Anda di halaman 1dari 3

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (AEMS1512)

ISI KANDUNGAN
1. PENGAJIAN KETAMADUNAN & SEJARAH TAMADUN 2. TAKRIF & CIRI TAMADUN 3. KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEMEROSOTAN TAMADUN 4. PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN 5. INTERAKSI ANTARA TAMADUN

BAB 1 : PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN


1

6. DIALOG ANTARA TAMADUN/PERADABAN 7. KEPERCAYAAN, AGAMA & TAMADUN 8. HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA
2

1. PENGAJIAN KETAMADUNAN & SEJARAH TAMADUN


PERBEZAAN
PENGAJIAN KETAMADUNAN SEJARAH TAMADUN

2. TAKRIF & CIRI TAMADUN

TAKRIF TAMADUN
Etimologi dari perkataan Arab: - Maddana (kata kerja): perbuatan membuka bandar & memperhalus budi - Dikeluarkan perkataan Madani (kata sifat) : cara hidup yang menzahirkan kehalusan budi pekerti terpuji. - Kedua2nya berasal dari perkataan din: agama. Gambaran hidup beragama Penekanan: - kehalusan budi pekerti (rohani) - pembangunan perbandaran dan penempatan. (jasmani) Tamadun : Kemajuan rohani (ilmu perlakuan, pemikiran) & kemajuan fizikal (sains teknologi, seni, sastera dll) yang tinggi, luhur, baik, halus, sopan =>membentuk masyarakat berjati diri dan budi pekerti terpuji =>membentuk negara bangsa yang maju

Teori, konsep2 asas, ciri, sifat tamadun (konseptual, teoretikal dan abstrak)

Realiti sosial / pengalaman

sesuatu tamadun (pencapaian, jatuh bangun, kemajuan, kemunduran)

Tidak terikat kepada batasan masa/zaman. Dinamik, berkembang mengikut peredaran masa Terikat pada batasan masa. Perbincangan/ kajian tentang manusia, kehidupan Pencapaian, pembangunan & & persekitaran pada masa lampau, kini & masa
depan Inter-disiplin : saling bertaut disiplin agama, falsafah, urbanisasi, sosiologi, antropologi, kebudayaan, sains teknologi, seni, sastera

kepelbagaian disiplin yang berlaku pada satu satu masa dan kawasan tertentu

PERKAITAN
Persamaan fokus & subjek: dinamika masyarakat & proses perkembangan Kedua2nya tidak boleh dipisahkan. Tanpa sejarah, kajian ketamadunan kosong Sejarah komponen asas dalam kajian ketamadunan. Melalui sejarah, ilmu & teori ketamadunan dibentuk, dibina dan dikembangkan, kemudian diaplikasi dalam kajian ketamadunan.
3

Penulis/ Pelopor ilmu Ketamadun: - Ibn Khaldun : Yang pertama mengetengah pengajian ketamadunan. Istilah Umran. - Jurji Zaydan: Yang pertama memperkenalkan istilah tamadun dalam pengajian ketamadunan. Buku Tarikh al Tamaddun al Islami - Farid Wajdi : Istilah Madaniyyah - Muhammad Abduh: Istilah Madaniyyah - Malik Bennabi.
4

IBN KHALDUN DAN PENGAJIAN KETAMADUNAN - Kitab al-Muqaddimah. - Menggunakan istilah Umran : makna tamadun dlm organisasi sosial &budaya - Hubungan manusia, alam & Pencipta. Manusia itu khalifah/ makhluk Tuhan yang bertanggungjawab memakmurkan bumi. - Model keseimbangan peradaban: ! Keseimbangan fizikal, biologi, spiritual, fitrah manusia (jasmani rohani) ! Proses peradaban. Perubahan dari Umran Badawi (mundur) ke Umran Hadhari (maju) - Teori Kitaran: Tiga tahap perkembangan kerajaan / organisasi sosial 1. Awal: Asabiyyah/kekitaan 2. Pertengahan: kehidupan menetap, keupayaan intelek, ilmu, kemahiran 3. Akhir : lemah, hilang adab, akhlak & jati diri, merosot (Cth: Rom & Uthmaniyah) - Teori jaringan sosial: ! Konsep al-taawun: Pembahagian peranan/tugas berasaskan kebolehan, bakat, keperluan. (division of labour) ! Kehidupan manusia dalam perubahan masyarakat dari Badawi ke hadhari ! Saling kebergantungan antara masyarakat dengan masyarakat lain. Semakin maju semakin kompleks perhubungan.
5

TAMADUN DALAM BAHASA MELAYU & INGGERIS 1. BAHASA MELAYU : tamadun / peradaban (dari perkataan Arab) - MAKSUD: " Sebelum Islam: budaya " Kini: kemajuan/pembangunan - Kamus Dewan: " Tamadun: Kemajuan kebendaan, pemikiran, kebudayaan, sosial, politik, dll " Peradaban : Ketinggian masyarakat ditentukan taraf perkembangan pemikiran (sosial & budaya) 2. BAHASA INGGERIS:Civilization. Perkataan Latin Civitas: bandar, kota

- MAKSUD: " Ketinggian budaya & kemajuan kebendaan. " Tahap kompleksiti kemajuan ilmu, teknologi, ekonomi, sosial, politik, perbandaran (ukuran pencapaian tamadun) " Makna masyarakat keseluruhannya. total social heredity of mankind: Keseluruhan pencapaian pengetahuan & budaya manusia yang ditandai oleh kemajuan sesuatu masyarakat.
(Edward B Taylor)
6

8 CIRI-CIRI TAMADUN
1. AGAMA KPERCAYAAN 2. PENEMPATAN

Pegangan, cara hidup. Menyatukan masyarakat, memupuk nilai murni Cth: Islam, Buddha, Hindu, Konfusianisme, Taoisme, Sikh... Kawasan diduduki beberapa keluarga => kampung=>bandar=> kawasan maju. Cth: Kawasan lembah sungai : Lembah Indus, Lembah Yang Tze, Lembah Nil. Peningkatan kualiti hidup. Lebih sempurna, jangka hayat panjang, lebih stabil

Cth: Kesihatan baik, cukup keperluan, boleh bekerja, ekonomi meningkat, hidup mewah. Negara maju: Jepun, US

3. KELAHIRAN, PERKEMBANGAN DAN KEMEROSOTAN TAMADUN


FAKTOR KELAHIRAN & PERKEMBANGAN TAMADUN

Pembangunan penempatan, sumber semula jadi untuk kelangsungan


hidup (survival). Cth:
1.KEDUDUKAN STRATEGIK

3. KUALITI HIDUP
4. SISTEM ORGANISASI

Institusi sosial sistematik & teratur (politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan) Lahir golongan bertanggungjawab menjaga keamanan.
Cth: Sistem demokrasi berparlimen & Raja berperlembagaan Malaysia

Tamadun Cina (lembah Huang-He dan Yang Tze) Tamadun India (Lembah Ganges dan Brahmaputra) Tamadun Mesopotamia (Lembah Tigris dan Euphrates) Tamadun Mesir (Lembah Nil) Tamadun Melaka (pinggiran Selat Melaka)

5. BAHASA TULISAN 6. UNDANGUNDANG 7. SAINS TEKNOLOGI 8. KREATIVITI

Kemunculan satu / beberapa bahasa serumpun & sistem tulisan tersendiri Perantara, komunikasi, perakaman, penyampaian, pewarisan khazanah

2.KEAGAMAAN KEROHANIAN

Menghayati nilai kehidupan yang tulus & suci. Ketinggian budaya: hidup sempurna & bertamadun. Cth: cara hidup
tamadun Islam berpandukan risalah wahyu.

Cth: Sulalatul Salatin. Rekod disimpan. Ahli sejarah mentafsir kehidupan tamadun silam

Sistem perundangan teratur, sistem nilai & moral yang berwibawa Dikuatkuasa untuk mengatur perlakuan masyarakat dalam segala kegiatan.
Cth: Perlembagaan Persekutuan Malaysia

3.ILMU & NILAI

Kecintaan ilmu, nilai kreativiti, ketekunan, kerajinan, disiplin. Penghayatan moral & nilai terpuji oleh pemimpin dan masyarakat Pemimpin berhemah, bertanggungjawab=rakyat bersatu, negara maju

Cth penulisan kerajaan & kepimpinan: Plato & Aristotle (Yunani), Lao Tze & Kung

Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta teknologi, kemudahan, pembinaan Menyempurna & meningkatkan keselesaan hidup. Simbol kekuatan tamadun Cth: Piramid, Stonehang, Collesium, Tembok Besar China... Perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian,
kesusasteraan dan nilai estetika tersendiri. Cth: Taj Mahal, ukiran kuil, tulisan khat, muzik, buku falsafah, hikayat...

