Anda di halaman 1dari 1

Bibliografi Buku 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2011) Bahasa Melayu 1. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Selangor Darul Ehsan

2. Abdullah Hassan (2006) Fonetik dan Fonologi. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd 3. Nor Hashimah Jalaluddin (1998) Asas Fonetik. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor Darul Ehsan Laman Sesawang I. Portal Pendidikan Utusan. Bunyi-Bunyi Bahasa. http://www.tutor.com.my/stpm/fonologi/Fonologi.htm

II.

Shahida Lukman (2010) Perbezaan Fonetik Dan Fonologi http://www.scribd.com/doc/29838568/Perbezaan-Fonetik-Dan-Fonologi

III.

Szemin (2009) Pengenalan Fonetik Dan Fonologi http://szemin86.blogspot.com/2009/03/pengenalan-fonetik-danfonologi.html

IV.

Raja Mohd Fakimi Fonetik Dan Fonologi http://www.slideshare.net/ahsfantasy24/fonetik-dan-fonologi