Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN PEKA 2

EKSPERIMEN UNTUK MENGKAJI
HUBUNGAN ANTARA PANJANG DAWAI
KONDUKTOR DAN RINTANGAN

INFEREN .

HIPOTESIS .

TUJUAN EKSPERIMEN .

PEMBOLEHUBAH .

RADAS & BAHAN .

GAMBARAJAH PEMASANGAN RADAS .

PROSEDUR .

PROSEDUR .

JADUAL DATA .

GRAF RUJUK KEPADA KERTAS GRAF .

PERBINCANGAN: 1.Ini menunjukkan bahawa rintangan adalah berkadar terus dengan panjang dawai konduktor. 2.Didapati bahawa graf yang didapati adalah satu garis lurus melalui titik asalan. .

LANGKAH BERJAGA-JAGA 1. .PASTIKAN KEDUDUKAN MATA ADALAH BERSERENJANG DENGAN SKALA VOLTMETER/AMMETER APABILA MENGAMBIL BACAAN UNTUK MENGELAKKAN RALAT PARALAKS.