PEMBAKARAN TERBUKA

PEMBAKARAN TERBUKA DI PELUPUSAN SAMPAH PEMBAKARAN TERBUKA SELEPAS MENUAI PADI

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA DI KALIMANTAN TENGAH

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA

POSTER .

.perniagaan dan pertanian.Pembakaran Hutan ►Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka menyebabkan spesis-spesis musnah. ►Apabila jumlah penduduk dunia meningkat. ►Contohnya pembukaan tanah baru di Lojing Gua Musang Kelantan dimana penyerahan tanah secara besar-besar kepada beberapa syarikat dengan yang bertujuan untuk membuka kawasan pertanian seperti kebun sayur. bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius. seperti mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan kawasan hutan lenyap sama sekali. ►Aktiviti pertanian yang dilakukan tanpa mengambil kira kepentingan alam semula jadi juga mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap usaha mengekang pengecutan hutan. Contohnya pembakaran hutan yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera.tanah rancangan oleh Felda dan Felcra juga turut memusnahkan spesis tumbuhtumbuhan . pembukaan tanah . ►Sikap sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah. Bagi tujuan itu maka banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan itu akan mengalami kepupusan. hidupan dan tumbuhan di sekeliling hutan tersebut akan pupus dan mati.kawasan industri. jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah. kawasan yang lebih luas diperlukan untuk membina rumah. Antara yang paling kritikal (dan paling cepat menjilat hutan-hutan kita) adalah pembukaan kawasan baru untuk penempatan manusia dan aktiviti ekonomi. Pembukaan Tanah Baru ►Pembukaan tanah seperti kawasan pertanian baru. ►Secara tidak langsung. ►Pelbagai aktiviti manusia menyumbang kepada kemusnahan hutan seluruh dunia.

pembakaran hutan yang baru diterokai. pekerja pekerja kebun. kebakaran belukar dan pembakaarn berkelompok. Inilah sebenarnya akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dijalankan yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekali gus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia. Pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut oleh orang yang tidak bertanggungjawab menyumbang kepada jerubu yang kini melanda semula bandar Sibu. Punca-punca kebakaran adalah dari pengusaha pengusaha ladang. Di samping turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna disekitarnya. Jika dilihat dari satu sudut. (Gambar dirakam pada 7/9/09 di sebuah jalan di Sibu) . penanaman semula sememangnya sangat baik tetapi akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Disebabkan pembakaran secara terbuka ini jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. Gambar inin menunjukkan asal tebal dari kebakaran tebingan jalan.Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran secara terbuka.

TUGASAN BAGI SUBJEK PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI PRESENTATION PEND.Komponen dalam ESD *Masyarakat *Persekitaran *Ekonomi *Budaya .Konsep hubungan antara manusia dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran manusia terhadap anugerah Tuhan) . OSMAN & ZAKI • Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) .Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014) oleh PBB .Brundtland Report 1987 (World Commision on Environment and DevelopmentWCED) .Sejarah .Agenda 21 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu . *keperluan masyarakat dan keadilan untuk kehidupan yang berkualiti .Persekitaran *Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar *Pengawalan iklim melampau *Urbanisasi terkawal .Tumpuan Agenda 21 dan kaitan Pembangunan Lestari dengan Pendidikan *Penambahbaikan pendidikan asas) *Mengorientasi program pendidikan untuk pembangunan lestari *Kesedaran orang awam) Pengwujudan peluang latihan untuk kesedaran dan amalan 2) Pendidikan Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development – ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (Education for International Understanding – EIU) 2a) ARHAM. PEMBANGUNAN LESTARI 1) Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari (DZUL & JAN) • Sejarah dan konsep Pendidikan Alam Sekitar -Stockholm (1974) -Tblisi (1977) -Malta (1991) -Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia (1979) • Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari .Konsep perseimbangan antara alam sekitar.PBB (Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro 1992) .

