Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN PEKA 2

EKSPERIMEN UNTUK MENGKAJI


HUBUNGAN ANTARA PANJANG DAWAI
KONDUKTOR DAN RINTANGAN

INFEREN

HIPOTESIS

TUJUAN EKSPERIMEN

PEMBOLEHUBAH

RADAS & BAHAN

GAMBARAJAH PEMASANGAN RADAS

PROSEDUR

PROSEDUR

JADUAL DATA

GRAF
RUJUK KEPADA KERTAS GRAF

PERBINCANGAN:

1.Didapati bahawa graf yang didapati


adalah satu garis lurus melalui titik
asalan.
2.Ini menunjukkan bahawa rintangan
adalah berkadar terus dengan panjang
dawai konduktor.

LANGKAH BERJAGA-JAGA
1.PASTIKAN KEDUDUKAN MATA ADALAH
BERSERENJANG DENGAN SKALA
VOLTMETER/AMMETER APABILA
MENGAMBIL BACAAN UNTUK
MENGELAKKAN RALAT PARALAKS.