Fu-Tze (China), Kautilya & Samkara (India), al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun (Islam)

4. KEMAHIRAN & TEKNOLOGI 5. PERSAINGAN TAMADUN LAIN


7

Kesengsaraan hidup pendorong utk lebih berdisiplin, kreatif,

bekerjasama membangunkan kehidupan. Cth: Jepun dan teknologinya lain.

Interaksi antara tamadun- dorongan hidup bertamadun Toleransi /keterbukaan menerima sumber/ sumbangan tamadun

Cth: Tamadun Islam menerima sumber2 ilmu tamadun Yunani, Parsi, India, China
8

FAKTOR KEMEROSOTAN TAMADUN


1. JURANG SOSIAL

Jurang perbezaan antara golongan kaya dengan miskin. Cth: Penghujung tamadun Romawi, kurun ketiga & keempat Masehi. Penindasan berleluasa. Hak-hak kemanusiaan diketepikan Kehidupan bertamadun tidak bermakna. Undang-undang dicabuli Cth: Wilayah2 kolonial tamadun Barat tumbang disebabkan
penindasan, peperangan, Perang Dunia mulia.

4. PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


PERSAMAAN: Konsep kehidupan dan matlamat hidup PERBEZAAN: Persoalan tertentu (teologi, epistemologi, etika) "Persoalan teologi (cth: konsep monoteisme) - Buddhisme : tidak menerima konsep Tuhan Pencipta. - Hinduisme: menerima konsep Tuhan tetapi manifestasinya
berbeza daripada Islam, Kristian dan Yahudi.

2. KEZALIMAN

3. KERUNTUHAN MORAL / AKHLAK

Terutama di kalangan pemimpin. Musnah penghayatan budi pekerti Cth: Kemerosotan tamadun Yunani, Romawi dan tamadun Islam
berpunca dari keruntuhan moral/ akhlak terutamanya pemimpin.

- Islam, Kristian dan Yahudi : agama-agama monoteistik, tetapi


kepercayaan monoteisme mereka berbeza

Sikap tertutup, keadaan yg beku, tidak mahu menerima perubahan


4. JUMUD

terutama dari segi teknologi, struktur politik, ekonomi dan sosial. Edward de Bono: sikap tertutup/ jumud berpanjangan menghalang anjakan paradigma, merencat kreativiti /inovasi Cth: Tamadun Uthmaniyyah mengalami keruntuhan disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

" Persoalan etika: kurang kontroversi berbanding teologi. Dialog


yang harmoni

5. BENCANA ALAM

Malapetaka yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. Di luar kawalan manusia. Cth: banjir besar, gempa bumi, gunung berapi
9

KESAN MEMAHAMI PERSAMAAN & PERBEZAAN: Mendorong PENGETAHUAN persoalan ilmu ketamadunan DIALOG, ruang interaksi positif ke arah kehidupan saksama TOLERANSI ke arah KEHARMONIAN sejagat.
10

PERSAMAAN (konsep & matlamat dlm kehidupan)


1.ALAM SEKITAR

PERBEZAAN (teologi/agama, etika, budaya)

Hidup harmoni dengan alam sekitar &


tidak memusnahkan alam diterima semua

Islam, Buddhisme, Kristian: alam anugerah


Tuhan, perlu bertanggungjawab. Tamadun lain: Alam disembah

5. INTERAKSI ANTARA TAMADUN


BUDAYA SAMA 1.Hubungan sesuatu kaum pelbagai suku. Dialek berbeza, budaya sama. - Melayu (Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing) - Cina (Hakka, Kantonis, Hainan, Teochew) - India (Tamil, Malayalam, Punjabi) 2.Hubungan Muslim dan Hindu di India. Agama berbeza tetapi budaya hampir sama. - Hindu India utara menerima unsur Islam dlm pakaian, senibina, makanan - dan Muslim menerima unsur India dlm senibina, muzik, makanan, gaya hidup BUDAYA & TAMADUN BERBEZA TAMADUN KUAT VS LEMAH

Interaksi kaum berlainan


budaya& kepercayaan. Tenggara.

Islam dengan Yahudi & Kristian Arab di saat


kelahiran Islam

2.KELUARGA

Keluarga : asas pembentukan masyarakat


yang harmoni

Tamadun Cina: Kedudukan lelaki & Islam : Tanggungjawab, kasih sayang dan
hormat. Kedudukan bukan persoalan utama. perempuan melalui hierarki kuasa.

