Anda di halaman 1dari 106

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Morfologi ( pembentukan kata )


Sintaksis ( pembinaan ayat )
Semantik ( perihal makna )
Sebutan
Intonasi
Peribahasa
Kesalahan Umum

A.

a.
b.
c.
d.

Pembentukan kata
i. Pengimbuhan
ii. Pemajmukan
iii. Penggandaan
Kata tunggal
Kata terbitan
Kata majmuk
Kata ganda
m.s
59-79

B. Penggolongan kata
i. Kata nama
ii. Kata kerja
iii. Kata Adjektif
iv. Kata Tugas
m.s 83-94

a.
i.

ii.

Kata Tunggal
Satu suku kata
( yu, am, cat, stor, teks, skru, skrip )
Dua suku kata
( ibu, ais, ekor, ufti, umbut, bau, buih, bisu,
pasung, sendi, sandar )

iii. Tiga suku kata


( biola, kiamat, idea, belia, mentua,
maruah, lengkuas, azali, isyarat, isteri,
putera, penjuru, ikhtiar, amaun, riwayat,
martabak, royalti, sempurna, kelompok )
iv.
Empat suku kata / lebih
( keluarga, sejahtera, sangkakala,
sentiasa, selesema, kelemumur,
sentimeter, singgahsana, nasional,
universiti, cenderawasih, maharajalela )

v.

Akronim
( Pembentukan gabungan huruf awal
dan /atau suku kata )

a.

LTH, DBP, ATM khas


Tabika,ubahsuai, kugiran am
Bernama, Intan, Mara - khas

b.
c.

a.

Kata Terbitan

i.

Awalan
Akhiran
Apitan
Sisipan

ii.
iii.
iv.

* kata nama
* kata kerja
* kata adjektif

a.

Awalan kata nama:


pelari, pembawa, pendatang, penggali,
pengebom, pelajar, perasap, pesakit,
ketua, juruukur, mahasiswa, tatabahasa,
prasejarah, subkelas, suprakelas,
ekawarna, dwifungsi

b. Awalan kata kerja:


menyikat, membawa, mendaki, mengikut,
mengetut, memperluas, berserta, berasa,
belunjur, terjebak, diatur, diperoleh
c.

Awalan kata adjektif:


terbesar, teringan, secantik

a.

Akhiran kata nama:


mainan, usahawan, seniman, seniwati,
nasionalisme, hadirin, hadirat, ustazah

b.

Akhiran kata kerja:


tinggikan, dekati

Apitan kata nama:


pelaksanaan, pembinaan, pentakrifan,
penggunaan, pengesahan, pesisiran,
persalinan, pelajaran, kelainan
b. Apitan kata kerja:
memainkan, mendermakan, membaikkan,
menggunakan, mengepinkan,
beralaskan,berlanjutan, dibiarkan,
melalui, mencurigai, membaharui,
mengairi, diadili, diperlihatkan,
diperingati, memperlihatkan,
memperingati, kehujanan
c.
Apitan kata adjektif:
kearaban
a.

a.

Sisipan kata nama:


-elkelengkeng, telunjuk, kelabut
-erkeruping, seruling, serabut

b. Sisipan kata adjektif:


-elkelebak, selerak, gelembung
-erserabut, gerigi
-emgemilang, semerbak, gemerlap
-insinambung

Rangkaian kata bebas:


gambar rajah, alat tulis, meja tulis
Ketua Menteri, Naib Canselor
b. Istilah khusus:
lut sinar, atur cara, urus setia
c.
Maksud kiasan:
kaki ayam, duit kopi, manis mulut
a.

a. Kata yang telah mantap:


antarabangsa
setiausaha
beritahu
sukarela
bumiputera
tandatangan
jawatankuasa
suruhanjaya
kakitangan
tanggungjawab
kerjasama
warganegara
olahraga
pesuruhjaya
matahari

b.
i.

ii.
iii.
iv.

v.

Lazim dieja bercantum


Kata nama: peribadi, peribahasa,
hulubalang, dinihari, perikemanusiaan
Kata adjektif: sukacita, dukacita
Kata sendi nama: kepada, daripada
Kata Hubung: apabila, manakala,padahal,
darihal, barangkali, kadangkala, apakala,
walhal
Kata tanya: bagaimana

c.

Penggandaan
i. alat-alat tulis, guru-guru besar
ii. tandatangan-tandatangan,
warganegara-warganegara

d.

Pengimbuhan
i. Bercampur-aduk
ii. menyatupadukan

Penggandaan penuh
pulau-pulau, pelatih-pelatih
b. Penggandaan separa
lelaki, berlari-lari, tolong-menolong
c.
Penggandaan berentak
i. pengulangan vokal kuih-muih
ii. Pengulangan konsonan
gunung- ganang
iii. Pengulangan bebas anak-pinak
a.

