Anda di halaman 1dari 102

PENGURUSAN INTEGRITI

Oleh:

HAJI CHE MAN HAMID

KB.PA.

PENOLONG PENGARAH , SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH, JPN KEDAH cheman.jpnked@yahoo.com

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI


DALAM PERKHIDMATAN AWAM

INTEGRITI
Keutuhan, kejujuran, Ketulusan, kesempurnaan
(Kamus DBP)

Wholeness, soundness Uprightness, honesty


(Oxford Dictionary)

Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam

INTEGRITI INDIVIDU
Integriti individu adalah keselarasan di antara apa yang dikatakan oleh individu dengan apa yang dikotakannya; keselarasan di antara tindakannya dengan prinsip moral, etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan umum. Apa yang dilakukan oleh individu itu pula cepat, tepat dan bermutu. Apabila dia bertindak atau bertingkahlaku demikian secara konsisten dalam pelbagai segi, dia dikatakan mempunyai integriti (PIN, 2004)
5

AKAUNTABILITI
Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab berpandukan peraturan dan undang-undang samada berjaya atau gagal

10

Rasuah
Penerimaan atau pemberian sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan
(Akta Pencegahan Rasuah, 1997)

11

Salahguna Kuasa Dan Kedudukan


Menggunakan kedudukan atau jawatan resmi untuk kepentingan diri. Membuat keputusan atau apa-apa tindakan untuk diri sendiri, saudara atau sekutu yang mempunyai kepentingan
(Seksyen 15, APR, 1997)

12

FAKTOR YANG MENJEJASKAN INTEGRITI

Kelemahan individu Sistem dan prosedur Struktur dan institusi Kepimpinan Budaya

13

INDEK RASUAH ANTARABANGSA


NEGARA

Finland Singapura Jepun Malaysia Korea S Thailand


Philipina

Indonesia

2002 9.7 9.3 7.1 4.9 4.5 3.2 2.6 1.9

2003 9.7 9.4 7.0 5.2 4.3 3.3 2.5 1.9

2004 9.7 9.3 6.9 5.0 4.5 3.6 2.6 2.0

2005 9.6 9.4 7.3 5.1 5.0 3.8 2.5 2.2

2006 9.6 9.4 7.3 5.0 5.1 3.6 2.5 2.4


14

KEUTAMAAN ASPEK DALAM GERAKAN PEMANTAPAN KEUTUHAN


- PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN - PENGURUSAN & KAWALAN BELANJAWAN - PENGURUSAN PUNGUTAN DAN TUNGGAKAN HASIL - PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN - PENGURUSAN KONTRAK DAN PEROLEHAN - PENGURUSAN TANAH

- PENYELENGGARAAN ASET DAN STOR


- PENGURUSAN PINJAMAN KERAJAAN

15

BIDANG BERMASALAH & BERISIKO


Kontrak dan Tender: * Percanggahan kepentingan * Pilih kasih terhadap kontrak dan berpakat * Dengan sengaja tidak melaporkan apa-apa kecacatan dan kekurangan * Kebocoran maklumat jabatan * Memutarbelitkan fakta tentang spesifikasi kerja, barangan atau perkhidmatan * Membuat variation order tanpa kawalan * Penipuan dalam progress payment * Menerima komisen/habuan * Salahguna kuasa untuk kepentingan sendiri dan/atau keluarga
16

BIDANG BERMASALAH & BERISIKO


Pembelian/Pembekalan:
* Belian secara berlebihan * Barang-barang yang bermutu rendah dan tidak mengikut spesifikasi atau perjanjian kontrak * Harga yang dinaikkan * Jadual bayaran mengikut keselesaan dan berlarutan * Menyebelahi/mengikut kehendak pembekal * Bayaran bertindih ke atas barangan yang sama * Pesanan dipecah-pecahkan (split orders) * Menyalahgunakan peruntukan * Kekerapan membuat pembelian secara tergesagesa tanpa perancangan * Dengan sengaja mewujudkan keperluan sesuatu perkhidmatan/kerja/pembelian * Pembayaran telah dibuat tetapi barang belum dibekalkan
17

BIDANG BERMASALAH & BERISIKO


Penguatkuasaan dan Penyeliaan:
* Penggunaan budicara tanpa kawalan * Kerja lebih masa yang palsu atau kerja lebih masa sengaja dibuat-buat * Ponteng kerja * Tidak mematuhi peraturan jabatan * Mengambil kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang yang terlibat demi kepentingan diri * Tiada penyeliaan atau pengawasan ketika pegawai bawahan bertugas * Salahguna kuasa dan mengugut orang-orang yang berkepentingan
18

BIDANG BERMASALAH & BERISIKO


Harta dan Barang Pejabat Bilangan barang yang dihantar kurang Penerimaan barang yang bermutu rendah Kecurian/kehilangan barang dari setor yang tidak dilaporkan Menggunakan harta/barang pejabat untuk kepentingan sendiri Pengagihan barang pejabat yang tidak di rekodkan
19

USAHA PENGUKUHAN INTEGRITI OLEH KERAJAAN

Pembaharuan Struktur
SPRM BPA PAC IIM MAMPU JABATAN AUDIT SUHAKAM
20

VISI SPRM Mewujudkan masyarakat Malaysia bebas daripada rasuah berlandaskan nilai-nilai kerohanian dan moral yang tinggi. Menjadikan SPRM agensi pembanterasan rasuah yang professional dan unggul.

MISI SPRM Menghapuskan jenayah rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di Malaysia. Mengukuhkan integriti dan memantapkan kepakaran melalui program pembangunan sumber manusia secara terancang dan berterusan.

menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat manamana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu; mengesan dan menyiasat

(i) apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta ini; (ii) apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa- apa kesalahan dibawah Akta ini; dan (iii) apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apaapa kesalahan di bawah Akta ini;
25

meneliti amalan, sistem dan tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah; mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas permintaan orang itu, tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu;

26

Fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 iaitu:

menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipan-kewajipan badan-badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah; mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah
27

Kesalahan Rasuah
Meminta/Menerima Rasuah.
Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/ bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Menawar/Memberi Rasuah
Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/ bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.
28

Kesalahan Rasuah
Membuat Tuntutan Palsu.
Mana-mana orang memberi kepada ejen , atau ejen memberi kepada prinsipal/majikannya, suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butir matan palsu, yang mana prinsipal / majikannya mempunyai kepentingan, dengan tujuan untuk mengeliru/memperdayakan prinsipal/majikannya.

Menyalahguna Jawatan/Kedudukan.
Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya, di mana pegawai itu, saudara maranya atau sekutu- nya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung

29

TAKRIF SUAPAN wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain; apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat; apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya; apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan; apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;

apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f) yang terdahulu.
31

Bahagian Perisikan Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan Bahagian Siasatan Bahagian Pendaftaran Rahsia Bahagian Dasar Penyelidikan & Korporat Bahagian Pendidikan Masyarakat Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am Bahagian Keselamatan Bahagian Perundangan dan Pendakwaan Bahagian Keutuhan Pengurusan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

2003 - 339 2004 - 497 2005 - 485 2006 - 546 2007 - 591

Bulan & Tangkapan Jan 80 Feb 27 Mar 40 Apr 72 May 65 Jun 38

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jumlah

60 101 49 23 31 19 605

Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Blok D6, Kompleks D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Peti Surat 6000 62007 Putrajaya, MALAYSIA.
Tel : 03 8886 7000 Faks: 03 8888 9562 Emel:info@sprm.gov.my Talian Bebas Tol: 1-800-88-6000

SPRM Cawangan Sungai Petani JKR 424, Jalan Kapal Terbang Peti Surat 6000, 08000 Sungai Petani, Kedah Tel : 04-421 3400 Fax : 04-421 1982

Objektif BPA Untuk meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam. Untuk menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam.

Untuk mengurangkan aduan yang berulang-ulang terhadap perkhidmatan awam.


37

Objektif BPA

Untuk memperkenalkan pembaharuan dan inovasi berasaskan aduan awam.

Untuk memberi khidmat nasihat kepada agensi bagi meningkatkan sistem pengendalian aduan awam yang berkesan.

Untuk mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan orang awam; dan.