Muslim dan Buddha di Asia Kepelbagaian agama & budaya


yg berbeza, tetapi berhak mengamalkan agama masingmasing. Walaupun majoritinya agama tertentu. Cth Malaysia. dibina walaupun majoritinya Islam

Hak Yahudi, Kristian, kaum lain dilindungi


Piagam Madinah

Penganut Yahudi dan Kristian bebas


mengamalkan agama selagi tidak mengganggu Islam

3.MASYARAKAT

4.KERAJAAN

Masyarakat : menentukan personaliti,identiti Berbeza cara hidup: ditentukan agama dan melalui nilai murni yang dihormati. budaya yang berbeza (Islam & Buddha) Sokongan moral, material, psikologikal Dasar kerajaan: Moral/ akhlak, Kepimpinan & keadilan : tanggungjawab raja. Berbeza sistem pentadbiran (autokrasi, Tulisan Plato, Aristotle, LaoTze, Kung Fu-Tze,
Kautilya, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Khaldun

Tamadun Islam Umayyah hingga

Candi Borobudur Pulau Jawa

Uthmaniyyah: Yahudi dan Kristian hidup harmoni dengan majoriti Muslim pentadbiran. Andalusia (Sepanyol)

Peluang individu Yahudi, Kristian dalam Sumbangan penulis, sarjana Yahudi &
Kristian dalam perkembangan tamadun Islam.

demokrasi)

5.EKONOMI

Moral Semesta: ekonomi meningkatkan


moral & boleh merosak moral.

Konsep !wang", !laba", !ganjaran", !pasaran"


dipengaruhi pertimbangan moral agama

Buddha: konsep hak kehidupan Islam: prinsip halal dan haram Transformasi berbeza. Islam : asas tauhid Buddha dan Hindu: transformasi sifat melalui
proses mengenal diri sendiri.

NILAI INTERAKSI: TOLERANSI, HORMAT, KETERBUKAAN, PENERIMAAN


Contoh Interaksi positif: Islam dan Konfusianisme (7masihi)

6.PENDIDIKAN

Matlamat ilmu : sifat mulia, kerohanian Manusia menguasai dirinya dahulu sebelum
menguasai persekitaran

Pendekatan holistik: kesihatan dipengaruhi


7.KESIHATAN

Awal: hubungan perdagangan & perkahwinan (Saudagar Arab & Parsi di China) Dinasti Tang, Sung, Yuan dan Ming: sumbangan tokoh Islam kepada perkembangan Cina (panglima tentera laut Zheng He.) Pemikir Konfusianisme beragama Islam (Liu Zhi dan Ma Zhu). Sarjana Islam mempelajari Konfusianisme, Sarjana Konfusianisme turut mengkaji Islam Bidang lain: astronomi, seni bina, peralatan tentera. Sarjana Cina Islam mendapati dlm bidang etika, terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam & Konfusianisme.
12

alam sekitar yg luas.

Pengubatan: memulih keseimbangan &


keharmonian badan=>keseimbangan hidup

Berbeza cara perubatan mengikut agama


dan budaya
11

6. DIALOG ANTARA TAMADUN/PERADABAN


PENGERTIAN DIALOG:

PRINSIP DIALOG: 1.Memahami & menyedari tujuan utama dialog : kesedaran & perubahan kearah kebaikan 2.Projek bermanfaat kepada kedua pihak. Intra & inter. 3.Dalam keadaan yang ikhlas. 4.Berupaya menjelaskan pandangan yang dipegang dengan jelas. 5.Cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialog 6.Berhemah semasa memberi pandangan tamadun lain 7.Tidak prejudis.
ETIKA: 1.Menghormati perbezaan agama, kepercayaan, tradisi. Menekankan kesaksamaan 2.Sikap bersetuju untuk tidak bersetuju 3.Menghargai ketidakbolehan pihak tertentu untuk menerima sesuatu pandangan, keikhlasan, simpati, empati dan kesabaran HALANGAN : 1.Pendialog akan bertukar agama 2.Rasa rendah diri - tidak bersedia 3.Sindiran sosial - mempersoal ketulenan iman seseorang terhadap agamanya sekiranya ia berbaik- baik dengan penganut atau peradaban lain. 4.Syak wasangka - curiga terhadap para penganjur / pendialog tentang tujuan dialog.
13 14

Dialog : komunikasi dua hala antara individu berbeza pandangan mengenai


sesuatu subjek untuk mencapai kebenaran dan kesepakatan.

