PEMBAKARAN TERBUKA

PEMBAKARAN TERBUKA DI PELUPUSAN SAMPAH PEMBAKARAN TERBUKA SELEPAS MENUAI PADI

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA DI KALIMANTAN TENGAH

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA

POSTER .

Pembukaan Tanah Baru ►Pembukaan tanah seperti kawasan pertanian baru.perniagaan dan pertanian. Antara yang paling kritikal (dan paling cepat menjilat hutan-hutan kita) adalah pembukaan kawasan baru untuk penempatan manusia dan aktiviti ekonomi. pembukaan tanah . ►Aktiviti pertanian yang dilakukan tanpa mengambil kira kepentingan alam semula jadi juga mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap usaha mengekang pengecutan hutan. jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah. hidupan dan tumbuhan di sekeliling hutan tersebut akan pupus dan mati.tanah rancangan oleh Felda dan Felcra juga turut memusnahkan spesis tumbuhtumbuhan . bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius. .Pembakaran Hutan ►Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka menyebabkan spesis-spesis musnah. Bagi tujuan itu maka banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan itu akan mengalami kepupusan. seperti mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan kawasan hutan lenyap sama sekali. ►Contohnya pembukaan tanah baru di Lojing Gua Musang Kelantan dimana penyerahan tanah secara besar-besar kepada beberapa syarikat dengan yang bertujuan untuk membuka kawasan pertanian seperti kebun sayur. ►Apabila jumlah penduduk dunia meningkat. Contohnya pembakaran hutan yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera. kawasan yang lebih luas diperlukan untuk membina rumah. ►Secara tidak langsung.kawasan industri. ►Pelbagai aktiviti manusia menyumbang kepada kemusnahan hutan seluruh dunia. ►Sikap sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah.

(Gambar dirakam pada 7/9/09 di sebuah jalan di Sibu) . kebakaran belukar dan pembakaarn berkelompok. Inilah sebenarnya akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dijalankan yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekali gus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. pekerja pekerja kebun.Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran secara terbuka. Disebabkan pembakaran secara terbuka ini jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas. Pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut oleh orang yang tidak bertanggungjawab menyumbang kepada jerubu yang kini melanda semula bandar Sibu. Di samping turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna disekitarnya. pembakaran hutan yang baru diterokai. Jika dilihat dari satu sudut. Gambar inin menunjukkan asal tebal dari kebakaran tebingan jalan. penanaman semula sememangnya sangat baik tetapi akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Punca-punca kebakaran adalah dari pengusaha pengusaha ladang.

TUGASAN BAGI SUBJEK PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI PRESENTATION PEND. OSMAN & ZAKI • Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) .Persekitaran *Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar *Pengawalan iklim melampau *Urbanisasi terkawal .Konsep hubungan antara manusia dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran manusia terhadap anugerah Tuhan) .Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014) oleh PBB . PEMBANGUNAN LESTARI 1) Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari (DZUL & JAN) • Sejarah dan konsep Pendidikan Alam Sekitar -Stockholm (1974) -Tblisi (1977) -Malta (1991) -Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia (1979) • Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari . *keperluan masyarakat dan keadilan untuk kehidupan yang berkualiti .Tumpuan Agenda 21 dan kaitan Pembangunan Lestari dengan Pendidikan *Penambahbaikan pendidikan asas) *Mengorientasi program pendidikan untuk pembangunan lestari *Kesedaran orang awam) Pengwujudan peluang latihan untuk kesedaran dan amalan 2) Pendidikan Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development – ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (Education for International Understanding – EIU) 2a) ARHAM.Brundtland Report 1987 (World Commision on Environment and DevelopmentWCED) .Konsep perseimbangan antara alam sekitar.Komponen dalam ESD *Masyarakat *Persekitaran *Ekonomi *Budaya .PBB (Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro 1992) .Sejarah .Agenda 21 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu .

Perkaitan antara ESD dan EIU *Kepelbagaian budaya dan kepelbagaian spesies kehidupan penting untuk pembangunan lestari *Kepelbagaian budaya mewujudkan persefahaman setempat dan global .Tema *Globalisasi dan keadilan sosial *Kepelbagaian budaya dan perpaduan *Kelestarian *Hak Asasi Manusia *Keamanan dan ekuiti .Kemahiran *Penjagaan *Pemuliharaan dan pemeliharaan *Amalan seharian dalam semua aktiviti (termasuk aktiviti ekonomi.Sejarah .*Kawalan bencana alam .Ilmu pengetahuan *Alam sekitar dan komponennya *Keperluan manusia dan interaksi dengan alam sekitar *Nilai alam sekitar .Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO) .Isu sosial.Masyarakat dan Budaya *Keamanan *Keadilan *Hak asasi *Persamaan gender *Kesihatan *Persefahaman Menghormati kepelbagaian (diversity) 2b) AZMAN & FUDHAIL • Rangka kandungan untuk ESD .Ekonomi *Pengurangan kemiskinan *Pembangunan ekonomi yang stabil *Sektor perindustrian yang bertanggungjawab • Komponen dalan EIU . ekonomi. sosial) *Gaya hidup 2c) FITRI • Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU) . dan alam sekitar *Pertambahan penduduk *Peningkatan gaya hidup *Perindustrian dan perdagangan *Pepupusan spesies *Pepupusan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui .

Perlombongan dan cari galian . dan bunyi .Rekreasi 3b) SYAFIQAH. akta. air. perindustrian) .Hakisan tanah dan kejadian banjir . tanah.Pelupusan bahan sumber tenaga 3c) CHAH & YANA • Penubuhan Badan Antarabangsa. IRMA.Kepupusan flora dan fauna .UNESCO – Education for Sustainable Development o APEID – Asia Pacific Programme of Education Innovation for Development .Pencemaran udara. Konvensyen Antarabangsa.Kesan rumah hijau / pemanasan bumi . ISMA.Kesan bahan pembuangan toksid . perikanan. MARLIA • Impak kegiatan manusia dan isu alam sekitar .Pengangkutan .Hujan asid . Contoh: *World Wide Fund (WWF) *Nature Society *Sahabat Alam Environment Protection Society of Malaysia 3d) DAYAH & TIQAH • Perancangan pembangunan lestari .Kekurangan bekalan air .Pembangunan seimbang antara bandar .Perluasan tanah gersang / padang pasir .Komunikasi . peparitan dan tali air. gas dan sumber asli.APCEIU (Asia Pacific Centre of Education for International Understanding .3) Interaksi Manusia dengan Alam dan Sumber Semula Jadi 3a) NADIA • Aktiviti mengikut sektor (dengan memberi contoh dan data semasa) .Penipisan ozon .Pertanian dan perikanan .Gangguan kejadian paya bakau . dan undang-undang .Perindustrian .Penguatkuasaan Akta dan undang-undang berkaitan di Malaysia .Pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang . Kuala Lumpur Accord (1992) .Peranan Jabatan Alam Sekitar dan jabatan lain yang berkaitan di Malaysia (contoh: berkaitan perhutanan.Penubuhan dan peranan badan-badan bukan kerajaan.Langkawi Declaration (1989).

ombak laut. ceramah. ESD. khidmat masyarakat. ZILA. HUDA. sikap dan amalan gaya hidup lestari di tempat tinggal.Sistem politik dan pentadbiran yang stabil .Diorama . Rethink) *Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui dan bahan alternatif untuk tenaga (contoh: solar. Contoh: .Peranan guru dan sekolah 3e) SIS • Amalan gaya hidup . fikir semula (Recycle.Aktiviti dalam pasukan beruniform (semasa berkhemah. pameran) .Projek • Sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar.Gambar foto .Perancangan berkaitan Hak Asasi Manusia .Perancangan urbanisasi / industrialisasi dan kempen hijau . Repair. dan tanah tanih . KIRIN) • Kaedah pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berasaskan pembelajaran melalui pengalaman contoh .Kawalan masalah sosial dan jangkitan penyakit .Kawalan pertumbuhan penduduk . tempat kerja dan lain *Konsep 5R – kitar semula.Meningkatkan kesedaran.Laporan akhbar..Perbincangan melalui pembelajaran koperatif .dan luar bandar . kurangkan.Peranan kurikulum – secara langsung dan secara integrasi .Koleksi herbarium.Permainan alam sekitar . pulih. Reduce. lawatan. majalah . sekam padi) *Mengambil bahagain atau memberi sokongan kepada aktiviti / pertubuhan penjagaan alam sekitar.Rakaman pita video .Grafik dan model . tempat awam.Penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar atau stesen pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar . batu batan.Kerja amali .Pembasmian kemiskinan dan buta huruf • Peranan pendidikan . Reuse.Peranan kurikulum –secara langsung dan secara integrasi . angin.Peranan pelbagai pusat latihan . guna semula.Dokumentari media elektronik • Penerapan nilai-nilai alam sekitar merentasi kurikulum . EIU 4) Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial (HAJAR.

pengurusan setor) .Aktiviti sukan (merentas desa. pertandingan kuiz / debat) . pengendalian dan penyelenggaraan padang permainan.Aktiviti persatuan / kelab (program kitar semula..