Untuk mendapatkan maklum balas orang ramai bagi menjayakan program pembangunan Kerajaan
38

ADUAN AWAM YANG DITERIMA OLEH BPA


Kategori Kelewatan/Tiada Tindakan Tindakan Tidak Adil
Kegagalan Penguatkuasaan

2006 38.1 13 17.8 8.5 1.9

2003 52.1 12.7 6.8 6.1 2.8

2004 45.6 12.1 9.0 9.0 4.8

2005 41.2 12.5 13.3

Perkara melibatkan Dasar Salahguna Kuasa

3.0

Salahlaku
Tidak Mengikut Procedur Kepincangan Dasar Kurang kemudahan awam Perkhidmatan T.M

0.8
2.7 0.1 10.4 10.6

5.1
2.4 0.5 4.6 -

5.0
2.7 0.8 4.5 5 .7

2.5
3.4 0.48

1O.839

10. KEMENTERIAN PELAJARAN i. Sama ada aduan telah dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan Negeri/Pejabat Pendidikan Daerah berkenaan; jika sudah, sila nyatakanpejabat negeri dan pejabat daerahnya. ii. Tarikh aduan dikemukakan dan nama penuh pegawai pegawai aduan dikemukakan. iii. Salinan surat-surat aduan yang dikemukakan (jika ada dan berkaitan). iv. Nyatakan aduan sebenarnya dengan

vi. Nama penuh sekolah/guru besar/guru- guru bertugas. vii. Nama dan darjah murid-murid dikatakan terlibat seperti ditampar/disepak dan lain-lain oleh guru besar/guru-guru. viii. Nama dan alamat pengadu. ix. Tarikh insiden berlaku (jika berkaitan). x. Nama saksi-saksi kepada insiden yang berlaku. xi. Kekerapan pegawai/Jabatan

41

AHLI-AHLI JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA DEWAN RAKYAT YANG KEDUA BELAS (MAC 2008-KINI) 1. Yang Berhormat Dato Seri Azmi bin Khalid (Pengerusi -Mac 2008 - kini) 2. Yang Berhormat Dr. Tan Seng Giaw (Naib Pengerusi) 3. Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Mohamed 4. Yang Berhormat Puan Tan Ah Eng 5. Yang Berhormat Tuan Ir. Haji Hamim bin Samuri 6. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Mojilip b. Bumburing@Wilfred 7. Yang Berhormat Tuan Liang Teck Meng 8. Yang Berhormat Tuan Alexander Nanta Linggi 9. Yang Berhormat Tuan Lee Chee Leong 10.Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Rahman bin Haji Dahlan 11.Yang Berhormat Tuan Kamarul Baharin bin Abbas 12.Yang Berhormat Tuan William Leong Jee Keen 13.Yang Berhormat Dato' Haji Kamarudin bin Jaffar 14.Yang Berhormat Tuan Tony Pua Kiam Wee
42

KUALA LUMPUR, Nov 3 - After several meetings stretched out over the past one week, the Public Accounts Committee (PAC) has cleared the federal government of scandal into the RM1.6 billion Eurocopter military deal. However, the decision was not unanimous as some of its members felt that officials from the Defence Ministry had failed to address several key questions, notably what made the Eurocopter EC725 Cougar the preferred choice to replace the Royal Malaysian Air Force's 42-year-old fleet of Nuri helicopters

43

44

Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang berharga RM270 juta dirasmikan oleh Yang diPertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 10 Mei tahun lepas.
Stadium berkenaan menjadi mercu tanda Terengganu dan gelanggang bagi beberapa acara utama pada Sukan Malaysia (Sukma) 2008 dan perlawanan bola sepak Liga Super.
45

Bahan dan kualiti hasil kerja yang tidak memenuhi spesifikasi dikenal pasti antara punca utama struktur bumbung kerangka Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, runtuh Jun tahun lepas. Menurut laporan jawatankuasa siasatan kejadian itu, faktor reka bentuk yang tidak memadai, bumbung yang tidak dibina dengan sempurna dan kawalan kualiti yang tidak dilaksanakan di tapak projek turut menyumbang kepada kejadian tersebut
46