Ilmu pengetahuan *Alam sekitar dan komponennya *Keperluan manusia dan interaksi dengan alam sekitar *Nilai alam sekitar .Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO) . ekonomi.*Kawalan bencana alam .Ekonomi *Pengurangan kemiskinan *Pembangunan ekonomi yang stabil *Sektor perindustrian yang bertanggungjawab • Komponen dalan EIU . sosial) *Gaya hidup 2c) FITRI • Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU) .Tema *Globalisasi dan keadilan sosial *Kepelbagaian budaya dan perpaduan *Kelestarian *Hak Asasi Manusia *Keamanan dan ekuiti . dan alam sekitar *Pertambahan penduduk *Peningkatan gaya hidup *Perindustrian dan perdagangan *Pepupusan spesies *Pepupusan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui .Masyarakat dan Budaya *Keamanan *Keadilan *Hak asasi *Persamaan gender *Kesihatan *Persefahaman Menghormati kepelbagaian (diversity) 2b) AZMAN & FUDHAIL • Rangka kandungan untuk ESD .Perkaitan antara ESD dan EIU *Kepelbagaian budaya dan kepelbagaian spesies kehidupan penting untuk pembangunan lestari *Kepelbagaian budaya mewujudkan persefahaman setempat dan global .Sejarah .Kemahiran *Penjagaan *Pemuliharaan dan pemeliharaan *Amalan seharian dalam semua aktiviti (termasuk aktiviti ekonomi.Isu sosial.

Peranan Jabatan Alam Sekitar dan jabatan lain yang berkaitan di Malaysia (contoh: berkaitan perhutanan.Langkawi Declaration (1989). dan undang-undang . IRMA.Kepupusan flora dan fauna .Pencemaran udara.Gangguan kejadian paya bakau .Kesan bahan pembuangan toksid .Penipisan ozon .Hakisan tanah dan kejadian banjir .APCEIU (Asia Pacific Centre of Education for International Understanding . gas dan sumber asli.Penguatkuasaan Akta dan undang-undang berkaitan di Malaysia . air.Kekurangan bekalan air .Pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang . Contoh: *World Wide Fund (WWF) *Nature Society *Sahabat Alam Environment Protection Society of Malaysia 3d) DAYAH & TIQAH • Perancangan pembangunan lestari . Kuala Lumpur Accord (1992) . peparitan dan tali air. perindustrian) . MARLIA • Impak kegiatan manusia dan isu alam sekitar .3) Interaksi Manusia dengan Alam dan Sumber Semula Jadi 3a) NADIA • Aktiviti mengikut sektor (dengan memberi contoh dan data semasa) .UNESCO – Education for Sustainable Development o APEID – Asia Pacific Programme of Education Innovation for Development .Komunikasi . Konvensyen Antarabangsa.Pelupusan bahan sumber tenaga 3c) CHAH & YANA • Penubuhan Badan Antarabangsa.Rekreasi 3b) SYAFIQAH.Hujan asid . dan bunyi . akta.Perluasan tanah gersang / padang pasir .Perindustrian .Kesan rumah hijau / pemanasan bumi .Pembangunan seimbang antara bandar .Perlombongan dan cari galian .Pengangkutan .Pertanian dan perikanan . ISMA. tanah. perikanan.Penubuhan dan peranan badan-badan bukan kerajaan.

tempat kerja dan lain *Konsep 5R – kitar semula.Meningkatkan kesedaran. khidmat masyarakat. fikir semula (Recycle. batu batan.Dokumentari media elektronik • Penerapan nilai-nilai alam sekitar merentasi kurikulum .Diorama .Peranan kurikulum –secara langsung dan secara integrasi . pameran) . Repair.Peranan guru dan sekolah 3e) SIS • Amalan gaya hidup . guna semula.Penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar atau stesen pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar .dan luar bandar .Perbincangan melalui pembelajaran koperatif . ombak laut.Kawalan masalah sosial dan jangkitan penyakit .Peranan kurikulum – secara langsung dan secara integrasi .Sistem politik dan pentadbiran yang stabil . sekam padi) *Mengambil bahagain atau memberi sokongan kepada aktiviti / pertubuhan penjagaan alam sekitar.Perancangan berkaitan Hak Asasi Manusia . ZILA. angin.Kawalan pertumbuhan penduduk .Permainan alam sekitar . kurangkan.Laporan akhbar.. pulih. EIU 4) Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial (HAJAR.Peranan pelbagai pusat latihan . lawatan.Koleksi herbarium. tempat awam.Gambar foto .Pembasmian kemiskinan dan buta huruf • Peranan pendidikan . HUDA.Perancangan urbanisasi / industrialisasi dan kempen hijau . majalah . ESD. Rethink) *Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui dan bahan alternatif untuk tenaga (contoh: solar. ceramah. KIRIN) • Kaedah pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berasaskan pembelajaran melalui pengalaman contoh . Reduce.Aktiviti dalam pasukan beruniform (semasa berkhemah. dan tanah tanih . Reuse.Kerja amali .Rakaman pita video .Grafik dan model .Projek • Sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. sikap dan amalan gaya hidup lestari di tempat tinggal. Contoh: .

pertandingan kuiz / debat) .. pengendalian dan penyelenggaraan padang permainan. pengurusan setor) .Aktiviti persatuan / kelab (program kitar semula.Aktiviti sukan (merentas desa.

