Anda di halaman 1dari 9

tenaga untuk mewujudkan beza-

PELAJARAN 2 keupayaan.
ARUS,BEZA Oleh itu ,
Beza keupayaan merentasi dua
KEUPAYAAN DAN titik ialah kerja dilakukan untuk
RINTANGAN menggerakkan seunit cas.

(a) Arus (I) atau beza keupayaan = kerja


Daripada pelajaran 1 , = tenaga
Arus adalah kadar pengaliran cas ca
atau arus = kuantiti cas s cas
masa
atau V = E
atau I = Q Q
t
unit S.Inya bagi V = Volt(V) E
Arus disebut sebagai "arus = Joule(J) Q = Coloumb (C)
melalui......."
Oleh itu untuk menyukat arus 1 V = 1 J C-1
melalui suatu komponen elektrik
(misalnya mentol) , ammeter mesti Beza keupayaan disebut sebagai
disambung sesiri dengan mentol "beza keupayaan merentasi......."
Oleh itu untuk menyukat beza
keupayaan merentasi suatu
komponen elektrik (misalnya mentol)
, voltmeter mesti disambung selari
(b) Beza keupayaan (V) dengan mentol

Contoh 1
Suatu jasad akan bergerak(jatuh) dari
dua tempat yang berlainan ketinggian
Apabila suatu perintang elektrik
kerana terdapat perbezaan tenaga
disambung ke satu sel kering 12 C cas
keupayaan graviti.
mengalir dan 36J tenaga elektrik di
Bagi suatu arus elektrik pula ia akan
bekalkan kepada perintang.Berapakah
mengalir jika terdapat perbezaan
beza keupayaan merentasi perintang
keupayaan elektrik di antara dua titik
itu?
dalam litar.
Arus mengalir dari titik X ke Y kerana
Penyelesaian
terdapat perbezaan keupayaan
elektrik di antara kedua- duanya di
mana sel adalah sebagai sumber
Contoh 2 Plot graf V lawan I

Apabila berlaku ribut petir selama 2


saat,12.5 A arus terhasil dan beza
keupayaan 5 x 10 5 kV merentasi awan
dan permukaan bumi.Tentukan
(a) Jumlah cas terhasil
(b) Jumlah tenaga yang dijanakan Daripada graf didapati V α I
Sebagai langkah berjaga-jaga jangan
Penyelesaian gunakan nilai
arus yang terlalu tinggi,supaya suhu
konduktor adalah tetap.

(iii) Eksperimen untuk hubungan


beza keupayaan dan arus pada
suatu konduktor logam Hukum
Ohm
Hipotesis : Jika arus bertambah maka
(C) Hubungan V dan I bagi beza keupayaan bertambah
konduktor logam P.U.manupulatif : arus
P.U respons : beza keupayaan
(i) Hukum Ohm P.U dimalarkan : suhu dawai

Hukum Ohm menyatakan beza


keupayaan merentasi suatu konduktor
logam berubah secara langsung
kepada arus yang melaluinya jika suhu
dan sifat fizik lain adalah tetap.

atau V α I ,jika T adalah tetap

(ii) Eksperimen untuk mentahkik Hidupkan arus dan catatkan bacaan


Hukum Ohm ammeter serta
bacaan voltmeter.
Bacaan ammeter = I dan bacaan
Voltmeter = V
Dengan melaraskan reostat supaya
nilai arus berubah, ulangi eksperimen
sebanyak 5 kali
Jadualkan data
Arus,I Beza
keupayaan,V
Hidupkan arus dan catatkan bacaan
ammeter serta
bacaan voltmeter.
Bacaan ammeter = I dan bacaan
Voltmeter = V
Dengan melaraskan reostat supaya
nilai arus berubah, ulangi eksperimen
sebanyak 5 kali Plot graf V lawan I
Rintangan ialah nisbah beza
keupayaan kepada arus
yang melaluinya.
@ R = V
I
di mana R = rintangan V =
Daripada graf didapati apabila arus beza keupayaan
bertambah maka beza keupayaan I = arus
bertambah,maka hipotesis disokong.
Sebagai langkah berjaga-jaga jangan Unit S.I.nya ialah Ohm (Ω)
gunakan nilai
arus yang terlalu tinggi,supaya suhu
1 Ω = 1 V A-1
konduktor adalah tetap.

(iv) Konduktor Ohm dan


Konduktor Bukan Ohm

Konduktor Ohm ialah konduktor yang


mematuhi Hukum Ohm dimana
apabila graf V lawan I atau graf I
lawan V diplotkan satu graf garis lurus I
melalui asalan
diperolehi. R = 1
Berikut adalah beberapa contoh V
konduktor Ohm dan Konduktor Bukan keceunan
Ohm.

(ii) Eksperimen untuk menentukan


rintangan
suatu mentol lampu.

