MAKKAH

Tahun Peristiwa & Catatan
571M Kelahiran Rasulullah pada 20 April atau 9 Rabiulawal Tahun Gajah di Makkah
Dibedah Jibril pada usia 4 atau 5 tahun semasa di bawah jagaan Halimah Assaadiah
Ìbunya Aminah meninggal di Abwa' pada usianya 6 tahun
Dijaga datuknya sehingga 8 tahun apabila Abdul Mutallib meninggal
Membantu Quraisy dalam Perang Fujjar pada usia 10 tahun
Bertemu Buhaira di Syam pada usia 12 tahun
Menternak kambing semasa remaja
Berniaga untuk Khadijah semasa berusia 25 tahun
Berkahwin dengan Khadijah pada usia 25 tahun
Menyelesaikan masalah Hajar Aswad pada usia 35 tahun
Fatima Az Zahra dilahirkan
Beruzlah selama tiga tahun sehingga mendapat wahyu pertama
610M Jibril menurunkan wahyu pertama pada bulan Ramadhan pada usia 40 tahun- (AI AIaq:1-5)
Dibawa Khadijah menemui Waraqah bin Naufal- Akui kerasulan Baginda
Wahyu kedua turun selepas beberapa hari- (Al Muddathir:1-5)
BermuIa dakwah secara rahsia seIama 3 tahun kepada keIuarga dan kawan
-Generasi As Sabiqun al Awwalun: Khadijah, Zaid, Ali, Abu Bakar
-Abu Bakar Ìslamkan Uthman Affan, Zubair Al Awwam, Abd Rahman Auf, Saad Abi Waqqas,
Talhah bin Abdullah
-Bilal, Abu Ubaidah Al Jarrah, Khabbab, Abdullah Mas'ud, Al Arqam, Said b Zaid,
Wahyu berupa ayat-ayat pendek turun berterusan pada masa ini- penekanan terhadap aqidah
Pergerakan dakwah sampai kpd pengetahuan Quraisy namun tidak diendahkan mereka
HasiInya, jemaah mukmin berdasarkan persaudaraan dan toIong menoIong (ukhuwwah)
BermuIa dakwah secara terang-terangan dari tahun keempat hingga kesepuIuh
Ke-4 Berdasarkan ayat Asy Syu'araa'
Brmula dgn mengajak Bani Hasyim diikuti dgn Peristiwa Bukit Safa (kedua2 diganggu Abu Lahab)
Mula membongkar kekhurafatan Jahiliyyah setelah AI Hijr:94 turun- bangkit kemarahan Makkah
Aduan pertama oleh tokoh Quraisy kepada Abu Talib
Walid Al Mughirah mencetus idea menghasut jemaah haji, giat dilaksana Abu Lahab
Pelbagai kaedah diguna oleh Musyrikin Makkah i.e mengadakan perjanjian dgn Rasul tetapi gagal
Mula menggunakan kekerasan dan penyeksaan diketuai Abu Lahab
Abu Lahab memaksa anak-anaknya menceraikan Ruqaiyah dan Kalthum dgn harapan Rasul
terputus keturunan
Uqbah Abi Muit meletakkan uncang najis ke atas Rasul semasa sujud hingga dialihkan Fatimah
Bilal, Khabbab, Zinnirah dan Keluarga Yasir antara yg teruk diseksa. Sumayyah Syahidah pertama
Rasul melarang pegamalan Ìslam secara terang-terangan utk mengelak diseksa
Pertemuan rahsia di rumah AI Arqam Abi AI Arqam di Bukit Safa bermuIa di tahun keIima
Ke-5 Rombongan Hijrah pertama ke Habsyah pada Rejab tahun keIima diketuai Uthman Affan
disertai 11 IeIaki Iagi dan 4 perempuan termasuk isteri Uthman, Ruqaiyah bt RasuIuIIah
Peristiwa Musyrikin Makkah sujud bersama Rasul setelah mendengar Al Fushilaat:26, An Najm:62
Rombongan Hijrah kedua ke Habsyah terdiri drpd 83 org termasuk Ammar Yassir dan 18 wanita
Wakil Quraisy ke Habsyah utk memujuk An Najasyi memulangkan org Ìslam dalam dua cubaan
Ke-6 Quraisy ugut Abu Talib (Rasul jwb menggunakan analogi bulan dan matahari)
Ammarah Al Walid (saudara Khalid) ditawarkan kpd Abu Talib sebagai pertukaran dgn Rasul
Perisitwa Hamzah memeluk Ìslam di penghujung Tahun ke-6 dlm bulan Zulhijjah
Umar AI Khattab memeIuk IsIam tiga hari seIepas itu (MusIimin dpt sembahyang di Kaabah)
Quraisy (Utbah Rabiah) cuba gunakan tawaran kemewahan dan kuasa (dijwb dgn Al-Fussilat:1-11)
Abu Talib berjaya memujuk Bani hasyim & Mutallib utk melindungi Rasul atas dasar setiakawan
Ke-7 Quraisy membalas dgn melancarkan piagam permusuhan dgn Bani Hasyim dan Mutallib
-Piagam ditulis dan digantung di dalam Kaabah pada Muharram
-Pemboikotan seIama tiga tahun bermuIa, MusIimin dipuIaukan sehingga kebuIuran
619M Perlanggaran piagam oleh sebilangan Quraisy
ke-10 -Piagam di dalam Kaabah dimakan anai-anai kecuali perkataan Allah
-Pemboikotan tamat pada bulan Muharram
Quraisy dlm cubaan terakhir utk berunding dgn Rasul, Abu Talib semakin uzur kesan pemboikotan
AbuTaIib meninggaI dunia pada Rejab, ada pndpt pada Ramadhan 3 hari sbIm Khadijah
Khadijah wafat di buIan Ramadhan pada usia 65 tahun
Tekanan dari Quraisy semakin hebat, Rasul cuba berdakwah di Thaif tetapi ditentang dgn zalim
Abu Bakr tidak tahan lalu berhijrah ttp diberi suaka oleh Ìbnu Dughnah-kembali ke Makkah
Rasul berkahwin dgn Sawdah pada Syawal Tahun Ke-10
RasuI ke Ta'if (60 batu) dIm buIan SyawaI bersama Zaid Harithah, 10 hari di sana
-Baginda dicerca oleh pembesar, dilontar batu oleh penduduk hingga bersembunyi di tembok
Utbah & Syaibah, dibantu oleh Ìddas seorang Nasrani
-Tawaran dari Jibri utk melingkupkan Makkah dgn Bukit Akhsyabain, ditolak oleh Rasul
-Singgah di Lembah Nakhlah, didatangi Jin utk berbai'at- petunjuk kejayaan dakwah Rasul
-Mendapat suaka Mut'am Adi sebelum masuk ke Makkah, Rasul ingat jasanya
Menemui qabilah dan individu yg dtg menunaikan haji namun tiada sambutan (Abu Zar al Ghaffari)
Isra' dan Mi'raj (beberapa pendapat ttg masa peristiwa)- soIat Iima waktu difadhukan
-Musyrikin Makkah tetap engkar walaupun rasul membuktikan Ìsra' dan Mi'raj
-Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq
620M Menemui 6 pemuda Khazraj dr Madinah ketika usaha dakwah waktu malam
ke-11 -Semua memeluk Ìslam, ketika itu perang saudara antara Khazraj dan Aus
-Mereka pulang dan menyebarkan Ìslam ke seluruh Yathrib
621M Bai'ah Aqabah 1
ke-12 -12 pemuda Yathrib termasuk 5 drpd 6 pemuda terdahulu tiba menemui Rasul di Muna
-2 drpd 12 adalah dari qabilah Aus, selebihnya Khazraj
-Antara isinya: tidak mnyekutukan Allah, tidak berzina, mencuri,membunuh anak, berbohong
RINGKASAN SIRAH RASULULLAH SAW
Tiga belas tahun di Makkah (Rujuk Peta utk Peta Makkah)
Sejarah Awal Kerasulan
Mus'ab b Umair diutus pulang bersama rombongan Aqabah utk membimbing penduduk Yathrib
-Hampir seluruh Yathrib diÌslamkan Mus'ab
622M Mus'ab membawa 70++ Ansar menunaikan haji dan menemui Rasul
ke-13 Bai'ah Aqabah 2: 73 IeIaki & 2 wanita, RasuI ditemani AI Abbas Abd MutaIIib yg masih kafir
-Al Abbas meminta jaminan kesanggupan mereka menjaga dan melindungi Rasul
-Rasul melantik 12 naqib, 9 dari kalangan Khazraj & 3 dari kalangan Aus
Fasa Hijrah ke Madinah bermuIa (Abu Salamah org pertama- setahun sebelum Aqabah ÌÌ)
-Suhaib al Rumi meninggalkan semua hartanya setelah diugut Quraisy- dipuji Rasul
-2 bulan selepas Aqabah ÌÌ, hanya tinggal Rasul, Abu Bakar & Ali serta mereka yg ditahan
-Memutuskan utk membunuh Rasul dgn memilih pemuda dr setiap kabilah
-Madinah berpotensi menjadi kuasa tentera & ekonomi lebih-ebih lagi dgn kehadiran Rasul
-berlaku pada Safar 622M
622M Rasul menerima wahyu mengenai komplot jahat Musyrikin & diizinkan behijrah oleh Allah
Rasul menemui Abu Bakar utk memberitahu ttg rancangan Hijrah pd malam itu
Pada masa sama, 11 pembunuh Musyrikin berkumpul di luar rumah Rasul pada waktu malam
RasuI ke rumah Abu Bakar sebeIum bertoIak ke Gua Thur pada 27 Safar 622M
Rasul menggunakan arah selatan sedangkan Madinah di utara Makkah
Musyrikin menjejaki seluruh jalan dari Makkah & menawarkan habuan 100 unta
Peristiwa Suraqah b Malik mengejar Rasul - kudanya terbenam hingga ke lutut- (Taubah:40)
Aba Buraidah & 70 pengikutnya cuba memburu ttp memeluk Ìslam selepas menemui Rasul
RasuI tiba di Quba' pd 8 RabiuI AwaI dan singgah 4 hari- bertemu AIi
Masjid Quba' didirikan-masjid pertama dibina sebeIum menemui banu Najar- sebeIah ibu
Rasul memasuki Madinah pada hari Jumaat, turun di tapak Masjid Nabawi
Rasul tinggal di rumah Abu Ayub Al Ansari- keluarga ibunya
Saudah, Fatimah, Ummi Kalthum, Usamah Zaid dan Ummu Aiman tiba selepas beberapa hari
Abdullah b Abu Bakar tiba bersama Aisyah, Zainab tidak Hijrah sehingga selepas Badar
Rasul meminta Ali tidur di tempatnya & Rasul keluar sambil menabur pasir ke atas kepala Musyrkin &
membaca Yaa Siin: 9, lalu Allah menurunkan hijab pada penglihatan mereka
-Agenda Bai'ah: rasul meminta supaya mereka menyokong & mempertahankannya seperti
anak & isteri mereka, dipersetujui oleh rombongan
Setelah 3 hari, mula bergerak ke Madinah bersama Amir dgn dibantu Abdullah b Uraiqat sbg penunjuk jalan-
menggunakan laluan yg tidak diguna org, menghala ke Yaman sebelum ke utara
Tiba di Gua Thur, Abu Bakar masuk dahulu- disengat kala semasa tidur tp ditahan sehingga menitik air
mata ke atas Rasul, lalu diubat Rasul terus sembuh dgn kehendak Allah
Bersembunyi selama 3 mlm, Abdullah b Abu Bakar menemani di waktu malam & Amir Fahiirah
membekalkan susu dan daging serta memadamkan tapak kaki Abdullah
-Umar al Khattab antara yg terawal berhijrah bersama Ayyasy abi Rabiah- Ayyasy kembali semula setelah
ditipu Abu Jahal
Quraisy bersidang bincangkan cara hentikan dakwah Ìslamiyyah di Madinah yg akan mnggugat kestabilan
Makkah -Ìblis menyertainya dgn berupa sebagai seorang ahli zuhud dari Najd.
Hijrah Rasulullah (SAW) (Sila rujuk peta Laluan Hijrah Rasul)
MADINAH
Tahun
622
622-623
624
624
625
626
627
628
-70 sahabat pilihan dibunuh ketika dlm misi dakwah ke Najd (dikhianati)
-Rasulullah sgt berdukacita lantas mendoakan kemusnahan kaum terlibat
Perang Bani Nadhir (rujuk Perang & Sariyah)
-Yahudi cuba ambil kesempatan membunuh Rasul selepas peristiwa Bir Maunah
-1500 tentera Ìslam bergerak ke Badar, 2000 Musyrikin dr Makkah
Diikuti dgn operasi di Najd utk menakutkan puak2 Badwi dr cuba menyerang
Madinah kembali bebas dr ancaman
Rasul siapkan tentera keesokannya juga utk menghadapi kemungkinan serangan
-Hanya yg terlibat dalam Uhud boleh menyertai, permintaan Abdullah Ubai ditolak
Darurat di Madinah susulan Perang Uhud- Rasul khuatir Musyrikin akan kembali krn
kemenangan di Uhud tidak mmbawa keuntungan kpd mereka
Peristiwa Badar Kedua (Syaaban 4H) -spt yg dijanjikan seIepas Uhud
Abu Sufyan memang merancang utk kembali menyerang tp tidak jd, hanya mengancam
Dikenali sebagai Hamra' Al Asad (sbilangan menganggap sebahagian dr Perang Uhud)
Ali Ìmran 121-179 membincangkan Uhud
Uhud disusuli bbrapa sariyah utk membela kredibiliti umat Ìslam (rujuk Perang&Sariyah)
Tragedi Perutusan Al Raji'- 10 utusan dakwah dikhianati oleh puak Udhal dan Qaarah
-dikepung dan dibunuh, yg tinggal dijual di Makkah iaitu Khubaib dan Zaid Dathnah
-kedua2 kemudian disalib oleh Musyrikin Makkah (Safar 4H)
Tragedi Bir Maunah (Safar 4H)
Zaid Harithah mengetuai misi memintas kafilah Quraisy ke Syam yg melalui jalan rahsia
-menyemarakkan semangat Quraisy utk berperang selepas Badar
-kempen Uhud bermula di Makkah
Perang Uhud (Iihat Perang & Sariyah) - SyawaI 3H
-Bani Qainuqa' ialah bani yahudi yg bermukim di dlm Madinah
-tukang besi, emas dsb, mahir membuat senjata
Abu Sufyan melancarkan serangan hendap kecil2an di pinggir Madinah- bunuh 2 Ansar
Misi membunuh Kaab Al Asyraf (seorang pelampau Yahudi) berjaya
-sentiasa menimbulkan masalah di Madinah- sehingga peristiwa mencabul kehormatan
seorang wanita Ìslam yg membawa kpd pengusiran
-Umair pulang ke Makkah dan menjadi pendakwah di sana (ramai peluk Ìslam)
Peristiwa cubaan Umair b Wahb utk membunuh Rasul d Madinah - berakhir dgn Umair
memeluk Ìslam di hadapan Rasul
Yahudi cuba mengapi2kan Aus dan Khazraj utk kmbali bermusuhan -hampir terjadi perang
saudara
Bani Qainuqa' meIanggari perjanjian dgn MusIimin (rujuk Perang dan Sariyah)
-14 syahid, 8 Ansar, 6 Muhajirin ; 70 Musyrikin mati termasuk Abu Jahal, Umayyah
-Al Anfaal:26 membincangkan Badr Al Kubra
Hari raya pertama umat IsIam (2H, sejurus seIepas Badar!)
Madinah di dlm ancaman yahudi, Makkah, badwi dan Munafiq
Pernikahan AIi karamaIIahu wajhah dgn Fatimah Az Zahra
-menapis golongan Munafiq, lemah iman dan Yahudi
Badar aI Kubra -rujuk Perang & Sariyah
-313 org (82 Muhajirin,61Awa, 170Khazraj)
-Mus'ab Umair pembawa panji
Operasi Sariyah (operasi ketenteraan kecil2an) -rujuk Perang & Sariyah
KibIat beraIih dari BaituIMuqaddis ke Makkah pd Syaaban 2H.
-simbolik matlamat Ìslam utk menawan kembali Makkah
-AlBaqarah:144, hasrat Rasulullah dipenuhi
Quraisy muIa berhubung dgn AbduIIah b Ubay
Ketika ini Rasulullah berjaga malam, khuatir dgn pembelotan dan juga ancaman Quraisy
Ugutan Quraisy semakin meruncing, turun Al Hajj: 39- keizinan berperang
Tindakan mengawal laluan dagang Quraisy dgn memeterai perjanjian dgn kabilah2
Peristiwa & Catatan (Rujuk Peta utk Peta Madinah)
Masjid Nabawi dibina atas tanah yg dibeli Rasul drpd 2 anak yatim.
Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan
Tumpuan kpd pembntukan msyrkt baru Ìslam sblm menyusun hubungan dgn Yahudi
-Abu Sufyan memutuskan utk kembali selepas hanya 1 marhalah dr Makkah
Perang Daumah aI JandaI- tiada tentangan, diakhiri dgn perdamaian
Yahudi (Nadhir) kembali cuba memulakan perang dgn berpakat dgn Quraisy & Ghatafan
-berjaya mengumpulkan 10000 dan mula berkumpul di luar Madinah
-Rasul bermusyawarah hasil maklumat risikan- Salman cadang bina parit, Rasul setuju
Perang Ahzab bermuIa (Iihat Perang & Sariyah) SyawaI 5H
Peperangan Banu Quraizah (Iihat Perang & Sariyah)
-Sblum perang ini, Rasul berkahwin dgn Zainab b Jahasy setelah diceraikan Zaid. Munafiqin
membuat cerita2 tidak elok ttg ini (isteri kelima dan Zaid itu anak angkat)
Diikuti dgn beberapa sariyah kecil sbg 'gertakan' kpd kabilah2 yg mahu serang Madinah
Peperangan Banu MustaIiq (Syaaban 6H) (Iihat Perang & Sariyah)
Kisah-kisah munafiq di sebalik Perang Banu Mustaliq
-Hadith Al Ìfk (cerita fitnah) ke atas A'aisyah disebarkan oleh Abdullah Ubai dan sekutu
-Rasul minta nasihat dr Ali & Usamah (masih sgt muda)mengenai rumahtangganya!
-Fitnah dibersihkan bila Allah menurunkan AnNuur 11-20
-Abdullah Ubai cuba melaga2kan Ansar Muhajrin ktk dlm perjalan pulang selepas perang
-Anak Abdullah menahannya dr masuk Madinah melainkan dgn kebenaran Rasul
-Anaknya menawarkan diri utk membunuh Abdullah Ubai
Beberapa sariyah utk berdakwah dan menangani perancangan kotor Musyrikin dijalankan
-Muslimin semakin kukuh di Tanah Arab- persiapan utk ibadah di Masjidil Haram bermula
-Rasulullah menyeru utk bersamanya menunaikan umrah- keluar pd Zulkaedah 6H (Mac)
-Semua penyebar dihukum 80 rotan kecuali Abdullah Ubai krn hudud boleh kurangkan
siksa akhirat
Peristiwa AI Hudaibiyah
629
630
-Rasul bergerak memerangi mereka dan berlaku Perang Hunain
Perang Taif (siIa rujuk Perang & Sariyah)
-sambungan kpd Hunain, utk memburu sbhgn besar musuh yg lari
Perang Hunain (siIa rujuk Perang & Sariyah)
-Rasul mengalih perhatian kpd bani Hawazin & Thaqif yg masih bongkak & enggan
menerima islam. Mereka kemudian bersekutu dgn Malik b Auf utk memerangi islam
-diikuti dgn Sariyah Abu Qutadah ke Khudrah- berjaya
SILA RUJUK FATHUL MAKKAH
-gerakan ini dikenali Perang Zat Al Salasil (rujuk Perang & Sariyah)
-sejurus selepas Mu'tah
-putuskan utk tarik mrk kpd islam, utus Amr Al Aas (bakal pembuka Mesir) krn neneknya dr
keturunan sana, bersamanya 300 org tak termasuk bantuan sepanjang jalan
-Mu'tah terletak di Syam, dekat dgn Baitul Maqdis (rujuk Perang & Sariyah)
Heraclius (Kaisar) utus seramai 100k bergabung dgn 100k kabilah Arab (total 200k!)
Rasul bertindak dgn bijaksana utk pecahkan pakatan kabilah Arab yg menyokong Roman
Peperangan Mu'tah berlaku- perang terbesar, paling sengit di zaman Rasul
-permulaan pembukaan islam di bumi dijajah Rom
Sebaik pulang, 4 sariyah diutus- menemui Banu Quda'ah (50 syahid) , Banu Salim, dan Banu
Hawazin, ke Fadak
Muslimin berumrah selama 3 hari sambil diperhati oleh Musyrikin dr bukit Qaiqu'an
Anak perempuan Hamzah Asadullah ikut Rasul pulang, diserah kpd Jaafar
Rasul menikahi Maimunah al Harith sebelum memasuki Makkah
-diikuti dgn 8 sariyah kecil ke Qadid, Turbah, Fadak, Juhfiyah, Khaibar, Yaman, Ghabah
Umrah AI Qada'- sbg penuhi syarat Hudaibiyah, seramai 2 ribu ke Makkah sertai umrah
Rasul bersedia dgn kelengkapan perang, kemungkinan khianat oleh Quraisy
Pedang bersarung sebaik menghampiri Makkah, senjata lain disimpan di Ya'jaj, terjaga
-Gerakan Ghazwah Zat Ar Riqa' dimuIakan oIeh RasuI pd 7H (rujuk Sariyah)
-Ghatafan berjaya ditundukkan- tanah Hijjaz selesai ditangani, laluan utk kembangkan islam
terbuka luas
Setelah menumpaskan Barisan Bersekutu (Yahudi & Quraisy), seterusnya puak2 Arab Badwi
Yahudi di Taima' menyerah dan berunding- dpt kekal harta tp kena bayar jizyah
Pulang ke Madinah pd Safar 7H (July 628)
-seramai 1400-1500 bersama rasul bergerak tanpa peralatan perang, miqat di ZulHulaifah
-Quraisy cuba menghalang dgn mengutus Khalid Walid & pasukan berkuda utk menghalang
Rasul. Khalid cuba utk menyerang hendap semasa solat Asar tp Allah wahyukan kaedah solat
khouf - rancangan Khalid gagal.
Peristiwa Umar bangkitkan ketidakpuasan hatinya dgn isi perjanjian,turun ayat (48:1)
-Rasul ambil lencongan melalui Hudaibiyah utk elak peperangan, berhenti di situ
-Rasul menerima beberapa utusan Quraisy, Rasul menyatakan niat berumrah bkn perang
-Rasul menghantar Uthman Affan sebagai utusanke Makkah utk nyatakan tujuan kedtgan
-tersebar berita Uthman dibunuh, diikuti dgn Bai'ah Ridhwan utk memerangi Quraisy
-Uthman kembali dan turut berbai'ah, kemudian Quraisy hantar utusan buat perjanjian
-Rujuk Perjanjian utk kandungan Perjanjian Hudaibiyah
7H:Ìslamnya pahlawan2 hebat Quraisy- KhaIid AI WaIid, Amr AI Aas & Uthman Talhah
-semua watikah bercop mohor- Dgn Nama Allah yg Maha Pemurah lg Maha Penyayang
-utusan kpd penguasa Yamamah, Hauzah Ali: Hauzah ttpkan syarat berkongsi kuasa, ttp
ditolak Rasul. Hauzah mati selepas Fathul Makkah
-utusan ke Kisra Parsi- risalah dikoyak2 dgn sombong oleh Kisra
-utusan ke Kaisar Rom, Heraclius: Heraclius akui kebenaran Rasul ttp tidak masuk Ìslam
Faedah perjanjian Hudaibiyah
