Anda di halaman 1dari 20

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM

1.

Nama Program

: Sentuhan Kalbu , Suntikan Minda

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Khamis / 7.30 pagi

4.

Tempat

: Surau An Najihin

5.

Objektif

: i. Meningkatkan motivasi dikalangan murid-murid


tahun enam

: 25 September 2014

ii. Menerima apa yang berlaku dengan lapang dada


6.

Sasaran

: Murid-murid tahun enam

7.

Butiran aktiviti

: i. Solat Hajat
ii. Membaca surah Yassin
iii. Membaca doa
iv. Tazkirah

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Pihak sekolah,PIBG dan ibu bapa bekerjasama dan berusaha bagi
memulihkan semangat serta keyakinan terhadap diri murid untuk
menduduki
peperiksaan ulangan bagi mata pelajaran Sains,
Matematik dan Bahasa Inggeris.

8.2

Kelemahan Program

Pihak bertanggungjawab perlu lebih prihatin dan berhati-hati kerana


ia melibatkan emosi murid dan kebolehpercayaan.
8.3

Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1

Pihak sekolah,PIBG dan ibu bapa perlu bersiap sedia dengan


pelbagai strategi untuk menghadapi kejadian yang tidak diduga
agar emosi dan keyakinan murid tidak terganggu.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3.2 Memaksimumkan penglibatan ibu bapa danPIBG supaya murid


merasai mereka tidak keseorangan dan sentiasa diperlukan.
9. Dokumen bergambar

Murid murid mendengar taklimat guru

Mengamin doa yang dibacakan

Murid-murid dan ibu bapa menbaca surah Yassin

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Mendengar tazkirah yang disampaikan

Disediakan :

Disemak :

..

Disahkan :

(NUR AZAH BINTI MD SULBIDIN)


Guru Bimbingan & Kaunseling
SK Parit Pechah

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM

1.

Nama Program

: Penataraan Psikometrik

2.

Tarikh

: 31 Disember 2013

3.

Hari / Masa

: Selasa/ 11.30 pagi

4.

Tempat

: Makmal Komputer

5.

Objektif

: i. Menyebar luas maklumat tentang Psikometrik


ii. Memahami pelaksanaan ujian Aptitut ( Psikometrik )

6.

Sasaran

: Guru-guru

7.

Butiran aktiviti

: i. Penataran Psikometrik
ii. Sesi soal jawab

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Memberi penerangan dan pencerahan kepada semua guru tentang
pelaksanaan Psikometrik bagi murid Tahun Tiga

8.2

Kelemahan Program :

8.3

Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1 Meminta pihak bertanggungjawab memberikan penerangan dan
pencerahan berkenaan pelaksanaan ujian Psikometrik kepada
Guru Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih terperinci dan
sistematik ,terutama untuk mendokumentasi maklumat.
8.3.2 Meminta pihak yang bertanggungjawab menyatakan kepentingan
dan halatuju pelaksanaan ujian Psikometrik dijalankan bagi murid
Tahun 3 agar lebih jelas.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

9.

Dokumentasi Bergambar :

Penerangan tentang pelaksanaan Psikometrik kepada semua guru

Guru-guru mengemukakan soalan soalan


berkaitan pelaksanaan Psikometrik

Disediakan :

Disemak :

.
..
(NUR AZAH BINTI MD SULBIDIN)
Guru Bimbingan & Kaunseling
SK Parit Pechah, Muar

Disahkan :

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM

1.

Nama Program

: Program Santai Bersama PPD Muar.

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Rabu/ 8.30 pagi

4.

Tempat

: Kantin SKPP

5.

Objektif

: i. Meningkatkan motivasi dikalangan murid-murid


tahun enam

: 08 Oktober 2014

ii. Menerima apa yang berlaku dengan lapang dada


iii. Menyatakan bahawa warga sekolah ,ibu bapa, PIBG
dan PPD sentiasa bersama mereka.
6.

Sasaran

: Murid-murid tahun enam

7.

Butiran aktiviti

: i. Bual santai bersama PPD


ii. Permainan uji minda
iii. Motivasi

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Pegawai PPD Muar turun ke sekolah bagi memastikan semangat serta
keyakinan murid- murid.tahun enam tidak goyah disebabkan perkara
yang berlaku.

8.2

Kelemahan Program:

8.3

Cadangan Penambahbaikan :
Program seperti ini perlu diteruskan agar murid berasa diri mereka
sentiasa dihargai dan diperlukan oleh semua lapisan masyarakat.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

9. Dokumen bergambar

En.Jamali bin Misri


Pegawai PPD Muar

Pegawai PPD Muar bersama


En Mohamad Salleh bin Ithnin
(GB SKPP)

En Mohamad Taufek bin Mahamod


Pegawai PPD Muar

En Mohamad Taufek sedang


memberi kata-kata semangat kepada
murid-murid

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Pegawai PPD Muar bersama guru-guru dan murid-murid tahun enam

Disediakan :

Disemak :

.
..
(NUR AZAH BINTI MD SULBIDIN)
Guru Bimbingan & Kaunseling
SK Parit Pechah, Muar

Disahkan :
.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM

1.

