Anda di halaman 1dari 22

BI OD

BIODATA DIRI

NAMA NO.I/C KURSUS ALAMAT RUMAH

: SITI FATIMAH BT OTHMAN : 720314-03-5202 : PPG-PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 1 : LOT 813 LORONG GURU, JALAN KG.DANGAR 17000 PASIR MAS KELANTAN

ALAMAT SEKOLAH NO.MATRIK ALAMAT E-MAIL ANGKA GILIRAN NO.TELEFON

: SK. BUNUT SUSU ,17020 PASIR MAS KELANTAN : IPGKB : B78N-1106-0248 : siti.1472 @ yahoo.com : 2011082360024 : 013-9385067

BIODATA DIRI

NAMA NO. I/C NO. MATRIKS KRUSUS SEKOLAH ALAMAT

: ZAINIS BINTI MOHD NOOR : 690714-03-5266 : B78N-1106-0254 : PPG- PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK 1. : SEK. KEB. KAMPONG BARU, PASIR MAS, KELANTAN. : PT5444, DEPAN SEKOLAH MEMANDU LB EXCELL, LUBOK JONG PASIR MAS, KELANTAN.

NO. TELEFON E-MAIL

: 010-9593611 : zainismnoor@gmail.com

BIODATA DIRI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA : WAN NORLIZA BT WAN JUSOH NO MATRIK : B78N-1106-0251 NO ANGKA GILIRAN : 2011082360027 NO IC : 730725-03-5740 NO TEL : 019-9390945 EMAIL : wannorliza73@yahoo.com ALAMAT SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN KANGKONG, PASIR MAS, KELANTAN

17040, ALAMAT RUMAH : LOT 123, KG. TELUK CHENGAL, SALOR, KOTA BHARU, KELANTAN
9. 10.

8.

15100, OPSYEN asal : PRASEKOLAH/ PENGAJIAN MELAYU MAKTAB DAN TAHUN : MP KUALA TERENGGANU BATU RAKIT / 1997-2000

PE TA

SITI FATIMAH BT OTHMAN

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N

ZAINIS BINTI MOHD NOOR

WAN NORLIZA BT WAN JUSOH

RAN CAN GAN

Sekolah : Sekolah Rendah Sultan Ibrahim (2) Mata Pelajaran : Matematik Tarikh : 15 September 2013 Hari : Ahad Masa : 8.15 9.15 Pagi Bilangan Murid : 3 Orang Tajuk : Mari Mengenal Bentuk Tunjang Utama : Sains Dan Teknologi Standard Kandungan : 2.1 Mengelaskan Benda Maujud Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengelaskan Benda Maujud Mengikut Bentuk Pengetahuan Sedia Ada : Murid Boleh Menyebut Nama Bentuk Asas Bulat, Segi Tiga Dan Segi Empat Hasil Pembelajaran : Di Akhir Pengajaran Dan Pembelajaran Ini Murid Dapat:

Memadankan Bentuk Asas Dengan Benda Maujud

Tunjang Lain Yang Disepadukan : Komunikasi Elemen Merentas Kurikulum : Sains Dan Teknologi Penggabungjalinan Kemahiran : Menulis Unsur Terapi : Muzik, Pertuturan, Pendengaran, Penglihatan, Main, Cara Kerja, Seni Penyerapan Nilai : Bergembira, Berusaha, Teliti, Tolong-Menolong, Tekun, Berdikari Kemahiran Berfikir(KBKK) : Mengenal Dan Mengkelaskan BBM/Resos : Kad Gambar, Radio, Cd Lagu, Kotak Misteri, Benda Maujud, Lembaran Kerja Langkah Set Induksi (5 minit ) Isi Kandungan Menyanyi Lagu Bentuk Bulat. murid.
2) Guru

Aktiviti P&P
1) Guru memberi salam kepada

Catatan Terapi :
1) Muzik

membimbing

murid

bacaan doa.
3) Guru memperdengarkan murid

2) Pertuturan 3) Pendengaran

lagu Bentuk Bulat.


4) Guru

membimbing

murid Nilai :

menyanyi lagu Bentuk Bulat 1) Bergembira sambil membuat gerakan jari.


5) Contohnya membuat bulat di

udara.
6) Guru

BBM :
1) CD lagu

mengaitkan

aktiviti

dengan isi pengajaran. Langkah 1 Menyebut nama bentuk.


1) Guru menunjukkan kad gambar

Terapi :

bentuk kepada murid.

(10 minit)

segi tiga

2) Guru menyebut nama bentuk-

1) Penglihatan 2) Pertuturan

bentuk

bersarkan

kad-kad

bentuk yang ditunjukkan.


3) Guru

membimbing

murid

menyebut nama-nama bentuk Nilai : berulang kali.


2 1) Teliti 2) Berusaha

segi empat

BBM :
1) Kad Gambar

bulat

Langkah 2 Menyebut (15 minit) nama-nama benda maujud.


1) Kertas 2) Biskut 3) Butang 4) Donat 5) Bendera

1) Guru memberi kotak kepada

Terapi :
1) Main 2) Pertuturan

murid murid.
2) Guru

dan

bermain

kotak

beracun diiringi muzik bersama

meminta

murid

yang 3) Penglihatan

memegang

misteri 4) Pendengaran semasa lagu berhenti untuk mengambil barang di dalam kotak misteri. Nilai :

kotak

3) Murid diminta menyebut nama 1) Bergembira

6) Sandwich

bahan maujud yang diambil.


4) Guru membimbing murid dalam

2) Berusaha

menyebut nama-nama bahan maujud.

BBM:
1) Kotak Misteri 2) Radio 3) Benda Maujud

Langkah 3 Memadankan (15 minit) bentuk dengan bahan maujud. Contoh : Kertas-Segi Empat Butang-Bulat Bendera-Segi Tiga

1) Guru

membuat

tiga

stesen Terapi : dengan


1) Penglihatan

yang bentuk.
2) Guru

dibahagikan

meletakkan

benda Nilai :

maujud dalam gelung rotan.


3) Murid

diminta

mengambil 1) Berusaha

benda

dan 2) Tolongmemasukkan ke dalam kotak menolong berdasarkan bentuk kad gambar.


4) Guru membimbing sepanjang

maujud

BBM :
1) Kotak Bentuk 2) Benda Maujud

aktiviti yang dilaksanakan.

Langkah 4 Pengukuhan (10 minit)

1) Guru

memberikan

lembaran Terapi :
1) Cara Kerja 2) Seni 3) Penglihatan

kerja kepada murid.


2) Murid

diminta

memadankan

gambar dengan bentuk yang

betul.
3) Guru

meminta

mewarnakan Nilai :
1) Tekun

gambar yang diberikan.


4) Guru

membimbing aktiviti

murid yang

sepanjang dilaksanakan.

2) Berusaha 3) Berdikari

BBM :
1) Lembaran

kerja Penutup (5 minit) Rumusan


1) Guru

merumuskan dan

isi Terapi :
1) Nyanyian 2) Muzik

pengajaran dengan nilai.

mengaitkan

2) Guru memasang lagu Bentuk

Bulat

dan

meminta

murid Nilai :
1) Bergembira

menyanyikan lagu tersebut.


3) Guru mengakhiri kelas dengan

salam.

Nama :________________________________________________________________ Kelas :________________________________________________________________

Suaikan gambar dengan bentuk yang sama dan warnakan gambar tersebut.

AKTI VITI PEN

LAP ORA N

SITI FATIMAH BT OTHMAN

KELEBIHAN Aktiviti yang dikendalikan dengan berkonsepkan alat dan bahan telah menjana idea murid untuk melakukan aktiviti tersebut. Dengan penerangan yang telah disampaikan oleh guru berkenaan dengan aktiviti yang hendak dijalankan, murid sangat memahami setiap arahan dengan menarik kerana telah menerima satu arahan berbentuk ayat yang mudah dan sangat sesuai dengan tahap murid. Tempoh masa untuk mengemukakan idea telah ditentukan oleh guru dengan baik sekali mengikut perancangan. Secara kebiasaannya, ia ditentukan mengikut kesesuaian dan bergantung kepada keadaan murid. Melalui cara ini murid-murid diberikan peluang untuk melaksanakan aktiviti tanpa rasa terbatas dan mempunyai hala tuju yang tetap. Seterusnya murid-murid telah memberi respon yang positif terhadap proses pengajaran yang dilaksanakan. Ini mungkin kerana pendekatan yang digunakan oleh guru iaitu berfokuskan alat dan bahan yang mampu untuk menyampaikan isi pengajaran dengan baik. Oleh yang demikian, seorang guru haruslah bertindak positif dengan apa yang telah dilaksanakan oleh murid-murid dan semestinya dalam kawalan dan bimbingan guru. Alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam

menyampaikan pengajaran di dalam kelas sangat mudah dan murid dapat memahami isi pengajaran dengan jelas. Seperti yang kita semua tahu, peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Oleh itu, alat bantu mengajar ini telah berjaya untuk menarik minat murid dan sesuai dengan tajuk yang hendak diajar dan boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang.