-Quraisy secara tidak langsung mengiktiraf kekuatan Ìslam
-Quraisy tdk boleh hlng kabilah2 masuk Ìslam (3000 tentera jd 10 00 sms fathul Makkah)
-tiada peperangan selama yg dijanjikan- membataskan kuasa Quraisy
-Muslimin dapat memasuki Makkah utk berumrah
-Pernikahan Rasul dgn Sofiyah bt Huyai, bekas isteri Kinanah Abi Al Haq
Kepulangan Jaafar Abi Talib, Abu Musa dll berjumlah 16 org dr Habsyah- Rasul sgt gembira
Peristiwa Rasul dihidang kambing beracun oleh seorang wanita Yahudi
-utusan ke Habsyah menemui Najasyi, hasilnya Najasyi memeluk islam
Sekembali dr Hudaibiyah, Rasul mula mnghantar prutusan kpd raja2 lain & kenalkn Ìslam
-utusan ke Bahrain menemui Munzir al Sawi: penduduk ada yg menerima ada yg tidak
Perang Khaibar: RasuI tangani Yahudi & kabiIah Najd seteIah damai dgn Quraisy
-akhirnya bersetuju utk serah separuh hasil Fadak kpd Rasul krn peristiwa Khaibar
Peristiwa Wadi al Qura- ktk perjalanan pulang dr Khaibar, utk tangani satu puak Yahudi
-tentera islam ditentang sehingga petang baru menyerah kalah, dpt bnyk rampasan
-tidak disenangi Rasul krn selalu merompak dan melanun, misi sukar krn tinggal berterabur
-utusan ke Mesir menmui Juraij Mutta (Maquqis Mesir), dibalas dgn hadiah dan 2 wanita.
Salah seorang ialah Mariah, jariah Rasul yg melahirkan Ìbrahim, anak Rasulullah.
-setelah sebulan pulang dr Hudaibiyah (rujuk Perang dan Sariyah)
-utusan ke Ghassan menemui Harith Abi Syamar: ditolak mentah2 oleh Harith
-utusan kpd Raja Oman: mereka tertarik lalu menerima Ìslam
-Abu Hurairah memeluk islam ketika Rasul di Khaibar, terus ke sana menemui Rasul
Yahudi Fadak diseru kpd islam namun enggan
630
631
632
5 hari seblum wafat, Rasul semakin panas hingga minta dicurahkan air spy dpt jmpa org
-Abu Sufian terima 40 auqiyah emas, 100 unta & minta kadar yg sama utk 2 anaknya Yazid
dan Muawiyah- ditunaikan juga oleh Rasul
-Rasul jelaskan bhw mereka tidak perlu kpd sisa dunia krn mereka telah mempunyai sesuatu
lebih berharga di sisi mereka iaitu Rasulullah sendiri
Sekembali di Madinah Rasul gerakkan pasukan dakwah, pemungut zakat & jizyah ke semua
kawasan islam
-yg ketiga, perawinya telah terlupa (boleh jd mengenai jaga solat, teruskan misi Usamah)
-Rasul tak sempat solat 5 waktu selepas subuh itu
-Rasul ingatkan spy tak jadikan pusaranya sbg masjid & tawarkan supaya sesiapa yg ingin
tuntut sesuatu drnya supaya berjumpanya
-Rasul merdekakan semua sahayanya, sedekahkan 7 dinarnya, senjata diserahkan
-Rasul gadai baju besinya kpd seorang Yahudi dgn 30 cupak barli
Hari terakhir RasuI
-Rasul senyum kpd jemaah ktk waktu subuh hari isnin itu
29 Safar 11H, Rasul jatuh sakit sekembali dr tanah perkuburan Baqi' utk satu pngebumian
-Rasul terus sakit selama 11 hari ttp masih mengimami solat
-sakit semakin berat, Rasul sentiasa bertanyakan giliran isteri yg mana
-isteri2 lain sepakat benarkan Rasul berpindah ke rumah A'aisyah
Sehari atau 2 hari seblum wafat
-Rasul berasa agak segar lalu imami solat Zuhur, AB solat sedikit ke belakang kanannya
-Rasul masih dpt imami solat hingga solat Maghrib, Rasul pitam berulang kali ktk isya' lalu
minta Abu Bakar utk gantinya (AB imamkan 17 waktu ktk hujung hayat Rasul)
4 hari seblum wafat Rasul membuat 3 wasiat
-Yahudi, Nasrani & Musyrikin dikeluarkan dr Semenanjung Arab
-dibenarkan perwakilan2 dtg spt Rasul lakukan
Tanda2: Ramadhan 10H, Rasul iktikaf 20hari, kebiasaanya hanya 10
-Rasul tasmi' al Quran sebanyak 2 kali dgn Jibril, kebiasaan hanya sekali
-Rasul bg bayangan akan pemergiannya semasa khutbah Wida' & smasa Jamrah Aqabah
-Safar 11H, Rasul solat utk para syuhada di Uhud & mohon ampun utk ahli Baqi' (pusara)
-ditegur oleh Rasul
-angkatan mula bergerak tp berhenti di al Jaraf bila mendapat tahu Rasul jatuh sakit
RasuI menemui AIIah aI KhaIiq
-Rom didapati membunuh penganut islam di jajahannya termasuk seorang gabenornya
-RasuI utus satu angkatan yg besar diketuai oIeh Usamah Zaid pd Safar 11H
-diarah pergi hingga ke Palestin sbg peringatan kpd Rom bhw islam memerhati mereka
-menjadi isu beberapa sahabat krn usia Usamah yg sgt muda & mrk minta ditangguhkn
-RasuI memberi Khutbah Wida' -Rabi'ah b Umaiyah bertindak sbg peIaung
-ayat Maidah:3 turun- "Dan hari ini telah kusempurnakan bg kamu agama kamu.."
Sekembali ke Madinah, Rasul bertindak ke atas Rom
-Rasul bayangkan bhw Muadz mungkin tidak lg berjumpa dgnnya selepas ini
Haji Wida'- Rasul mula bersiap utk haji (penghujung Zulkaedah 10H)
-Rasul menunaikan haji Qiran, bermula di Zul Hulaifah
-Rasul bergerak ke Arafah- 100000 @ 140000 umat islam berkumpul menanti Rasul
Abu Bakar mengepalai jemaah haji ke Makkah (Zulhijjah 9H)
Pembatalan semua perjanjian yg termeterai sebelum ini dgn turunnya ayat Quran
RasuI utus Muadz b JabaI ke Yaman sbg Gabenor pd 10H
Raja Najasyi meninggal, Rasul solat ghaib ke atas jenazahnya
Umm Kulthum, anak Rasul & isteri Uthman, meninggal
Abdullah Ubay meninggal, Rasul solat utknya ttp ditegah Umar lalu turun ayat setujui Umar
-kebanyakannya golongan Munafiqin- Rasul ampun mrk, soal hati Rasul serah kpd Allah
Rasul arah pulau 3 mukmin yg tak pergi- Kaab Malik, Mararah al Rabi', Hilal b Umaiyah
-dipulau selama 50 hr, 10 terakhir diasingkan isteri hingga turun at Taubah:118
-seluruh sahabat gembira dgn penerimaan taubat mrk
Kesan perang Tabuk: penerimaan islam semakin meluas, semakin bnyk perutusan dtg
menemui Rasul memberi Bai'ah
-Rasul bersama Ammar & Huzaifah dikepung oleh 12 org bertopeng
-Huzaifah melawan,mrk mnjadi takut lalu terus masuk semula ke dlm barisan tentera (9:9)
Golongan Mukhallafun (yg tidak turut serta)
-persiapan berlaku tidak smpai setahun setelah perang Mu'tah
-menjurus kpd Perang Tabuk pd Rejab 9H (sila rujuk Perang & Sariyah)
Peristiwa cubaan bunuh Rasul oleh munafiqin semasa perjalanan pulang dr Tabuk
Dakwah berjalan lancar, pd sama sama Kaisar Rom tidak tutup mata atas kbangkitan islam
-Rom adalah kuasa tentera terbesar pd masa itu, wilayahnya berjiran dgn wilayah islam
-utk sekat islam, Kaisar siapkan tenteranya terdiri dr Roman & Arab
Rasul kemudian berihram kemudian pulang ke Makkah & berumrah
Rasul bergerak pulang ke Madinah pd Zulkaedah 8H, Utab b Usayeid menjadi gabenor
Ahli Hawazin kemudian tiba setelah pembahagian selesai
-Rasul akhirnya bahagikan utk tutup mulut mereka yg terlalu inginkan harta itu terutama
pembesar Makkah
-Rasul pujuk tentera islam pulangkan anak & isteri mereka- disetujui mereka akhirnya
-pembesar Makkah semua menerima paling kurang 100 unta seorang
-org ramai bersikap dahagakan harta pd ketika itu (kebnyakkannya muallaf Makkah)
-utk yg lain Rasul bhgkan 4 unta & 40 bebiri, tentera berkuda dpt 12 unta & 120 bebiri
-org Ansar lahirkan rasa terkilan kpd Rasul krn kuota yg sedikit utk mereka
Peristiwa pembahagian harta rampasan Hunain di Ja'ranah
-Rasul sengaja lambatkn dgn harapan ahli Hawazin bertaubat & dpt kmbali harta mereka
AB tiba dr rumahnya, arahkan Umar duduk ttp Umar enggan
-lalu AB baca Ali Ìmran, 3:144 langsung menyedarkan Umar
Persoalan perlantikan khalifah hanya selesai pd Selasa & jasad Rasul dikebumi pd subuh
Rabu
-RasuI wafat pd Isnin 12 RabiuIawaI 11H pd usia 63 tahun
Peristiwa Umar spt hilang waras pd hari itu- anggap pemergian Rasul spt pemergian
sementara Musa selama 40mlm
-A'aisyah lembutkan sugi Rasul atas permintaan Rasul- airliurku bercantum dgn air liurnya
-selesai bersugi, rasul menyapu mukanya dgn air kemudian memandang ke atas & sabda
ersama-sama dgn mereka yg telah Engkau kurniakan dr golongan para nabi, siddiqin,
syuhada', dan salihin, Ya Allah Ya Tuhanku ampunilah daku & kasihanilah daku, letakkanlah
daku dgn Kekasih yg Tertinggi, Ya Allah Ya Tuhanku Kekasih yg Tertinggi
-diulang 3 kali lalu tangan Baginda layu dan Rasulullah saw pun wafat
-Rasul panggil Hasan & Husin utk nasihati mereka diikuti dgn isteri2 baginda
-Rasul maklumkan kesan racun di Khaibar buatnya sesak nafas sekarang
Nazak
-A'aisyah biarkan Rasul bersandar pdnya- disifatkan satu nikmat Allah utknya
Rasul dikebumi di liang lahad yg digali di tempat tidurnya
-Rasul jemput Fatimah dtg- peristiwa Fatimah menangis sebelum tersenyum ceria
-Fatimah gembira krn akan susuli Rasul & digelar Penghulu Wanita Dunia (Syayyidah Nisa'
al Alamin)
Perjanjian & Butiran
Tahun Perjanjian
622 Ìslam-Yahudi
628 Hudaibiyah
6H
Banu Khuza'ah menyertai Rasul, Banu Bakr menyertai Quraisy
-Gencatan senjata selama 10 tahun
-Mana-mana pihak ketiga boleh mengikat perjanjian dgn Rasul atau Quraisy
-Siapa yg lari ke Madinah perlu dipulangkan, siapa yg lari ke Makkah tidak
Perjanjian ditulis oleh Ali
Keperluan Yahudi bekerjasama mempertahankan Madinah
Sebarang kesulitan antara dua pihak hendaklah dirujuk kpd Rasulullah
-Muslimin pulang dan kembali ke Makkah pada tahun hadapan utk urusan
umrah selama 3 hari, pedang mesti bersarung
Butiran
Kebebasan Yahudi mengamalkan agama
Keperluan Yahudi utk bersama bangunkan Madinah & menjaga kesejahteraan
Tidak memberi perlindungan kpd Quraisy & musuh
PERANG DAN SARIYAH (yg utama)
Tahun Perang/ Sariyah
622 (1H) Sariyah Saif Al Bahr
622 Sariyah Robigh
623 Sariyah al Kharrar
623 (2H) Ghazwah al Abwa'
623 Ghazwah Bawat
623 Ghazwah zul Asyirah
624 Badar AI Kubra Rasulullah mengetuai 313 org bersama 2 kuda,70 unta,Ramadhan 2H
(Ramadhan 2H)
Sila rujuk Peta Badar
Hasil musyawarah, Rasulullah putuskan utk teruskan misi Badar
Saranan Hubab b Munzir utk menguasai telaga musuh diterima Rasul
Pertempuran bermula
Doa Rasul dijawab, Allah turunkan malaikat. (al Anfaal:9)
Abu Jahal dibunuh oleh Muaz b maru & Muawiz Afra'
Umayyah dibunuh Bilal, bekas hamba yg diseksa olehnya di Makkah
14 org syahid - 6 Muhajirin, 8 Ansar ; 70 Musyrikin mati
Uqbah Muit & Nadhir b Harith diperintah bunuh ketika ke Madinah
624 Pertengahan Syawal 2H, tentera diketuai oleh Hamzah
Mengepung selama 15mlm.
Rasul jatuh hukuman bunuh kpd semua lelakinya.
Wanita dan kanak2 ditawan, harta dirampas. Ttp
Abdullah Ubay (munafiq) memujuk supaya melepaskan semuanya
625 GhuzwatuI Uhud
(Syawal 3H)
Sila rujuk Peta Uhud Al Abbas di Makkah menghantar perutusan risikan kpd Rasul
Madinah dlm keadaan jihad am, senjata dibawa kemana2.
Hindun cadang pusara ibu Rasul dibongkar tp Quraisy enggan
Musyrikin berkhemah di di Uhud, utara Madinah
Syura samada bertahan di Madinah atau keluar berperang
-Baginda cenderung utk bertahan di dalam kota, Munafiqin setuju
-Ramai sahabat mahu keluar terutamanya Hamzah
-mereka kemudian menyesal apabila Rasul bersiap berbaju besi
Susunan tentera Ìslam: 1000orang
Rasul menolak penyertaan relawan Yahudi yg belum Ìslam
10 pemegang panji Quraisy dibunuh berturut2 seterusnya
Perang memihak kpd Ìslam- Abu Dujanah, Zubair, Hamzah
Hamzah terbunuh oleh serangan curi Wahsyi
Syahidnya Hanzalah 'Ghasil al Malaikah'
50 ahli unit memanah berjaya menghalang 3 gempuran Khalid
Musyrikin mula berundur sehingga unit panah membuat kesilapan
Musyrikin patah kembali ke medan tempur- Ìslam terkepung
Rasul dalam bahaya, Muslimin bunuh sesama sendiri, ramai syahid
Rasul dikatakan terbunuh, reaksi berbeza2 umat islam
Rasul cedera diserang bertubi2-patah gigi, besi terbenam,kena batu
Abu Ubaidah Al Jarrah patah 2 gigi mencabut besi dr muka Rasul
Saad danTalhah bentengi Rasul sebelum sahabat lain turun bertahan
Sayap kiri : Zubair, sayap kanan: Miqdad Umair, Quis Abu Sa'saah
pimpin barisan belakang
Tidak berhasrat utk berperang ketika keluar Madinah, sekadar memintas
kabilah ttp Quraisy menghantar pasukan perang utk melindungi Kabilah
seramai 1300 org diketuai Abu Jahal.
Abu Sufyan berjaya mengelak dr dipintas pasukan Ìslam, timbul
keretakan di kalangan Quraisy samada mahu terus berperang atau
pulang ke Makkah. Abu Jahal bertegas utk teruskan, Bani Zuhrah pilih
utk pulang. Pasukan Makkah tinggal 1000.
Tentera Makkah: 3k tentera, diketuai Abu Sufyan, Khalid mengetuai
tentera berkuda bersama Ìkrimah, panji dipegang oleh banu Abd Al Dar.
Mula bergerak ke arah Madinah
30 Muhajirin diketuai Hamzah, memintas kabilah Quraisy dr Syam
seramai 300 org termasuk Abu Jahal. Perang tidak berlaku.
60 Muhajirin diketuai Ubaidah b Harith vs 200 Quraisy bersama Abu
Sufyan.
20 penunggang diketuai Saad Abi Waqqas cuba memintas satu kabilah
ttp terlewat.
Rasulullah mengetuai 70 Muhajirin ke Wida ttp tiada tentangan. Hamzah
membawa panji. Memeterai perjanjian dgn Bani Dhamrah
Rasulullah mengetuai 200 org utk menghalang 100 Quraisy trmasuk
Umaiyah Khalaf ttp tiada ancaman.
Rasulullah dgn 200 Muhajirin cuba memintas kabilah Quraisy ke Syam
ttp terlewat. Rasulullah kembali smasa kabilah pulang yg membawa kpd
Badar Al Kubra.
Panji dibawa oleh Mus'ab, Ali memegang bendera Muhajirin, Sa'd Muaz
memegang panji Ansar.
Pengusiran Bani
Qainuqa'
Rasul terima saranan Abdullah atas dasar meraikannya yg baru sebulan
Ìslam. Lalu semua Qainuqa' diusir ke luar Madinah ttp harta dirampas.
Mula dgn satu lwn satu: Hamzah vs Syaibah, Abu Ubaidah Al Harith vs
Utbah, Ali vs al Walid b Utbah
Larangan membunuh Abu Al Buhturi (pembatal boikot 3 tahun) dan Al
Abbas bapa saudara Rasul ttp Abu Al Buhturi ttp terbunuh
-Panji Muhajirin dibawa Mus'ab Umair, Panji Aus Usaid Haidhir dan
Panji Khazraj Habbab Munzir
Abdullah Ubay membuat onar dgn mninggalkan pasukan bersama 300
org bertujuan melemahkan tentera Ìslam
Rasul memilih lokasi markas dan menyusun strategi- unit memanah,
sayap kiri yg hebat, dan unit gempur
Perang bermula dgn AzZubair menyambut cabaran Talhah (pemegang
panji), berakhir dgn Talhah mati. Az Zubair diisytihar sbg Penyokong
Nabi
Khalid manfaat peluang dgn menyerang baki 10 pemanah yg tinggal lalu
menyerang saf belakang tentera Ìslam- kucar kacir bermula
Talhah cedera teruk-35 tetakan, putus jari (Syahid yg berjalan-Hadis)
Mus'ab syahid dgn memegang panji- disangka Rasul krn seiras
Panji diserahkan kpd Ali
Rasul berjaya membuat pengunduran tersusun ke lereng bukit
-kepintaran strategi Khalid tewas dgn kepintaran tindakan Rasul
Peristiwa Musyrikin mencacatkan syuhada'- Hindun dgn Hamzah
Para mukminat bertugas membawa air dan merawat
Fatimah Az Zahra merawat luka2 Rasul
70 syuhada'- 65 Ansar, 4 Muhajirin, 1 Yahudi
37 Musyrikin mati
Rujuk Surah Ali Ìmran 121-179
625 Sariyah Abi Salamah Menyerang Bani Asad yg cuba mngambil kesmpatan selepas Uhud
Muharram 4H Diketuai oleh Abi Salamah- seramai 150 Mukminin
Peperangan tidak berlaku, ttp bani Asad digempur
625
625 Perang Bani Nadhir Yahudi cuba membunuh Rasul dgn menjatuhkan batu dr bumbung
Rasul dimaklumkan oleh Jibril mengenai rancangan itu lalu pulang
Rasul beri tempoh 10 hari utk Bani Nadhir keluar dr Madinah
Abdullah Ubai hasut supaya tak berganjak dan lawan, mereka setuju
Ali sebagai pemegang panji, lantas tentera Muslimin mengepung
Abdullah Ubai mungkir janji utk membantu Ban Nadhir (Al Hasyr:16)
Kaum Yahudi lain hanya memerhati
Bani Nadhir menyerah lalu diarah berpindah
626 Perang Ahzab Ìnisiatif yahudi kerana dendam (SiIa rujuk Peta Perang Khandak)
atau Khandak Madinah menghadapi ancaman 10000 tentera bersekutu Musyrikin
Syawal 5H Pelbagai tanda kebesaran Rasul terlihat ketika kesusahan menggali
-Seekor ternakan dan segantang barli dpt menjamu 1000 org
-tamar sehidang menjamu semua penggali
Parit berjaya menghalang kemaraan musuh, ttp diancam kebuluran
Bani Nadhir berjaya menghasut Bani Quraizah khianati Rasul
-Quraizah mempunyai perjanjian utk membantu Rasul ktk perang
-Mulanya enggan, akhirnya ketua mrk Kaab Asad terpedaya dipujuk
Kepungan berakhir (riwayat setuju kepungan lebih sebulan)
626 Perang Banu Quraizah Bermula sebaik shj Rasul pulang ke Madinah dari Khandak
-Ìbn Umm Maktum sbg stand-in di Madinah, Ali pembawa panji
Bani Quraizah dikepung, Kaab Asad (ketua) bg yahudi 3 pilihan
-i)Peluk islam, anak isteri dan harta selamat
ii)Bunuh anak dan isteri sendiri kemudian keluar perangi Rasul
iii)Serang pd hari Sabtu utk perdayakan tentera Ìslam
-semua pilihan ditolak yahudi
Turut dihukum- Huyay b Akhtab, ketua banu Nadhir & bapa Safiyyah
627 Perang Bani Mustaliq Ketua Mustaliq, Harith Abi Dhirar mengumpul kekuatan menyerang
Syaaban 6H Rasul bertindak dgn gerakkan tentera Ìslam
-disertai ramai Munafiqin yg tak pernah ikut perang
-Abu Bakar pegang panji Muhajirin, Saad Ubadah Ansar
Serangan Rasul berjaya-ramai tawanan dan harta
628 Sariyah Zu Qirad
7H
628 Perang Khaibar 60-80 batu ke utara Madinah, tempat Yahudi diusir tinggal.
7H Rasul hanya benarkan ahli Baiah Ridhwan utk menyertai (1400)
Terdapat 8 kubu mengelilingi Khaibar
Ali menawarkan islam kpd pemimpin kubu 1 ttp ditolak, pertempuran
meletus. Ali menewaskannya lalu pembukaan kota dirasmikan.
3 hari utk menembusi kubu 2- berjaya & bnyk hasil rampasan
Gerakan memburu beberapa Banu Furazah yg merompak ternakan unta
Rasul dr penjaganya. Salamah Al Akwa memburu hingga berjaya
membunuh hampir kesemuanya. Rasul tiba dgn tentera berkuda. Rasul
biarkan beberapa pergi tanpa dikejar.
Munafiqin hntar mklumat prgerakn Rasul ke Khaibar lantas Kinanah Abi
Al Haqiq mminta bntuan dr Ghatafan,skutu Yahudi Khaibar.
Ghatafan cuba menyerang dlm perjalanan, tak jadi setelah dgn bunyi
bising di belakang. Sangka Muslimin telah menyerang dahulu
-kisah rasul memecah batu besar dgn 3 pukulan sambil memberi
isyarat Ìslam akan menawan Parsi, Syam dan Yaman
-Quraizah dalam kawasan Madinah-Muslimin terancam krn tiada
benteng diantara mereka
Rasul meminta seorang Quraizah muslim utk melagakan pakatan
Quraisy-Quraizah >taktik berjaya, pakatan mula bertelagah
-antaranya Juwairiyah Harith, anak ketua, yg dimerdekakan dan
dikahwini Rasul
AIIah turunkan ribut pasir yg dahsyat sehingga Musyrikin ketakutan
