Anda di halaman 1dari 4

SKEMA FIZIK KERTAS 2 (TINGKATAN 4)

Soalan
1

(a)
(b)
(c)

(i)
(ii)
(i)
(ii)

(a)

(b)

(i)
(ii)

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)

(b)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(a)

(i)
(ii)

(b)

(c)

Jawapan
Angkup Vernier
Ralat sifar
+0.02cm
Nilai sebenar = Bacaan angkup Vernier Ralat
sifar
(5.6 cm + 0.04 cm) 0.02cm = 5.62 cm
Markah penuh
Kecenderungan objek untuk menentang sebarang
perubahan gerakan sama ada dalam keadaan
pegun/ bergerak
Sham
Kerana jisim yang lebih besar menghasilkan
inersia yang besar
Markah penuh
Tolok skru mikrometer
-0.02mm
Nilai sebenar = Bacaan tolok skru Ralat sifar
+0.01 mm
(4.5 mm + 0.21 mm) (-0.02 mm) = 4.73 mm
Markah penuh
Nyahpecutan seragam
Arus ulang alik
0.02 s
1 ms-1
0.4 ms-1
-0.5 ms-2
Markah penuh
Kuantiti vector adalah kuantiti fizik yang
mempunyai kedua-dua magnitude dan arah
Pecutan, halaju
Mana-mana jawapan yang berkaitan
Pada t = 0s, kereta A bergerak dengan halaju
malar 20 ms-1 tetapi kereta B adalah pegun.
Pada t = 2s, kereta B mula bergerak dengan
pecutan malar.
Jarak dilalui = luas di bawah graf
Kereta A =8 x 20 ms-1 = 160m
Kereta B = x 6s x 20 ms-1 = 60m
Jarak antara A dan B
= 160 60
= 100 m
Markah penuh

Markah
1
1
1
1
1
5 markah
2

1
1
4 markah
1
1
1
1
2
6 markah
1
1
1
1
1
2
7 markah
1
2
1
1

1
1
1
8 markah

(a)
(b)
(c)

(i)
(ii)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(a)

(i)
(ii)
(iii)

(b)

(c)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(i)

(ii)
(d)

(a)

(i)

0.02 s
Pecutan seragam
u = 0.8 cm / 0.02s
= 40 ms-1
v = 2.0 cm / 0.02s
= 100 ms-1
Markah penuh
3m
Q
5 saat
1.5 ms-1
-3.0 ms-1
Markah penuh
Kebolehan mendapatkan kelompok data yang
konsisten
Kebolehan mendapatkan nilai ukuran yang
menghampiri kepada nilai yang sebenar
Kebolehan alat pengukuran untuk mengesan
sebarang perubahan kecil kepada kuantiti yang
diukur
D
B
C
A
Ralat bersistem : Ralat sifar
Ralat rawak : Memulakan/ menghentikan jam
randik dengan cepat atau lambat
Ralat bersistem : Ralat hujung pada pembaris
Ralat rawak : Ralat paralaks
Ulang ukuran beberapa kali dan dapatkan bacaan
purata/ Letakkan pembaris secara menegak
supaya bacaan pengukuran diambil secara
berserenjang dengan skala bacaan pembaris
Markah penuh
Min = (0.61 + 0.6 + 0.61 + 0.6 + 0.62)/5
= 0.608 cm

1
2

8 markah
1
1
1
1
1
10 markah
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 markah
5

**sisihan relatif

(ii)

(iii)

Jitu dan persis?


Tidak jitu kerana nilai yang diperolehi berbeza
Namun persis kerana nilai yang diperoleh adalah
tidak jauh beza.
Menolak nilai bacaan sebenar yang diperoleh

1
1
1

(iv)

(b)

(i)

(ii)

(iii)
(c)

10

(a)
(b)

(c)

dengan nilai ralat sifar.


Tolok skru mikrometer.
Kerana ia dapat mengesan sebarang perubahan
kecil dalam pengukuran.
Jisim ialah jirim yang memenuhi ruang//sesuatu
objek adalah malar dan tidak dipengaruhi oleh
daya tarikan graviti.
Lembu jantan adalah lebih sukar untuk
digerakkan berbanding anak lembu.
Jisim lembu jantan adalah lebih besar berbanding
jisim anak lembu.
Oleh itu, lembu jantan lebih sukar untuk
bergerak/ mengubah laluan arah berbanding anak
lembu.

1
1
1

1
1
2

Inersia dipengaruhi oleh jisim.

Konsep fizik : Hukum Gerakan Newton Pertama

1
3

Apabila kucing menggoyangkan bulunya, air yang


berada di bulu kucing tersebut turut bergerak.
Apabila kucing berhenti daripada menggoyangkan
bulunya, air yang terdapat pada bulu kucing cuba
untuk melawan daripada berhenti.

Markah penuh
Kadar perubahan sesaran/
Kadar sesaran yang dilalui
Had laju dikurangkan untuk mengurangkan
momentum kenderaan berat untuk memastikan
mereka mampu berhenti dalam satu jarak yang
selamat apabila kemalangan berlaku

20 markah
1

Had jisim mengurangkan momentum kenderaan


berat kerana kenderaan yang sarat lebih susah
untuk berhenti
- System ABS sesuai untuk mengelakkan
lori tangka daripada tergelincir semasa
brek kecemasan
- Saiz tayar mestilah besar kerana luas
permukaan tayar yang besar akan
mengurangkan tekanan yang dikenakan
ke atas setiap tayar
- Bilangan tangki yang lebih banyak dan
saiz tangki yang lebih kecil
mengurangkan inersia lori tangki itu
supaya ia boleh diberhentikan dalam jarak
yang selamat ketika brek kecemasan

(d)

(i)

(ii)

Kehadiran struktur besi boleh


mengelakkan tangki daripada terhantuk
pada kabin pemandu disebabkan oleh
inersia ketika brek kecemasan.
- Lori Y adalah lori yang paling sesuai
untuk menghantar air dengan selamat
kerana ia mempunyai brek yang baik, saiz
tayar yang besar, bilangan dan saiz tangki
yang sesuai serta kehadiran struktur besi.
v = u + at
= 0 + 2ms-2(10s)
= 20ms-1
p = mv
=2000kg (20ms-1 )
Markah penuh

1
1
1
1
1
20 markah