Kata Nama
~ kata nama am
~ kata nama khas
~ kata ganti nama
B.
Kata Kerja
~ kata kerja tak transitif
~ kata kerja transitif
C. Kata Adjektif
A.

D.

Kata Tugas
~ kata hubung
~ kata seru
~ kata tanya
~ kata perintah
~ kata pangkal ayat
~ kata bantu
~ kata penguat
~ kata penegas

~ kata naf
~ kata pemeri
~ kata sendi nama
~ kata pembenar
~ kata bilangan
~ kata arah
~ kata pembenda
~ kata penekan

1.

2.

Sesuatu yang bernyawa:


Manusia guru, petani
Haiwan - ikan, burung
Tumbuh-tumbuhan paku-pakis, kulat
Sesuatu yang tidak bernyawa:
Konkrit duri, sekolah
Abstrak agama, senyuman

1.

2.

Sesuatu yang bernyawa:


Manusia Ali
Haiwan - Comel
Tumbuh-tumbuhan paku-pakis, kulat
Sesuatu yang tidak bernyawa:
Negeri Perak, Negeri Sembilan
Judul buku Hujan Pagi
Bangunan Bangunan Berkembar Petronas
Bandar Ipoh

Pertama

Kedua

Ketiga

Tunggal

Jamak

aku, beta, daku,


hamba, saya, patik,

kita, kami,

anda, awak, dikau,


engkau, kamu,
tuanku

anda, kalian,
kamu

baginda, beliau, dia,


ia,

mereka

a.
b.
c.
d.

i.
ii.

kau awal sahaja


ku awal dan akhir
mu akhir sahaja
Nya akhir sahaja
Jangan tinggalkan daku seorang diri.(/)
Daku pergi ke sekolah awal pagi lagi.(x)

a.
b.

c.

i.
ii.

Kata ganti tanya apa, mana, siapa,


Kata keterangan tanya bagaimana, bila,
siapa,
Kata bilangan tanya - berapa
Adakah?
BABAS BDM

a.

b.

c.

Kata Ganti Tempat: sana, sini, sini


Kata Ganti Tunjuk: ini,itu,
Tugasnya:
i. penanda kata nama
ii. predikat Inilah buku saya.
iii. subjek Ini buku saya
iv. penentu belakang Dia tinggal di rumah ini.
Kata Ganti Tak Tentu
apa-apa, mana-mana, siapa-siapa (sesiapa),
masing-masing, seseorang, sesuatu,

Kata kerja berimbuhan beradu,


berguguran, memperalat
b. Kata kerja tanpa imbuhan:
i. Kata kerja asal tidur, ambil, pikul,
ii. Kata kerja dasar terikat / bebas alir,
baca
iii. Kata kerja haus makan, minum,minta,
mohon
c.
Golongan kata kerja:
i. Kata kerja tak transitif
ii. Kata kerja transitif
a.

a.

b.

Kata kerja tak transitif:


i. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap
-Adik saya masih tidur.
ii. Kata kerja tak transitif berpelengkap
(kata adjektif, frasa sendi nama, kata nama)
- Lukanya beransur baik.
Kata kerja transitif:
i. Kata kerja transitif aktif imbuhan meN-(kan/i) dan
terii. Kata kerja transitif pasif imbuhan teri. Saya telah menjawab surat itu.
ii. Surat itu telah saya jawab.
iii. Saya terpijak tangannya
iv. Buku itu terkarang oleh Zaba.

a.

Jenis kata adjektif:


i. Sifatan / keadaan baik, lemah
ii. Warna merah, ungu
iii. Ukuran panjang, rendah
iv. Bentuk leper, lekuk
v. Waktu baharu, lewat
vi. Jarak hampir, nyaris
vii. Cara jelas, selalu
viii.perasaan rindu, ragu
ix. Pancaindera sedap, cantik, lunak,
harum,
halus

a.

b.

Kata Hubung Gabungan:


( menghubungkan dua klausa / lebih yang
sama tara sifatnya )
- dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan,
sambil, kemudian
Kata Hubung Pancangan:
i. k.h.p. relatif yang
ii. k.h.p. komplemen bahawa, untuk
iii. k.h.p. keterangan kerana, sekiranya,
andai kata, walaupun,

i.

ii.

iii.

iv.

