RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa

Tarikh Tema Tajuk Sub Topik : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 5 Arif : 20 Orang : 8.00 – 8.30 pagi : 10 Mac 2011 : Hidup bersama di sekolah dan masyarakat : Aktiviti Kejiranan : Gotong- royong

Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat

1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang boleh dilakukan semasa

menjalani aktiviti gotong-royong 2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kebaikan dan keburukan melakukan aktiviti gotong royong dan tidak melakukan gotong-royong.

Ringkasan isi kandungan :1. Kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong . 2. Perkara- perkara yang boleh menjejaskan kebersihan dan kesejahteraan

kawasan persekitaran.

Penerapan nilai murni :1. Menghargai alam sekitar 2. Kesedaran akan kepentingan bekerjasama dalam melakukan sesuatu aktiviti.
3. Bekerjasama sesama ahli kumpulan.

Pengetahuan sedia ada :1. 2. Kaedah Pengajaran 1. Video tentang kepentingan bergotong royong 2. Kad imbasan gambar kawasan persekitaran yang bersih dan kotor. Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar :1. Menghargai kebersihan alam sekitar. Kompentensi Kecerdasan Emosi 3. 2. Kecerdasan Pelbagai (MI) 4.Unsur–unsur Patriotisme 1. Murid biasa didedahkan dengan aktiviti gotong-royong di dalam media massa. Bertanggungjawab terhadap alam sekitar. KBKK 2. . Kontekstual 5. Murid pernah menjalani aktiviti gotong royong di sekolah.

Guru menanyakan perkara yang boleh dilakukan semasa aktiviti gotong royong dijalankan. 2. Murid melihat tayangan video KB : menghubung kait KBF : membuat keputusan dan menyelesaikan masalah MI : visual / interpersonal EIC : kompetensi kecerdasan emosi Teknik : soal jawab pendek tentang aktiviti gotong royong. 2. Guru bertanya kepada murid “ Apakah yang kamu semua faham tentang gotong royong ?”. 4. 3. 3. MI: visual dan interpersonal Sumber P&P: Tayangan video Gotong royong Nilai-nilai murni: Bertangungjawab Bantu membantu kebersihan . Beberapa orang murid diminta Nilai murni : Bertanggungjawab memberi pendapat tentang aktiviti gotong royong. Murid memberi respon terhadap soalan yang diajukan. Langkah 1 (10 minit) 1.Nilai Set induksi (5minit) 1. Guru mengaitkan pendapat pelajar dengan pembelajaran hari ini.Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Catatan. Guru menayangkan video kepada murid tentang “ gotong royong”.

. Setiap kumpulan menerima kad imbasan yang berbeza masalah Nilai: bagi SPP:Pembelajaran koperatif kerjasama setiap kumpulan 3. Murid dibahagikan kepada 3 dan menyelesaikan kumpulan 2. Gambar menerangkan persekitaran yang berbeza iaitu Kawasan yang bersih dan selamat Kawasan yang kotor dan mendatangkan penyakit Kawasan persekitaran yang tidak selamat dan mendatangkan bahaya 4. 5. Guru akan menerangkan kebaikan dan keburukan aktivi gotong-royong. Setiap kumpulan diberikan masa 3 minit untuk membentang dan menulis di papan hitam tentang kad imbasan yang kumpulan mereka terima.Langkah 2 (10minit) KBF : membuat keputusan Sumber P&P Kad imbasan 1.

Penutup (5minit) 1. MI : muzik Nilai : Kerjasama Sumber P&P: Lagu “ Mari kita bergotong royong” Guru membuat rumusan dan mengedar lirik lagu “ Mari kita bergotong royong” 2. Murid bersama guru menyanyikan lagu tersebut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful