PEMBAKARAN TERBUKA

PEMBAKARAN TERBUKA DI PELUPUSAN SAMPAH PEMBAKARAN TERBUKA SELEPAS MENUAI PADI

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA DI KALIMANTAN TENGAH

PEMBAKARAN HUTAN TERBUKA

POSTER .

. jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah. Pembukaan Tanah Baru ►Pembukaan tanah seperti kawasan pertanian baru. Antara yang paling kritikal (dan paling cepat menjilat hutan-hutan kita) adalah pembukaan kawasan baru untuk penempatan manusia dan aktiviti ekonomi. ►Pelbagai aktiviti manusia menyumbang kepada kemusnahan hutan seluruh dunia. ►Aktiviti pertanian yang dilakukan tanpa mengambil kira kepentingan alam semula jadi juga mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap usaha mengekang pengecutan hutan. bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius. hidupan dan tumbuhan di sekeliling hutan tersebut akan pupus dan mati. Contohnya pembakaran hutan yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera. ►Contohnya pembukaan tanah baru di Lojing Gua Musang Kelantan dimana penyerahan tanah secara besar-besar kepada beberapa syarikat dengan yang bertujuan untuk membuka kawasan pertanian seperti kebun sayur. ►Secara tidak langsung. kawasan yang lebih luas diperlukan untuk membina rumah. Bagi tujuan itu maka banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan itu akan mengalami kepupusan. seperti mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan kawasan hutan lenyap sama sekali.kawasan industri.perniagaan dan pertanian. pembukaan tanah . ►Apabila jumlah penduduk dunia meningkat.tanah rancangan oleh Felda dan Felcra juga turut memusnahkan spesis tumbuhtumbuhan .Pembakaran Hutan ►Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka menyebabkan spesis-spesis musnah. ►Sikap sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah.

Jika dilihat dari satu sudut. pekerja pekerja kebun. pembakaran hutan yang baru diterokai. Punca-punca kebakaran adalah dari pengusaha pengusaha ladang. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. kebakaran belukar dan pembakaarn berkelompok.Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran secara terbuka. penanaman semula sememangnya sangat baik tetapi akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Pembakaran terbuka di kawasan tanah gambut oleh orang yang tidak bertanggungjawab menyumbang kepada jerubu yang kini melanda semula bandar Sibu. Disebabkan pembakaran secara terbuka ini jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas. Inilah sebenarnya akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dijalankan yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekali gus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia. Di samping turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna disekitarnya. Gambar inin menunjukkan asal tebal dari kebakaran tebingan jalan. (Gambar dirakam pada 7/9/09 di sebuah jalan di Sibu) .

Konsep perseimbangan antara alam sekitar.Konsep hubungan antara manusia dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran manusia terhadap anugerah Tuhan) .PBB (Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro 1992) .Agenda 21 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu .Tumpuan Agenda 21 dan kaitan Pembangunan Lestari dengan Pendidikan *Penambahbaikan pendidikan asas) *Mengorientasi program pendidikan untuk pembangunan lestari *Kesedaran orang awam) Pengwujudan peluang latihan untuk kesedaran dan amalan 2) Pendidikan Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development – ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (Education for International Understanding – EIU) 2a) ARHAM.Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014) oleh PBB . PEMBANGUNAN LESTARI 1) Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari (DZUL & JAN) • Sejarah dan konsep Pendidikan Alam Sekitar -Stockholm (1974) -Tblisi (1977) -Malta (1991) -Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia (1979) • Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari . OSMAN & ZAKI • Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) .Persekitaran *Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar *Pengawalan iklim melampau *Urbanisasi terkawal . *keperluan masyarakat dan keadilan untuk kehidupan yang berkualiti .TUGASAN BAGI SUBJEK PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI PRESENTATION PEND.Brundtland Report 1987 (World Commision on Environment and DevelopmentWCED) .Komponen dalam ESD *Masyarakat *Persekitaran *Ekonomi *Budaya .Sejarah .