Nama Program

: Program Mutiara Budi

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Seminggu selepas ujian dan peperiksaan

4.

Tempat

: Kelas Tahun 6

5.

Objektif

: i. Memberikan pendedahan dan meningkatkan


kesedaran kepada ibubapa tentang pentingnya
keprihatinan mereka dalam memastikan disiplin anakanak mereka

: Selepas ujian dan peperiksaan

ii. Memberi peluang kepada ibubapa untuk meluangkan


masa dan tenaga untuk membantu anak-anak
mereka yang akan menduduki UPSR pada bulan
September
iii. Meningkatkan interaksi dua hala bagi menyelesaikan
masalah murid terhadap disiplin dan pembelajaran.
6.

Sasaran

: Murid-murid tahun enam

7.

Butiran aktiviti

: i. Pembentangan headcount murid


ii. Perbincangan bersama guru m/pelajaran

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Kerjasama dan penglibatan ibu bapa dalam setiap program peningkatan
pembelajaran anak mereka telah memberikan kekuatan dan keyakinan
diri kepada guru mata pelajaran,murid-murid dan pihak sekolah untuk
merealisasikan pencapaian cemerlang dalam UPSR 5A .

8.2

Kelemahan Program :
Masih ada sebilangan ibu bapa yang tidak melibatkan diri dalam program
yang telah dirancang. Ini menyebabkan anak mereka kurang keyakinan
diri .

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3

Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1 Kehadiran ibu bapa merupakan pembakar semangat untuk anakanak terus berusaha dengan lebih yakin bagi mencapai
kecemerlangan.
8.3.2 Pihak sekolah dengan kerjasama PIBG dapat merancang program
berkaitan keibubapaan agar dapat dijadikan panduan ibu bapa
bagi membentuk keyakinan diri anak-anak dan seterusnya menjadi
ibu bapa yang mithali.

9. Dokumen bergambar

Program Mutiara Budi

Perbincangan bersama guru BI

Ibu bapa menulis kehadiran

Perbincangan bersama guru MT

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Perbincangan bersama guru BM

Perbincangan bersama guru SN

Disediakan :

Disemak :

.
(MARINA BINTI MUBARI)
Penyelaras Tahun 6
SK Parit Pechah, Muar

..

Disahkan :
.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM

1.

Nama Program

: Program Latihan Kebakaran

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Isnin / 11.00 pagi

4.

Tempat

: Kelas / Padang

5.

Objektif

: i. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang


keselamatan kepada warga sekolah

: 20 Mac 2014 dan 16 Oktober 2014

ii. Melatih warga sekolah agar sentiasa bersiap sedia


menghadapi keadaan kecemasan sewaktu berlaku
kebakaran
iii. Tahu tindakan atau prosedur semasa menghadapi
musibah kebakaran
6.

Sasaran

iv. Sentiasa peka dan responsif kepada persekitaran


: Semua murid, guru dan kaki tangan sekolah

7.

Butiran aktiviti

: i. Taklimat kepada guru


ii. Taklimat kepada murid
iii. Loceng kecemasan

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Kerjasama yang diberikan oleh semua warga sekolah semasa latihan
kebakaran amat baik. Panduann yang diberikan telah dipatuhi oleh
warga sekolah dengan sebaik mungkin.

8.2

Kelemahan Program :
Terdapat sebilangan murid yang sampai lambat pada masa dan tempat
yang telah ditentukan.

8.3

Cadangan Penambahbaikan :

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3.1 Memberikan pendedahan tentang bahaya api kepada murid-murid


dengan lebih kerap.
8.3.2 Mengadakan latihan kebakaran sebenar dengan melibatkan
anggota bomba ,pasukan polis dan klinik kesihatan untuk
memotivasikan murid.
9. Dokumen bergambar

Murid-murid berlari menyelamatkan diri setelah mendengar loceng kecemasan

Guru meminta murid berbaris mengikut kelas untuk menentukan bilangan murid

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Disediakan :

Disemak :

.
..
(MOHD EZUAN B MOHD ROZLAN)
Setiausaha 3K
SK Parit Pechah, Muar

Disahkan :
.

PK01/3
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

LAPORAN PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

1.

Nama Program

: Program Kelas Bimbingan Waktu Pagi & Balik Sekolah

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Ahad Khamis ( Pagi 7.00 7.30pg )


Ahad Selasa & Khamis ( 1.00 2.00 ptg )

4.

Tempat

: Kelas Tahun 6

5.

Objektif

: i. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR

: Febuari September 2014

ii. Membimbing murid yang masih lemah dari segi teknik


menjawab soalan UPSR
iii. Murid berpeluang mendapatkan tunjuk ajar secara lebih
dekat bersama guru.
6.

Sasaran

: Semua murid Tahun 6 dan semua guru MP

7.

