PEMBAKARAN TERBUKA

PEMBAKARAN TERBUKA DI PELUPUSAN SAMPAH PEMBAKARAN TERBUKA SELEPAS MENUAI PADI

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA DI KALIMANTAN TENGAH

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA

POSTER .

. ►Secara tidak langsung. ►Sikap sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah. ►Pelbagai aktiviti manusia menyumbang kepada kemusnahan hutan seluruh dunia.tanah rancangan oleh Felda dan Felcra juga turut memusnahkan spesis tumbuhtumbuhan . Antara yang paling kritikal (dan paling cepat menjilat hutan-hutan kita) adalah pembukaan kawasan baru untuk penempatan manusia dan aktiviti ekonomi. Bagi tujuan itu maka banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan itu akan mengalami kepupusan. hidupan dan tumbuhan di sekeliling hutan tersebut akan pupus dan mati. ►Aktiviti pertanian yang dilakukan tanpa mengambil kira kepentingan alam semula jadi juga mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap usaha mengekang pengecutan hutan.perniagaan dan pertanian. pembukaan tanah . seperti mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan kawasan hutan lenyap sama sekali. bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius.Pembakaran Hutan ►Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka menyebabkan spesis-spesis musnah.kawasan industri. kawasan yang lebih luas diperlukan untuk membina rumah. Contohnya pembakaran hutan yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera. Pembukaan Tanah Baru ►Pembukaan tanah seperti kawasan pertanian baru. ►Contohnya pembukaan tanah baru di Lojing Gua Musang Kelantan dimana penyerahan tanah secara besar-besar kepada beberapa syarikat dengan yang bertujuan untuk membuka kawasan pertanian seperti kebun sayur. ►Apabila jumlah penduduk dunia meningkat. jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah.

penanaman semula sememangnya sangat baik tetapi akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara.Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran secara terbuka. pekerja pekerja kebun. Inilah sebenarnya akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dijalankan yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekali gus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia. Di samping turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna disekitarnya. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. pembakaran hutan yang baru diterokai. kebakaran belukar dan pembakaarn berkelompok. Gambar inin menunjukkan asal tebal dari kebakaran tebingan jalan. Punca-punca kebakaran adalah dari pengusaha pengusaha ladang. (Gambar dirakam pada 7/9/09 di sebuah jalan di Sibu) . Jika dilihat dari satu sudut. Disebabkan pembakaran secara terbuka ini jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas. Pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut oleh orang yang tidak bertanggungjawab menyumbang kepada jerubu yang kini melanda semula bandar Sibu.

Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014) oleh PBB . OSMAN & ZAKI • Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) .Tumpuan Agenda 21 dan kaitan Pembangunan Lestari dengan Pendidikan *Penambahbaikan pendidikan asas) *Mengorientasi program pendidikan untuk pembangunan lestari *Kesedaran orang awam) Pengwujudan peluang latihan untuk kesedaran dan amalan 2) Pendidikan Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development – ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (Education for International Understanding – EIU) 2a) ARHAM.Konsep perseimbangan antara alam sekitar.Konsep hubungan antara manusia dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran manusia terhadap anugerah Tuhan) .Brundtland Report 1987 (World Commision on Environment and DevelopmentWCED) .Sejarah .Komponen dalam ESD *Masyarakat *Persekitaran *Ekonomi *Budaya .Persekitaran *Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar *Pengawalan iklim melampau *Urbanisasi terkawal .PBB (Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro 1992) . PEMBANGUNAN LESTARI 1) Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari (DZUL & JAN) • Sejarah dan konsep Pendidikan Alam Sekitar -Stockholm (1974) -Tblisi (1977) -Malta (1991) -Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia (1979) • Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari .TUGASAN BAGI SUBJEK PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI PRESENTATION PEND. *keperluan masyarakat dan keadilan untuk kehidupan yang berkualiti .Agenda 21 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu .

Masyarakat dan Budaya *Keamanan *Keadilan *Hak asasi *Persamaan gender *Kesihatan *Persefahaman Menghormati kepelbagaian (diversity) 2b) AZMAN & FUDHAIL • Rangka kandungan untuk ESD .Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO) .Sejarah .Ekonomi *Pengurangan kemiskinan *Pembangunan ekonomi yang stabil *Sektor perindustrian yang bertanggungjawab • Komponen dalan EIU .Tema *Globalisasi dan keadilan sosial *Kepelbagaian budaya dan perpaduan *Kelestarian *Hak Asasi Manusia *Keamanan dan ekuiti .Perkaitan antara ESD dan EIU *Kepelbagaian budaya dan kepelbagaian spesies kehidupan penting untuk pembangunan lestari *Kepelbagaian budaya mewujudkan persefahaman setempat dan global .Ilmu pengetahuan *Alam sekitar dan komponennya *Keperluan manusia dan interaksi dengan alam sekitar *Nilai alam sekitar .Kemahiran *Penjagaan *Pemuliharaan dan pemeliharaan *Amalan seharian dalam semua aktiviti (termasuk aktiviti ekonomi. dan alam sekitar *Pertambahan penduduk *Peningkatan gaya hidup *Perindustrian dan perdagangan *Pepupusan spesies *Pepupusan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui .Isu sosial. ekonomi. sosial) *Gaya hidup 2c) FITRI • Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU) .*Kawalan bencana alam .

3) Interaksi Manusia dengan Alam dan Sumber Semula Jadi 3a) NADIA • Aktiviti mengikut sektor (dengan memberi contoh dan data semasa) . akta.UNESCO – Education for Sustainable Development o APEID – Asia Pacific Programme of Education Innovation for Development .Langkawi Declaration (1989). dan bunyi . IRMA. tanah. Contoh: *World Wide Fund (WWF) *Nature Society *Sahabat Alam Environment Protection Society of Malaysia 3d) DAYAH & TIQAH • Perancangan pembangunan lestari .Hakisan tanah dan kejadian banjir . MARLIA • Impak kegiatan manusia dan isu alam sekitar .Pengangkutan .Kekurangan bekalan air .Gangguan kejadian paya bakau .Rekreasi 3b) SYAFIQAH. perikanan. perindustrian) .Pertanian dan perikanan .Peranan Jabatan Alam Sekitar dan jabatan lain yang berkaitan di Malaysia (contoh: berkaitan perhutanan.APCEIU (Asia Pacific Centre of Education for International Understanding . peparitan dan tali air.Komunikasi .Perluasan tanah gersang / padang pasir .Kepupusan flora dan fauna .Kesan bahan pembuangan toksid .Perindustrian .Penubuhan dan peranan badan-badan bukan kerajaan. Konvensyen Antarabangsa. gas dan sumber asli.Pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang .Penipisan ozon .Kesan rumah hijau / pemanasan bumi . Kuala Lumpur Accord (1992) .Pelupusan bahan sumber tenaga 3c) CHAH & YANA • Penubuhan Badan Antarabangsa.Perlombongan dan cari galian . air. dan undang-undang .Penguatkuasaan Akta dan undang-undang berkaitan di Malaysia .Hujan asid .Pencemaran udara.Pembangunan seimbang antara bandar . ISMA.

ceramah.Pembasmian kemiskinan dan buta huruf • Peranan pendidikan .Dokumentari media elektronik • Penerapan nilai-nilai alam sekitar merentasi kurikulum . fikir semula (Recycle. angin. sikap dan amalan gaya hidup lestari di tempat tinggal.Kawalan masalah sosial dan jangkitan penyakit .Meningkatkan kesedaran.. Reuse. kurangkan. HUDA. ZILA. guna semula. sekam padi) *Mengambil bahagain atau memberi sokongan kepada aktiviti / pertubuhan penjagaan alam sekitar.Projek • Sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar.Penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar atau stesen pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar .Peranan pelbagai pusat latihan .Perbincangan melalui pembelajaran koperatif .Aktiviti dalam pasukan beruniform (semasa berkhemah.Diorama . Reduce. KIRIN) • Kaedah pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berasaskan pembelajaran melalui pengalaman contoh .Laporan akhbar.Koleksi herbarium. EIU 4) Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial (HAJAR.Kawalan pertumbuhan penduduk . ombak laut.Gambar foto . majalah .dan luar bandar . pulih.Perancangan urbanisasi / industrialisasi dan kempen hijau . dan tanah tanih .Permainan alam sekitar . Repair. lawatan.Sistem politik dan pentadbiran yang stabil . tempat awam.Peranan kurikulum – secara langsung dan secara integrasi . Contoh: . ESD.Peranan kurikulum –secara langsung dan secara integrasi .Perancangan berkaitan Hak Asasi Manusia . pameran) .Grafik dan model . tempat kerja dan lain *Konsep 5R – kitar semula.Peranan guru dan sekolah 3e) SIS • Amalan gaya hidup . batu batan. khidmat masyarakat.Rakaman pita video . Rethink) *Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui dan bahan alternatif untuk tenaga (contoh: solar.Kerja amali .

pengendalian dan penyelenggaraan padang permainan.Aktiviti sukan (merentas desa.Aktiviti persatuan / kelab (program kitar semula. pengurusan setor) .. pertandingan kuiz / debat) .