Iantas mengambiI keputusan utk berundur dan puIang.
-Tidak bersembahyang asar kecuali di kg Quraizah (gambarkan
kesegeraan dan kepentingan kempen ini) -3000 tentera bergerak
Perutusan Abdullah b
Anis
Menyekat dan membunuh Khalid b Sufian yg sedang mengumpul
tentera utk menyerang Madinah -misi berjaya
Lelaki dihukum mati, wanita ditawan dan harta dibahagikan sbg
hukuman mengkhianati perjanjian dgn Rasul dan menggugat Ìslam
Peristiwa Abu Lubabah terbocorkan rahsia keputusan Rasul kpd Yahudi
lantas dia mengikat diri ke tiang masjid Nabawi
Ghatafan berjaya dielak, Rasul masuk Khaibar melalui utara lalu
bermalam di luar kota sementara menunggu pagi
Peristiwa Rasul mengubat mata Ali yg sakit lalu panji tentera diserah
kpdnya
3 hari utk Kubu 3, rumit krn di atas bukit. Rasul potong bekalan air lalu
mereka keluar dan ditewaskan
Kubu 4 dirempuh juga, terdapat tentangan dr individu Yahudi
Kubu 5 sgt kukuh & di atas bukit, tmpt Yahudi simpan wanita & kanak2
Rasul gunakan manjaniq utk runtuhkan kubu & berjaya
Yahudi setuju utk meninggalkan Khaibar dan segala harta benda
yahudi dibenarkan utk mengerjakan tanah
Hukuman mati ke atas Kinanah yg didapati sembunyikan harta
Pembahagian rampasan perang yg begitu bnyk dan mewah
-Ìbn Umar:Kami tak pernah kenyang kecuali setelah Khaibar dibuka
Pernikahan Rasul dgn Sofiyah bt Huyai,bekas istri Kinanah Abi Al Haq
-Sofiyah ialah puteri Ketua Bani Nadhir
628 Gazwah Zat ar Riqa'
7H
Rasul menyiapkan 400-700 tentera setelah tahu suku Ghatafan brhimpun
Peristiwa seorang Badwi merampas pedang Rasul ketika Rasul tidur
Puak Ghatafan berjaya ditundukkan
629 Perang Mu'tah
8H
Jamadil Awal Rasul siapkan 3000 mujahid, paling ramai pernah dihantar
Rasul ttpkan pimpinan- Zaid Harithah, diikuti Jaafar & Abdullah Rawahah
Abdullah Rawahah menangis sblum berangkat krn teringatkan 19:71
Rasul iringi pasukan sehingga ke luar Madinah sblum berhenti & pulang
Di Ma'an, kwsn Syam, mndapat tahu 200k tentera musuh telah bergerak
Syura selama 2 hari di Maan samada perlu berdepan 200k dgn 3k
-usul menghantar utusan ke Madinah meminta arahan
Bertemu di Mu'tah, susun strategi -sayap kiri & kanan spt biasa
Perang 3 ribu lwn 200 ribu bermula! Never about numbers, it's all Ìman.
Zaid Harithah, kesayangan Rasul, syahid- panji diambil Jaafar
Jaafar hilang tgn kanan dan kiri seblum syahid, panji tak skali dilepaskan
-terdpt 50 tikaman pd Jaafar-smuanya di bhgn depan!Riwayat Ìbn Umar
Abdullah mencapai panji dr Jaafar kemudian lawan sehingga syahid
Rasul menangis di Madinah dgn wahyu mengenai Mu'tah
Khalid Al Walid terpilih utk memegang panji & memimpin tentera islam
-Khalid baru beberapa bulan islam, Mu'tah perang pertamanya
-9 pedang Khalid patah dlm Mu'tah (kehebatannya berperang)
-Rom sangka tentera baru telah tiba & pngunduran disangka perangkap
-Rom pulang & Khalid berjaya selamatkan tentera islam
Hanya 12 tentera islam syahid & tiada rekod dr barisan Rom
Kesan perang Mu'tah
-tentera islam berjaya pulang tanpa kerugian berat
-permulaan kpd pertarungan dgn Rom, kuasa besar ketika itu
-KhaIid aI WaIid diberi geIaran SaifuIIah
629 Perang Zat al Salasil Sejurus selepas Perang Mu'tah
Jamadil Akhir 8H Diketuai oleh Amr Al Aas (300 dr madinah + bantuan sepanjang jalan)
Amr minta 'reinforcement' setelah mngetahui jumlah musuh
-Rasul hantar 200 tambahan diketuai Abu Ubaidah Al Jarrah
Operasi berjaya apabila dpt menawan banu Qudhaah
630 Perang Hunain Malik b Auf bergabung dgn Hawazin & Thaqif utk memerangi islam
Syawal 8H -Malik sbg ketua pakatan putuskan supaya harta, wanita, anak dibawa
-mereka bergerak lalu singgah di lembah Autas, hampir kpd Hunain
-Rasul bergerak menuju ke Hunain pd Syawal 8H bersama 12ribu
-Rasul dgn berani mencabar musuh utk menaikkan smgt tentera islam
-al Abbas melaung memanggil semua sahabat utk kembali ke medan
-tentera islam menyerang kembali ttp perang menjadi sgt sengit
-musuh jd terpecah, perang dimenangi oleh tentera islam (9:25-26)
-dibantah Abdullah, tegaskan perlu ttp berperang, ambil syahid atau
menang. Semua kemudian setuju. Mula bergerak ke arah musuh
Dinamakan bgtu kerana balutan perca kain pd kaki2 mukminin yg
pecah2 kerana perjalanan yg sukar
-sebaik tetera islam melalui lembah Hunain, mrk telah diserang dgn
hujanan panah- keadaan berkecamuk, mula berundur
Rasul kepung 3 kubu terakhir selama 14 hari seblum mngunakan
manjaniq lalu memaksa Yahudi merayu diadakan perjanjian damai.
Tercetus apabila utusan Rasul ke Basra, alHarith ditahan & diserah kpd
Kaisar Rom lalu dipancung - kesalahan berat, isyarat utk perang
Rasul ingatkan peraturan: jgn sentuh anak kecil, wanita, tua,abid, pokok
& roboh bangunan
-Rasul arah operasi memburu dilakukan- Rasul sendiri bergerak ke Taif
utk memburu musuh yg lari
-hasil rampasan: 6000 tawanan, 24000 unta, 40000 bebiri, 4000
awqiyah emas- semua disimpan di Ja'ranah, pembhgn dilakukan setelah
-Rasul berdoa lalu melontar segenggam pasir- kena semua mata musuh
atas kehendak Allah lalu kucar kacirkan mereka.
-ada pendapat Jaafar digelar zul al Janahain (memiliki sepayang sayap
di syurga)
-Khalid dgn cekap menggunakan tipu helah perang menukar susunan
tentera utk kelirukan musuh sambil mnyusun pengunduran
-lebih ramai krn Khalid patah 9 pedang & 3 pemimpin sblumnya
berperang dgn hebat
-pendirian beberapa Qabilah yg menentang berubah lalu memeluk
islam setelah melihat kehebatan islam. Antaranya Banu Salim,
Ghatafan, Zibyan, Fazarah
-peristiwa Abu Ubaidah menjadi makmum dan Amr imam - wlaupun
Abu Ubaidah termasuk 10 yg dijanji syurga & Amr hanya islam pd 7H,
ttp Amr adalah Amir operasi tersebut.
-sesetengah tentera islam sgt yakin krn jumlah yg ramai- tdak disenangi
Rasul
-tentera Malik tiba di Hunain dulu lalu pasukan memanah diletakkan di
lereng2 bukit dan lorong & diarah utk tunggu arahan menyerang
630 Perang Taif Tentera musuh yg lari kemudiannya berkubu di Taif
(Syawal 8H) Didahului oleh peninjau yg diketuai Khalid al Walid dan 1000 org
Rasul arah gunakan manjaniq lalu berjaya robohkan sebhgn kubu
-musuh gunakan besi cair utk halang kemasukan tentera, ramai syahid
630 Perang Tabuk Dimulakan oleh pihak Rom yg siapkan tentera utk serang Madinah
Rejab 9H Berita persiapan Rom sampai kpd penduduk Madinah- semua gelisah
-pd masa sama, Rasul menjauhi semua isterinya selama sebulan
-kemarau teruk sedang melanda Madinah
-kaum Munafiqin ambil peluang utk lemahkan smgt islam
-munafiqin membina masjid Dhirar sbg kaburi markas perancangan mrk
Berita sahih mengenai persiapan tiba melalui pedagang minyak dr Syam
Rasul putuskan utk serang Rom utk elak Madinah diserang
-Rasul arah semua termasuk kabilah bersiap, tiada rahsia kali ini
-pelawaan utk infaqkan harta & berkorban utk perang ini
Reaksi positif dr umat islam- berlumba2 sertai barisan & infaqkan harta
- 3 org fakir rayu Rasul utk pergi berjihad tp Rasul tk mampu biayai mrk
-at Taubah,9:92
-Uthman derma 900 unta, 100 kuda, emas & wang
-Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh, yg lain mana yg termampu
-kaum wanita derma barang kemas, kasturi & wang
Tentera islam mula bergerak, Muhammad b Maslamah jd amir Madinah
-Ali diarah tinggal utk jaga keluarga- perkara ini mnjadi sindiran Munafiq
-30000 tentera, 18 kongsi 1 unta, makan daun hinga bengkak mulut
-tentera ini dinamakan Jaisy al 'Usrah (tentera kesusahan)
Melalui bekas kampung Thamud, umat nabi Salih
-Rasul larang ambil air di situ kecuali dr telaga unta nabi Salih shj
Tiba di Tabuk, berkhemah 7 bersedia utk berperang
-Rasul bg ucapan utk naikkan semangat
Rom berasa gerun dgn kehadiran tentera islam
Beberapa penguasa wilayah berdekatan berdamai & bayar jizyah
-Yuhanna Raubah pertama sekali diikuti penduduk Jirba' & Azruh
-diikuti dgn Tabuk, Ailah & Taima'
-wilayah islam melebar ke kawasan Rom
Tentera islam bergerak pulang ke Madinah tanpa tentangan (50hari)
Peperangan terakhir yg disertai RasuI
Rujuk Peta KabiIah
utk Iokasi Tabuk
Sila rujuk Peta
Kabilah utk lokasi2
operasi
Krn terlalu lama mengepung (ada pendapat 40 hari, 20 hari, 18 hari),
Rasul putuskan utk bergerak pulang & doakan mereka diberi hidayah
awqiyah emas- semua disimpan di Ja'ranah, pembhgn dilakukan setelah
misi pengepungan Taif
Pengepungan bermula- berlaku berbalas panah & tombak, beberapa
tentera syahid krn hujanan panah
-Rasul hantar Khalid & 420 berkuda utk tawan Akidar, penguasa
Dawmah al Jandal, lalu ditawarkan jizyah
KronoIogi Catatan
Sebab tercetusnya
Mnjadi buruk apabila tokoh Quraisy membantu serangan dgn senjata
Berita pencabulan sampai kpd Rasul oleh Amr b Sulaim Khuza'i
Berjumpa dgn anaknya Umm Habibah, isteri Rasul ttp dicemuh anaknya
Menemui Rasul ttp tidak dilayan sepatah katapun
Menemui Abu Bakar & Umar utk mnta jd orang tengah -gagal
Menemui Ali & Fatimah, Hassan ada sama- ditolak mentah oleh Ali & Fatimah
Ali sarankan supaya mminta perlindungan dr org ramai kemudian pulang
-dilakukan oleh Abu Sufyan, lalu terus pulang - tiada hasil
Quraisy menjadi panik
-Rasul hantar 1 sariyah ke luar Madinah utk kaburi tujuan persiapan
Peristiwa seorang wanita diutus Hatib Abi Baltaah utk maklumkan Quraisy
-Rasul mndpt wahyu lalu utus Ali & Miqdad utk kejar perempuan itu - dapat
-Alasan Hatib- melindungi keluarganya bukan Quraisy. Umar gelarnya Munafiq
-Rasul ampuninya krn dia peserta Badar
Pergerakan ke Makkah Rasul bergerak dgn 10000 tentera dr kalangan sahabat
-Januari 630 Singgah di Juhfah, bertemu Abbas Abd Mutalib & anaknya
-Ramadhan 8H Juga bertemu sepupunya, Abu Sufian al Harith & Abdullah Abi Umayyah
-Rasul maafkan kedua sepupunya atas penentangan mereka ke atas Rasul
Singgah di Mar al Zahran-berbuka lalu berkhemah & memasang ribuan api
-Umar dilantik sbg org yg bertanggungjawab di situ
al Abbas berusaha utk beritahu Quraisy supaya minta perlindungan
Terserempak Abu Sufian pd mlm itu yg keresahan di luar Makkah
Abu Sufian dibawa ke kem islam- ditemui Umar, minta izin Rasul pancungnya
Abbas memberi suaka kpd Abu Sufian
Rasul marah krn Abu sufian masih enggan masuk islam
Ditempelak al Abbas, lalu segera Abu Sufian memeluk islam
Panji Ansar dibawa Saad Ubadah kemudian Rasul pindahkn kpd anaknya Qais
Rasul arah Abu Sufyan pulang & selamatkan kaumnya- bergegas ia pulang
-Abu Sufian beri amaran ttg jumlah tentera yg bergerak ke arah mereka
-sampai pesanan Rasul ttg jaminan keselamatan -kebnyknnya akur
Rasul menyusun formasi di Zi Tawa
-Khalid Walid mengetuai pasukan yg masuk dr pintu ke arah Yaman
-Zubair al Awwam mengetuai pasukan yg masuk dr Kada'-bawa panji Rasul
-Abu Ubaidah mengetuai pasukan berjalan kaki melalui Batan al Wadi
-Rasulullah memimpin satu pasukan
-Semua pasukan akan bertemu di al Safa', Zubair akan pacakkan panji Rasul
Rasul masuki Kaabah & musnahkan patung 'Ìbrahim', berhala2 & gambar2
Rasul menutup pintu lalu bersolat di dlmnya, Usamah & Bilal turut bersama
Kemudian berucap kpd Quraisy yg sedang menanti keputusan ke atas mrk
-Rasul baca al Hujurat:13
-Rasul bebaskan semuanya spt Yusuf a.s lakukan ke atas saudaranya
Bilal diminta Rasul utk melaungkan dr atas Kaabah
Rasul ke rumah sepupunya Umm Hani Abu Talib utk bersuci & bersolat syukur
Kunci Kaabah dipulangkan kpd penjaga asalnya, Uthman Talhah walau dipinta
oleh org islam -sbg memenuhi janji
Khalid menerima tentangan pasukan Quraisy yg diketuai sahabat lamanya,
Ìkrimah- berjaya dipatahkan, Ìkrimah & Safwan larikan diri
Menuju & Memasuki
Makkah
Rasul memasuki Masjidil
Haram
Rasul menyentuh Hajar Aswad kemudian bertawaf sambil mnjatuhkan 360
berhala di sekelilingnya dgn busar panahnya
SiIa rujuk Peta FathuI Makkah
-Sariyah itu tinggal di situ sehingga tukar arah lalu bergabung kembali ktk
Rasul mula bergerak ke Makkah
Abu Sufian dibawa kpd
Rasul
Rasul jamin keselamatan yg berlindung di rumah Abu Sufian, Baitullah &
rumah sendiri- atas permintaan al Abbas
-Ìkrimah Abi Jahal, Safwan Umaiyah & Suhail Amr berkumpul di al
Khandamah dgn pasukan mrk utk ttp memerangi Rasul
Ianya satu pembukaan teragung yg dengannya Allah memuliakan agamanya, RasulNya dan tenteraNya yg
beramanah. Dengannya juga Allah telah menyelamatkan negeriNya dan rumahNya yg telah ditetapkan sbg
tempat hidayah seluruh alam, menyelamatkannya dari tangan-tangan kafir dan musyrikin. Ianya
pembukaan yg turut bergembira olehnya penghuni-penghuni langit, lanjutan kemuliaannya melimpah ke
angkasa cakerawala hingga dengannya berduyun-duyunlah manusia menganut agamaNya, hingga
denganNya wajah bumi terukir seribu senyuman mekar. - IBNUL QAYYIM
FATHUL MAKKAH
Tindakan sebilangan Banu Bakar (sekutu Quraisy selepas Hudaibiyah)
menyerang banu Khuza'ah (sekutu Rasul) pd Syaaban 8H (Nov 629) atas
motif dendam
Sesudah kepulangan Abu Sufyan, Rasul arah persiapan dimulakan ttp
berjaga2 dr bocor ke pengetahuan Quraisy
Menurut perjanjian, konflik antara sekutu dikira sbg konflik antara Makkah &
Madinah
Abu Sufyan ke Madinah utk
baharui perjanjian
Quraisy sedar kesan tindakan mereka & putuskan utk hantar Abu Sufyan utk
cuba baiki keadaan
Persiapan utk perang &
ikhtiar merahsiakannya
Riwayat mengatakan Rasul sudah siapkan alatan perangnya seblum kedtgn
Amr b Sulaim lg
Darah mrk yg dihalalkan Abd Uzza b Khatal- dibunuh ktk bergantungan di tirai Kaabah
Abdullah b Surah- ditebus oleh Uthman Affan, islamnya diterima
Ìkrimah Abu Jahal- lari ke Yaman tp ditebus isterinya, lalu jd Muslim yg baik
al Harith b Naufal- sering sakiti Rasul dahulu, dibunuh oleh Ali
Muqis Sababah- pernah islam tp murtad, dibunuh oleh Namilah Abdullah
Habbar Aswad- pernah sbbkan Zainab keguguran, namun peluk islam pd hr itu
2 penyanyi wanita milik Ìbn Khatal- 1 dibunuh, 1 peluk islam
Sarah, wanita yg diutus Hatib b Abi- turut peluk islam dan selamat
Ucapan Rasul di hari kedua Rasul isytiharkan Makkah sbg tanah haram
Rasul larang Khuzaah membunuh atas dendam
Kecurigaan Ansar Ansar risau kiranya Rasul akan terus menetap di Makkah, bukan Madinah lg
Rasul beri jaminan, baginda akan kekal di Madinah sehingga wafat
Bai'ah penduduk Makkah Penduduk Makkah bergilir2 memberi Bai'ah, dgn Rasul dikawal Umar
Perlaksanaan Rasulullah Rasul tinggal selama 19 hari utk membimbing kpd hidayah dan taqwa
Operasi sariyah dr Makkah Rasul utus Khalid Walid utk memusnahkan berhala utama, al Uzza
Rasul utus Amr Al Aas utk hancurkan berhala Suwa terletak 3 batu dr Makkah
Cuba dihalang tp Amr dgn tegas hancurkan semua berhala di situ
Rasul utus Saad b Zaid & 20 org utk hancurkan berhala Munah
Muncul juga wanita hitam berbogel- dibunuh sebelum berhala dihancurkan
Rasul utus Khalid & 350 ke kwsn Banu Khuzaimah utk seru kpd islam
-peristiwa pembunuhan tawanan oleh Banu Salim yg menyertai Khalid
-Rasul berdoa- "Ku berlepas diri dr segala yg dilakukan Khalid"
-Rasul utus Ali utk membayar pampasan kpd keluarga mangsa
Berakhirnya Fathul Makkah Kemuncak terhapusnya berhala dr Tanah Haram
Manusia berbondong2 memeluk islam selepasnya
Kejayaan ini bermula dr kejayaan Perjanjian Hudaibiyah yg unik
Membuka mata bangsa lain dan menjadi asas kpd penyebaran islam ke
seluruh dunia
Hindun masih risau dgn tindakannya terhadap Hamzah lantas hadir dgn
menyamar namun dikesan Rasul
Rasul perintahkan semua berhala persendirian dimusnahkan dan utusan
dakwah dihantar ke perkampungan berdekatan
-Khalid kembali & dihalang seorang perempuan hitam lalu dibunuhnya
sebelum hancurkan berhala tersebut
-Khalid bergerak dgn 30 berkuda & dirobohnya namun sekembali ke Makkah
Rasul arahnya pergi semula krn berhala sebenar masih ada
Safawan & Fudhalah b Umar tiada dlm senarai namun mereka peluk islam krn
khuatir atas tindakan mrk selama ini terhadap islam
-Fudhalah berniat membunuh Rasul ketika Fathul, tp Rasul memberitahu ttg
rancangannya itu lantas beliau terus islam
-tidak halal tumpahkan darah,patahkan pokok, buang air di tanah lapang
kecuali pokok Ìzkhir krn itu keperluan hamba2
KIik peta & besarkan atau 'paste' di 'worksheet' Iain
Peta Makkah
Peta LaIuan Hijrah
Peta Madinah
Peta Perang Badar
Peta Perang Uhud
Peta Perang Khandak
Peta Pembukaan Makkah
Peta Kawasan KabiIah/ Kerajaan Tanah Arab
Peta Makkah
Perang Khandak
FathuI Makkah
Kawasan-kawasan KabiIah & Kerajaan
Peta Hijrah RasuI Peta Madinah
Perang Badar
Perang Uhud
Isteri Tahun Dikahwini Catatan
Khadijah Khuwailid nikah ktk usia Rasul 25 & Khadijah 40
Saudah Zam'ah 620
A'aisyah Abu Bakar 621 kahwin ktk A'aisyah 6 tahun, dan bersama ktk 9 tahun
sgt arif mengenai fiqh & sgt bijak, kesayangan Rasul
Hafsah Umar al Khattab 625 (3H) janda Khunais b Huzafah yg meninggal selepas Badar
Zainab bt Khuzaimah 4H digelar Umm Masakin (ibu org miskin)
janda Abdullah b Jahasy yg syahid di Uhud
meninggal 2 atau 3 bulan setelah perkahwinan
bergelar Umm Salamah, janda Abu Salamah
Dari Bani Makhzum
Zainab Jahasy 5H anak saudara sebelah ibu Rasul
dikahwinin ketika Peran Ahzab bermula
janda Zaid Harithah
Juwairiyah al Harith 6H anak penghulu Banu Mustalaq, ditawan
Rasul bebaskan & kahwininya
Ramlah bt Abu Sufian digelar Umm Habibah, janda Ubaidillah b Jahasy
anak Abu Sufian, pembesar Makkah
pernah hijrah ke Habsyah ttp suaminya murtad & mati
dilamar Rasul pd 7H
Sofiah bt Huyaiy 7H keturunan Yahudi ditawan ketika penaklukan Khaibar
Rasul bebaskan & kahwininya
dicemburui A'aisyah
Maimunah bt al Harith 7H dikahwini Rasul setelah umrah Qada'
Semua isteri Rasul hidup setelah kewafatannya kecuali Khadijah & Umm Masakin
Seorang lg ialah Raihanah bt Zaid, tawanan Bani Quraizah
dikurnia Qasim Zainab Ruqaiyah Umm Kalthum &
Fatimah
Dua jariah baginda ialah Mariyah al Qibtiyah yg dihadiahkan oleh penguasa Mesir. Baginda
memperolehi Ìbrahim drnya namun meninggal pd 10H
Hindun bt Abi Umaiyah 4H

3./.-:./../.38079..23.0. /95:-:.820302:#.//.:873 202-.5.8.7 7. 202-0.7. 809./. .2.2..8: #.-./9.7. #. #.9/:795/9.7.2.$3 .$:7.1.37..8::.805.8: 03/.5..308.3:5.8090.-. -8203079.38:8:/.7.8./7809.802.9:2..3.6.39.6. 5/#.-#.2.380-0:20:9.2.8: .:-.8005.36.8.3.-.--&2..2..3./3.5...-202-. .:5.80.0:9:9 %.2039./..383./ 02:9:8.23.:.:/.-5.47 203.323:.2070.907-03.80-0:220302:-. $ $..86.:.-07549038203. 503:93..:997. 0 :8 .8005.2...:..39.3/.870./3.79-.8:9-..780-0:2-0794.-0707..3. &22.9.7. 89072070.8:/3202502:/.8: :/.7 0:...2.-:.7 .8:203072.-077..3/.8: &2.7.3.5/2. 502-:3::873-07:25:/:..-::-38. #.5.79.8:0:.. .--:.7 -/:.$.6..39:-/:. -:$.%:7 -:.8:20302:-:.203.3.3-078.42549..8.:380-0:26... 043420- 0-.202-:7:9952020:8.3--. $090.3-3.37..#.-..93.7.3./.32070.7::509./:3.8: ./:.#./3. .0.2.-&7.. /507809::40742-43..-:.2 27.3.. $:.8-0-07.9.9.92.9 9:7:3/9.2.5.-2.8.39-.907.#.7.0.8 /5:#./30. !0789.475079.9:873 /3.8.503.8:.3.:-.8.-:3.3:9202-:3:#. .9/:7/9025.93.3..7.380/.3.3.-072:.$..8/":-...-.2 #.72.7.././.2.9..0:.3 203:3.3#.3802:./::9":7.7 #.7.9:2 &8.8-/:9...8:20.3203/:3#.39./:9.-/:..27/3/-.3/.3.1.7203:3. //7.9089.8090..3803. .:9202-2-3503/:/:./.802-.:://.8: #./3.7/:9:85:.8:5.393.802:.7.3. $.-:75.-./3.3.8:5.38005..3 ":7.8:203:3.8/5079.7.32070.7:2.7#.742-43.80-./7.8:/.39/.#:22033.28005.8:/902./..320302:#.-.903907./-3.40.3.805079 .8/.7:9202-079.77:2.803. 203.2.:7..820239.2070.8:20239.7./.-.3:.17 --..%:75..202. #.3 .2.8#.2.0.9:2.203443 2025079. %-./3.3.-078.3.8: -07.7.99.8-078/.:8 .720302..97-/8...8:20239..22 -/:.-078.-.:: /803.039.7 8079./.7 -07902: ..3:8 .-: #.97 .7 2.25780:7:..9. -. 07802-:380..0..7.8:202.2.78. -:.-078..29: !.7 2:.. :8732030./.8047.8:07:2.:20303. 38..33.80:7:.3.. ./7:2.8.203:7:3.3:8 .7.#./:../":-.3&22:2./.98-503:3:.8.9#.2-203.3 :39.8:907:8802-:/3003/. #.8:93.3-07.3..-.3/..3..8. /.8: -:./3-07:5.2030.-..3 #..--:.:/:-.7 80-0.3 2. .9.6.-9/..