KELEMAHAN Guru seharusnya lebih membiarkan murid berdikari semasa proses pengukuhan supaya dapat mengetahui tahap kognitif murid dengan serta merta jika murid memahami apa yang diajar ataupun tidak. Dengan cara ini juga mampu untuk menyelaraskan idea-idea yang telah disampaikan oleh guru semasa proses pengajaran untuk diterjemahkan semasa lembaran kerja diberikan. Guru juga perlu merumuskan segala isi pengajaran dengan baik supaya murid dapat ingat kembali perkara yang mereka belajar pada hari ini. Dengan cara ini, segala aktiviti yang dijalankan menunjukkan kaedah menggalakkan pemikiran kreatif dikalangan murid-murid. Kaedah ini merupakan satu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk memperolehi banyak isi pengajaran dalam tempoh masa yang singkat. Dalam kaedah ini, lebih banyak perkara baru dikemukakan oleh murid berbanding dengan kaedah analitikal biasa dan ini bermaksud murid pasti ingin belajar melalui proses yang sama selepas ini. Alat bantu mengajar yang berbentuk sementara dan berupa makanan boleh digunakan, akan tetapi penggunaannya akan menjadi terhad. Ini kerana makanan tersebut akan menjadi rosak jika tidak digunakan dengan baik dan semestinya perlu penjagaan yang rapi oleh guru sebelum digunakan. Alat bantu mengajar tersebut juga boleh membuatkan murid hilang kawalan semasa mengajar kerana murid asyik ingin memakan makanan tersebut dan kemungkinan besar mereka tidak mampu untuk fokus semasa pengajaran dilaksanakan. Oleh itu, alat bantu mengajar harus diubahsuai mengikut kesesuaian dan keadaan murid dan mampu untuk mengelakkan tingkah laku murid menjadi kacau bilau.

ZAINIS BINTI MOHD NOOR KELEBIHAN Aktiviti yang telah dilaksanakan oleh guru boleh mempromosikan minat murid dalam mana-mana bahagian kurikulum yang terkandung dalam sukatan pembelajaran. Aktiviti tersebut telah dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati pelbagai pengalaman, mengembangkan kemahiran mendengar dan memotivasikan murid-murid untuk melaksanakan aktiviti. Oleh itu, seperti yang perlu ada oleh setiap guru, guru seharusnya berinovatif dalam merancang aktiviti yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga telah memainkan peranan yang penting dalam memastikan aktiviti yang dipilh sesuai dengan peringkat murid-murid dan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahan-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat murid-murid terhadap aktiviti yang hendak dilaksanakan. Pada masa yang sama, guru telah mempelbagaikan suara dan nada supaya isi pengajaran yang ingin disampaikan kepada murid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan aktiviti yang dirancang ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang sesuatu perkara yang berfokus. Dengan menggunakan alat bantu mengajar, guru dapat menjimatkan masa mengajar kerana melalui bahan tersebut mampu untuk menerangkan maklumat secara terus kepada murid tentang sesuatu bahan atau objek yang berkaitan dengan mata pelajaran.Guru tidak perlu menghuraikan dengan lebih terperinci tentang apa yang dipelajari yang mungkin mengambil masa yang agak lama.

KELEMAHAN Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, persekitaran yang selesa adalah penting. Jika boleh, suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi bahan yang diberikan. Jika waktu tersebut guru ingin menyampaikan maklumat, guru tersebut perlu menimbangkan perkaraperkara seperti memastikan maklumat yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat guru, terutama muka dan tangan. Walaubagaimanapun, guru juga boleh menggunakan kaedah memberi peluang kepada murid untuk berkongsi maklumat bersama-sama. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahan-bahan yang berkaitan. Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkongsi melalui peristiwa yang lepas dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman pengajaran lebih mendalam. Semasa guru memberi keterangan ataupun arahan, seharusnya guru

memastikan bahawa semua bahan diletakkan berjauhan dengan murid supaya murid tidak terganggu dengan bermain-main dengan bahan tersebut. Selain itu, ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap perkara yang diperdengarkan. Guru pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata dengan murid dan bertutur secara terus menerus kepada mereka. Biarpun bahan tersebut mudah dan menarik, tetapi perlu diubahsuai dengan lebih baik lagi supaya murid tidak jemu dengan melihat bentuk yang sama dalam kehidupan seharian mereka. Kemungkinan besar murid juga tidak berminat dengan makanan yang diberikan dan harus berhati-hati semasa menggunakan makanan sebagai alat bantu mengajar. Oleh itu, penggunaan alat bantu mengajar perlu dititikberatkan supaya sesuai dari segi keselamatan murid khususnya.