Institut Integriti Malaysia (IIM) merupakan idea YAB Perdana Menteri, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi dan beliau mengisytiharkannya pada 5 November 2003. Ia ditubuhkan sebagai sebuah badan autonomi yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat. IIM ditubuhkan bagi melengkapkan usaha-usaha pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN). Pendaftaran IIM telah pun diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan berkuat kuasa 4 Mac 2004
47

49

Sambungan Peranan IIM Mengemukakan perakuan-perakuan dasar bagi peningkatan integriti dan etika; Membangunkan pangkalan data mengenai integriti dan etika; Memberikan khidmat nasihat kepada Kerajaan mengenai program-program dan strategi-strategi bagi meningkatkan integriti; dan Mewujudkan jaringan dengan organisasi-organisasi antarabangsa bagi membolehkan peranan dan sumbangan IIM diiktiraf di peringkat antarabangsa.

50

51

Integriti bukanlah teori baru, konsep baru, ciptaan baru atau penemuan baru. Ia adalah prinsip asas yang tidak boleh diketepikan; ia adalah satu kemestian; ia adalah komponen yang perlu dimiliki ia adalah karakter yang wajib diamalkan di tahap yang meyakinkan. Ia adalah pra syarat dalam menentukan tadbir urus yang bersih, cekap dan amanah; ia adalah gagasan untuk mendukung budaya pentadbiran yang telus, adil lagi saksama; dan ia adalah tunggak kekuatan membina tamadun yang agung

Keruntuhan empayar, kemusnahan takhta, kehancuran negara dan kejatuhan pemimpin sering kali disebabkan oleh amalan dan perbuatan yang mengetepikan integriti. Krisis dan kemelut yang melanda beberapa kerajaan serta pelbagai institusi kewangan dan organisasi perniagaan berpuncadari kegagalan memberi perhatian dan kegagalan mengamalkan budaya yang berlandaskan integriti. 6 Nov 2008

Negara yang merdeka memerlukan sistem yang berkesan, cekap dan moden dalam pelbagai bidang, samada politik, ekonomi, pendidikan, masyarakat, dan sebagainya. Tetapi sistem yang walau bagaimana ideal pun memang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Setiap sistem perlu digerakkan oleh manusia.Manusia yang boleh menjamin perjalanan dan keberkesanan satu-satu sistem mestilah manusia yang mempunyai integriti: maksudnya, manusia yang ikhlas, berakhlak, bertanggungjawab dan prihatin terhadap yang lain. Bagaimanakah sesebuah masyarakat dapat mengasuh rakyatnya untuk menjadi manusia yang berintegriti? Pepatah Bahasa Inggeris mengatakan bahawa: "The child is father ofthe man." Itu bererti untuk melahirkan orang dewasa sebagaimana dikehendaki, proses itu harus bermula dengan kanak-kanak. Maka di sekolah rendah terutamanya, murid-murid mesti didedahkan kepada nilai-nilai murni. Mereka mesti diasuh untuk menjadi orang dewasa yang sempurna.

56

SUHAKAM ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Seksyen 2 Akta ini mentakrif "hak asasi manusia" sebagai merujuk kepada "kebebasan asas sebagaimana yang termaktub dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan". Fungsi SUHAKAM sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 4(1) adalah: 1. Untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan yang berhubung hak asasi manusia 2. Untuk menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil;
3. Untuk mengesyorkan kepada Kerajaan berkenaan dengan penandatanganan atau penyertaan dalam perjanjian dan suratcara antarabangsa yang lain dalam bidang hak asasi manusia;

4. Untuk menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.


58

59

AHLI SURUHANJAYA SUHAKAM LANTIKAN TAHUN 2010-2013

Tan Sri Hasmy Agam - Pengerusi Pesuruhjaya Mr. Muhammad Sha'ani B. Abdullah Professor Datuk Dr. Khaw Lake Tee Professor Datuk Dr. Mahmood Zuhdi Hj. A. Majid Mr James Nayagam Mr Detta anak Samen Ms Jannie Lasimbang

60

61

VISI Untuk Menjadi Penyumbang Utama Ke Arah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Dan Meningkatkan Tadbir Urus Sektor Awam Menjelang Tahun 2020. MISI Melaksanakan Pengauditan Secara Profesional Dan Bebas Serta Mengemukakan Laporan Seimbang Kepada Parlimen Dan Dewan Perundangan Negeri Ke Arah Meningkatkan Tadbir Urus Sektor Awam
62

Menyediakan Laporan Audit yang berkualiti dan menepati masa untuk dikemukakan kepada Parlimen / Dewan Undangan Negeri Melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan laporan secara bebas dan seimbang Memenuhi keperluan dan harapan daripada stakeholders dan auditi Menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan Menjadi Jabatan contoh
63

Institusi Audit telah wujud di Tanah Melayu sejak pentadbiran British pada awal abad ke 20 bagi memperkukuhkan sistem pentadbiran kewangan Kerajaan. Pada ketika itu ia wujud secara berasingan mengikut negeri iaitu Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Selat. Di setiap Negeri Melayu Bersekutu, Institusi ini dikenali dengan nama Audit Office dan diketuai oleh State Auditor. Ibu pejabat bagi Audit office ini terletak di Kuala Lumpur dan diketuai oleh seorang Chief Auditor.
64

65

66

Setiap tahun jika seseorang membelek laporan ketua audit negara, perkara yang hampir sama boleh diperhatikan - kepincangan dan salah laku kewangan, projek terbelangkai dan kos yang terus meningkat. Jika pada laporan ketua audit 2008, pembelian empat pemutar skru pada harga RM224 mencuri tumpuan, tahun lalu pula, pembelian papan tanda tandas berharga RM871 pula menjadi perhatian.

Tetapi bagi Ketua Audit Negara, Tan Sri Ambrin Buang, beliau berpendapat prestasi kakitangan awam telah bertambah baik sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
Dalam temuramah eksklusif dengan Malaysiakini, beliau juga menjelaskan mengapa segelintir kakitangan awam sukar 'mengikis tabiat buruk mereka

67

Ini termasuk empat mesin pengimbas jenis Mobile Rapidscan MAX 3345 dan sebuah jenis Portal THSCAN HS 3000 yang dimiliki oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan ditempatkan di pejabat jabatan berkenaan di seluruh negara yang menelan belanja sebanyak RM 31.96 juta.

68

Kementerian Pelajaran membelanjakan hampir RM60,000 untuk kerja membekal, menanam dan penyelenggaran taman sebuah sekolah di Pasir Puteh, Kelantan kerana membayar harga pokokpokok yang terlalu mahal, demikian menurut Laporan Ketua Audit Negara 2008
69

Kanak-kanak sekolah yang dijanjikan roti sandwich sardin tetapi hanya dibekalkan dua keping roti dengan marjerin.
Perkara itu didedahkan dalam laporan Ketua Auditor Negara 2009 yang mendapati Rancangan Makanan Tambahan oleh kerajaan tidak menepati apa yang serpatutnya seperti yang berlaku di SK Jeroco di Lahad 70 Datu.

SUHAKAM ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Seksyen 2 Akta ini mentakrif "hak asasi manusia" sebagai merujuk kepada "kebebasan asas sebagaimana yang termaktub dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan". Fungsi SUHAKAM sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 4(1) adalah: 1. Untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan yang berhubung hak asasi manusia 2. Untuk menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil;
3. Untuk mengesyorkan kepada Kerajaan berkenaan dengan penandatanganan atau penyertaan dalam perjanjian dan suratcara antarabangsa yang lain dalam bidang hak asasi manusia;

4. Untuk menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.


71

AHLI SURUHANJAYA SUHAKAM LANTIKAN TAHUN 2010-2013

Tan Sri Hasmy Agam - Pengerusi Pesuruhjaya Mr. Muhammad Sha'ani B. Abdullah Professor Datuk Dr. Khaw Lake Tee Professor Datuk Dr. Mahmood Zuhdi Hj. A. Majid Mr James Nayagam Mr Detta anak Samen Ms Jannie Lasimbang

72

73

USAHA PENGUKUHAN INTEGRITI OLEH KERAJAAN


Penubuhan jawatankuasa seperti JKP, Penubuhan pasukan petugas, Perlaksanaan Pelan Integriti Nasional, Perlaksanaan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA), Pekeliling Am, dan Pekeliling Perbendaharaan