:.. -:3:38./3.3/3./72.220. .350.7.9#.3&:/ #.-.3 .7..3807./.0.8/.3/.3./-3.203.7 2020:8./7 02-...7202-:.193.20309:.-07:-:3/3-/:.3507.:/.9..7.7.0084.3.3-07507.7..:/.5./ :3.3&2.37.3.3 $.9.8.3.38005.98.8.3.3203.7.3.2..3 $..75/:.3/7:9202-:3:-/:.3/..  507.0/.&-.9039.3..7.7/::2 749./.7. ..8::.3:8/.3./.3./8.7 %7.8:-07.2:9203.:2.320./.7.&-.7.3 8. 2.3202:9:8.5/503:87..3:.3959/.:.02-. 31./ . :9:8...203:7:3.8::.30.3:":7.3.33.73 .... .2:3.80$.:/ -07. -:$:1.-07.8:8:...95..  47 :.!07.3 /.9":7...7502-.2 ..5. #.3:902-.7  8.9/.3.3./.32./..9803.3 %:25:...:92-.8/.3$.3:..1 8047../3..&-. $. .3-/:.. 803.5.97/3502-049.:9!09.8..3 3..-&2.2.-:0472.3.//7./.2 80:7:88005.978.8:..3203.8:-:. :9/3-0-07.88090.5.89.07.33 #.3.-.3/&:/9/.82.3.9 !07.3 #::!09.//80.93.&-.8:8...3..:3..907-.. -:$:1.:-.70/:.3 8047.73 :8732./3. 8.3202-:3:#.8.3 -07.:-.97:873.//.8:809:: !07.73 0203.5.-.3./7:-7.3#..7:.2 :. %./7./3. -.34947:873/.35/502-39:.-.20307::9-078.3/30-03..././3.0..3".27.3  82-42.:3.39.8.9.3903907. 0:.3.2-0707.9 -/:.7.:/.9/3":7.0/7../.3":7../.16 02.7 :.3207.3 8.3-.82:.203:3.338.3/.38005.3 $.7/.3#.9.":7.3#.7./3. 7.9/..8 .-.9./-078. 93.3/.1.7.1.8 &:9..2202-.89-07/:./3.8.8203/4./91 ./503: 203.7.-.04993 890702. $.32:.302:83.3.:.2..3/537.8: 3.7..3.3/3..:2.8::.&/.7. #. /05:3/..3.3.7:8..9... .163 202-:.203.20307./.3 7::!07.3.3.3 .:9202-0.2820239.2.8 .3 ../3.3.3. ./7 7::!07.0/!07:9:8.79.:/-072:2//2.3.2.1. $.98.203..-/.3/.3.50789.3:6.3:3.3#. .-.9 0-07.3.:9.:2907-.  ./.-07:25:/:.7.7.7./.3./. .3 $.7.:..3...3:6.73:/:/-40:7.25.3 !0789.5.3/-:3:09.&-.2.92 38.35:. !0507.-40:873.303/.3.8&:/  903907..5/$.203:25:.8/32020907.3 5/.. . :823802..7..079.3.3 9:7:3.3":7..7 02503&:/-072:.8./.5030-.202:. #..3:9-. -..5.8507.3.8:239.77.3 202-3.7./ 8-.502:33..3 $.2.7./3.7.3203.7:2./228/. &2.7.3.3".3:27.8/8.9....33.3&:/ 27.3 !0789.2/./.22-.2.3.7..28-2203:8:3:-:3.20307. ./.850789.3 $.3/3:823 7::!07.302-..3.79 #. $..3/-:3: 93.9::-.302-..73/5078.3.:9-07/. 8.9 #. 0/:./.-:9202-:3:#.9!07.3/7!07.. 9.7.-.. .8.3802.3 %3/./3.3807.8802.3. .3207:3.079.3-08 02.:-.20.8/.7.--.3::/%.9-07. 20302..30. -07.8:/./. !07. 507239.2-08025.3. 7::!07.8$.:-..-&-..3 859/.7:7.3":7.1.39.9.3.. 03. .8.2. $..98.3.9.35/2070.-/:.7 8202-:3:..3.2.3::89. 8.9!07.:2.3&:/ &://8:8:--7.//2.7./ 38.739/2507.6.8005.3 .8/7.3203.2032-:../..8:/75/.3". 0.257907.-.38005./ /.2 03. 20..:.580-.8: &2.3507. !07..507./507.3.2.50.3.5.8:9-07507.50:8..8..:/..8././94.:807.- 5078.3.30.16/80-.-0-.7.7..203..:/ .3.3 $.7./9:.99072.16 !0789.2.3:3.35:.32879-.2 7::!07.3!07..3./. 4507.3.3.70/-9:2.3.-/:./80-.-87.:-7. 09.3.:-./.3 $.75:..:/ .203.3 88.3.7507.3/8.7-.0:39:3.8.5079. .6 $. 8039.2-072:.340-/:.33::7  $02:.80-.7/3507/.:/ ":7.202-3.9.7 !073. :9/34507./3.9. !0789.9405:.3-3. .8892:/..380:9: #.3.58443..3&:/ ..:3 .2.8::. .3/3. :8 .9/.02:/.3.9::6.2.3 /. %7. !0507..0./..3./:..3.80903907../503/.3.3. 9:.9/7 &8.2./-0#.2&:/-40203079.8.3 .:/.9. 20303.3.8:-072:8.3:902-..3/.:/ .7..20.7/3&2./3.2.3 $.3.87.--072:..3202.92.3..:.9!07.8- 079.3.3.:9203...8:8005.3/3-075./:9203.5.:-.3 -:$:1.6 $-:2507.8.3::89..7 :873/7.7.-072:8:.9!07.7..8::.

 .7.320.3 03.7#.3.7 :9:8807.3#. 995 /94.7::!07.2:3./.9-07:27. -::7.8:.2..8:203.3.5:.-07..8047.-. /:9/3$.3.3 8./.2.7.3#.3/7..3507..:99.. 907.7.7:20307.3..8/3.0/.84./ .8 !0/.23.40.39.3:3 288:.35/7..8 :823/."./.3 5:9:8.3 %.3 203072.8.-..-:3/3 ...8:.30.940:873/7-:9".2 802:.320302::37.3:902-..203072.-3507./803.80-:.300872032::7.5802.0".7 :99.-.3: .7&92.8: !073.9079.79 :9:8.507./..8 /:9/38...38.3-07..8 8090.-:":9.8: 9. 9507.#.340#.2.257.. 9. ./ 5..:!07..3 #.311.-.3..2.3 9. ":7.:. 807.2.8:203./3-../38507.3 202-.8.7.3":7...3.:.8.9.7.38039/..7::!07.97#6.3 8.3507.2039.5..:9#. #.3./.3$.3 $.9507.3.3..1.38.7 #.7-%.8 -.7.0/.507025:.3./.9$.:./3":7. #.38:320397.9.88.940":7.: 507.-07.8:5:.3 !07.#42 : 9.-9:.3 .0.2 :9:8..8. 8-503:8.98005..6 05:.:3408047.9-07438:.3.:.7:9:8.2020:8.380-..1 8.7.50507.3 !07.8.3087.2/9039.087 7330303.7./ 9/.3.-.7.8:7350789.:/ 903907.:8 ..9:.. 8.8: .20302:.3 $.3:/.2.9503.509.-8.38./9.7 907:808.3-0780:9:/3..#/./:..2./3.8:-0780/. :823-07:27. .8.8:5/ 7::$..7.3.!03.8:2:.3-7.8:8902-7.38.2.9 8.2:303.3.":7./.2 /.5:..8:-0707.39.8::. :9:8.9. -078.2.3:$. !0507.-./..2 .9/. .7.$..320.79.:-.:9:8.02:/. 807.:-.-07907.35:.3..8.82020:8.:0-03./.9:5:.7-.320302:.8.9:/.3 $.30.77393./.3 0./..3-07:/..8. #.2.-.3#.3./.9/.8.3...3.5/..84.2.90709..203:25.3:9.. .6/8 7::!07.-.8:-.3/-:3: /:9/3.8:8.23.20207.8:203072.8:-0707. $002-.:9:8. -07.// %:7-.8 &92.-.33.39.3.8:7380.7.9202.9.795.3.9:.8079.89/-403.:207425.3:920207.7-079. !:.3.. .33/03.3.3 3.2.20302:#.35/:3.5./.8.!.30.25..3. .3:":/.8. 20307.8..-07809:::9807.3/825.-203443#42..3-:.3":7.-.7.3.3/7:/.7980-0:2202. &27.3:/.3-.8..2-:3.3/3203:9:8.3!07. !0789.8:9959/.502-:. $#&&%& !07.3-07.3.8.39:7:9-07-.3.9":7. $.2.9:.-.::/./.-0-07.9.7 5..-8.3%.7..9.1.3:3./4./-07:2.-.8008./. -0.3.8:203.3...8: 5072:.3 $.3.:9-07:27..1.-.7.6: .30.3 .889073.9.!02:7.7:.:8.72:8:.2-03..8: .3 :9202-:7:8-3-08. 03. 2..203.880././.8:9.9/::.9.35:./8090.8 .3 90780-.80.3 9:7:3..2 :9:8.2.8.757:9:8.3.#./:9:8 20302:.3:3.50507.#.380.209.:807.38.3.:/ ":7.. #.10:. #.3/.98.93..2 #.78 78.39::.9072.-.303/.79-$..995.2.3.://%..78.7.5:.32070.5/#.8:8./$. 80:7:88005..0:/7.9.3.7 : $090.8://.8 7::!07.1./.43.3./7 09:7:3.2-/507.3 #..2 907-:.30-.2-3-07./.3 -07039/89: #.8.- 949.35.302-.8 ..3.8 80907:83...3../7:/.3 02:33.38.8.7 !0789.309/.2 :9:8.3.30780:9: . $0-.:920307.35./ 8281. -07.3#.3502-:. #.:. !0789./807:5/8.2.503/:/:.3.9.-..-.3":7./3003.&2.7.:90.3-078..39.:..3 26..7-:0.2.39:.7:380-.7 .7.8 &92.7#42 07.8 #.1.7275/8.:/ .:27.-:7 07.612.3803.3: 9. 07.35/503:.3:99.2 :9:827.7.2 ":7.2.-:1:920207.8:/.7/94.-::8.3:./.5/$.83.8:/3$41.9 4:1 7.3.8:-0793/.:/ .-.47/7.3 #::!07..203.8:20. 7::!07.3.#.3 07.38.:9203.2 070.30.3-07:3/3 /590.:/.78./..23.5.5.-..6:68087 /-. :1.9/3../9:3/:.":7.. :9:8.8:203.39.3. /2:.452447 3.3/:3. 02:/.!07..7. /59-37.8:..73..7.35/#.39.#. ../.&92. .7 .8.3805.3.. 479..2/-:2/. :9:8.3%..:950.:203072./ 27.30.:93.7.507.3/. 8.7.8:.3 .32070. -078..2 903907.3./3842-434087.2..-.3907-08.3 /807. 803.3 ..805.35/-. :9:8. ":7.3.507.30/9. .38.9.2 /0.7.8-43. .3.

