Anda di halaman 1dari 10

3.

0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1


Nama Guru

Nurul Atiqah Jamaludin

Sekolah

SK Limbang

Kelas

1 Bijak
20 orang

Jumlah Murid

Lelaki- 10 orang

Subjek
Tema
Tajuk
Masa
Tarikh
Standard Kandungan

Perempuan-10 orang
Pendidikan Jasmani
Konsep Pergerakan
Kesedaran Ruang
7.10 pagi 7.40 pagi (30 minit)
29 Ogos 2014
1.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep pergerakan.
1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan
dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan
layangan.
1.1.2

Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri,

Standard

ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang

Pembelajaran

berbeza.
1.1.6

Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan


tempo, irama dan isyarat.

1.1.7

Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan

pantas, ringan dengan berat dan lembut dengan kuat.


1. Psikomotor : Murid boleh melakukan aktiviti fizikal berpandukan
konsep pergerakan dengan teknik yang betul dan selamat.
Objektif Pembelajaran 2. Kognitif : Murid boleh membezakan antara ruang besar dan kecil.
3. Afektif : Murid boleh melakukan aktiviti fizikal dalam suasana yang
seronok dan persekitaran yang selamat.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu
Mengajar

Kreatif dan Inovatif, Berani Menanggung Risiko


Skitel, Gelung rotan, Lagu Bangau Oh Bangau, Bapaku Pulang Dari
Kota dan Chicken Dance.

10

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1


Bahagian/Masa

Aktiviti
1. Memanaskan badan.

Fokus Pembelajaran
(a) Murid dapat

Permainan dikejar

meningkatkan suhu

vampire cina.

badan,

Pengelolaan/Strategi P&P

Alatan/Catatan

meningkatkan
kadar dengupan
Set Induksi.
( 5 minit )

2. Regangan Otot :
Kepala
Badan
Kaki

jantung dan berasa


seronok.
(b) Murid meregang
otot di bahagian
kepala badan dan
kaki untuk
mengelak
kecederaan.

Fasa Perkembangan
Langkah 1
10 minit

1. Bergerak dalam ruang


besar sambil mendengar
muzik.
Lagu Bangau Oh
Bangau dan
Bapaku Pulang
Dari Kota.
2. Guru bertanya soalan
diakhir fasa.

Murid bebas bergerak.


Murid bergerak :
(a) Berjalan
(b) Berlari sambil
membuat gaya
kenderaan.
(c) Bergerak seperti
haiwan-haiwan
yang terdapat di
dalam lagu
11

-murid
-guru

Ruang yang
manakah lebih

Bangau Oh
Bangau.

selesa untuk
bergerak?
Ruang yang besar
atau ruang yang
kecil?
Fasa Kemuncak
Langkah 2
(10 minit)

1. Permainan Kecil
Permainan Burung
Dalam Sangkar.

(a) Murid

berada

dalam
(sangkar)

di

gelung
masing-

masing.
(b) Guru memberi
isyarat terbang.
(c) Murid murid keluar
dari sangkar dan
terbang bebas.

2. Guru bertanya soalan


diakhir fasa.
Keadaan yang
manakah yang lebih

(d) Guru akan memberi

selesa?
Berada seorang diri

isyarat bilangan

di dalam gelung

berada di dalam
12

burung yang patut

rotan atau

sangkar yang

mempunyai dua

terhampir

atau tiga orang di

dengannya. Murid

dalam gelung

bergerak dan msuk

rotan?

ke dalam sangkar
seperti yang
diarahkan.
(e) Permainan
diteruskan dan guru
mengubah bilangan
burung yang berada
di dalam sangkar.

Penutup
5 minit

-murid
1. Menyejukkan badan
Lagu Chicken Dance
Tarian mengikut lagu.

(a) Murid melakukan


tarian mengikut
rentak lagu
Chicken Dance.
(b) Murid menyatakan
perasaan semasa
melakukan aktiviti.

13

-guru

14

PENILAIAN :
1. Penilaian dibuat berdasarkan pemahaman murid terhadap kesedaran ruang dan kesedaran
diri murid. Murid berjaya mencapai objektif
2. Penilaian dilakukan oleh guru semasa akhir fasa perkembangan dan fasa kemuncak.
3. Guru bertanyakan soalan di akhir :
Fasa perkembangan

Ruang yang manakah lebih selesa untuk bergerak?


Ruang yang besar atau ruang yang kecil?

Fasa Kemuncak

Keadaan yang manakah yang lebih selesa?


Berada seorang diri di dalam gelung rotan atau mempunyai dua atau tiga orang di
dalam gelung rotan?