Aminah mengemas rumah dan ibunya


membasuh kain.
Budak yang sedang membaca itu adik
saya.
Guru itu menyatakan bahawa muridnya
sangat rajin.
Pegawai itu sering dipuji kerana rajin
bekerja.

aduh, amboi, cis, oh, celaka, eh, wah,


syabas, wahai, aduhai
i. Syabas, engkau telah menang!
ii. Wahai anak-anakku, berbaktilah
kepada negara.

i. Harga barang itu berapa?


ii. Berapa tahunkah dia belajar di luar
negeri?

KATA PERINTAH
Jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong, harap
i. Jangan buang sampah di sini.

ya, benar, betul,


i. Ya, dialah orangnya.

KATA PANGKAL AYAT


hatta, maka, kalakian, sebermula, shahadan
i. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar.

i. kata penguat hadapan


terlalu, paling, agak,
~ Sungai itu agak dalam.
ii. kata penguat belakang
sekali, benar, nian,
- Lambat benar bas itu tiba.
iii. kata penguat bebas
amat, sangat, sungguh,
~ Dia terbeli baju yang besar sangat.

i.
ii.
a.
b.

-kah, -lah, -tah,


juga, jua, pun, sahaja, lagi, memang,
Apatah daya kita.
Hujan hanya turun pada musim dingin sahaja.

KATA NAFI
bukan frasa nama, frasa sendi nama,
a. Projek itu bukan usaha saya.
tidak frasa kerja, frasa adjektif
b. Saya tidak akan datang lagi.
c. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah
orangnya.

i. ialah (persamaan/ekuatif)
hadir di hadapan frasa nama
a. Bangunan yang tertinggi di negara kita
ialah Bangunan Berkembar Petronas.
ii. adalah (huraian/kualitatif) frasa sendi
nama, frasa adjektif
a. Percakapannya adalah benar belaka.

Memberi penegasan kepada kata yang


bergabung dengannya.
a. Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis.

KATA PEMBENDA
menjadikan sesuatu perkataan yang bukan
daripada kata nama sebagai kata nama
a. Lajunya ialah 120 km sejam.

i. Kata bantu aspek:(masa)


telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan,
belum,
~ Ahmad akan ke sana esok.
ii. Kata bantu ragam ( ragam perasaan )
hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat,
~ Kita boleh bertolak ke Ipoh esok.

i. di hala, arah, tempat,


~ Ibunya bekerja di sekolah itu.
ii. ke, dari, tempat, arah, masa,
~ Penyelam itu terjun ke dalam sungai.
~ Pegawai itu dari Pejabat Pelajaran Daerah
iii.daripada punca, asal kejadian, perbezaan,
~ Cara berfkirnya lain daripada yang lain.
iv. Kepada sasaran, pecahan, perubahan
keadaan,
~ Suhu badannya meningkat kepada 39 darjah
celsius.
v. pada keterangan waktu, ada , tempat
perbuatan,
~ Wang itu ada pada ibu.
~ Tuliskan nama pada kertas ini.

vi. Untuk / bagi kegunaan sesuatu


untuk bahagian yang ditentukan
~ Kereta itu untuk / bagi kegunaan pejabat sahaja.
~ Hadiah itu untukmu.
vii. demi tujuan, penegas,
~ Rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi kestabilan negara.
~ Buku itu disusun satu demi satu.
viii. tentang rujukan umum,
~ Mereka berbincang tentang masalah negara.
ix. Seperti, bagai, umpama, laksana perbandingan
~ Hatinya [seperti, bagai,umpama,laksana] batu.
x. dengan bersama-sama, cara sesuatu dilakukan, memakai,
perbandingan serupa,
~ Ayah pergi ke pekan dengan ibu.
~ Berita itu diterimanya dengan perasaan sukacita.
~ Ani melukis potret itu dengan cat air.
~ Adakah sama akar dengan rotan?

xi. sejak penanda waktu

~ Mereka berjaga-jaga sejak subuh lagi


vii. terhadap rujukan penyambut yang tentu,
~ Jangan bersikap biadap terhadap orang tua.
xii. akan mengikuti kata adjektif emosi
~ Wanita itu amat rindu akan anaknya.
xiii. oleh pembuat dalam ayat pasif, maksud sebab,
~ Kuih itu dibeli olehnya.
~ Ia mati [oleh (sebab)/lantaran] senjatanya sendiri.
xiv. Hingga / sampai had masa, waktu, tempat
~ Mereka mengaji [hingga/sampai] dinihari.
xv. dalam / antara
~ Dalam hal ini, kita semua setuju.
~ Perjanjian antara kedua-dua buah negara itu sudah
ditandatangani
semalam.

i. k.b. tentu
ii. k.b.tak tentu
segala, semua, para, beberapa, sekalian, seluruh,
banyak, sedikit,
iii. k.b.himpunan
beratus-ratus, ketiga-tiga, beribu-ribu, berabadabad,
iv. k.b.pisahan
masing-masing, tiap-tiap,
v. k.b.pecahan
setengah, sepertiga, separuh,
vi. k.b.tingkat
kedua, ketiga,

i. Hala dan jurusan


atas, antara, bawah, tepi,
belakang, tengah, dalam, luar,
sisi, penjuru, sudut, segi selatan,
samping, timur, barat, hadapan,
utara, keliling
a. Kita jangan berjalan di hadapan
orang tua.

a.

i.