:.. -0-7 903907.732070.:.-.5.35:.8:02:/..3/3../9. :9./8:-0-07.2-07:.9:530-:2.7.8:.8:.9.3.35.5/. #.:-083.25:327 84.92070...8:.2...33.8090.3.:9/.9#.3.  :2..25.8.8025./.3.8::9:8:..0802:..2.320:.3.-07:25.203/.83. 2.6.-&2.8: 502-08.3.. 8907.203072.3-2070.7390.9 .7.79..3 7.380-.. -:$:1.2.8:73:49.8.38.1.7.9.3:39..163 #.8-.9 /592-.8.980.-078.-. 0-.284.8:8047. -0-7 4738.9:.892:/..780-:2. -40/20303.73.5/8047.-0707.284..7.5.-07.780-:2.3802:.3/9 20302:#.83.8: #.8:--.6 :98.3: 9.7907.3507.8:-0707.1 .95-07039/.1.8.#..3.350207.1.9. /9:3.-..:6.3.2033.8#42 #42//.7. -07:27.3.90.0!...7 0-.33.5:9..907:5.9#.-.8:203:3.9-03. 239.8:9.9:8:-:.2.5.5073./ /.7..3 #.3.995/90.3.8-50.9.7.927 08.7 .0/203.:907:82.389073.9072.20.8.:2.2.502-.8:202-07./.-:5/#0. .3:.98.389072. 503::3:../.8:402:3.393..9/.2. ./59:39. #.- 8.9.38.3.9 #.6 %.984./79.3.8.8.33.-0347 $002-. 89072070. 502-08. !02-.8:-07.9:9::3.3/3. /809::2070. #. 80/0.2.3.35:8.-03473..825.780-:2.8:-.8:202-07:9-.3. &9.:3 .8::.2 .33.8:807.5.7.3.9.40#.3:7..&2.9..3-:./.3:37.7 /..40&8.9...3./3..3.84.507.3/9859#./3.79.803.3/.302:/./..79.3#.8:2:.8:. /5:.9: ....8:-0707.3805.8:84. 203.2 .8047.8-2..9#.7:9.78./2:339/././.3%..8:8039. #.9809::&2.9 8. #.:33.3.9:8. 82./:3. -/:.-077.8:5::903907.47 #..3-..99.720305.3 :873/0:. /-03.8:-.3:3.8:803.5.35:.3-08.9: 0--07.8:207/0.:/ .:9.9 .8:9.33.5.9:8005.5:.502-.&8.809.93/3.8:3.0.3#.8.98.8:802..1-.. 7 907.2.35/#.390720907.38008.3.7.82032.39.3507.82 .:-./05:34047-0794503 :. #.8.07.8: .38...8.5/09.1:3 9/. #.8:84.3.907-08.8:-0793/..2. &22:9:2 .. #.443.7::!07.. :.37. 203:7:85/!07..0/2-..8/ 9.-./33..7.3.78339: #.-078.1.: 239. #.2.  #./::.:.328&8.7.-:503072. 803.802.7.3-3507:9:8..2....-03475/  #.3./.#.3-07.2.9":7. $. #..8.3802:.8.8:803:25/02. #..8:07...#.8:59..9:8.80.202:/.3.83 . #.8/592..27.-07:/.3.907./.8:907:88.7/.37.:5.2.2.3.87.8:802:.93.2/.3 2033. 502:3:9.-&2. .7 #. #.8.8.284.5.7.35..9%.808.8:./-.84.7/09:.7.2025:3.8:5.507 .:9:7:3.7.78.9. !0789.9:95.0.2.3.907/7/7#42.3..7#429/.:9-.507.9:7:3 .3.7 :.-:. .1.507:-:7.:8025:73.7.3.1./3-7 0-... #.8.3%..98.3 2723.907.6 5:8..9: 0-3.7.35/#42-8.3.2070.0/.08938-5073.973:8.82033.-07:25..:80.98002-.-0793/.1....3. .3/7$0203.://3 .5./.0/.902-7.9..9:9:52.3:3.&-.8::9:88...9:7:3.38:5.80/9:92070.":7..3 #.9.- .9:907:9.-.. #.2-.--&8..8.9.220207.#. #.7 -:.3903907..507:5/88.2802.3 09.3.88:-:9:  ...8.3.8:84.9 #.8../...3.39#. $.8:0.7./3503072.5/:.79952./807.3-079.73.39072.8.- .7#.-0..38-.79..9.3.75/2.9202-:3:503.3 :39.39.-. .07:2.80-0:23/39:7:33.:-.3903907.78.2 :980.7...7..3-:3:#.980/90-0...8: #.25:3:9./.239...7..3..22.3 477.-079.- 5078.802:.02.9 #..7 5/8.7..8 802.3./3.7.3 #.3/.507.25:.33 9:39:9808:.9.9:7:98079.3-077.8:202-:..1.:#.8:.2: $002-.2:.3.1.9::7 84.8. #.8:20302:.0. 80:7:8..808:.32:.8:-078. .-: #.1.3/7%...3 #.9:93...80.9.8005.3.30..73.3. 7.0.3:.3./882070.3.5/.:-. #.#.803/7 .3.9802.9.3:.5:.903907.8:-0753/.163802.3859.3/.3:98.8:.7 #.785/5925.8: 8907&92.7./5/$. 443.3:99:9:52::92070..3..9 #.8:9. 507..:7./&:/ 2443...8.8: $0.3.8:./.:9. #.:-.1. 27239..9:/73."7.8:2.:38090.3-07.3 -072:.3. .2-07:25:203..9 907:8.-.3 $.9:#.8.:2:239. !0789.3:3 /90:740#..9.02.90./9.8 :39.39-.8:.30.2:.2 #42.

 #.92070.-/.90.1./#.3.3&2.-.99/:73.02-7. /81..27.%:. /.92.38.07. ..:93.3#..5:3./3..5:2:.//.&2.3.85/.2.:3 !0789./.-.3507.3.30..8:/0-:25/8:-: #.3880-0:2907803:2.38:#.3.3/7443.35.::73.3:.550207.702:/.8:.3..7-:.7./.: .7.8:85950207.79: .-: #. 8008.8008.38:32030/.5/$0.- 8//63 8:.  .3/.8:-078..  .8%0793 /:. #.3/.-078: 7..7:7:-07./77:2.: 09.8.3.9.8.93..9.3.3 802039.7!03::..703. 078.7 !0784..75/3. ./.8::. $.3 .9.1.1.3:0./:9/38907-.39.3202.8:./.7/:/:995&2.3#.3.:-.8:5.3.3#.:/.%:. .8..3.39:2/3.8: .92.3.3 .:3.3.3#.7. 8.8....8 8.3&2.:/30..7:73.8.:8.9 #.8: /0.8507239.92.3.38:8:#.9.3.808.8:2.2.23 #.3 .308.73..9.7.37.203.880.. /.8.38. .8%0793 .-:..5/:8.:3/.25:3.7.9:32.7./9 50789.7.8.02-:9./32070.95/833#.7859.8:/0-:2/.3/.. .8. 22 9-.1.3 .39.8:203.8:025:9.3.3 :83:93.:2.:9.2..3/..80.3./9025.8.

507:/5:.3 %/. .2.5.7 50/.09.3.:3 !07.3 0-0-.8::.-..3.2 .3.3803.3..8 2:8: 0507:.8 :/..:/:9-078. 203.35/":7.3/9:840 .2.7:3 03. !07.3.3.9.:/-007.39.03/.308:9.8:.3.3/.3. $0-.8: .80.7.:/203.3..3:9:7:8./7::5/#./. 0507:.3./.080. ./3.8.:/ :97.-.-40203.202-075073/:3.:3.32089-078.3.9507.70...3 :27.2.0.3.5.7.9.3:3.3::. 9.2.9.5.8 $.!07.3 8.907.3 :97.3/3#..80.9./3.:":7.3.3:.3.203079...5..#.302-..3 8. 2./:. :8235:.3 %.2.8./3..5.2.7203079.:3 .9/.2025079.3.5.70.":7.

%.2.!#$# :9.3.:3 !07.

39:7:3-079.8:9072.- 5020.3:-/.2.--.. 8.9  .9039..3 .2././-..31..3 !.9.3:9203/:3.3.203.3:7.8::.79.79. 3/:3.3-072:.0:. !03:87.8972...9 &6-.3.328..8.8::.0.&-..-03903#.2..8.8-.8::.7.2. 903907.9:.2.3/3. 80.-...3..3.78.35.. -:&-...3..3.20309:.-: $:1. :8735.17.163809:: #.35/#..-&2../.3..9:38.9 #. 47/09:.7 $./808.7 .7/89..47-078./. -:.249..7::!09..9.9.3 !.7207.995":7.9 :-.7.8.9.-.2.-:#.3-07.803./..31./3 :.-. -08907-03.3/-.0/07.8:.2.290705:3 #.3:8&8./3. .39025:7 8..8:.16 202::8:5.0./.8::.7:-7.3 0305:380..2005.:-..8.25.02:/./.#.:802:.-.66.3:9907:8.:/. --.39.3/..79./-&9-.2...3.7::!09.":7.8: $.8:.3 .3-079:- 5. 2020. !079025:7./.7-072:./3..20239.3-.9:&:/ $.3/.33.8/. .79.20309:.3-0. 807./3.73/-.35:8.3.3025:7.8/-:3:-079:7:980907:83. !07. .-:37 #. 2:3.203.3202-..0.3.73/09:.7 :.8.#.8:2024. /09:.8.82.3 #.2 803.3/.9 #.-0790. 903907.3-/:.38..3 -07.:/-0:28.3.93.73 38.87.3":7.5.3/50..3 !.3 8.:.9:. 8.9.8::. $:7.73/09:..2 9959070.2.:2.3.-2.8.3 :873-0702.2.908./ #.3:-..32.$.$.: 20307./-./. !07. -:. :3.3%.:87.:39202.5:9:8.8.1../. 202-.57:-..-..:-. -0.3$./.8-07-0.25.:9 ...3:6.3.3 ./807..77.92./ :8732:./. :39.3../3.7 8..-:./7./.202-:.3.--:37:9203:.3..8:/-43.3./-:3:./ :.7203./.-.#.2.20239..995. 5.3 020907.7.3%. #./3./7..2.2 .2:8:/9072.88. 2070.2-.3507.02-./7-.8-078.35./3. #.8 &9-.9:7:3.3 ":7.2-./.-.8:.. 478.9...9.7 !.. 5253-.2.73.9.9.:/.8:/.3 . /:....8:2034.: $.8 $.#4- :.3 5.8:-078.20309:.9: -:&-.2.7907:9...9 ..8:9907:8.3 . 9959070.3.3 .78-!03443 . #.90..5.903907.2 #.. /:870:.5/8./-:3:40:.7-07507.3:.&-.3903907.7.82:8.8.-.2 807.3-078./7/.370..$..8.2.7. .: 5:..3202-:3:-::9:7 502-../&2..3/09:.8203. :823-:3:808.":7.3203:8:3897.7: :.-07./.8:/.7.2.907-:3:40807..2-:9./38..2 -/:.2./7/539.3:39025:7 !07.//&:/ :9.02-..2 03.. 20239. .8 :..7.403.#.32002.22 "..-:3:09.3903907..88./9..:395./3..3 .8:.8:.3 %/.8.2.943.3.3903907..2 92-: 0709.:907:8-07507.338.:7.7 :. .5-07-.-.8.950:.8/...2..90 :39202. #./.5.5.-:9-08/72:.-.:0:.-07.9 /./.3.7 :8732.3.8 %95 -/:. :-..7/3%. .3.-:$:1.7 $.7.9:::2..77.-079./2.1-0.2.3.3":7.3./20.7 503:3.720239.3.9959.-.7 ":8-:$./.8 ":7.  $.8: .3-03/07.795":7.82. #.02.3 --.8..8.5:../.020/..3907-:3: 70.35..-078.79/50739. 47-079::.3202. -:$:1.2 -::.320308. 479072.3//.803/7 7.30.5 :95:.-07:3/:7803.2020.-07:/.93.2030.7.39/./20309:.40:8 .8: :.3/320307.3. 47:9203.8.-07./3:-.309. 5020.8..5/ .-.7.2.80$..3..8/.-.:-08 $:8:3.39..3-072:.3.7..5.8$... .-.7507:9:8...203.3 . . 4.2.3.2. !07903...:8 .73 $.7..8:80-0:28./3.9:9-07507..7/3233.2.7.//.378.9..3-:3:5/802:.#.340-.36/.2.38...3802:.-.7.7 $.40.3:6.8:995-::9:7995907-:3: &2.8 .75. $.5./09:.2 :.7:-7.2 47.570-.85.7.-0707.&-.:0:..39.8:/.503079.98.". #..8:-:.8.3.3 $.8/7$.2 #.8: &2.-4499. :./.730/.&:/ %03907.27.19959.:3 /.72.03/07:3:9-079.7.7:80-:... 502.3 !.202-:.8.8::. #..7.7.507.

.9507.7.3:89.7/./7-07./::22..9 .780/.79.91.3203.750.507.6 $.9.:82390.3.2.: 995-.9./3...9.720.3.3.:920307./.5..39.3. ..#.9 :3:.3.3.98../&-./-. -3&22.202-:7:3.3.7.202-:3:#../7 .9503:3/:7.39.802039.80-../..3-/:.27..8:9.9:/7-:2-:3 #.39./7  !07.7/7.-8. $00479073. -3.79.30-80-:.3..&-.8:-0790254 .3 . #../3903907.8.-0707.38.3:9202-. 28-07.78 $./.2:82:920.://:8793.3#.3.:-.3.3..3::7..-$. 0.2:802:.2./3.3.&-..8: ":7..8202-.79-07..35./. #./  !07.8.3/3#.:-. #.202-:.7 %.2 802:.-07.909.3.39..3/7..3.5079.8 !.5073.7/. :233 !0507.8:0.3.-8.8/.-03.2.#.302.203.9:.:/..3 /..-9::9507/./.-07802-.:3./ 09:.1639.8:-07.3/.8:9-.3/..7..39.3/.37-:95.3/94...7 7. %/.3203:. 9025.3  !0:8.38.3":7.35/.2/:..1./0..3:..3.72:2..:./70:.:.3. 202-:3:.3207.-0753/.-./90.7.:9507.2.8-:9 #..:5..2 /8079.5020./.7 $07. /207/0. .907-4.25/502253:-:995/94.3-0-07...8:..7 .77.3.8:.9.-.393/.3#.3.8#..3#.8:20239. 38./7 -.38.-9.9.7.7507.. 3/:3/3. 7. #.. :3.::9..//025:7 030.3 .3-.3.. #.3202-:3:...907: 909.20307./9. $.3.#.98./":7.. -03903/.-.5.3/./8090..35.7/35::.3. 5/3.09:.3 $.8.2.27.3 072:.7:9.9:-:20303..9:7:3.25.9#.39078:8:300703-:9 0539.3.7.3.-::-.8903907.3 .35.39/.05:9:8..3203.7:9:-: 7:2973/..9. 807.9:.08:8.8:-07.:502-:.9-07.../.9.7.2..//32020.92.9.8.:/ !0789.9803.38907803/702:/.. . 09:.3:9-07:3/:7/.9809::05:3.2-.: -072.-8. 5.3.3.- ..87.:/5.3903907.3.3 .3 ":7./3-:3 -83/-0.30.9/709..7..2.../8 :8 .. 502-.8.7.3 903907.9.503.39:#. .3.:2.2 $.7..2070.39:.3.:/.3 /8./7..38005.79-7..380.3203:25: 903907..8:2020.0:..73.7.-39:.207.3/ 3/.207425.3 8:9:.79 .6 ..3.#/.3.7..33.90.2 !07:9:8.3/2507.35/ #..9:0:9./720307.8:2.16339.3 ..3.7.9.9 #::$:7.3.7.-.8:73807.1.3 #.83..3#.3 .8: 07.30:./05:3 .9.9 .7 203.3025033  903907..:82320305:3 -/:.7.:-.3.:/ :8732.7./0.203:3:5.38:.3/.7203:25:0:.8:/7503.2739. !07.39.8:-0793/.809:: 80-.-0780:9::873 !0-.2 .8: 8:..95707..3.3:9202-.3.3#./.1.87/.2-0825.3/.9-079:..-0790.2: 47 9.. 5079025:7.3/.. #./3..3 2070.320307.8: -.2:37.3.3 $.1.-07.9.3/807.3":7.3:39. !.$.82..3:..3-07.79. %07/.3.: 2070.8:54943-0. -.3..32.7.3:9203079./3.3 9.3.20-::7..8907/.20207.39.2-202-07 8./3.8. !0789.3.7 $.3/.3./307.73 $.2.9073.03.3#.2-05:9:8..:.8: !0789. $.8:/2.3 !.8/30539.:873203.../5:: ":7./...8.32:.8/.38- ::2.203.8.3-07.3#.3 :.3":7.3.7.2570802:.3 0307.20307.0-08.8: $07.3.9.7 :.7.5.3203.35. !07.-.35:.7.8:/3203..:"7.3050393.3!.:89.5.203...!07.8203.9.7.7:920302-:8:-: -07.3./03/.2.-.09:.2:23.-.3 2009:8 2030.2.3 -:.7. 8.3..-.7.3 5:9:8.3 08007.662239.- 38 !07.7.8&:/ 09:.8:/.32:8: 995/.9:-08.9/./-$:1.8 ":7..92..9:28-89.3/.7.. -/:.-07:/.8:5/.3.8..39.8:9507.2.9.:/07.7::!09.37.3-.2.3202-:7:-0-07.35.349.38.. :823907.80.:/.38.:: .:2. $./807.-.9 .8.8:203:-. 38.39:.-.3.3.70.2/.9.:87309.3 .7  -./..8047. .2 %:7:9/::2 :./90750/.7.3.73 ..3897..0/07.87 .3 .3/.749.2.23.:/ ./3.3903907./-07.7$.47.8:98:5./3.3 05:3.-07.3.5.:/.40-$.8:907..09:.5.8:5:.380/.3903907.3203.2025:3.3:":7..:9.:5:.9.5..340-720303. :.3 .203.3/90.7/59203..3 #..

