Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT
Borang kolaborasi

Penghargaan

ii

Soalan Tugasan

iii

1.0 Pengenalan Anatomi Dan Fisiologi


2.0 Pengenalan Permainan Yang Dikaji
( Servis Rendah Badminton )
3.0 Objektif
4.0 Gambarajah Tulang, Sendi dan Otot Yang Terlibat
4.1 Tulang yang terlibat dan fungsi
4.2 Sendi yang terlibat dan fungsi
4.3 Otot yang terlibat dan fungsi
5.0 Cara pergerakan servis rendah dilakukan
6.0 Analisis mekanisma pergerakan
7.0 Rumusan analisis
8.0 Refleksi
9.0 Rujukan
10.0 Lampiran
10.1 Lampiran 1
10.2 Lampiran 2
10.3 Lampiran 3
10.4 Lampiran 4

1
3
5
6
8
13
15
16
18
20
21
22
23
30
38
53