Awalan Kata Nama


peN- ( pe-,pen-,pem-,peng- )
peN- menjadi pe- [ m,n,ny,ng,r,l,w ]
p,t,k,s ~ m,n,ng,ny
pukul pemukul
tahan penahan
karang pengarang selam penyelam

b. peN- menjadi pem - [ b ] dan perkataan


pinjaman yang bermula [ b,f,v,]
baca pembaca blok pemblok
fatwa pemfatwa
veto pemveto
c.
peN- menjadi pen- [ d,c,j,sy,z,] & {t,s,}
pendapat, pencuri, penjaja,
pensyarah,penziarah,
pentafsir, penswasta
kekecualian - penternak

d.

c.

peN- menjadi peng - [g,kh,h, a,e, I, o, u, ]


& {k}
penggali
pengkhianat penghubung
pengatur, pengelak, pengikat, pengolah,
pengurus,
pengkritik
kekecualian pengkaji
* peng- menjadi penge- apabila
bergabung
dengan berekasuku kata
peN- bervariasi dengan pelajar - pelajar

a.

ii.
iii.
iv.
v.

Awalan Kata Nama


pe- pesakit, petinju, pesuruh,
per- perasap, pertapa, perbara, perburu,
ke- ketua, kekasih, kehendak
Juru juruwang, jurukira, jurutera,

Akhiran Kata Nama


i. Kerja/perkara kritikan, tulisan,
ii. Kawasan/bidang lautan, dataran, tepian,
iii. Banyak ratusan, durian,
iv.
Alat saluran, acuan,
v.
orang/haiwan tahanan, buruan,
vi.
perkara/ benda hamparan, makanan,
vii. Sifat kata dasar manisan, kilauan,
viii. Tempat melakukan kurungan, hentian,
ix.
Ukuran/kiraan harian, tahunan,
a.

Apitan Kata Nama ( peN--an )


i. PeN--an menjadi pe--an { m,n,ng,ny,r,l,y,w }
pemandian, penantian, pewarisan,
{ p, t, k, s } pemulangan, penipuan,
pengurangan, penyiaran,
ii. peN--an menjadi pem--an [b], {b,f,v,}
pembacaan, pemblokan,
iii. peN--an menjadi pen--an [d,c,j,sy,z] {t,s,}
pendapatan, pentadbiran,
iv. peN--an menjadi peng--an [g, kh, h ] dan
huruf vokal
penggalian, pengkatalogan,

Ukuran/kiraan harian, tahunan,


a.

b. ( pe--an )
pesisiran, pekarangan, peperiksaan,
c. peR--an persatuan, perisikan,
d.
Ke--an kedatangan, kedaulatan,
kemalasan,
iv.

Sisipan [ -el-, -er-, -em- ]


kelemumur, seruling, kemuncup,

Awalan Kata Kerja


i. Awalan meN
meN- menjadi me- [ m,n,ny,ng,r,l,w, y, ]
mewangi, meyakinkan,
p,t,k,s ~ m,n,ng,ny
memesan, menari, mengaji, menyinar
meN- menjadi mem- [b,f,p,v,]
memberi, memftnah, memproses,
memveto,

c. peN- menjadi pen- [ d,c,j,sy,z,] & { t,s, }


mensyukuri, menskru, mentafsir,
kekecualian menternak, mentertawakan,

d.

meN- menjadi meng - [g,gh,kh,h, a,e, I, o,


u, ] & {k}
mengghairahkan, mengulit,
kekecualian mengkaji
* meng- menjadi menge- apabila
bergabung
dengan berekasuku kata
kekecualian menstor, membrek,
mengklip

Jenis Kata Kerja berawalan meNi. Kata kerja transitif tanpa akhiran

membaca buku, menendang bola


ii. Kata kerja transitif berakhiran
menejalankan, menjalani,
iii.
Kata kerja tak transitif
menangis, menguning,

