Anda di halaman 1dari 2

NOTA BAB 10

MESIN RINGKAS
10.1 Tuas
1. Mesin ialah(salin satu perenggan m/s 230 sehingga ayat)dan mesin kompleks.
2. Tuas merupakan(m/s 230)
3. Tuas terdiri daripada tiga bahagian iaitu fulkrum (F), beban (B) dan daya (D). Terdapat tiga kelas tuas iaitu:
a) Tuas Kelas Pertama:
(m/s 231)
(m/s 231)
(m/s 231)
(Salin Rajah 10.2 m/s 231)
b) Tuas Kelas Kedua:
(m/s 231)
(m/s 231)
(m/s 231)
(Salin Rajah 10.3 m/s 231)
c) Tuas Kelas Ketiga:
(m/s 232)
(m/s 232)
(m/s 232)
(Salin Rajah 10.4 m/s 232)
4. Momen daya iaitu kesan putaran dapat ditakrifkan oleh persamaan berikut:
(m/s 233)
5. Momen daya bergantung pada(m/s 233)
6. Arah putaran menentukan(m/s 233)
7. Dalam setiap tuas, daya dan beban yang bertindak (salin satu perenggan m/s 235)
8. Masalah berkaitan tuas:
a) (Salin Contoh 1 dan penyelesaiannya m/s 236)
b) (Salin Contoh 2 dan penyelesaiannya m/s 236)

Fokus Konsep
(Salin dan lengkapkan)
*Pastikan anda membaca keseluruhan muka surat dalam Bab 10 dari muka surat 229 hingga 238 untuk
persediaan pembelajaran dalam kelas.