74

USAHA PENGUKUHAN INTEGRITI OLEH KERAJAAN


Rukunegara Teras perkhidmatan Penerapan nilai Islam/murni Nilai dan etika dalam perkhidmatan Budaya kerja cemerlang Tonggak 12 Kod etika pekerjaan Pelan Integriti Nasional
75

TERHAD

ARAHAN YAB PERDANA MENTERI NO. 1 TAHUN 1998

KERAJAAN MALAYSIA

ARAHAN YAB PERDANA MENTERI NO. 1 TAHUN 1998

GERAKAN PEMANTAPAN KEUTUHAN SISTEM PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA: PENUBUHAN JAWATANKUASA KEUTUHAN PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN DI PERINGKAT PERSEKUTUAN, NEGERI DAN DAERAH

JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 8 JANUARI 1998


TERHAD

76

TUJUAN ARAHAN
Untuk memantapkan lagi Keutuhan sistem pengurusan Pentadbiran kerajaan melalui penubuhan JKP

77

Jemaah Menteri JKKMKPK Urus Setia


(MAMPU & SPRM)

JKP Kementerian

JKP Kerajaan Negeri

JKP Jabatan Persekutuan JKP Jabatan / Agensi Persekutuan di Peringkat Negeri / Daerah

J/K Kepada JKP Negeri JKP Peringkat Negeri atau Daerah


78

Untuk mewujudkan pentadbiran Kerajaan dan Perkhidmatan Awam yang cekap, berdisiplin serta mempunyai integriti yang paling tinggi dengan mempertingkatkan amalan nilai-nilai murni di samping berusaha mengatasi masalah-masalah dan kelemahan terutamanya dalam pengurusan kewangan Kerajaan, pentadbiran awam, pengendalian kes-kes tatatertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang ditegah oleh peraturan, perundangan 79 serta agama

A 29

TERMA RUJUKAN JKP TERMA RUJUKAN JKP


PERUNDANGAN NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA PENGIKTIRAFAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA KOD ETIKA TINDAKAN PENGESANAN DAN PUNITIF TINDAKAN PEMULIHAN

KAWALAN DALAMAN

80 A 32

DASAR/PERUNDANGAN/ PERATURAN

kabur, tidak kemas, membuka ruang rasuah dan penyelewengan Tidak praktikal dan sukar dilaksanakan Penompokan kuasa dan kuasa budibicara yang luas Tidak sesuai dan tidak relevan Sistem check & balance

81

SISTEM DAN PROSEDUR

Ada MPK yang kemaskini Ada kriteria dalam membuat keputusan Kurang penggunaan kuasa budibicara Ada elemen akauntabiliti Ada piagam pelanggan Hebahan kepada orang ramai Kurangkan karenah birokrasi Ada sistem check and balance eg. counter signing, auditan berkala
82

Nilai-Nilai Murni dan Etika

Penekanan kepada penghayatan nilai dan etika Membina tingkahlaku positif melalui nilai-nilai murni Peka kepada petanda rasuah dan penyalahgunaan kuasa Motto/falasafah kerja

83

PROGRAM PENERAPAN NILAI


Kuliah agama/kerohanian Bengkel/forum nilai dan etika Konsep kerja sebagai ibadat Khidmat nasihat/kaunseling Perhimpunan/mesyuarat bulanan Bahan bacaan/rujukan berkualiti

85

A42

86

4
I.
II.

KOD ETIKA
ADA NILAI TERTENTU (Nilai Teras & Nilai Sokongan) ADA ASPEK MENCEGAH

CONFLICT OF INTEREST
III. ASPEK PENGGERAK ETIKA (WHISTLE BLOWING) IV. KERAHSIAAN V. KEMAHIRAN DAN ILMU VI. ADA PRINSIP AKAUNTABILITI
87

5
I. MENGENALPASTI BENTUK-BENTUK PENGIKTIRAFAN/ANUGERAH

II. MENENTUKAN MAJLIS-MAJLIS YANG SESUAI III. ADA KRITERIA YANG TELUS DAN SAKSAMA IV. HEBAHAN KEPADA SEMUA V. MEWUJUDKAN JAWATANKUASA PENILAIAN