Makna awalan beR


Melakukan perbuatan bertukar,belari
b.
Refleksif berhias, bersandar
c.
Saling bertumbuk, berkelahi,
d.
Sudah sedia bertulis, bersusun,
e.
Mempunyai berumah, beristeri,
f.
Menggunakan berkasut, berbahasa,
g.
Mengusahakan bersawah, berkebun,
h.
Menghasilkan berbuah, bertelur,
i.
Bantuan daripada berguru, berdukun,
j.
Berada dalam keadaan bergembira, berduka,
k.
Memperoleh beruntung,
l.
Menjadi bersatu,
m.
Bilangan dalam kumpulan berdua, berlima,
n.
Bersama-sama berserta
o.
Mendapat - beroleh

Awalan Kata Kerja


iii. Awalan teR
Terikat, terambil,

Terentang, terancang,

Tersergam, terpercik,
Jenis kata kerja berawalan beRi.
Kata kerja transitif aktif termakan, terambil,
ii.
Kata kerja transitif pasif terpijak, terambil,
iii.
Kata kerja tak transitif terjatuh, terduduk,
a.
Maksud tak sengaja termakan, tertelan (oleh)
b.
Maksud keupayaan terangkat, tertewas,
c.
Maksud tersedia tersusun, terhidang

Awalan Kata Kerja


iv. Awalan di
Ditulis, digulai,
v.
Awalan mempermemperalat, memperkemas, memperoleh,memperdaya
Jenis kata kerja awalan memperi.
Perbuatan/kiasan memperhamba, memperbudak,
ii.
Menjadikan lebih/ bertambah memperbesar,
mempercepat,
iii.
Mendapat sesuatu memperoleh,
vi. Awalan dipera.
Dijadikan diperisteri, diperkawan,
b.
Dijadikan lebih diperkemas, diperbesar,
c.
Terdapat sesuatu diperoleh,

Akhiran Kata Kerja


i.
Akhiran -kan

Bukukan, carikan, lahirkan, besarkan,


Makna akhiran kan:
i.
Kausatif / menyebabkan jadi
wariskan, panjangkan,
ii.
Benefaktif / perbuatan manfaat orang lain
jahitkan, hadiahkan,
Makna akhiran i
i.
kausatif sudahi, hambai,
ii.
lokatif naiki, tumpahi
*
persamaan: menduduki-mendudukkan, menaikimenaikkan, mendekai-mendekatkan, memagarkanmemagari,

Apitan Kata Kerja


i.
Apitan meN-kan

merundingkan, memberikan, mendirikan, menggulingkan,


mengepinkan,
Jenis kata kerja:
i.
meN--kan dengan satu objek
Ibu sedang menidurkan adik.
ii.
meN--kan dengan dua objek
Hasnah membelikan Asri sebuah buku.
Asri dibelikan sebuah buku oleh Hasnah.
*Sebuah buku dibelikan Asri oleh Hasnah. (x)
Hasnah membeli sebuah buku untuk Asri.
Sebuah buku dibeli oleh Hasnah untuk Asri.

Apitan Kata Kerja


a.
Makna apitan meN--kan
~ membuat sesuatu merancangkan,
~ kausatif membesarkan,
~ benefaktif membelikan,
ii.
Apitan beR--kan
bertilamkan, berhakimkan,
a.
Makna apitan beR--kan
menjadikan berbantalkan lengan
iii.
Apitan beR--an
berkiriman, berterbangan, bermaafan, berlanjutan,
a.
Makna apitan beR--an
~ Jumlah yang banyak bergantungan
~ bersalingan bertembakan
~ berulangan, berterusan - berdebaran

Apitan Kata Kerja


vi.
Apitan di-kan
diberikan, dinafkan,
v.
Apitan meN--i
membelakangi, mengotori, menutupi, memasuki,
menyudahi,
a.
Kata kerja meN- -i dengan satu objek.
~ Hujan membasahi jemurannya.
b.
Kata kerja meN--I dengan dua objek.
~ Pak Ali menghadiahi Ahmad sebuah basikal.
~ Ahmad dihadiahi sebuah basikal oleh Pak Ali.
~ Pak Ali menghadiahkan sebuah basikal kepada Ahmad.
~ Sebuah basikal dihadiahkan oleh Pak Ali kepada Ahmad.
~ *Sebuah basikal dihadiahi Ahmad oleh Pak Ali. (x)

Perbezaan apitan meN--i dengan meN--kan


1a. Pak Ali menghadiahkan sebuah basikal kepada Ahmad.
1b. Pak Ali menghadiahi Ahmad sebuah basikal.
MeN--kan menerima objek tak bernyawa
meN--i menerima objek bernyawa
1a. Ali memberi kucing makanan.
1b. Ali memberikan makanan kepada kucing.
Menerima apitan meN-..-kan dan meN--I saling berganti
tanpa berbeza makna.
1a. Ali sedang membaiki kereta yang rosak.
1b. Ali sedang membaikkan kereta yang rosak.