4. Penilaian juga dibuat melalui lembaran kerja yang diberikan.

15

16

4.0 REFLEKSI

Saya mengakui bahawa menyiapkan kerja kursus ini bukan satu kerja dan perkara yang untuk mudah
untuk dilaksanakan sekiranya saya tidak meletakkan komitmen yang tinggi terhadap kerja kursus ini.
Kerja kursus yang berkaitan dengan Spektra Gaya Pembelajaran sememangnya mencabar buat
saya. Hal ini kerana tugasan ini memerlukan saya untuk mengkaji gaya-gaya pembelajaran yang
telah diperkenalkan oleh Mosston & Ashworth ini.
Spektra Gaya Pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mosston & Ashworth merupakan satu
ilmu yang baru bagi saya. Sebelum ini saya telah mengetahui pelbagai gaya pembelajaran seperti
gaya pembelajaran kinestetik, gaya pembelajaran auditori dan gaya pembelajaran visual yang
kebiasaanya diguna pakai dalam subjek major saya iaitu subjek Sains. Gaya Pembelajaran Mosston
& Ashworth ini mempunyai 11 kaedah am yang boleh digunakan pakai untuk proses pengajaran dan
pembelajaran (P&P).
Setelah mengkaji mengenai Gaya Pembelajaran Mosston & Ashworth ini, saya dapat
menghuraikan Gaya Pembelajaran (A-K) berpandukan Spektrum Pengajaran Pendidikan Jasmani
oleh Mosston & Ashworth. Saya dapat juga dapat menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori
dan falsafah pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani. Di samping itu saya dapat
menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani terhadap perkembangan individu terutamanya muridmurid di sekolah rendah.
Dalam tugasan ini, saya perlu menghasilkan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi
satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani selama 30 minit. Rancangan Pengajaran Harian yang
dihasilkan perlu berpandukan gaya pembelajaran Mosston & Ashworth. Saya memilih tajuk
Kesedaran Ruang Tahun 1. Untuk penghasilan RPH, saya perlu mengenalpasti standard kandungan
dan pendekatan yang biasa digunakan dalam proses P&P Pendidikan Jasmani.
Setelah melakukan banding beza antara semua jenis gaya pengajaran Mosston & Ashworth,
saya telah memilih Gaya Arahan (A) sebagai gaya pembelajaran di dalam RPH saya. Hal ini kerana
gaya ini sesuai dengan tajuk yang saya ajar dan tahap perkembangan murid-murid.. Gaya
pembelajaran ini sesuai kerana murid Tahun 1 baru saja ingin menyesuaikan diri dengan persekitaran
sekolah yang baru.

17

Gaya Pembelajaran Arahan (A) merupakan satu gaya tradisional di mana guru mengawal
sepenuhnya proses (P&P). Guru menjadi tumpuan utama dari mula hingga akhir. Dalam erti kata lain,
saya akan membuat keputusan terhadap perjalanan P&P di dalam kelas.
Kaedah ini akan memberi peluang saya menggunakan kuasa autonomi untuk memberikan
arahan satu persatu, melakukan demonstrasi dan berhak memberikan komen dan ulasan terhadap
prestasi murid-murid.
Oleh itu, murid perlu memberikan perhatian sepenuhnya terhadap arahan dan pengajaran
saya. Saya memilih gaya pembelajaran ini kerana saya mengkehendaki murid untuk meniru setiap
perlakuan yang dilakukan oleh saya semasa proses P&P berjalan.
Di samping itu, saya berasa gembira setelah berjaya menyiapkan tugasan. Hal ini kerana
tugasan ini telah mendedahkan saya mengenai pelbagai gaya pembelajaran yang boleh saya
gunakan untuk mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah nanti. Saya juga dapat membezakan setiap
gaya pembelajaran dengan lebih terperinci. Ilmu yang saya perolehi ini akan dapat membantu saya
pada kemudian hari setelah bergelar seorang guru.
Pada awalnya saya mempunyai masalah untuk menyiapkan rancangan pengajaran harian.
Hal ini kerana sebelum ini saya belum pernah menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang
lengkap. Oleh itu, saya telah bertanya dan merujuk banyak perkara kepada pensyarah mengenai
kekeliruan yang timbul semasa menyiapkan tugasan ini. Saya juga banyak meminta bantuan
daripada rakan-rakan yang telah mempunyai pengalaman dalam praktikum untuk menghasilkan satu
RPH yang baik dan lengkap.
Dalam sesi harapan ini, saya ingin mengungkapkan harapan saya supaya saya dapat
mengubah sifat negatif yang ada dalam diri saya. Saya perlu menjadi seorang guru pelatih yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberi oleh pensyarah. Saya juga perlu
bijak dalam menguruskan masa agar saya dapat menyiapkan tugasan dalam tempoh yang telah
ditetapkan.
Di samping itu, untuk menjadi seorang bakal guru yang berintegriti dan amanah saya perlu
menggunakan pengetahuan FPK yang telah saya perolehi dan mengaitkannya dalam proses P&P
Pendidikan Jasmani untuk dijadikan penunjuk arah semasa berada dalam intitusi pendidikan ini.

18

Sekiranya saya mahu menjadi seorang manusia yang cemerlang, saya harus melakukan
anjakan paradigma dalam diri saya untuk menjadi seorang bakal guru yang berkualiti dari pelbagai
aspek. Saya perlu menjadi lebih rajin dalam mencari maklumat berkaitan dengan bidang keguruan
supaya saya lebih bersedia untuk menjadi seorang guru yang cemerlang.
Secara peribadi, saya berharap pemberian tugasan seperti ini kepada guru pelatih adalah
satu usaha yang baik dan harus diteruskan pada masa hadapan kerana melalui tugasan ini, saya
dapat mengenali diri saya sendiri dengan lebih mendalam dapat memperbaiki kelemahan yang ada
pada diri.

19