Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN TEORI

BPP404 TELEKOMUNIKASI AND INTERNET

1. Apakah yang dimaksudkan dengan persidangan video ?


Sidang video juga dikenali sebagai "telepersidangan video atau
telekonferens video dengan singkatan "VTC" merupakan satu set
teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di
dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video
dan audio dua-hala secara serentak. Ia direka untuk ditujukan
kepada suatu persidangan dan bukan individu.

2. Nyatakan dua perisian untuk melakukan persidangan video.


Skype
Yahoo Messenger
3. Nyatakan komponen / peralatan yang diperlukan untuk melakukan
persidangan video.
a) Nyatakan dua kelebihan persidangan video.
Berkongsi dokumen, maklumat paparan komputer, dan papan putih.
Menghubungkan orang di beberapa tempat untuk bermesyuarat.

b) Nyatakan dua kekurangan persidangan video.

Kos memainkan peranan kerana belanja yang perlu dikeluarkan unttuk


menyediakan peralatan atau rangkaian talian memerlukan wang yang
banyak.
Tidak semua company yang ada peralatan video.peralatan untuk
persidangan video agak mahal.
Dari segi keselamatannya. Persidangan video ini adakalanya tidak
tejamin.