Apitan Kata Kerja


vi.
Apitan di-i
dipelopori, dikotori,
vii. Apitan memper--kan
memperisterikan, memperdengarkan,
Makna memper--kan.

Kausatif mempersatukan

Menyebabkan orang lain melakukan perbuatan


memperlihatkan
Perbezaan:
a.
Menjadikan lebih memperbesar, memperindah,
b.
Berbeza makna:
memperhamba-memperhambakan, memperistermemperisterikan,
mempersuami-mempersuamikan,

Apitan Kata Kerja


viii. Apitan mempeR--i
memperingati, memperkawani, mempersuami, memperisteri,
ix.
Apitan ke--an
kecurian, kepanasan, kehujanan,
x.
Apitan dipeR--kan
diperjodohkan, diperbahaskan,
Makna diper--kan.

terjadi / disebabkan dipertemukan, dipertautkan,

Menyebabkan orang lain melakukan perbuatan - diperlihatkan,


diperdengarkan
Perbezaan:
a.
Menjadikan lebih diperbesar, diperindah,
b.
Berbeza makna:
diperisteri-diperisterikan, dipersuami-dipersuamikan,
xi.
Apitan dipeR--I
diperingati, diperkawani, dipersuami, diperisteri

Awalan Kata Adjektif


i.
Awalan terperbandingan/paling terkecil,
termasyhur,
ii.
Awalan sePengertian sama setinggi
Apitan Kata Adjektif
i.
Apitan ke--an
kebaratan, kearaban,

Kata Adjektif dalam Bentuk Perbandingan


i.
Darjah biasa bandingan yang sama
sebesar, secantik,
ii.
Darjah penghabisan
sepandai-pandai, terpandai, paling
pandai, pandai sekali, teramat pandai,
tersangat tinggi, amat pandai sekali,
sungguh cergas sekali, sangat merdu
sekali,

Subjek

Predikat

Pola 1 FN
Ali

FN
guru.

Pola 2 FN
Adikku
Pola 3 FN
Pegawai itu
Pola 4 FN
Rumahnya

FK
sedang tidur.
FA
amat rajin.
FSN
di Kampung Baru.

Subjek
1 Ali

Predikat
guru sementara di sekolah
itu.

Predikat
2 Guru sementara di
sekolah itu
Ayat susunan biasa

Subjek
Ali.
Ayat songsang

Ayat penyata,
Ayat Tanya
1 Ayat suruhan

Ayat Perintah
Ayat Seruan
Siapkan kerja itu dengan
segera!

2 Ayat larangan

Jangan berludah di sini.

3 Ayat silaan

Tolong tutup pintu itu.

4 Ayat silaan

Sila buat laporan di balai


polis.

Kata Ganti Diri:


a.
Beliau ditangkap kerana mengedarkan
dadah.
b.
Dia/ia ditangkap kerana mengedarkan
dadah.
c. Pembunuh itu dapat ditangkap oleh pihak
polis. Ianya akan didakwa di mahkamah
esok.
d. Pembunuh itu dapat ditangkap oleh pihak
polis. Ia akan didakwa di mahkamah esok.

Kata Ganti Diri:


e.
Mereka-mereka ialah petani yang gigih.
f.
Mereka ialah petani yang gigih.
g.
h.

i.

j.

Perabot ini sangat mahal kerana ia/ianya


diimport dari Itali.
Perabot ini sangat mahal kerana diimport dari
Itali.
Perlawanan petang ini penting untuk kami,
kata Cikgu Anuar kepada murid-muridnya.
Perlawanan petang ini penting untuk kita, kata
Cikgu Anuar kepada murid-muridnya.

Kata Bilangan:
a.
Berbagai jenis makanan terhidang di atas
meja.
b.
Berbagai-bagai (Pelbagai ) jenis makanan
terhidang di atas meja.
c. Setengah orang masih tidak memahami
sistem ejaan baru.
d. Sesetengah ( setengah-setengah ) orang
masih tidak memahami sistem ejaan baru.

Kata Bilangan:
e. Tiap warga negara mesti mendaftarkan
diri sebagai pengundi.
f. Tiap-tiap ( setiap ) warga negara mesti
mendaftarkan diri sebagai pengundi.
g. Para-para pelajar harus meningkatkan
disiplin mereka.
h.
Para pelajar harus meningkatkan disiplin
mereka.
i.
Saya menantinya selama dua suku jam.
j.
Saya menantinya selama dua jam suku.

Penjodoh Bilangan:
a.
Perpaduan perlu dipupuk dalam sebuah
masyarakat yang berbilang kaum.
b.
Perpaduan perlu dipupuk dalam
masyarakat yang berbilang kaum.

