Anda di halaman 1dari 9

PEMBAKARAN TERBUKA

PEMBAKARAN TERBUKA DI PELUPUSAN SAMPAH PEMBAKARAN TERBUKA SELEPAS MENUAI PADI

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA DI KALIMANTAN TENGAH

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA

POSTER

Pembakaran Hutan Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka menyebabkan spesis-spesis musnah. Contohnya pembakaran hutan yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera. Secara tidak langsung, hidupan dan tumbuhan di sekeliling hutan tersebut akan pupus dan mati. Aktiviti pertanian yang dilakukan tanpa mengambil kira kepentingan alam semula jadi juga mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap usaha mengekang pengecutan hutan. Sikap sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah, seperti mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan kawasan hutan lenyap sama sekali, bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius.

Pembukaan Tanah Baru Pembukaan tanah seperti kawasan pertanian baru, pembukaan tanah - tanah rancangan oleh Felda dan Felcra juga turut memusnahkan spesis tumbuhtumbuhan . Pelbagai aktiviti manusia menyumbang kepada kemusnahan hutan seluruh dunia. Antara yang paling kritikal (dan paling cepat menjilat hutan-hutan kita) adalah pembukaan kawasan baru untuk penempatan manusia dan aktiviti ekonomi. Apabila jumlah penduduk dunia meningkat, kawasan yang lebih luas diperlukan untuk membina rumah,kawasan industri,perniagaan dan pertanian, jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah. Contohnya pembukaan tanah baru di Lojing Gua Musang Kelantan dimana penyerahan tanah secara besar-besar kepada beberapa syarikat dengan yang bertujuan untuk membuka kawasan pertanian seperti kebun sayur. Bagi tujuan itu maka banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan itu akan mengalami kepupusan.

Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran secara terbuka. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. Jika dilihat dari satu sudut, penanaman semula sememangnya sangat baik tetapi akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Di samping turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna disekitarnya. Disebabkan pembakaran secara terbuka ini jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas. Inilah sebenarnya akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dijalankan yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekali gus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia.

Punca-punca kebakaran adalah dari pengusaha pengusaha ladang, pekerja pekerja kebun, pembakaran hutan yang baru diterokai, kebakaran belukar dan pembakaarn berkelompok.

Pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut oleh orang yang tidak bertanggungjawab menyumbang kepada jerubu yang kini melanda semula bandar Sibu. Gambar inin menunjukkan asal tebal dari kebakaran tebingan jalan. (Gambar dirakam pada 7/9/09 di sebuah jalan di Sibu)

TUGASAN BAGI SUBJEK PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI


PRESENTATION PEND. PEMBANGUNAN LESTARI 1) Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari (DZUL & JAN) Sejarah dan konsep Pendidikan Alam Sekitar -Stockholm (1974) -Tblisi (1977) -Malta (1991) -Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia (1979) Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari - Brundtland Report 1987 (World Commision on Environment and DevelopmentWCED) - Agenda 21 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu - PBB (Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro 1992) - Tumpuan Agenda 21 dan kaitan Pembangunan Lestari dengan Pendidikan *Penambahbaikan pendidikan asas) *Mengorientasi program pendidikan untuk pembangunan lestari *Kesedaran orang awam) Pengwujudan peluang latihan untuk kesedaran dan amalan

2) Pendidikan Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (Education for International Understanding EIU) 2a) ARHAM, OSMAN & ZAKI Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) - Sejarah - Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014) oleh PBB - Konsep hubungan antara manusia dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran manusia terhadap anugerah Tuhan) - Konsep perseimbangan antara alam sekitar, *keperluan masyarakat dan keadilan untuk kehidupan yang berkualiti - Komponen dalam ESD *Masyarakat *Persekitaran *Ekonomi *Budaya - Persekitaran *Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar *Pengawalan iklim melampau *Urbanisasi terkawal

*Kawalan bencana alam - Ekonomi *Pengurangan kemiskinan *Pembangunan ekonomi yang stabil *Sektor perindustrian yang bertanggungjawab Komponen dalan EIU - Masyarakat dan Budaya *Keamanan *Keadilan *Hak asasi *Persamaan gender *Kesihatan *Persefahaman Menghormati kepelbagaian (diversity) 2b) AZMAN & FUDHAIL Rangka kandungan untuk ESD - Ilmu pengetahuan *Alam sekitar dan komponennya *Keperluan manusia dan interaksi dengan alam sekitar *Nilai alam sekitar - Isu sosial, ekonomi, dan alam sekitar *Pertambahan penduduk *Peningkatan gaya hidup *Perindustrian dan perdagangan *Pepupusan spesies *Pepupusan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui - Kemahiran *Penjagaan *Pemuliharaan dan pemeliharaan *Amalan seharian dalam semua aktiviti (termasuk aktiviti ekonomi, sosial) *Gaya hidup 2c) FITRI Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU) - Sejarah - Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO) - Tema *Globalisasi dan keadilan sosial *Kepelbagaian budaya dan perpaduan *Kelestarian *Hak Asasi Manusia *Keamanan dan ekuiti - Perkaitan antara ESD dan EIU *Kepelbagaian budaya dan kepelbagaian spesies kehidupan penting untuk pembangunan lestari *Kepelbagaian budaya mewujudkan persefahaman setempat dan global