Butiran aktiviti

: Menjawab set soalan berformat UPSR dan berbincang


bersama-sama guru bagi teknik menjawab yang betul

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh semua guru MP Tahun 6 &
Murid Tahun 6 menampakkan kesungguhan untuk meningkatkan
lonjakkan prestasi.

8.2

Kelemahan Program :
a. Masih terdapat sebilangan kecil murid yang lewat ke sekolah
b. Kesedaran ibubapa/penjaga murid bagi melonjakkan prestasi
anak/jagaan masih di tahap sederhana.
c. Dana untuk pembelian bahan terhad.

8.3

Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1 Menyebarluaskan maklumat dan program kecemerlangan sekolah
dari masa ke semasa kepada semua murid dan ibubapa/penjaga.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3.2 Memohon sumbangan kewangan kepada kumpulan sasaran


8.3.3 Mengadakan sesi dialog bersama-sama ibubapa/penjaga bagi
melaporkan prestasi semasa anak-anak dan bertukar-tukar
pandangan untuk meningkatkan program kecemerlangan.
9. Dokumen bergambar

Disediakan :
.
(MARINA BINTI MUBARI)
Guru Penyelaras Tahun6

Disemak :
..

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Disahkan :
.

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2014

1.

Nama Program

: Program Kelas Tambahan

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Jumaat 7.30 9.30pg ( Bahasa Melayu / Sains )


10.00 12.00 ( Bahasa Inggeris / Matematik )

4.

Tempat

: Kelas Tahun 6

5.

Objektif

: i. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR

: Febuari September 2014

ii. Membimbing murid yang masih lemah dari segi teknik


menjawab soalan UPSR
iii. Memberikan pendedahan paling maksimum kepada
murid tentang format soalan UPSR
6.

Sasaran

: Semua murid Tahun 6 dan semua guru MP

7.

Butiran aktiviti

: Menjawab set soalan berformat UPSR dan berbincang


bersama-sama guru bagi teknik menjawab yang betul

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh semua guru MP Tahun 6 &
Murid Tahun 6 menampakkan kesungguhan untuk meningkatkan
lonjakkan prestasi.

8.2

Kelemahan Program :
a. Masih terdapat sebilangan kecil murid yang lewat ke sekolah
b. Kesedaran ibubapa/penjaga murid bagi melonjakkan prestasi
anak/jagaan masih di tahap sederhana.
c. Dana untuk pembelian bahan terhad.

8.3

Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1 Menyebarluaskan maklumat dan program kecemerlangan sekolah

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

dari masa ke semasa kepada semua murid dan ibubapa/penjaga.


8.3.2 Memohon sumbangan kewangan kepada kumpulan sasaran
8.3.3 Mengadakan sesi dialog bersama-sama ibubapa/penjaga bagi
melaporkan prestasi semasa anak-anak dan bertukar-tukar
pandangan untuk meningkatkan program kecemerlangan.
9. Dokumen bergambar

Disediakan :
.
(MARINA BINTI MUBARI)
Guru Penyelaras Tahun6

Disemak :
..

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Disahkan :
.

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

1.

Nama Program

: Program Jadual Waktu Anjal

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

: Ahad hingga Khamis


7.30 pagi 2.00 ptg

4.

Tempat

: Kelas Tahun 6

5.

Objektif

: i. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR

: Bermula 10.8.2014 ( 30 Hari )

ii. Membimbing murid yang masih lemah dari segi teknik


menjawab soalan UPSR
iii. Memberikan pendedahan paling maksimum kepada
murid tentang format soalan UPSR
6.

Sasaran

: Semua murid Tahun 6 dan semua guru MP

7.

Butiran aktiviti

: Murid dibahagi/pecahkan kepada empat kumpulan


lebih kecil bersama-sama empat orang guru yang
mengajar/membimbing murid mengikut jadual yang
telah ditetapkan. ( Rujuk Jadual Induk yang dilampirkan)

8.

Penilaian Program :
8.1

Kekuatan Program :
Kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh semua guru MP Tahun 6 &
Murid Tahun 6 menampakkan kesungguhan untuk meningkatkan
lonjakkan prestasi.

8.2

Kelemahan Program :
a. Masih terdapat sebilangan kecil murid yang lewat ke sekolah
b. Kesedaran ibubapa/penjaga murid bagi melonjakkan prestasi
anak/jagaan masih di tahap sederhana.
c. Dana untuk pembelian bahan terhad.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3

Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1 Menyebarluaskan maklumat dan program kecemerlangan sekolah
dari masa ke semasa kepada semua murid dan ibubapa/penjaga.
8.3.2 Memohon sumbangan kewangan kepada kumpulan sasaran
8.3.3 Mengadakan sesi dialog bersama-sama ibubapa/penjaga bagi
melaporkan prestasi semasa anak-anak dan bertukar-tukar
pandangan untuk meningkatkan program kecemerlangan.

9. Dokumen bergambar

Disediakan :
.
(MARINA BINTI MUBARI)
Guru Penyelaras Tahun6

Disemak :
..

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Disahkan :
.

Anda mungkin juga menyukai