Sebahagian orang penduduk

Seluruh buah negeri Semua orang gadis

Para oarang pelajar Segala ekor


binatang

Setengah-setengah orang peserta

Setiap orang warga negara

Kata Sendi:
a.
Saya menantinya daripada pukul tiga
petang.
b. Saya menantinya dari pukul tiga petang.
c. Kain ini dibuat dari sutera.
d.
Kain ini dibuat daripada sutera.
e.
Dia tidak bersekolah di hari itu.
f.
Dia tidak bersekolah pada hari itu.
g.
Buku itu ada dengan Cikgu Minah.
h.
Buku itu ada pada Cikgu Minah.

Kata Sendi:
i.
Ibu pergi kepada pasar dengan bas.
j.
Ibu pergi ke pasar dengan bas.
k. Surat itu diserahkan ke pegawai yang bertugas.
l.
Surat itu diserahkan kepada pegawai yang
bertugas.
m. Saya amat tertarik dengan lukisan yang indah
itu.
n. Saya amat tertarik oleh lukisan yang indah itu.
o. Lawatan ke Kuala Lumpur oleh kerana tidak
mendapat kelulusan daripada Guru Besar.
p. Lawatan ke Kuala Lumpur oleh sebab tidak
mendapat kelulusan daripada Guru Besar.

Kata Kerja:
a.
Orang itu senyum kepada saya.
b. Orang itu tersenyum kepada saya.
c. Anda perlu cari jalan keluar setiap kali
anda menghadapi masalah.
d.
Anda perlu mencari jalan keluar setiap kali
anda menghadapi masalah.

Kata Kerja:
a.
Dia menghadiahkan saya seutas jam
tangan.
i.
Dia menghadiahi saya seutas jam tangan.
ii.
Dia menghadiahkan seutas jam tangan
kepada saya
b.
Hakim menjatuhi hukuman gantung
kepada penjahat itu.
i.
Hakim menjatuhkan hukuman gantung
kepada penjahat itu
ii.
Hakim menjatuhi penjahat itu hukuman
gantung.

Kata Hubung:
a.
Para penonton tertawa bila melihat
telatah pelawak itu.
b.
Para penonton tertawa apabila melihat
telatah pelawak itu.
c. Anda perlu berakhlak mulia agar supaya
anda dihormati orang.
d. Anda perlu berakhlak mulia agar [supaya]
anda dihormati orang.
e.
Amerika Syarikat menyerang Iraq sebab
Iraq menyerang Kuwait.
f.
Amerika Syarikat menyerang Iraq kerana
Iraq menyerang Kuwait.

Frasa Nama:
a.
Baju-bajunya cantik-cantik belaka.
i.
Bajunya cantik-cantik belaka.
ii.
Baju-bajunya cantik belaka.
b.
Kesalahan penggunaan kata bilangan:
*dua buah lori-lori
*beberapa orang pekerja-pekerja
c.
Pelanggaran Hukum D-M.
* lain-lain hal
* mini bas

Frasa Adjektif:
a.
Dialah pelari yang terhandal sekali.
b.
Dialah pelari yang terhandal .
i.
Peluasan frasa adjektif
a.
Saya suka durian.
b.
Saya suka akan durian.
c.
Dia patuh arahan itu.
d.
Dia patuh kepada arahan itu.
ii.
Kata adjektif awalan ter- sebagai predikat
a.
Bangunan itu tertinggi.
b.
Bangunan itu paling tinggi.

Frasa Kerja Aktif:


i. Peluasan frasa adjektif
a.
Dia bertanya saya.
b.
Dia bertanya kepada saya.
ii. Penggunaan frasa kerja tak transitif
berapitan ber--kan.

Meja itu beralaskan dengan sehelai kain.

Meja itu beralaskan sehelai kain.

Frasa Kerja Aktif:


iii. Kesalahan frasa kerja transitif:
a.
Dia belum mengetahui tentang hal itu.
b.
Beliau mempunyai banyak pengalaman
dalam bidang penulisan.
c.
Mereka akan mendalamkan lagi sungai
itu.
d. Dia belum mengetahui hal itu.
e. Beliau banyak mempunyai pengalaman
dalam bidang penulisan.

Mereka akan mendalamkan sungai itu


lagi.

Frasa Kerja Pasif:


i.
Bentuk frasa kerja pasif diri pertama:
a.
Jambangan bunga ini digubah olehku.
b.
Jambangan bunga ini kugubah.
ii.
Bentuk frasa kerja pasif diri kedua:
a.
Lukisan ini dihasilkan oleh kamu?
b.
Lukisan ini kamu hasilkan?
iii.
Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga:
a. Keropok ini ibu goreng.
b.
Keropok ini digoreng oleh ibu.
iv.
Penyisipan kata lain
a. Tempat itu saya belum kunjungi.
b. Tempat itu belum saya kunjungi.

