saya mudah
untuk mengingat bentuk huruf vokal
apabila guru menggunakan Power
ID.

5. Saya lebih menumpukan perhatian
ketika belajar apabila guru
menggunakan Power ID.

6. Saya belajar dengan lebih cepat jika
guru menggunakan Power ID.

7. Saya dapat mengingat bunyi huruf
vokal yang ditunjukkan apabila
menggunakan Power ID.

8. Saya lebih bersemangat untuk
belajar semasa guru menggunakan
Power ID.

9. Saya tidak bosan semasa belajar
menggunakan Power ID.

10. Saya berasa lebih suka untuk datang
ke sekolah jika guru menggunakan
Power ID.

Anda mungkin juga menyukai