3) Interaksi Manusia dengan Alam dan Sumber Semula Jadi 3a) NADIA Aktiviti mengikut sektor (dengan memberi contoh dan data semasa) - Pertanian dan perikanan - Perlombongan dan cari galian - Perindustrian - Pengangkutan - Komunikasi - Rekreasi 3b) SYAFIQAH, IRMA, ISMA, MARLIA Impak kegiatan manusia dan isu alam sekitar - Kepupusan flora dan fauna - Hakisan tanah dan kejadian banjir - Kekurangan bekalan air - Perluasan tanah gersang / padang pasir - Gangguan kejadian paya bakau - Penipisan ozon - Kesan rumah hijau / pemanasan bumi - Kesan bahan pembuangan toksid - Hujan asid - Pencemaran udara, air, tanah, dan bunyi - Pelupusan bahan sumber tenaga 3c) CHAH & YANA Penubuhan Badan Antarabangsa, Konvensyen Antarabangsa, akta, dan undang-undang - UNESCO Education for Sustainable Development o APEID Asia Pacific Programme of Education Innovation for Development - APCEIU (Asia Pacific Centre of Education for International Understanding - Langkawi Declaration (1989), Kuala Lumpur Accord (1992) - Penguatkuasaan Akta dan undang-undang berkaitan di Malaysia - Peranan Jabatan Alam Sekitar dan jabatan lain yang berkaitan di Malaysia (contoh: berkaitan perhutanan, perikanan, gas dan sumber asli, peparitan dan tali air, perindustrian) - Penubuhan dan peranan badan-badan bukan kerajaan. Contoh: *World Wide Fund (WWF) *Nature Society *Sahabat Alam Environment Protection Society of Malaysia 3d) DAYAH & TIQAH Perancangan pembangunan lestari - Pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang - Pembangunan seimbang antara bandar

- dan luar bandar - Perancangan urbanisasi / industrialisasi dan kempen hijau - Kawalan pertumbuhan penduduk - Kawalan masalah sosial dan jangkitan penyakit - Sistem politik dan pentadbiran yang stabil - Perancangan berkaitan Hak Asasi Manusia - Pembasmian kemiskinan dan buta huruf Peranan pendidikan - Peranan kurikulum secara langsung dan secara integrasi - Peranan kurikulum secara langsung dan secara integrasi - Peranan pelbagai pusat latihan - Peranan guru dan sekolah 3e) SIS Amalan gaya hidup - Meningkatkan kesedaran, sikap dan amalan gaya hidup lestari di tempat tinggal, tempat awam, tempat kerja dan lain *Konsep 5R kitar semula, guna semula, pulih, kurangkan, fikir semula (Recycle, Reuse, Repair, Reduce, Rethink) *Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui dan bahan alternatif untuk tenaga (contoh: solar, angin, ombak laut, sekam padi) *Mengambil bahagain atau memberi sokongan kepada aktiviti / pertubuhan penjagaan alam sekitar, ESD, EIU 4) Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial (HAJAR, HUDA, ZILA, KIRIN) Kaedah pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berasaskan pembelajaran melalui pengalaman contoh - Perbincangan melalui pembelajaran koperatif - Permainan alam sekitar - Kerja amali - Projek Sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Contoh: - Penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar atau stesen pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar - Koleksi herbarium, batu batan, dan tanah tanih - Rakaman pita video - Grafik dan model - Diorama - Gambar foto - Laporan akhbar, majalah - Dokumentari media elektronik Penerapan nilai-nilai alam sekitar merentasi kurikulum - Aktiviti dalam pasukan beruniform (semasa berkhemah, lawatan, ceramah, khidmat masyarakat, pameran)

- Aktiviti persatuan / kelab (program kitar semula, pertandingan kuiz / debat) - Aktiviti sukan (merentas desa, pengendalian dan penyelenggaraan padang permainan, pengurusan setor)