Bukan debat menang & kalah. Zaman Dialog menggantikan Zaman Monolog disebabkan kesedaran &
anjakan paradigma akibat perkembangan sains dan teknologi

Mekanisme perpaduan, muhibbah dan memampan konsep tamadun. Memanfaat nilai-nilai tamadun, peradaban, kemanusiaan, kepentingan
alam tabii dan keperluan hidup

Khazanah tamadun dikembalikan semula agar tidak dilupakan generasi kini.


PEMBUDAYAAN DIALOG DI MALAYSIA: (sejak 1980an)

Dialog antara agama Dialog antara sarjana, pakar agama dan cendekiawan. Dialog dalam kehidupan seharian melalui proses kerjasama, komunikasi,
hidup bersama dlm pekerjaan, sekolah, penggunaan harta awam.

7. KEPERCAYAAN AGAMA & TAMADUNKepercayaan/agama: sebahagian kehidupan manusia. Membentuk peribadi, tradisi, pandangan semesta yg menjadi asas tamadun Tamadun : Pencapaian pembangunan sosial yang mempunyai kompleksiti berasaskan budaya. Kepercayaan/agama & tamadun tidak boleh dipisahkan, bertitiktolak dari manusia sebagai penggerak tamadun. Tindakannya dipengaruhi oleh kepercayaan/ agama. Budi pekerti, ketinggian moral penting dalam kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat tersebut berkait rapat dgn kepercayaan agama yang membentuk pandangan semesta & tindakan Cth: Tamadun Aztec, Sumeria/Babylon, Mesir Purba, China, IndusGanges, mempunyai tradisi kepercayaan yang menentukan imej mereka. Namun, terdapat juga tamadun yang memisahkan nilai2 keagamaan. 2 aliran pendapat: 1. Agama pemangkin tamadun 2. Skeptikal/ragu2 terhadap peranan agama (memisahkan agama)

Arnold Toynbee : in the course if its evolution, a


civilisation produced, among other things, a universal state and higher form of religion.

Thomas Berry : tamadun ketimuran (oriental civilisation)


seperti China dan India tidak dapat difahami sepenuhnya kecuali dengan merujuk kepada agama-agama besar Asia.

Edward Sullivan :mengiktiraf peranan Islam dalam


pembinaan tamadun Islam. Muslim civilisation was the product of Muslim religion.

Muhammad Abduh: dalam Tafsir al-Quran. Semua


tamadun (madaniyyat) dibangunkan atas asas agama.

Ali Shariati : peranan Islam sebagai faktor utama dalam


proses pembangunan Tamadun.
15 16

8. HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA


Dalam hidup bertamadun, masyarakat memiliki budaya tinggi dan terpuji. Budaya : tatacara bertindak ke atas persekitaran dalam mengurus kehidupan
bermasyarakat

SOALAN?
1.Hubungkaitkan kepentingan agama, kepercayaan, budaya dan bangsa dengan sesebuah tamadun. 2.Apakah pengajaran yang boleh diperolehi oleh masyarakat Malaysia berdasarkan tamadun-tamadun awal dunia?
17 18

Budaya tinggi & terpuji: kehalusan budi & kesempurnaan moral kehidupan.
TAMADUN BUDAYA

Pengaruh kekal lama.(Kesetiaan kepada

maharaja,kebiasaan tamadun Jepun meski sistem politik kini jauh berbeza dari dulu.) batas kenegaraan

Tidak terikat kepada geografi. Melampaui

Pengaruh tidak kekal lama Terikat dengan geografi. Dikaitkan dengan negara /wilayah. (Cth: Tamadun Islam mengandungi beberapa budaya mengikut negara/ wilayah yang berbeza.)

Bangsa berkait rapat dengan sejarah, tradisi & budaya kawasan geografi tertentu. Tamadun bersifat universal merentasi sempadan geografi, bangsa & kebangsaan. Ada tamadun yang dibangunkan lebih dari satu bangsa. Cth:Tamadun Barat
dibangunkan Eropah +Amerika Utara. Tamadun Islam dari pelbagai budaya & bangsa Meskipun berbeza, namun tamadun & bangsa juga berkaitan di mana imej tamadun ditentukan bangsa yg menerajuinya. Cth: Tamadun Islam di Alam Melayu

TAMADUN & BANGSA