WAN NORLIZA BT WAN JUSOH KEBAIKAN Sepanjang proses pengajaran yang dilaksanakan, didapati bahawa guru sering menggunakan teknik demonstrasi dan ini merupakan satu teknik yang bagus untuk memberi penerangan awal kepada murid. Demonstrasi ialah satu kaedah yang mampu untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedurprosedur yang tertentu. Ia melibatkan demonstrasi oleh guru di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah pembelajaran. Dalam proses pengajaran yang disampaikan oleh guru, terdapat satu komunikasi lisan secara lansung dari guru kepada murid yang mana satu kekuatan dalam melaksanakan aktiviti untuk menyampaikan maklumat kepada murid. Guru juga telah melibatkan pendekatan visual untuk memeriksa proses, maklumat dan idea sepanjang aktiviti dilaksanakan. Mengikut apa yang telah dirancang, aktiviti yang dilaksanakan membolehkan murid-murid memerhati benda-benda maujud dan bagaimana mereka berfungsi serta bagaimana murid mengaplikasikan benda maujud tersebut dengan isi pengajaran. Mutu bahan bantu mengajar bergantung kepada pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak diajarkan dan sesuai dengan murid-murid yang terlibat. Fokus kepada alat bantu mengajar yang digunakan, pembinaannya telah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas dari segi rupa bentuk dan kesesuaian saiz serta keteguhannya. Alat itu juga sangat mudah dibuat, diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati di mana-mana sahaja . Media pengajaran yang berasaskan bahan maujud mempunyai pelbagai reka bentuk, terutamanya berbentuk objek yang amat disukai oleh murid. Oleh itu, guru dapat menarik minat murid untuk mempelajari sesuatu perkara. Selain itu, bahan yang berkonsepkan makanan juga dapat mempengaruhi minat pelajar untuk fokus terhadap sesuatu perkara yang hendak disampaikan oleh guru.

KELEMAHAN Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tidak mampu untuk mengikut seperti yang dirancang secara seratus peratus. Hal ini berlaku kerana, tingkah laku murid yang pelbagai dan emosi murid sangat-sangat sensitif dengan persekitaran murid. Kemungkinan besar berlaku disebabkan oleh perkara-perkara baru yang telah diperkenalkan oleh guru. Oleh itu, mereka teruja dan kadang kala mendesak guru untuk menggunakan alat bantu mengajar yang mereka kehendaki. Tahap kognitif murid juga sangat berbeza jika dilihat dari segi sesi pengukuhan yang telah dilaksanakan. Terdapat murid yang masih tidak mampu untuk memegang pensil warna dengan baik dan telah menyebabkan aktiviti pengukuhan menjadi terbantut. Perkara ini sememangnya kebiasaan dalam bidang pendidikan khas namun guru seharusnya membimbing murid apabila murid mempunyai masalah dalam koordinasi mata dan tangan. Sememangnya pelbagai teknik telah digunakan oleh guru dalam proses pengajaran seperti inkuiri, sumbangsaran, perbincangan dan simulasi. Kelebihan menggunakan teknik-teknik ini ialah mampu meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positif. Selain itu, ia juga memberikan peluang kepada murid-murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti, bakat dan potensi mereka. Kelemahan melaksanakan aktiviti ini ialah memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru. Pada masa dan ketika tertentu guru perlu kembali ke pengajaran dan pembelajaran cara lama, seperti mengamalkan konsep masteri, pemulihan, pengayaan dan sebagainya. Alat bantu mengajar tradisi seperti penggunaan bahan maujud, bahan asli di sekeliling murid perlu digunakan bersama dengan alat yang moden masa kini, ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oleh itu, sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan alat moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali.

BIBLIOGRAFI
Bakar, A. Z. (1988). Memahami Psikologi Pembelajaran. Petalin Jaya: Penerbit

Fajar Bakti Sdn Bhd.


Meng, E. A. (1994). Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar

Bakti Sdn Bhd.


Noriati bt Rashid, B. P. (2009). Murid Dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar

Sdn Bhd.
R Stewart, R. H. (1994). Psikolgo Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

Dan Pustaka.
Sang, M. S. (2009). Psikologi Pendidikan. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn.

Bhd.
Sang, M. S. (2010). Murid Dan Alam Belajar. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn

Bhd.
Singh, D. R. (2008). Panduan Ulangkaji untuk KPLI. Kuala Lumpur: Kumpulan

Budiman Sdn Bhd.

LAM PIRA N