Isu sosial.Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO) .Sejarah .*Kawalan bencana alam .Ekonomi *Pengurangan kemiskinan *Pembangunan ekonomi yang stabil *Sektor perindustrian yang bertanggungjawab • Komponen dalan EIU .Ilmu pengetahuan *Alam sekitar dan komponennya *Keperluan manusia dan interaksi dengan alam sekitar *Nilai alam sekitar . dan alam sekitar *Pertambahan penduduk *Peningkatan gaya hidup *Perindustrian dan perdagangan *Pepupusan spesies *Pepupusan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui .Kemahiran *Penjagaan *Pemuliharaan dan pemeliharaan *Amalan seharian dalam semua aktiviti (termasuk aktiviti ekonomi.Perkaitan antara ESD dan EIU *Kepelbagaian budaya dan kepelbagaian spesies kehidupan penting untuk pembangunan lestari *Kepelbagaian budaya mewujudkan persefahaman setempat dan global . ekonomi.Masyarakat dan Budaya *Keamanan *Keadilan *Hak asasi *Persamaan gender *Kesihatan *Persefahaman Menghormati kepelbagaian (diversity) 2b) AZMAN & FUDHAIL • Rangka kandungan untuk ESD . sosial) *Gaya hidup 2c) FITRI • Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU) .Tema *Globalisasi dan keadilan sosial *Kepelbagaian budaya dan perpaduan *Kelestarian *Hak Asasi Manusia *Keamanan dan ekuiti .

Pencemaran udara. Contoh: *World Wide Fund (WWF) *Nature Society *Sahabat Alam Environment Protection Society of Malaysia 3d) DAYAH & TIQAH • Perancangan pembangunan lestari .Pertanian dan perikanan . tanah.Pembangunan seimbang antara bandar . akta.Perluasan tanah gersang / padang pasir .Penipisan ozon .Peranan Jabatan Alam Sekitar dan jabatan lain yang berkaitan di Malaysia (contoh: berkaitan perhutanan.Gangguan kejadian paya bakau .Rekreasi 3b) SYAFIQAH.APCEIU (Asia Pacific Centre of Education for International Understanding . dan undang-undang . IRMA.Pengangkutan . perindustrian) . Kuala Lumpur Accord (1992) . dan bunyi .Kesan bahan pembuangan toksid .Pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang .Perlombongan dan cari galian .Hujan asid .Perindustrian .Pelupusan bahan sumber tenaga 3c) CHAH & YANA • Penubuhan Badan Antarabangsa. Konvensyen Antarabangsa. ISMA.Hakisan tanah dan kejadian banjir .Kepupusan flora dan fauna . gas dan sumber asli. perikanan. MARLIA • Impak kegiatan manusia dan isu alam sekitar .Kekurangan bekalan air . peparitan dan tali air.3) Interaksi Manusia dengan Alam dan Sumber Semula Jadi 3a) NADIA • Aktiviti mengikut sektor (dengan memberi contoh dan data semasa) .UNESCO – Education for Sustainable Development o APEID – Asia Pacific Programme of Education Innovation for Development .Kesan rumah hijau / pemanasan bumi .Penubuhan dan peranan badan-badan bukan kerajaan. air.Komunikasi .Langkawi Declaration (1989).Penguatkuasaan Akta dan undang-undang berkaitan di Malaysia .

pameran) . Rethink) *Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui dan bahan alternatif untuk tenaga (contoh: solar.Rakaman pita video . Reduce.Grafik dan model . tempat kerja dan lain *Konsep 5R – kitar semula. khidmat masyarakat. Reuse.Peranan pelbagai pusat latihan . EIU 4) Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial (HAJAR.Perancangan berkaitan Hak Asasi Manusia .Aktiviti dalam pasukan beruniform (semasa berkhemah. Contoh: .Gambar foto . KIRIN) • Kaedah pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berasaskan pembelajaran melalui pengalaman contoh .. kurangkan. fikir semula (Recycle. ombak laut. majalah .Diorama . sekam padi) *Mengambil bahagain atau memberi sokongan kepada aktiviti / pertubuhan penjagaan alam sekitar. Repair.Dokumentari media elektronik • Penerapan nilai-nilai alam sekitar merentasi kurikulum . ZILA. batu batan.Pembasmian kemiskinan dan buta huruf • Peranan pendidikan .Laporan akhbar. tempat awam.Peranan guru dan sekolah 3e) SIS • Amalan gaya hidup .Perancangan urbanisasi / industrialisasi dan kempen hijau .Meningkatkan kesedaran. guna semula.Kawalan masalah sosial dan jangkitan penyakit .Perbincangan melalui pembelajaran koperatif . angin. pulih.Kerja amali . sikap dan amalan gaya hidup lestari di tempat tinggal.dan luar bandar .Projek • Sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar.Sistem politik dan pentadbiran yang stabil .Kawalan pertumbuhan penduduk .Peranan kurikulum –secara langsung dan secara integrasi . ESD.Permainan alam sekitar . dan tanah tanih .Koleksi herbarium. ceramah. HUDA.Penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar atau stesen pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar . lawatan.Peranan kurikulum – secara langsung dan secara integrasi .

pertandingan kuiz / debat) .Aktiviti persatuan / kelab (program kitar semula. pengurusan setor) .Aktiviti sukan (merentas desa.. pengendalian dan penyelenggaraan padang permainan.

35./.87 .37:2.-.:.30...3443 08.35.: !0358.3:.5./..

!.503/0/.3:3.-00./.943334.7/.304342.3-:.3:/..9.3.. .3.7..3 &$ /:.3.3..3..3-07.7 . /.2$09.3.&3/0789.-.7 !02-. !07. .0.2 3.7./.79.3.3.3-07.9.3.3.3507...3.3.3802-.09 $.5.943 :.1.502.38:2-07.9.8.3-.3 :3/.3 :3/.4394-07.  W!03:-:.3.3...38.7 5073/:897.8.3.3.3089.3507:9.9.3-.02.3..3-:2 08.-.9:70$4.3 !02-.3 4394 47//0:3/  ..7.1.943147$:89.!747.3.9431470.3..-.3 -.3-.8.. /.8 505. 43.3/.39.943..3/.8.-.943 14739073.38:2-07903.3502-:.3/.307. .22041/:.0452039 !& 8.9..39.0941.9.3/.7.3/3 .3502-.-.8.:25:7.3 507.3 .-. .7 9.0452039 4! 8.3948/ :.47/  !03:.3.7.7..339. / %" W!07./.3-:3 !0:5:8.3.943$4.9.3:3/.38..3 :3/.7432039!7490.!.8/ !03.3.3:3.3:3.0397041/:. ..39.3..3 !03:-:./..8/.0380339.3/.9:.

3:7-..7 !07.7-.3.38. /.3:.3/.3.8.

3.848.9 93..3.3503//...9073.7.3.3 !07.39.9.3:7::2 80.3..802:..35039..30283.3.7 .3503/:/: .33 42-.3-.3907.9.3.- !07.9.32.8 !07.3 43805# 9.3907.3:7::2 80.8 !07.:202-078443...3. 5: :7.../:5 033.9.. ./.3.3.9 $8902549/.5:8.8.3:7:/.: ./-7.9.9.907./.3080/.3 8.350-..82. :3.380.3.8.302503..9..25.8.5/.439484.389. 0 $$ W2. !02-.0 #0:80 #05.:7:1 W!07.7:/.2 9025.2....3503.2--.3..8/.3-.3.3804./ 03..0 #093 03:3.7.305... #0.91:39:903.3/:897.3-:9.3.7802:.38:3/.380.3.:9 80.3 17802:.3/.7/9025.9.3.35079:2-:.7./:5089..7.7 #0/:.. 9025.7.3-40/507-.3..38:3/.3 !07.3..8..3-07.3.3:8../..

2.3.324/0 47.7/. 3.7.7 07... .8:7::2-07..3!:8.25.2$09...8.33..9$:2-07.9/.3$48.3/.3-07:31472 802..7..-0702.:503.3207039.7...2$09.8:.:502-0.3. # & # W.9 5.8.7 40807-.7207039.7 2.90!03//.0/.8.7.7..2. /2.07.7.3502-0.-.2809.3 4507...207.3.3.5079:-:.3 .91 !072.3.5.7 4394 !03:-:...3 502-0.7 $ &  $97. !740 W$:2-07503..547.9:-.71494 .3502-0. .9..720/..39.2$09.9..8:7::2 9.2.1/.3.2!03.009743 W!0307..3 .320.7.3!03//.3 /. 4:2039..3..3!03//.8..3.2809.3/.2.7.7:2 -.2-.92.3 .2./04 7.7.9..4394 !07-3.320.359.3089.503.3 #.:890803502-0.3 503.2809.9..

9:.95078.3. 9.

0.3/3.29.- 5747. 5079.7802:.3:.

50303/.3 503:7:8..3 207039.35.9 9.3/.7.98:../0-.3 5072.8/08.3.380947  ./.3503003.