Hidupkan arus dan catatkan bacaan


ammeter serta
bacaan voltmeter.
Bacaan ammeter = I dan bacaan
Voltmeter = V
Kirakan rintangan dengan rumus R =
(d) Rintangan (R) V

I
(i)Rintangan dan Unit S.Inya
Dengan melaraskan reostat supaya bertambah.Bagi aloi seperti dawai
nilai arus berubah, eureka dan
ulangi eksperimen sebanyak 5 kali. konstantan,rintangannya hampir
Tentukan nilai purata rintangan. tak berubah
walaupun suhu berubah. Bagi
(iii) Faktor-faktor yang bahan
mempengaruhi rintangan semikonduktor seperti termistor,
rintangan berkurangan bila suhu
Di antara faktor-faktor yang bertambah
mempengaruhi rintangan
ialah:-
(a) Panjang perintang ( l)
Rintangan berubah secara
langsung dengan
panjang ( R α I ) (iv) Eksperimen untuk
menentukan faktor-faktor
yang mempengaruhi rintangan

(b) Luas keratan rentas (A)


Rintangan berubah secara
songsang dengan
luas keratan rentas ( R α 1 )
A Sambungkan satu dawai konstantan
dengan
panjang tertentu di antara X dan Y
Hidupkan suis dan catatkan bacaan
ammeter
serta bacaan voltmeter
Bacaan ammeter = I ,Bacaan
Voltmeter = V
Kirakan rintangan dengan rumus R =
V

(c) Jenis bahan perintang I


Bagi konduktor logam seperti Ulangi eksperimen dengan panjang
kuprum rintangannya adalah dawai
rendah. konstantan yang berlainan
Bagi penebat seperti getah Ulangi lagi eksperimen dengan
rintangannya adalah menggunakan
sangat tinggi. panjang dawai konstantan yang tetap
(d) Suhu tetapi
Suhu juga mempengaruhi berlainan luas keratan rentas (S.W.G)
rintangan . nya.
Bagi konduktor logam (dawai Ulang sekali lagi eksperimen dengan
kuprum atau filamen panjang
mentol) apabila suhu bertambah dan luas keratan yang tetap tetapi
rintangannya dengan
dawai nikrom dan manganain.
Didapati (vi) Eksperimen untuk mencari
(i) apabila panjang dawai bertambah hubungan antara rintangan
rintanganya bertambah. dengan panjang dawai
(ii) apabila luas keratan rentas Hipotesis:Jika panjang dawai
bertambah bertambah ,maka rintangan
rintangannya berkurangan bertambah
(iii) apabila bahan berlainan jenis PU.manupulatif : panjang dawai L
digunakan PU. Respons : rintangan,R
rintangannya adalah berlainan. PU.dimalarkan : jenis dawai,suhu,tebal
Oleh itu di antara faktor-faktor yang dawai
mempengaruhi
rintangan ialah panjang,luas keratan
rentas dan
jenis bahan.

(v) Eksperimen untuk


menunjukkan perubahan
rintangan dengan suhu
Ukur panjang dawai = L
Hidupkan suis dan catatkan bacaan
ammeter
serta bacaan voltmeter
Bacaan ammeter = I ,Bacaan
Voltmeter = V
Kirakan rintangan dengan rumus R =
Laraskan reostat sehingga mentol tak V
menyala I
Hidupkan arus dan catatkan bacaan Ulangi eksperimen sebanyak 5 kali
ammeter serta dengan panjang dawai berlainan pula.
bacaan voltmeter. Jadualkan data
Bacaan ammeter = I dan bacaan R
Voltmeter = V L
Kirakan rintangan dengan rumus R =
V Plotkan graf R lawan L
R
I
Laraskan reostat hingga mentol itu L
malap dan
kemudian menyala dengan terang dan (vii) Jenis-Jenis Perintang
kirakan
rintangan bagi setiap keadaan Perintang Karbon : Mempunyai nilai
kecerahan mentol yang tetap
Didapati apabila kecerahan mentol apabila suhu berubah(Perintang
bertambah piawai)
rintangan juga bertambah.
Ini menunjukkan rintangan bagi Reostat : Mempunyai nilai yang
filamen mentol berubah mengikut
bertambah apabila suhu bertambah. magnitud arus
Termistor : Mepunyai nilai rintangan TUTORIA
yang berubah
mengikut suhu di mana apabila suhu 1 Beza keupayaan merentasi dua
bertambah titik dalam suatu kondukor logam
rintangannya bertambah dan arus adalah 1 Volt jika
yang kecil
mengalir. A arus 1 A mengalir melalui
konduktor selama 1 saat
Perintang foto (LDR):Perintang peka B kuasa 1 W dijanakan apabila 1
cahaya C cas mengalir
dimana rintangannya berubah C tenaga 1 J dijanakan apabila 1
mengikut C cas mengalir
kuantiti cahaya di mana apabila D tenaga 1 J dijanakan jika 1 A
kuantiti cahaya arus mengalir
bertambah,rintangannya berkurangan.
2 Semasa terjadinya kilat, 16 C cas
(viii) Superkonduktor mengalir telah dipindah dari awan
Superkonduktor ialah bahan yang ke bumi dan tenaga 6.4 x 106 kJ
mempunyai rinntangan sifar tetapi dibebaskan.Beza keupayaan
boleh digunakan secara merentasi awan dan bumi adalah
praktikal.
8
A 6.4 x 10 V B 8.0 x
7
10 V
C 4.0 x 108 V D 2.0 x 107 V
E 1.0 x 108 V