3443 08.35.5.37:2./.35..3:.: !0358.30.87 ...:./.-.

38:2-07.8/..9:.3 . .8/ !03.7 .304342.39.3..8.1.3:3.9.9.7 !02-.2$09.1.-.8.3 !03:-:.339..02.09 $.3-07.943.3.943147$:89.3/.3.8 505..39.7/.3-. /.3.3:/.3.. 43.9.7 9.3/.9.9:70$4.-.-.38:2-07903.0.3.3 -..8.3 507./.3948/ :.:25:7..-.3507:9.39.0380339.3/.502.7..943334.943 14739073..3./..3.3507.7.943$4.3:3.4394-07.3.0452039 !& 8.7432039!7490.3.3802-.0397041/:.-...3-07. / %" W!07.3. !07./.3.3. .9431470..3.3.5.3:3..3502-:.!.. /.38.7.3 :3/. .  W!03:-:...9.3/.3 !02-.2 3. .3 :3/.47/  !03:.3.9.3.503/0/.9.22041/:.-00.3.3.3.3. .3:3/.3/.7..7.0941.3/3 .3-.&3/0789.3502-.8.!.3-:3 !0:5:8.943 :.7.8./.-.3-:2 08.79.3 :3/.7 5073/:897.3.307.3 &$ /:.3.3-.3-:.3089..0452039 4! 8.38..!747.3 4394 47//0:3/  .

3/.38.8.7 !07.3:.3:7-..3.7-.3. /.

.39.3. !02-.3503.2--.35039.3:8../-7.3.32.3.389.2 9025.3804.3.:9 80.: .7.802:.380.9.3.30283..8..3.../.7 #0/:.9. 9025.7. :3.9.8.91:39:903.33 42-.- !07.38:3/.:202-078443.3-..5/.9073.3080/.38:3/.907.3 17802:.9.0 #093 03:3.3:7:/..3503//.302503.8. #0../.8/./:5 033.7802:. .8.7 .3..8 !07..82...35079:2-:./ 03. 0 $$ W2.9 $8902549/..9.:7:1 W!07.3..3-:9.3.3503/:/: ..350-.3 !07.3:7::2 80.848.7.2. 5: :7.3907.3.9 93.9..3.439484.7/9025./.0 #0:80 #05..7.3.3/:897.3-40/507-..8 !07.3 !07.3..380.3.3..3...7:/.3907.3-07.3:7::2 80.3 8...5:8.7.3/.3-./:5089...3.25.9..9.305.3.3 43805# 9.

/04 7.9.8:7::2-07.7..7.3502-0.2.3 4507.07.-0702. # & # W.3/..324/0 47.3/.3 .547.7.7 4394 !03:-:..3502-0..2809.3-07:31472 802.503..3.25.2$09..3207039.3!03//..8..3089..7 07.207.. .7.3.9.3.7/.90!03//..2809.91 !072.39.2$09.8.2.3 502-0..009743 W!0307.9.2809.7:2 -.2-.3 503.7 $ &  $97.2!03.3..5079:-:.3!03//.5.359.2.3 #. !740 W$:2-07503.0/...320...3$48. /2.:502-0.33.8.3 /.9/.3.2.3!:8.:503.71494 . 4:2039.320.9$:2-07.7.3.8:..3 .3 ...7207039.8.4394 !07-3.7 2.9 5.. 3.7.7 40807-..720/..3.8:7::2 9.9.9:-..2.3.92.7.7.1/.:890803502-0.2$09.-. ..7.

9:.3.95078. 9.

3/3.- 5747.29. 5079.0.3:.7802:.

3503003.3 207039.35. 50303/..98:.3 503:7:8./.380947  .3.3 5072.3/..7.8/08./0-.9 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful