Anda di halaman 1dari 2

KELULI

Keluli merupakan logam yang sangat berharga yang diketahui oleh manusia.
Keluli adalah jenis logam yang paling banyak dan meluas digunakan. Keluli dihasilkan
melalui proses pengoksidaan yang mengurangkan jumlah karbon, silikon, mangan,
fosforus dn sulfur di dalam campuran besi jongkong lebur dan keluli sekerap.

Keluli karbon
Klasifikasi Dan Kegunaan Keluli Karbon Biasa.
Keluli karbon merupakan jenis keluli yang paling banyak dihasilkan brbanding
dengan jenis-jenis yang lain. Keluli karbon adalah terdiri daripada campuran besi dan
karbon.
Terdapat juga bahan-bahan lain dalam jumlah yang kecil seperti mangan,
fosforus, sulfur dan silicon untuk membantu meningkatkan kekuatan muktamad dan
menjadikan lebih keras. Kekuatan keluli karbon bergantung kepada kandungan karbon
yang terdapat di dalamnya iaitu bertambah dengan bertambahnya peratus kandungan
karbon.
Keluli karbon biasa dikelaskan kepada 3 kumpulan.
i.

Keluli karbon rendah mengandungi kurang daripada 0.3 %C

ii.

Keluli karbon sederhana mengandungi 0.3 - 0.8 %C.

iii.

Keluli karbon tinggi mengandungi lebih dari 0.8%C.

Keluli aloi
Keluli aloi ialah aloi besi dan karbon yang mengandungi unsure-unsur
pengaloian seperti mangan, silicon, sulfur dan fosforus dengan peratus kandungan
yang tinggi antara 0.5% hingga 2%. Tujuan utama ialah untuk mempertingkatkan mutu
dan sifat-sifat keluli supaya ianya mudah diubahsuai untuk mendapatkan sifat-sifat
khusus dengan diberi rawatan haba dengan lebih sempurna.

Penambahan

elemen-elemen

pancalogam

(aloi)

ini

seperti

kromium,

mangenese, molydebnum, nikel, plumbum, kobalt, phosphoros, silikon, sulfur, kuprum,


aluminium, tungsten dan vanadium boleh memberikan sifat-sifat kekuatan, kemuluran
dan keliatan yang lebih baik berbanding dengan keluli karbon. Oleh sebab banyak
unsur yang terlibat sesetengahnya adalah mahal maka keluli jenis ini menjadi lebih
mahal.
Keluli aloi boleh dikelaskan kepada dua bahagian dengan mengikut penggunaan
dan membentuk kumpulan yang yang lebih kecil berdasarkan unsur-unsur mengaloian
yang utama.
i.
ii.

Keluli Aloi Rendah (Low Aloi Steels)


Keluli Aloi Tinggi (High Aloi Steels)

Keluli Alat
Keluli alat merupakan keluli aloi yang mempunyai kandungan karbon yang tinggi
berbanding dengan jenis keluli yang lain. Keluli alat juga menggabungkan beberapa
unsure dengan besi dalam peratusan tertentu.

Keluli alat dikelaskan berdasarkan

kandungan kimia atau cara pengerasan dan sifat-sifat mekanikal utama unsure
pengaloian yang terdapat pada keluli tersebut.