Anda di halaman 1dari 2

MODUL PERTANDINGAN BANTU MULA (INTEGRASI)

PERKHEMAHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS )


PERINGKAT KEBANGSAAN 2015
TAJUK

BANTU MULA

SPESIFIKASI

Rawatan dan Tindakan Kecemasan

SASARAN

Kadet putera dan puteri

MASA

2 Jam

BIL. PESERTA

8 orang peserta setiap kategori ( 8 lelaki, 8 Perempuan )

OBJEKTIF

i. Menguji kemahiran prosedur pertolongan cemas.


ii. Menangani situasi kecemasan.
iii. Menguji pengetahuan aspek bantu mula .

KAWASAN
PERTANDINGAN

Sekitar tapak perkhemahan

ALATAN

i. Kain Anduh (bawa sendiri)


ii. Borang markah dan fail klip

SYARAT AKTIVITI

i.
ii.

Semua peserta perlu menguasai kemahiran asas bantu mula.


Setiap kumpulan akan melakukan kemahiran asas bantu mula berdasarkan arahan
yang diberi.
iii. Kerjasama dan penglibatan semua peserta dinilai dan kumpulan akan diberi markah
yang bersesuaian dengan kesempurnaan tugasan.
iv. Aspek yang diuji adalah gabungan dari beberapa perkara berikut.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Rawatan luka kecil


Rawatan kecederaan tertusuk benda tajam
Rawatan patah tangan
Rawatan patah kaki
Teknik CPR
Luka di kepala
Penyediaan usungan
Menangani "heat stroke"

PEMARKAHAN/PENILAIAN
Berdasarkan kesempurnaan melakukan tugasan dalam masa yang diberikan.

PENGURUSAN

: a) Sebelum Pertandingan
i.
Menyediakan bahan, alatan, dan soalan.
ii. Melantik jurulatih/hakim.
iii. Taklimat kepada hakim/jurulatih dan peserta.
b) Semasa Pertandingan
i.

Peserta diminta menyelesaikan masalah yang diberikan mengikut agihan


kelompok kecil yang kumpulan sendiri tetapkan..
ii. Keselamatan peserta diawasi oleh jurulatih/pembantu
iii. Setiap kumpulan mesti menamatkan tugasan apabila tamat masa yang
diperuntukkan
c) Selepas Pertandingan
i.
ii.
iii.
iv.

Memeriksa dan menyemak masa dan tugasan.


Mengumpul dan menyimpan kembali peralatan.
Menyerah borang markah kepada urusetia.
Mencatat sebarang kekuatan atau kelemahan .