88

6
-

KAWALAN DALAMAN

Makanisma kawalan audit dalam Sistem komunikasi dan maklumbalas Makanisma pengesanan - Pengistiharan harta

89

TINDAKAN PENGESANAN DAN PUNITIF

Mengenalpasti bidang tugas yang berisiko tinggi - (SPA) Peka kepada petanda rasuah

Mengenalpasti bentuk tindakan tatatertib atau rujuk SPRM /PDRM Membuat teguran Penyeliaan rapi ke atas pegawai yang bermasalah eg. Berhutang
90

8
-

Kenalpasti punca perlakuan negatif Mengambil tindakan pembetulan Wujudkan program Tindakan susulan

91

Kaunseling Mentor
PEMULIHAN INDIVIDU

Penyeliaan Rapi Kursus Motivasi Tempat Kerja Baru Putaran Kerja


92
A59

MEMPERTINGKATKAN MEKANISME KAWALSELIA MELALUI AKTIVITI JKP


MEKANISME KAWALSELIA
TERMA RUJUKAN DASAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TUJUAN
MENINGKATKAN LAGI KETELUSAN, AKAUNTABILITI, INTEGRITI DAN KECEKAPAN DALAM PENGURUSAN SESEBUAH ORGANISASI

SISTEM OPERASI

SISTEM DAN PROSEDUR KERJA NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA KERJA

MATLAMAT

J K P

PENERAPAN NILAI

KOD ETIKA/ TATA KELAKUAN


PENGIKTIRAFAN KAWALAN DALAMAN PENGESANAN DAN PUNITIF

MEWUJUDKAN SATU RUMPUN PEGAWAI YANG BERAKHLAK DAN BERPERILAKU MULIA


MEMBERI PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI YANG CEMERLANG DAN MENGHUKUM MEREKA YANG MELAKUKAN KESALAHAN MEMPERKEMASKAN LAGI SISTEM OPERASI, PENGHAYATAN NILAI DAN MOTIVASI SERTA KAWALAN DISIPLIN

MOTIVASI, KAWALAN DALAMAN DAN DISIPLIN

MEMANTAPKAN LAGI KEUTUHAN SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA

PENAMBAHBAIKAN

PEMULIHAN

93

ARAHAN YAB PERDANA MENTERI NO 1 1998

SIRI 2 NO. 1 TAHUN 2000


GARIS PANDUAN, SISTEM PENYELIAAN DAN PROGRAM NILAI MURNI

94

Atas ke bawah
NILAI TERAS
Amanah Benar Bijaksana Adil Telus Bersyukur

NILAI KEMBANGAN

Berdisiplin Bekerjasama Profesional Mesra Komitmen Berbudi bahasa Bijaksana Cepat Tegas

Bawah ke atas
95

TUJUAN PROGRAM
Memantapkan prestasi kerja anggota organisasi Mencegah penyelewengan, salahgunakuasa dan rasuah anggota organisasi Meningkatkan keutuhan pengurusan kerajaan
96

PENGHAYATAN
Penghayatan nilai murni boleh di kaitkan dengan agama dengan memberi contoh pengalaman kejayaan yang lepas (seeing is believing). Bagi penjawat awam yang Islam, perlu wujud sikap taqwa kepada Allah swt., samada ketika beribadat khusus atau umum seperti ketika bekerja.
(Arahan PM No.1 Siri 2 Tahun 2000)
97

TEKAD 2008 PIN

Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa secara berkesan Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam Meningkatkan tadbir urus koperat dan etika perniagaan Memantapkan institusi keluarga dan komuniti

Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat

98

LAPAN AGENDA PIN


Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda integriti integriti integriti integriti integriti integriti integriti integriti institusi keluarga komuniti masyarakat sivil institusi sosiobudaya institusi agama institusi ekonomi institusi politik institusi pentadbiran
99

FAKTOR PENENTU KEJAYAAN


Kepimpinan berteladan Dasar yang utuh dan matlamat yang jelas Pendidikan berterusan Komunikasi berkesan Persekitaran kondusif Kerjasama jentera politik dan pentadbiran Perundangan berkesan dan kehakiman bebas Kecukupan dan kecekapan sumber Kesedian individu untuk berubah

100

101

102