:3. -07507..7#6.8.61:920207.39.7/-:./-07.72:8::9203.3 /807.33.2575/:3./3.5.4027.2:8:90../ 5.:9.903907.380./.3#..39.890780-:9 507.9..57 .:02-.3.03.3.:9:8.77.8047.9.3.90907.3.8:735.7:.9 8./807.9.3-0-07.-:&-.3903907.203.2  #..020/..220.3203.8::3.::2.5.5:.:907:.7.3 202253903907.9.2.2:8: .3507.3..3.7.3 903907.820. 08./.3 %.:3202.:2020: 8.3./3.850/.3: 9.2-.7.:.3203.-.:20439.29.1.3 .35:9:8.3 #./207. 50789.-:.395:0..2-07./-.3.. $0:7:88005. !07..3./5./3. .#.3..8.5.9802-:3..-.3.3.-.30.3/7.. .-.9..78003.79/9.39.-078.8:./ 5.3.36.32.:83.8 .507. ..3. -0-7  ./.80.1.3 903907./02-.3. -3&2.8:203.2..-/:./ 9./2: 9.8:0.36:97:39:./ #.79..8.7.3-07. .35/5079.7/.220307...3#.3/09:.28090./5.8:/3$41.35/.5/ .7:9:8. .1.. 903907.2..507.3507.4507.3 ./9:3/:.1..39.//.25.7 #. !07.8090..8.9-.3..3-9:07.39.702:/.-08.8.5073..3#..3 903907. .1.6 $41.903907.8.2.3803.25/ 99527.-07:3/:7 #..7 #./9075:92020.0.79.3 #. 09:.34743 /.3#42 0-7.3-07:-.37.3. #.3 80-.7 9.-03/.78.1:.7:-0-07.3 ...7 . 27.8:.2.3..3-.8:-07/4.5.2 : 9.07:.32:8:8.38..3780-:28.7/0.79.. .8:.3 202805.../..3: 9.$.3#. .9.3.20239. #..-.2.2..-.8:05:3:-:907.3:":/.28.289.5073.-:3/3.1 :9202-:7:2:8:.83.203039.-4:93:2-078 9 8..3 #./.:8::. 9/.7 82:.8-:9 9259.507.8202-:7:/..507..35/.99.5.37.3 2790.:/.90.1.3 -./-... 907/.2: 2:.3./09.1.7.3 #.2-.8.8.2. 90. ::2.2:233 50.3:3.3.-.9.-0707.://-03.3./3.8:995.8./.3-070.7.802:.3203:.8: 8.3507:995-07507.9-3&2.0.-07507./-3/05..3..38.3:3.3 83$. $:7.32070. .8:/3-07.8:3.3-09:-3/.3/::./.3:920307.7.90 8.79.38.87.35253. -.. 907/59 9. 50/.704//7-. 703147.5:90709:.3-725:3 !0789. 00-.07..78:8:3.2-23:8:3503:3/:7./7 !07..3/.9..-.3 #.--..:5.39:.3 .8:203.3/73/..9:9507./.8:8../898039 #.7#42..2 ./..393. !02-.-:&-./.5 #425:.8.3/.3 27239.507:-07/05.39.3809:: :...3.:9..7/./803.7.32.903907.9. :-:/7025::.8003/../.".2:8: 07902:/: 9.8-09:.3.2:2/.:.35/$.9:7.8..338039:.35079.2309./.: 9.2.2 .8 .1.5 /8:7.7 .2 23/..0.3 :39.35.3.-0707./ 5./2.3$.3 2.:20303...3:-: -07./3. 53:3/:7.9..3 /-.995507.3 $02:.: 203.25. 2:8:/90750.87.:/825.38/.3.2 . .3.9.5.320307.. /:9.320.07.388-:2-07.8.87 03.5. -0.3.:/207.9: .503/. 5072:.8-07.38:.8:9/:7 !:.3/203.3..5.3 -/:.780-:223:3.5.8!07.-.709.7. 9:. !073.7:3.9 08..1.3 /3 :8:203. #.5203:3.8.3#.7 -/:.3/ 0703-:9/..79.9.3 2:.39..39..7.3 $.3 .2./05..:/5.:3 08..8-:2-07039 5:.2 39.:/ :-:89:: /.3/3#42 :.:202...3829903907.  !07.3/30-.8090.2 .8.340903907.#.2 .-.8. 2070.0.3507..99039..9.7.38:5..3:$.8: /.37-:3 7-:-072:...9739073..3/.5.3.5.3-07.8.25..3803.-0707.09:8.8: 903907. 507.203.274507.8../.3 .39.3 .3/3 :.9.2..3507.2.3 %07.3 5022538-:23.203::0:3.3507. 0.3-07./7 3.20.:5:3 -:&-.780...//3.7.9:902-.8..39.900-.3 .3.0:.5.//-070.3 9.3/8.-9:.2.3.::.3...3 #428.-/ 544 74-4-.3..02:/..203.3805.38:7.7.9-.2.8:.8:803/7-0707.9.50/. .25./59203.3.35.9072./.9 503/7...8:09.2:8: #.0%.373:2.#.7:90.3.302-.3.:/809:::92033.8.2.8..3202.2-8.9.3./.3.7.7.9.9./:.9.: 903907./.35.-:1-07.30.3: 9.3802:.7.02039 8090.8 /72.88973. 8:8:3897.2.80.8. .8:-0707.3272.7-: 8080903.38./:3.. .5.7 -/:.38.73.3859-.2 .3.9.:99:3:..

  &92..93.8.32070.3.9 #42-07.#./3.80.8:.5:.-07/0.8.3903907.3.:2:3.3%.-0780/. 2. .8:5:9:8. 471.2:8:./790.5.6..7 #.3#428.3./3.323..5 9..3%.:907:80/...3.8.2.#.8.6.27 .3 47 !0305:3.02..:99. #.5.3903907.3:902....-.:2.7.302./3./ 73907.3-072:./%.3:9-0707.-03.7::!09.9039. :/. &2.3..3./3.2.8:..8.-./:9503/:/:7-. 438:39.8: $.3.2-0707.3802.-./95#.25.3:9807.33..38090.3903907.8.8507.78. .39-.2 0-07..8:.2-.3:93.7.323.2 #.3 /4.80.9%.7.7805.07:3/30.3 31.5.3%.503:.6././807.3/.-0707..25:-.22:.8.5078..320..5.5.8..:9807.3.7.-:72.30.8::9507-07../3.8.8 4507.9. .2..7...3/3.2200-.3-08.380-3:-: 2:8::3.:.-078.32.3 -:.32.9072.8:.:/9.-07:-:/%.:.3.7 .16  903907.33.7.:802:. 5/2.:9.8 802:. #.854891/7:2.7 .3907.:-0. #::!09.:94. :.8 .-$.2:/ :2.7 503:./825.3.8 .5079.2 2:3.22.8:203. !07. ..89073. :..7:9.80-:.36. 7.8 %-.780:7:.8079.8.3.1 !07.8.7 !0507.77. .3 50.3/..3.98.//.2.3.::405033.3/.7.3.3 #.:/09:.20303.8.2-50:.25: .2.3.702:/.93.8.8%.2.7: .-: 2:.:39.7/8079.8/7. /. /:9/3%.1 %03907.20305:3 .3 %03907.8. -07.3:9507.:3.8:. -0-07.:-.3.. %. 802:./7$.3 02. #.3/.:9-07507.-. 507./73:.8 ..2..3. :39.7.5/503/:/:.2 -07:2-.8:92.302.3/.3.3405.08.8.3#42 %03907.-.:33.7. -0747-../072. 502-3/..5:.802:.8.-: .38298.7.:-07-.3/072.39.7.. -.8.. 2850305:3.5. 903907.:50/.74-4.39./.35.8:. 7: #.3#42:90./ -07:/..3-07/.9./.70.79.503/.5.2.3 0.:-.79./3.7.163202-3. /. &87.0:.:-07.3 #.33 #0./-07/./83/7. 7..85.9072.7.2.- 079.-: -0702.8:-:.27..163.:.5078.79..7/89:0.08:8.89:7 .2../7..#428.-$.1 $.2::9 903907.9 .3:931.3 .8:5:9:8.2. 02.25:3%.78-.35. #0. :94. 903907.327 079.3:3.3.././-.20.:#. 942-.-: .

/03.35/503. $.3.. 079.:/539.5.3-073/:3/7:2..8: 5/$.8:/.--.3.3 -07-:.-.35. &8. 0302: .&22.8203.5/-:$:1.-. -:$:1.3.33007./5.3#..8503039.3 !078.:.8/%.3::..403.:3./.8:5.3./47.5.7507025:.02:/.:3/03.3080..3..9.3../&-.3.7/. 8. -:$:1.2.40 ..3.8: -:&-.5073/:3. 7:2.8.5073/:3. $./3. .7.17/.3/.7:9239./.7 #..-/89: .3...3.8:.3.8:. 72.2025. -07.8:202.:23.::9:8 6/...:.55/":7.3 .2 #.2-23.3:9 -.0.2.8/ .33.-.9.3 9. :3.:-0702..2070.-.3 %07807025.2./.3#./. 8.9..3.8:.:":7.30.5.338.0.33.7207..3.7 #.33.30.3.3-07:..3-07902:/.399:2.8:/7.... #.23.2.25.3.73.7.. --.3. -.2 8-20203:.3903.8:2:.9:.7.&22.3:8.7.. 02:/.3 9.02:.38.3":7.3.8.9--.3.3..3#.8:07:2.8 !.37:2.../89:803.-:2907:7807-:803:2.7.3.32..#.. 20307.8 . -070.3 #.92.8-431. .32070.39: /.8:.-:$:1.3.3 4.9/.8 #./80033.27-07:25:/.9:.73/.8047.903907. .9 #.239.3.3%.3/7477.8:203:8:31472.35078.8-07:8.3..39.7 80:9:":7.8.8.302:.-.9.3/-. .. 5:9:8.3&2.3 80.3/-.75.39.3/:.-:9-078:.30/:.-07902:805:5:3.2..3.32:873 ..5 &2.-0707..2.3:9.3 07:25.7.9.3.3 9.8: ..2 03:7:9507.-:302-.. .".8:8:/.:8007.32020:8.90.92.9- 203/:30:.8:995/.--.38:5.3:9.0.8:203:9:5539:.7.3.9..3/7.8:./7.3:9.3.3...320.2022538. -07.3:.8 ":7./.9.8:53/.8::. #.805:5:3..70.3.7.2 $08:/.7:507.8:.8. 8907#.8:/7539:0.-:.:2..3.:3. /94. &92.32070.88.0:.327:999520207.3 -:$:1./. 202.7.90.7.35:.8:-.3.8:.. $:..8-/:9.3 .2:.$.. 80:9:#. .3-07./3 903907.5/ #.3#. 03..:907:85:.:-07../5.8:99..2.3/2:..5/#..39.7.2 90250.. 3. -0784.8:2. #. !0789.9 ./909.3903907.8:.39:7:9-0702-7./3./20309:.7.2...3.2. -07902:--.9...8:8../.2 #.20././3...:.3#.7 &" 74344 $0-. .2.3 .2.203.7.3.2 /902:&2. 0302:#... #.8202-.9.-:$:1.02:/...:.8:23/59.98::7 .3.508079.35.393/.9.33.5.-:$:1.8:. 40478..35/229:0708.9:502-:.3.3.3:9507.:-0784.7 &2.5.7.88.2039.5.7....7.8 #... .3 #. #.8:4027-$:./.9..8:9959/.3":7./:9:8.7 239.::7.88:5.8.9:7:9-078.8.-0707.8:..:7 72.3 -07.503.20309:.5:3 0302:-:.9../35.508..202:.3 %3/.8:2.5078./239.8: $3..3:3. $.827 #.16 #.7.8: .:.3 ..0 .3802:. :-.9039.3907.80-:20/93 27-$:.5. .2.7/-.9..8: #./.3995 -07.25.3 :-.3.05:.%& .9//23.35:.7-:$:1.805:5:3.8.398-47-079.38.9.--.9:.3..25:33.:92.-07/::3 /::3.9.73-:8:1.220309:./203072.3.5. #.5:.1.3 72.2-./.5.80:7:.88005.9.7 #.3203. -:$:1.380-.:33.3507..3-079.9 #.3 431.5.09:83.-..9:93.2.9 $3.8.880/.3.-.3":7.$.18.35.8:.:-.9..3./:90.3":7.9..47050309..33.880/.3805....2030.-907.9:./02:/.8202-078:.3.8:-0-.79 -/:..3 $.8 2491/03/.79.8:-0707.3...8:. 2:83./ #.-.3 $02:.8:./3.3.3#.:9 ":7.-:$:1. /03.3-.3 -:$:1.8/09:.:.1./.8:2.8#..9.- .859:8:1.7..9:5.0028.0.35/.944":7.39 ..38- 9025....7.35.78.2239.3.8:203039:.5.:/..7::!09..-.:9.8:.8.32.30.3 0-333.39:807.8:..23080./-:7:. 8.7.2 -07.8::920.9.340-:$:1.8 &2.3#.3:.9.3-07.78..8 #.:9-079..3 /.2.-:79::.1.5./5:.07.1.32.8.503:3 503:3.9..3-:$:1.2 2030. .2.708.33.--.2.3.30.803/7 .37-:..8: 03:: 02./. 502-:.2.39.3./.8507239.-:. 3.-&2.2. .3.3/3803.3-:%.9:3 -7...9./7-4...../3-:8.803.39.3905:9:8.8.7.-./:1..3.32.3.7. :.3/7 !0707.7.80:9:/7.3.9203.33.

-07-43/432020:8.8:202-079./2803.3.2..79. #.8:.-073.3.2 &.8-9.39.. :3..878. !07..90709.778./70.3802:.80./.8.3.3 #...8::9:827.3907:820309.3../.3/.8.2./9072.8:09.23.25.1.2.3-07.-07..8/7/780./.2203079.80-03.2.3 -/&.7.8:-07/4.8:-07.3/.33.9./ #.$:. /-:3:9-07.:3 02-:.39.3:8...58.3907..7.8.9.-0::7..8:/..39527/390./.1.23.3..3/97..9.:7.33.8-0.3..70507.-&2. #.338.-/:./:9202:83..-.9:.:/:82-.2:3/08.50:8.3. -/:.39.7....3.3544 -:..-.83.3.3.9:.503/:/:..32780. .7..2 :/.:3.. /-:3: 50:8. 80-0:2.2-.38..5.6..38.803. 07.-$:7..39. /90-:840&92.2 50789.:9./7%.3. #.:: /-:3:40 :68$.8:93.202-:3:..8::9:8.9.3 3.2.#.7...3/.90780-:9 #.3-07/0.3507025:.2:350:8./.9:25.78. /3#./. . /74-43...3802:.7/9.-07..7./ 47:9...79-.-077202-07.3-07.3:$... .3.3 -./..:7.907...3./ #.9#./3.3:9:8.::.8:.8::9:8$.8.3/.3.3:/.. . 72.70/:..9./.2 9/./-..3:.7.3.35/0:./89: #.:99 7.39./.380.:7.:.3.9: 95#.893/. 507.7 38.340.8: #. .5.-..25:3.9.8:/. .907.3203.. 02:3..3.:/-:3:3.2.3 :/. .:/393/.8:50739./3 -07:/./.-07.25/79: 503...2 . 0.2.7 3/:32./7/3 203.88.. 80738.9.8:./ 083..:1.5/.73.507803/7. .2952:79.7.3#...3 0.--.8::.20 80:7:/:3.3#.8.2:32070.7:9202-2-35//.:7...2 $.8::9:8.&.2 0.33-072:.5. .2.:7.395/90-:889073.38./ /-:3:40.3..2.70. 5... :-0705...7.3.97. /.8:89.7.3::.-.3-07.9.3 8.39.30.5:83.2.2-3..273 :.-:..2:38002-./7.3!07. :-. ..2/.9202-:3:#.3. 5073.7.85/5030-.28005.38047.:.-.311.3 .0. ...73.39.3..3/2:83.8.27/. -:.3.-.:7./02-.73-07..&2.507802:.39:3.9:/7.:907:88.3.3#.2.3 /.8/03/.9 $.2-07-40 /-:3:80-0:2-07.72. #..8::9:8:9202-./:9:8.39./3.-./ 5073.502-:3:.:9807:5/8.:7.5447739:0507:.8--. #..2.7. #.8.3.8:/.75././.9--- 9:7:950:8.39.3../-0707.9 !03/:/:.3-07.8:9.

!07.: 5.9..3.3.8. -08..3&:/ !09..!07.!07..3... !09.890 / 478009 .-.37..:.3 !09.509.3/. !09.3./.7 !09.7. !09. !09. !09.3..!02-:../3.

07.3/.3 !07.- !09.. . .3..-. !09..9:.3.8..8..3... 07.#.3%... .3 .8: !09..7.7./3.

3&:/ .3.7 !07.!07./.