37:2.87 ..3443 08./.3:.: !0358./.:.-.30...35.5.35.

1.3.943.943147$:89.39. .3 !03:-:.8..0452039 !& 8.0380339..79.3-.7.7 5073/:897..3 4394 47//0:3/  . / %" W!07.3:3/.8/. 43.3507:9.3.7 .09 $.9.9. .9.3/..3..943$4.3.3507.9.38.3948/ :.-..9.3502-.0.5.  W!03:-:.943334.3..9431470.3 !02-..3-07.3-:3 !0:5:8.3089..943 :.3.3:3.8.9:. /.-00.:25:7. .39.3.7.&3/0789.7.3.8.0941.3.8/ !03.!.3 :3/.38.1.7.3-:2 08.943 14739073.3.3.3/./.8 505.3 507.3..3 :3/.-.502.3..3/3 .!747..3-07.8.9.307.-.3:3.3.7432039!7490.3..7 !02-.0397041/:.3:/.7 9.. !07.3.!.8.3.3-.3.9.3.3.3 .3-..38:2-07903./././.7.3 :3/.3/.339.3502-:.-.2$09..47/  !03:.0452039 4! 8.3802-.3/.3-:..503/0/.3 &$ /:.9:70$4. .-.2 3.3.. ..-.02.3/.3.3.3:3..39.22041/:.304342.4394-07. /.7/.7.38:2-07.3 -.

/.38.3/.3:7-..8.7-.3.7 !07.3:.3.

3..3-07.350-.3.8 !07.38:3/.3:8.3.3-:9.3.3/:897.305.0 #0:80 #05.3 8.7.3.3.7.91:39:903.9..8.380...7:/.35079:2-:.2 9025..7 .. #0. 9025.9. !02-.2--..7.30283.3:7::2 80.5:8.9.3:7::2 80.3503.../:5089.33 42-.3-../-7./../..:202-078443...9.3080/..380..9.302503.439484.3 !07.39.9 93. 5: :7..38:3/.3:7:/.3907.3.9.3.3.7 #0/:.8.3.8/.:7:1 W!07.9.- !07.35039.7/9025..0 #093 03:3.9 $8902549/.9073.3503//.3804.: .389.3-.802:.3. ..3.848... 0 $$ W2.3./:5 033..3.8.3 17802:./ 03...3/.3.7802:./.3 !07.7.7.3. :3..3-40/507-.:9 80.3 43805# 9.907.3..5/..82.3503/:/: .9.32.3.8.8 !07.3907..25.2.

2$09..320.2.71494 .25.8..2809.7.2-.:890803502-0.3502-0.3 /.7.8:7::2 9..3 502-0.3.3$48.-.:503..1/.503.7.9/..7.7 $ &  $97.7207039.3/.7:2 -.7.2$09.3.3 . # & # W.2$09.9.2809.9 5.9.2!03.3!03//.3. /2.2..7.8..2..3..07. 3.7 40807-.7 2.3!03//..33.3!:8.359.2809.3 #..3502-0.-0702....009743 W!0307.7 07..7 4394 !03:-:.5.92.3.:502-0..3207039..7.7.39.720/. !740 W$:2-07503..0/..3.320..9.91 !072.9:-.8:. . .324/0 47.8.3089.2.8:7::2-07.547..3.3 4507.4394 !07-3. 4:2039.90!03//.9.7/..3 .2.3 503.3/.7.3-07:31472 802.5079:-:.3 .3../04 7..8.207..9$:2-07.

3.9:.95078. 9.

- 5747.3:.0.7802:.3/3.29. 5079.

3503003./0-./.. 50303/.380947  .9 9.98:.35.8/08.3/.3 207039.3 503:7:8.7.3.3 5072..