Ayat Tergantung:
i. Tiada Subjek:
a.
Dengan kehadiran tuan akan menyerikan
majlis kami.
b.
Kehadiran tuan akan menyerikan majlis
kami.
ii.
a.
b.

Tiada Predikat:
Kelalaian yang menyebabkan kemalangan
sering berlaku.
Kelalaianlah yang menyebabkan
kemalangan sering berlaku.

Struktur Ayat yang Salah:


i. Ayat tanya berpartikel -kah:
a.
Beliau guru kamukah?.
b.
Guru kamukah beliau?
ii.
a.

b.

Susunan Kata:
Mereka dikehendaki dalam masa
seminggu menyiapkan kerja itu.
Mereka dikehendaki menyiapkan kerja itu
dalam masa seminggu.

Ayat Gabungan:
i. Ketiadaan Kata Sendi:
a.
Mereka akan melancong ke Australia atau
Indonesia?
b.
Mereka akan melancong ke Australia atau
ke Indonesia?

Ayat Pancangan:
a. Semua pelajar tahu dia anak hartawan.
a.
Semua pelajar tahu bahawa dia anak
hartawan.
b.
Dia mengatakan yang dia sakit.
c.
Dia mengatakan bahawa dia sakit.
ii.
Pembentukan ayat:
a.
Rumah itu di atas bukit tidak ada
penghuninya.
b.
Rumah di atas bukit itu tidak ada
penghuninya.

a.

b.

c.
d.

Dengan cara berunding, sefahaman dapat


dicapai.
Dengan cara berunding, kesefahaman
dapat dicapai.
Dia menyerah wang itu kepada guru.
Dia menyerahkan wang itu kepada guru.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Adakah dan Apakah


Apa dan Siapa
Apabila dan Bila
Banyak dan Ramai
Belok dan Blok
Belot dan Belut
Bena dan Bina
Bukan dan Tidak
Cocok dan Cucuk
Jemput dan Undang
Menonton dan Menuntun

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Pedalaman dan Pendalaman


Pendapat dan pendapatan
Rasmi dan resmi
Seloroh dan seluruh
Telor dan Telur
Tembok dan Tembuk
Tempoh dan Tempuh
Tepok dan Tepuk
Karenah dan Kerenah

Awalan meN
a. Melakukan perbuatan
i.
Melakukan sesuatu
- menggulai, menggoreng, menumis
ii.
Mengeluarkan suara
- mengaum, mencicit, mengiau
iii.
Mencari/mengumpulkan sesuatu
- merotan, merumput, mendamar

iv. Menuju sasaran


- melaut, mendarat, menepi
v. Berlaku seperti / menyerupai sesuatu
- mengekor, membusut, membukit
b. Menyatakan Keadaan
i.
Hidup sebagai
- menjanda, menduda
ii.
Menjadi
- memucat, memutih, memanjang

Awalan memperi.
Membawa maksud kiasan (k.n)
- memperalat, memperdaya,
memperbudak, memperhamba
ii.
Menjadikan lebih / bertambah (k.adj.)
- memperbesar, memperkemas,
iii.
Mendapat sesuatu (k.tugas)
- memperoleh

Akhiran -kan
i.
Kausatif / menyebabkan jadi
- bukukan, panjangkan, tinggikan,
ii. Benefaktif / melakukan sesuatu untuk orang
lain
- belikan, masakkan, jahitkan,
Akhiran i
i.
Kausatif / menyebabkan jadi
- baiki, hambai, sudahi
ii.
Lokatif
- naiki, tumpahi, dekati ( dekat kepada mereka
)

Apitan me--kan
i.
Membuat sesuatu
- mendirikan, meyakinkan, merancangkan,
ii.
Kausatif / menyebabkan
- membesarkan, memalukan, menaikkan,
iii.
Benefaktif / manfaat
- membelikan, memasakkan, menjahitkan
Apitan meNi
i.
lokatif
- menghadiahi, menghidangi, mengurniai, menjatuhi
ii.
Menerima objek bernyawa
- memberi kucing,
iii.
Saling bertukar ganti
- membaiki/membaikkan kereta, melupai/melupakan peristiwa

Apitan memper--kan
i.
Kausatif / menyebabkan
- mempertemukan, mempersatukan,
mempertautkan,
ii. Menyebabkan orang lain melakukan
perbuatan
- memperdengarkan, memperlihatkan,
Apitan memper-i
-

memperingati, memperkawani,
mempersuami, memperisteri,