9 /..3 -:47283 .8.3.-:.3.8: . .3/.".3.507.3/.18.8 .3#.3 502-08.3.-/:.:3.8907#.9958:.7.99."-9.7#.3 $41.2.3 -070. /.99.&22.7.33. 5073.9.-..-9..:/.02-:7: . .23.-9-:$:1.92.8.&2.7.7&22. . .--.7 .39 .:3 89./.3.503::./.://9.3/.8.8:5/ 09:7:3./ %./ 2.8907 ..//&:/ 2033. $.3 .2.:/..3 .:3. &22.33.5/ $047.0.-.2. ..".0.2..1.8:8090.-#:6.80-0.3/.../.-:$. /./.   3/:3-9-&2.:3 /.9.8:/:58090.--9:..3 3.2 .8..--072:..2033..8: /..7.79 #.:2 .3.16 89-.9.3..503.2:32033.9:8..3.#.-8./.8-:.8..#.82.3/...7. /:73.8. ../ 9..-9.-. /0.3..3/.7 /0.-9:.3.7 #..3.3..79 $02:.9.. 08.:.8.2.9.8:-0-.340503:..3::89.6 /9.:. .3.!07.3.&-. 20250740-7..7&22$.3.-:#..7120303.8:-0-.8: .8005.8  :.3309.-.3#.3 #.9:2 .7&22. .3":7.-:$:1.:-:.-..3 :. .:.7.2/73.3-078.2.2:79.88./.2:3./.3/.:27./.309.79.8.7.../.3.8.3 .087 .8.7.1.38090..0.33. .3.

kena semua mata musuh atas kehendak Allah lalu kucar kacirkan mereka. mrk telah diserang dgn hujanan panah. Rasul putuskan utk bergerak pulang & doakan mereka diberi hidayah Dimulakan oleh pihak Rom yg siapkan tentera utk serang Madinah Berita persiapan Rom sampai kpd penduduk Madinah. mula berundur -Rasul dgn berani mencabar musuh utk menaikkan smgt tentera islam -al Abbas melaung memanggil semua sahabat utk kembali ke medan -tentera islam menyerang kembali ttp perang menjadi sgt sengit -Rasul berdoa lalu melontar segenggam pasir. kuasa besar ketika itu -Khalid al Walid diberi gelaran Saifullah Sejurus selepas Perang Mu'tah Diketuai oleh Amr Al Aas (300 dr madinah + bantuan sepanjang jalan) Amr minta 'reinforcement' setelah mngetahui jumlah musuh -Rasul hantar 200 tambahan diketuai Abu Ubaidah Al Jarrah -peristiwa Abu Ubaidah menjadi makmum dan Amr imam . beberapa tentera syahid krn hujanan panah Rasul arah gunakan manjaniq lalu berjaya robohkan sebhgn kubu -musuh gunakan besi cair utk halang kemasukan tentera. 40000 bebiri.Kesan perang Mu'tah -tentera islam berjaya pulang tanpa kerugian berat -pendirian beberapa Qabilah yg menentang berubah lalu memeluk islam setelah melihat kehebatan islam. Antaranya Banu Salim. 20 hari. -musuh jd terpecah. hampir kpd Hunain -Rasul bergerak menuju ke Hunain pd Syawal 8H bersama 12ribu -sesetengah tentera islam sgt yakin krn jumlah yg ramai. 24000 unta.tdak disenangi Rasul -tentera Malik tiba di Hunain dulu lalu pasukan memanah diletakkan di lereng2 bukit dan lorong & diarah utk tunggu arahan menyerang -sebaik tetera islam melalui lembah Hunain. Ghatafan.wlaupun Abu Ubaidah termasuk 10 yg dijanji syurga & Amr hanya islam pd 7H. Zibyan.Rasul sendiri bergerak ke Taif utk memburu musuh yg lari -hasil rampasan: 6000 tawanan. 4000 awqiyah emas.keadaan berkecamuk. Operasi berjaya apabila dpt menawan banu Qudhaah Malik b Auf bergabung dgn Hawazin & Thaqif utk memerangi islam -Malik sbg ketua pakatan putuskan supaya harta. wanita.berlaku berbalas panah & tombak. 18 hari). ttp Amr adalah Amir operasi tersebut. pembhgn dilakukan setelah misi pengepungan Taif Tentera musuh yg lari kemudiannya berkubu di Taif Didahului oleh peninjau yg diketuai Khalid al Walid dan 1000 org Pengepungan bermula.semua disimpan di Ja'ranah. Fazarah -permulaan kpd pertarungan dgn Rom. Rasul menjauhi semua isterinya selama sebulan -kemarau teruk sedang melanda Madinah -kaum Munafiqin ambil peluang utk lemahkan smgt islam -munafiqin membina masjid Dhirar sbg kaburi markas perancangan mrk Berita sahih mengenai persiapan tiba melalui pedagang minyak dr Syam Rasul putuskan utk serang Rom utk elak Madinah diserang -Rasul arah semua termasuk kabilah bersiap.semua gelisah -pd masa sama. perang dimenangi oleh tentera islam (9:25-26) -Rasul arah operasi memburu dilakukan. tiada rahsia kali ini -pelawaan utk infaqkan harta & berkorban utk perang ini 629 Perang Zat al Salasil Jamadil Akhir 8H 630 Perang Hunain Syawal 8H 630 Perang Taif (Syawal 8H) 630 Perang Tabuk Rejab 9H Rujuk Peta Kabilah utk lokasi Tabuk . anak dibawa -mereka bergerak lalu singgah di lembah Autas. ramai syahid Krn terlalu lama mengepung (ada pendapat 40 hari.

emas & wang -Abu Bakar seluruh hartanya. Umar separuh.berlumba2 sertai barisan & infaqkan harta . berkhemah 7 bersedia utk berperang -Rasul bg ucapan utk naikkan semangat Rom berasa gerun dgn kehadiran tentera islam Beberapa penguasa wilayah berdekatan berdamai & bayar jizyah -Yuhanna Raubah pertama sekali diikuti penduduk Jirba' & Azruh -Rasul hantar Khalid & 420 berkuda utk tawan Akidar. penguasa Sila rujuk Peta Kabilah Dawmah al Jandal. Muhammad b Maslamah jd amir Madinah -Ali diarah tinggal utk jaga keluarga.9:92 -Uthman derma 900 unta. Ailah & Taima' -wilayah islam melebar ke kawasan Rom Tentera islam bergerak pulang ke Madinah tanpa tentangan (50hari) Peperangan terakhir yg disertai Rasul . lalu ditawarkan jizyah utk lokasi2 operasi -diikuti dgn Tabuk. 100 kuda.perkara ini mnjadi sindiran Munafiq -30000 tentera. makan daun hinga bengkak mulut -tentera ini dinamakan Jaisy al 'Usrah (tentera kesusahan) Melalui bekas kampung Thamud. kasturi & wang Tentera islam mula bergerak.Reaksi positif dr umat islam. 18 kongsi 1 unta.3 org fakir rayu Rasul utk pergi berjihad tp Rasul tk mampu biayai mrk -at Taubah. yg lain mana yg termampu -kaum wanita derma barang kemas. umat nabi Salih -Rasul larang ambil air di situ kecuali dr telaga unta nabi Salih shj Tiba di Tabuk.

isteri Rasul ttp dicemuh anaknya Menemui Rasul ttp tidak dilayan sepatah katapun Menemui Abu Bakar & Umar utk mnta jd orang tengah -gagal Menemui Ali & Fatimah. Ianya pembukaan yg turut bergembira olehnya penghuni-penghuni langit. lalu terus pulang . lanjutan kemuliaannya melimpah ke angkasa cakerawala hingga dengannya berduyun-duyunlah manusia menganut agamaNya. hingga denganNya wajah bumi terukir seribu senyuman mekar. Hassan ada sama. menyelamatkannya dari tangan-tangan kafir dan musyrikin. . lalu segera Abu Sufian memeluk islam Pergerakan ke Makkah -Januari 630 -Ramadhan 8H Abu Sufian dibawa kpd Rasul . Abu Sufian al Harith & Abdullah Abi Umayyah -Rasul maafkan kedua sepupunya atas penentangan mereka ke atas Rasul Singgah di Mar al Zahran-berbuka lalu berkhemah & memasang ribuan api -Umar dilantik sbg org yg bertanggungjawab di situ al Abbas berusaha utk beritahu Quraisy supaya minta perlindungan Terserempak Abu Sufian pd mlm itu yg keresahan di luar Makkah Abu Sufian dibawa ke kem islam.tiada hasil Quraisy menjadi panik Persiapan utk perang & ikhtiar merahsiakannya Riwayat mengatakan Rasul sudah siapkan alatan perangnya seblum kedtgn Amr b Sulaim lg Sesudah kepulangan Abu Sufyan.dapat -Alasan Hatib. Umar gelarnya Munafiq -Rasul ampuninya krn dia peserta Badar Rasul bergerak dgn 10000 tentera dr kalangan sahabat Singgah di Juhfah. Dengannya juga Allah telah menyelamatkan negeriNya dan rumahNya yg telah ditetapkan sbg tempat hidayah seluruh alam.IBNUL QAYYIM Kronologi Sebab tercetusnya Catatan Tindakan sebilangan Banu Bakar (sekutu Quraisy selepas Hudaibiyah) menyerang banu Khuza'ah (sekutu Rasul) pd Syaaban 8H (Nov 629) atas motif dendam Menurut perjanjian.melindungi keluarganya bukan Quraisy. RasulNya dan tenteraNya yg beramanah. konflik antara sekutu dikira sbg konflik antara Makkah & Madinah Mnjadi buruk apabila tokoh Quraisy membantu serangan dgn senjata Berita pencabulan sampai kpd Rasul oleh Amr b Sulaim Khuza'i Abu Sufyan ke Madinah utk Quraisy sedar kesan tindakan mereka & putuskan utk hantar Abu Sufyan utk baharui perjanjian cuba baiki keadaan Berjumpa dgn anaknya Umm Habibah. Rasul arah persiapan dimulakan ttp berjaga2 dr bocor ke pengetahuan Quraisy -Rasul hantar 1 sariyah ke luar Madinah utk kaburi tujuan persiapan -Sariyah itu tinggal di situ sehingga tukar arah lalu bergabung kembali ktk Rasul mula bergerak ke Makkah Peristiwa seorang wanita diutus Hatib Abi Baltaah utk maklumkan Quraisy -Rasul mndpt wahyu lalu utus Ali & Miqdad utk kejar perempuan itu . bertemu Abbas Abd Mutalib & anaknya Juga bertemu sepupunya. minta izin Rasul pancungnya Abbas memberi suaka kpd Abu Sufian Rasul marah krn Abu sufian masih enggan masuk islam Ditempelak al Abbas.ditolak mentah oleh Ali & Fatimah Ali sarankan supaya mminta perlindungan dr org ramai kemudian pulang -dilakukan oleh Abu Sufyan.ditemui Umar.FATHUL MAKKAH Ianya satu pembukaan teragung yg dengannya Allah memuliakan agamanya.

baginda akan kekal di Madinah sehingga wafat Penduduk Makkah bergilir2 memberi Bai'ah.pernah sbbkan Zainab keguguran. Usamah & Bilal turut bersama Kemudian berucap kpd Quraisy yg sedang menanti keputusan ke atas mrk -Rasul baca al Hujurat:13 -Rasul bebaskan semuanya spt Yusuf a.1 dibunuh.ditebus oleh Uthman Affan. islamnya diterima Ikrimah Abu Jahal. Safwan Umaiyah & Suhail Amr berkumpul di al Khandamah dgn pasukan mrk utk ttp memerangi Rasul Rasul menyusun formasi di Zi Tawa -Khalid Walid mengetuai pasukan yg masuk dr pintu ke arah Yaman -Zubair al Awwam mengetuai pasukan yg masuk dr Kada'-bawa panji Rasul -Abu Ubaidah mengetuai pasukan berjalan kaki melalui Batan al Wadi -Rasulullah memimpin satu pasukan -Semua pasukan akan bertemu di al Safa'. Baitullah & rumah sendiri. dibunuh oleh Namilah Abdullah Habbar Aswad.Rasul jamin keselamatan yg berlindung di rumah Abu Sufian. 1 peluk islam Sarah.berjaya dipatahkan.atas permintaan al Abbas Menuju & Memasuki Makkah Sila rujuk Peta Fathul Makkah Panji Ansar dibawa Saad Ubadah kemudian Rasul pindahkn kpd anaknya Qais Rasul arah Abu Sufyan pulang & selamatkan kaumnya. namun peluk islam pd hr itu 2 penyanyi wanita milik Ibn Khatal.turut peluk islam dan selamat Safawan & Fudhalah b Umar tiada dlm senarai namun mereka peluk islam krn khuatir atas tindakan mrk selama ini terhadap islam -Fudhalah berniat membunuh Rasul ketika Fathul. dibunuh oleh Ali Muqis Sababah.dibunuh ktk bergantungan di tirai Kaabah Abdullah b Surah. dgn Rasul dikawal Umar Hindun masih risau dgn tindakannya terhadap Hamzah lantas hadir dgn menyamar namun dikesan Rasul Bai'ah penduduk Makkah .lari ke Yaman tp ditebus isterinya. Zubair akan pacakkan panji Rasul Khalid menerima tentangan pasukan Quraisy yg diketuai sahabat lamanya.sering sakiti Rasul dahulu.patahkan pokok. buang air di tanah lapang kecuali pokok Izkhir krn itu keperluan hamba2 Rasul larang Khuzaah membunuh atas dendam Kecurigaan Ansar Ansar risau kiranya Rasul akan terus menetap di Makkah.bergegas ia pulang -Abu Sufian beri amaran ttg jumlah tentera yg bergerak ke arah mereka -sampai pesanan Rasul ttg jaminan keselamatan -kebnyknnya akur -Ikrimah Abi Jahal. Ikrimah. berhala2 & gambar2 Rasul menutup pintu lalu bersolat di dlmnya. Ikrimah & Safwan larikan diri Rasul menyentuh Hajar Aswad kemudian bertawaf sambil mnjatuhkan 360 berhala di sekelilingnya dgn busar panahnya Rasul masuki Kaabah & musnahkan patung 'Ibrahim'. tp Rasul memberitahu ttg rancangannya itu lantas beliau terus islam Rasul memasuki Masjidil Haram Darah mrk yg dihalalkan Ucapan Rasul di hari kedua Rasul isytiharkan Makkah sbg tanah haram -tidak halal tumpahkan darah. Uthman Talhah walau dipinta oleh org islam -sbg memenuhi janji Bilal diminta Rasul utk melaungkan dr atas Kaabah Rasul ke rumah sepupunya Umm Hani Abu Talib utk bersuci & bersolat syukur Abd Uzza b Khatal. bukan Madinah lg Rasul beri jaminan.pernah islam tp murtad. wanita yg diutus Hatib b Abi. lalu jd Muslim yg baik al Harith b Naufal.s lakukan ke atas saudaranya Kunci Kaabah dipulangkan kpd penjaga asalnya.

dibunuh sebelum berhala dihancurkan Rasul utus Khalid & 350 ke kwsn Banu Khuzaimah utk seru kpd islam -peristiwa pembunuhan tawanan oleh Banu Salim yg menyertai Khalid -Rasul berdoa. al Uzza -Khalid bergerak dgn 30 berkuda & dirobohnya namun sekembali ke Makkah Rasul arahnya pergi semula krn berhala sebenar masih ada -Khalid kembali & dihalang seorang perempuan hitam lalu dibunuhnya sebelum hancurkan berhala tersebut Rasul utus Amr Al Aas utk hancurkan berhala Suwa terletak 3 batu dr Makkah Cuba dihalang tp Amr dgn tegas hancurkan semua berhala di situ Rasul utus Saad b Zaid & 20 org utk hancurkan berhala Munah Muncul juga wanita hitam berbogel."Ku berlepas diri dr segala yg dilakukan Khalid" -Rasul utus Ali utk membayar pampasan kpd keluarga mangsa Berakhirnya Fathul Makkah Kemuncak terhapusnya berhala dr Tanah Haram Manusia berbondong2 memeluk islam selepasnya Kejayaan ini bermula dr kejayaan Perjanjian Hudaibiyah yg unik Membuka mata bangsa lain dan menjadi asas kpd penyebaran islam ke seluruh dunia .Perlaksanaan Rasulullah Rasul tinggal selama 19 hari utk membimbing kpd hidayah dan taqwa Rasul perintahkan semua berhala persendirian dimusnahkan dan utusan dakwah dihantar ke perkampungan berdekatan Operasi sariyah dr Makkah Rasul utus Khalid Walid utk memusnahkan berhala utama.

Klik peta & besarkan atau 'paste' di 'worksheet' lain Peta Makkah Peta Laluan Hijrah Peta Madinah Peta Perang Badar Peta Perang Uhud Peta Perang Khandak Peta Pembukaan Makkah Peta Kawasan Kabilah/ Kerajaan Tanah Arab Peta Makkah Peta Hijrah Rasul .

Perang Khandak Fathul Makkah .

Perang Badar Peta Madinah Perang Uhud Kawasan-kawasan Kabilah & Kerajaan .

.

.

.

janda Abu Salamah Dari Bani Makhzum anak saudara sebelah ibu Rasul dikahwinin ketika Peran Ahzab bermula janda Zaid Harithah anak penghulu Banu Mustalaq.Isteri Khadijah Khuwailid Tahun Dikahwini Catatan nikah ktk usia Rasul 25 & Khadijah 40 dikurnia Qasim Zainab Ruqaiyah Umm Kalthum & Fatimah kahwin ktk A'aisyah 6 tahun. ditawan Rasul bebaskan & kahwininya digelar Umm Habibah. janda Ubaidillah b Jahasy anak Abu Sufian. Baginda memperolehi Ibrahim drnya namun meninggal pd 10H Seorang lg ialah Raihanah bt Zaid. pembesar Makkah pernah hijrah ke Habsyah ttp suaminya murtad & mati dilamar Rasul pd 7H keturunan Yahudi ditawan ketika penaklukan Khaibar Rasul bebaskan & kahwininya dicemburui A'aisyah dikahwini Rasul setelah umrah Qada' Saudah Zam'ah A'aisyah Abu Bakar Hafsah Umar al Khattab Zainab bt Khuzaimah 620 621 625 (3H) 4H Hindun bt Abi Umaiyah Zainab Jahasy 4H 5H Juwairiyah al Harith Ramlah bt Abu Sufian 6H Sofiah bt Huyaiy 7H Maimunah bt al Harith 7H Semua isteri Rasul hidup setelah kewafatannya kecuali Khadijah & Umm Masakin Dua jariah baginda ialah Mariyah al Qibtiyah yg dihadiahkan oleh penguasa Mesir. dan bersama ktk 9 tahun sgt arif mengenai fiqh & sgt bijak. kesayangan Rasul janda Khunais b Huzafah yg meninggal selepas Badar digelar Umm Masakin (ibu org miskin) janda Abdullah b Jahasy yg syahid di Uhud meninggal 2 atau 3 bulan setelah perkahwinan bergelar Umm Salamah. tawanan Bani Quraizah .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.