Anda di halaman 1dari 1

Jelaskan falsafah2 yang menjadi asas kepada

pembentukan kurikulum pendidikan jasmani suaian di


Negara ini.

i.

Idealisme
-

ii.

Realisme
-

iii.

Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan

Rekonstrutionalisme
-

viii.

Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran

Progressisvesme
-

vii.

Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap

Essentialisme
-

vi.

Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar

Perianelisme
-

v.

Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat

Pragmatisme
-

iv.

Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir

Penerapan tanggungjawab sosial dan lahirkan masyarakat berilmu

Eksistentialisme
-

Pendidikan melalui persekitaran. Guru membantu murid meneroka