Anda di halaman 1dari 2

Doa selamat ringkas ini juga disebut doa selamat dunia akhirat.

Disebut
juga doa sapu jagad sebab ada doa untuk dunia dan akhirat didalamnya.
Dan diakhir artikel doa ilmu amalan ini akan dijelaskan secara singkat trik
doa selamat untuk melancarkan rezeki :
Gambar berikut ini doa selamat ringkas huruf arab :

Berikut ini bacaan doa selamat ringkas huruf latin :

Bismillahirrahmaannirrahim,
“Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiin, wa’aafiyatan fil jasadi,
wa jiyaadatan fil’ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan kablal maut,
wa rahmatan 'indal maut, wa magfiratan ba’dal maut.
Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil maut, wannajaata minan-
naari, wal’afwa ‘indalhisaab. Rabbanaa laa tuzighkuluubanaa ba’da
izdhadaitanaa, wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal
wahhaab. Rabbanaa aattinaa fiddunyaa hasanah wa fil aahirati
hasanah waqinaa 'azaa-ban-naar. Walhamdulillahi rabbil-aalamiin.”

Ini terjemahan atau arti dari doa selamat tersebut :


Ya Allah! Aku bermohon kepada Engkau keselamatan dalam agama,
kesehatan dalam tubuh, bertambah ilmu, keberkahan dalam rezeki, taubat
sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan sesudah mati.
Ya Allah! Mudahkanlah kami ketika sekarat, lepaskanlah dari api neraka,
dan mendapat kemaafan ketika dihisab. Ya Allah! Janganlah Engkau
goncangkan (hati kami) setelah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat
dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.
Ya Allah! Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia, kebajikan di
akhirat, dan peliharakanlah kami dari api neraka.
Bagian "Rabbanaa aattinaa fiddunyaa hasanah wa fil aahirati hasanah
waqinaa 'azaa-ban-naar" inilah yang disebut doa selamat dunia akhirat atau
doa sapu jagad. Doa selamat ringkas tersebut yang biasa digunakan untuk
keperluan sehari-hari. Bisa dibaca sehabis sholat lima waktu.

Doa selamat ringkas ini juga bisa digunakan untuk menghemat dan
melancarkan rezeki, dibaca ketika anda mendapatkan rezeki berupa uang
dalam jumlah dan bentuk uang apa saja. Biasanya sebagian orang
mempunyai i’tikad tidak boleh membelanjakan uang yang baru didapat,
atau mereka simpan dulu satu malam di rumah baru boleh dibelanjakan
atau dikeluarkan. Tetapi dengan dibacakan doa selamat pada saat anda
mendapatkan uang dimana saja, maka uang tersebut bisa dibelanjakan.
Caranya ; anda pegang uang tersebut dengan kedua tangan anda, lalu
mulai anda bacakan doa selamat ringkas seperti diatas cukup 1 kali
bacaan. Setelah itu uang tersebut siap dibelanjakan. Semoga rezeki bisa
berkah dan terus bertambah.

Selengkapnya kunjungi dan SUBSCRIBE Blog DOA ILMU AMALAN

https://doa-ilmu-amalan.blogspot.com/

Twitter : @megahasiat