3 Beza keupayaan merentasi sebiji


mentol adalah 4.0 V . Jika jumlah
cas yang mengalir adalah 36
C,tenaga yang terlesap dalam
Rintangan satu superkonduktor mentol adalah
secara tiba-tiba akan jatuh dengan
tiba-tiba kepada sifar jika suhunya A 0.1 A B 5.2 J
rendah daripada suhu transisi C 9.0 J D 126
superkonduktor,Tc. J E 144 J
Contoh bahan-bahan dikenal pasti
sebagai superkonduktor iaiatu 4 Graf beza keupayaan,V dengan
aluminium (Tc= 1.2 K), Plumbum (Tc= arus,I diperolehi
7.2 K), Niobium (Tc= 9.3 K), daripada eksperimen
Nb3Sn (Tc= 18 K) , Nb3Ge (Tc= 23 K) menggunakan lampu neon,diod
dan vakum,filamen mentol dan dawai
YBa2Cu3O2 (Tc= 100 K). eureka.Graf yang manakah berikut
Digunakan dalam bidang adalah mematuhi Hukum Ohm?
pengangkutan , perubatan
perindustrian dan pertahanan.
7 Di antara faktor-faktor yang
mempengaruhi rintangan suatu
konduktor logam kecuali

A panjang dawai
B ketebalan dawai
C arus melalui konduktor
D jenis logam konduktor itu

8 Rintangan suatu konduktor logam


bertambah apabila

5 A Suhunya dikurangkan
B Panjangnya dikurangkan
C Ketebalannya dikurangkan

9 Suatu komponen elektrik berlabel


12V , 2A. Berapakah rintangan
komponen elektrik itu?

A 0.67Ω B 6.0 Ω
Graf V lawan I di atas mewakili C 4.0 Ω D 14.0 Ω
bagi suatu elektrolit.Pernyataan E 24.0 Ω
yang manakah adalah benar? 10
A Beza keupayaan berubah
secara langsung dengan arus
B Elektrolit mematuhi Hukum
Ohm
C Arus tidak mengalir melalui
elektrolit ketika beza
keupayaan 1.5 V
D Elekrolit boleh mengalirkan
arus pada sebarang nila beza
keupayaan Berdasarkan graf di atas tentukan
rintangan.
6 Graf V lawan I yang manakah
berikut mewakili mentol lampu A 500 Ω B 1000 Ω
suluh? C 2000 Ω D 4000 Ω
E 8000 Ω

11 Di antara graf V lawan I berikut


yang manakah berikut
menunjukkan intangan yang
semakin bertambah?
C 12 A D 24 A
E 36 A

14 Satu dawai berdiameter d


mempunyai rintangan R.Jika
diameter dawai 2d ,rintangan
dawai adalah

A R B R
4 2

12 Yang manakah berikut C R D 2R


mempunyai nilai rintangan
tertinggi? E 4R

Panjang / Nilai S.W.G 15


cm
100 32
A

100 20
B

50 32
C

50 20 Rajah menunjukkan graf arus I


D dengan beza keupayaan V bagi tiga
konduktor P,Q dan R.
13

(a) Yang manakah di antara


konduktor itu mematuhi Hukum
Ohm?

.......................................................
......................
Apabila joki diletakkan di hujung
dawai kuprum 0.5m bacaan (b) Yang manakah di antara
ammeter ialah 4A dan bacaan konduktor mempunyai
voltmeter adalah 12 V.Jika joki rintangan yang bertambah
diletakkan pada jarak 0.2 apabila suhu meningkat.
m,bacaan ammeter adalah
.......................................................
A 3A B 10 A ......................
(c) Yang manakah di antara
konduktor itu merupakan mentol
dan nyatakan sebabnya.

.......................................................
......................

.......................................................
......................
(d) Tentukan nilai rintangan
konduktor Q.

16 (a) Nyatakan Hukum Ohm.

(b) Huraikan satu eksperimen


untuk mentahkik Hukum
Ohm.

17 (a) Nyatakan takrif rintangan

(b) Huraikan satu eksperimen


untuk mencari rintangan suatu
konduktor logam

(c) Huraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi rintangan satu
konduktor logam

(d) Huraikan jenis-jenis perintang


yang anda tahu.

Anda mungkin juga menyukai