35.:..35.30./.-.87 ..37:2.5.3:./.: !0358.3443 08..

3:/.79.3 :3/.307.. / %" W!07.3.!747.7 .-.3 &$ /:.3..3 :3/.-.0.3.3802-.3-.3 !02-..3.-.-.3/.02. /.39.!.9.3.3 507.1./.8.3.3507..7.39.39.3507:9.3/.339.943 :.0452039 4! 8.9.502./.8.3948/ :.3.3/.0380339.09 $.503/0/..3. .:25:7.3 .7/.9.3.3/.3.3-:.3.47/  !03:.3089.943334.8.4394-07. /.7.9.3.!.22041/:.7.7432039!7490.1...&3/0789.0941.3/3 .3..5.3.3502-:.7.7...3.3:3.3-:3 !0:5:8.3.38:2-07903.7 5073/:897. . 43.8/ !03.8/.304342.38:2-07..8 505.3:3..3/.38..3.38./.3-.. .9:70$4.0397041/:...9:.943$4..7 9.3-07./.8.-00.943.2$09.9431470.3 4394 47//0:3/  .9.2 3.943147$:89.3:3/.9.3502-.3.-.7.3-07.3-.8.3 :3/.  W!03:-:. .3.3.9..3-:2 08.3 -..3.3 !03:-:.. !07.3:3.943 14739073.3.7 !02-. .3.-.0452039 !& 8.

7-.3.8..3:7-.3.7 !07. /.3/.3:.38.

: .3.7/9025.0 #0:80 #05.380..3 !07.5:8.9.3-07./-7.3.2--..:202-078443..3 8.9073.2.91:39:903..302503.7:/.9..3.9.9.3 !07.39.8 !07.8 !07./ 03.3/.2 9025..32..3.3. :3.8.3.3..350-.8/.0 #093 03:3.3..33 42-.3./.3:7:/.38:3/.9...3. !02-..3.3 43805# 9.3/:897..3.3..9.9.7..3 17802:.3503//..3. 9025.3907.907.8.7.3503.35079:2-:..3:8. 5: :7. .380..7./:5 033.439484..3:7::2 80.25..7.30283..305.3.3503/:/: .3:7::2 80.7.3.7 .:9 80...802:.848.389.82.38:3/../:5089.3.3907.3-40/507-.8.3-.3.3-.:7:1 W!07.9.9 93.8.3804.9 $8902549/..7 #0/:.- !07. 0 $$ W2.7802:..3080/../.35039. #0.3-:9..5/./.

.7.320.207.1/.3!03//.07.2809..:890803502-0.3 .324/0 47...7207039.3.3.2$09.3089..7 4394 !03:-:.7/..7.320.7 $ &  $97.8.3 502-0.547.3!:8..8. /2..2!03.3207039.9/.90!03//.9 5.3502-0.7.3 .91 !072..7.3 #.:502-0.... !740 W$:2-07503..2.3/.720/.3 ..3 503.8:7::2 9.7.359.8:7::2-07.9.3502-0.0/.7. .8:.3$48...7 40807-.33.2.9.3.39.4394 !07-3.. 3.9.3/.2809.-0702.2-.5.7./04 7...7 2.9$:2-07..8.3.2809.2. # & # W.8.9:-.3.25.7.3.3-07:31472 802. .2.3.2$09.9..3 /.:503.2.3!03//...7.92.3 4507.7 07.009743 W!0307.3.7:2 -...2$09.-. 4:2039.5079:-:.503.71494 .

9.9:.3.95078.

0.3:.3/3.7802:.29. 5079.- 5747.

98:.3.3 207039.3/.3 5072.7.8/08.3 503:7:8./.9 9. 50303/..380947  .3503003..35./0-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful