Anda di halaman 1dari 6

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM EN.

. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama : Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang Pusat Tuisyen Kuala Nerang

Pengajian Am STPM Penggal 2Contoh Konsep Menghuraikan Isi Contoh Karangan Lengkap

_________________________________________________________________________________________
AWAS !! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama : Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang Pusat Tuisyen Kuala Nerang

Teknik Menulis / Menghujah Isi / IDEA Perenggan 2,3,4,5, dan 6 Setiap karangan MESTI mempunyai 5 isi dan menepati kehendak soalan. Setiap isi karangan berada di dalam setiap perenggan. Lima perenggan bagi lima isi. Jumlah perkataan bagi setiap isi ialah di antara 65 70 patah perkataan dengan sekurang-kurangnya 5 ayat. Teknik menulis isi ialah teknik DEDUKSI dengan berkonsep huraian isi APA? KENAPA? BAGAIMANA?

Idea Utama Isi / Fakta

Huraian
atau :

Contoh Bukti Data

Ayat A1 A2 A3 A4 A5

Huraian Huraian Idea Utama Huraian 1 Huraian 2 Huraian 3 Huraian 4 4 Huraian Isi

Kaedah huraian isi : (Plot Huraian)

Proses huraian isi dengan menggunakan plot huraian. APA?? Punca-punca Masalah Cabaran Kepentingan Langkahlangkah Potensi KENAPA @ MENGAPA?? BAGAIMANA?? Ayat 4 Huraian 3 Mengapa? Bagaimana? Ayat 5 Huraian 4 KEHENDAK SOALAN ISI HURAIAN ISI Ayat 3 Huraian 2 Ayat 2 Ayat 1 Huraian Apa ? Idea Bagaimana? Utama Huraian 1 Mengapa? Bagaimana?

_________________________________________________________________________________________
AWAS !! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama : Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang Pusat Tuisyen Kuala Nerang

Pengajian Am STPM Penggal 2 Bahagian C - Esei Proses Menghuraikan Isi Kaedah menggunakan PLOT HURAIAN * Peranan ideologi negara (Rukun Negara) ISI Apa? Apa ? isinya berkaitan dengan peranan Rukun Negara boleh memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk. H.I.U. Rukun Negara merupakan ideologi negara yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk. Bagaimana? Bagaimana Rukun Negara boleh memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk? HURAIAN Peranan Huraikan bagaimana Rukun Negara berperanan memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk?

melalui utama Negara

matlamat Rukun

Rukun Negara mempunyai lima prinsip dengan matlamat merancang satu usaha yang dapat memberi kesedaran kepada semua kaum di Malaysia untuk bersatu padu.

melalui pegangan penduduk berbilang kaum.

Rukun Negara menjadi asas pegangan atau panduan penduduk berbilang kaum bagi mencapai keharmonian dan kemakmuran negara.

_________________________________________________________________________________________
AWAS !! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama : Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang Pusat Tuisyen Kuala Nerang

Contoh

Plot dan Teknik Huraian

Pelbagai dasar lain memupuk perpaduan penduduk berbilang kaum Isi Dasar Pendidikan Kebangsaan

H.I.U

Seterusnya, Dasar Pendidikan Kebangsaan boleh berperanan memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Dasar Pendidikan Kebangsaan menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar oleh semua pelajar memudahkan komunikasi antara pelbagai kaum pelajar di sekolah dan perpaduan dapat dipupuk melalui satu bahasa sebagai bahasa rasmi. Dasar Pendidikan Kebangsaan juga menggariskan semua jenis sekolah menggunakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia. Aktiviti kurikulum yang seragam membolehkan pelajar pelbagai kaum dapat mengenali, memahami, dan menghormati antara satu sama lain serta mengukuhkan perpaduan kaum.

H.1

H.2

H.3

H.4

_________________________________________________________________________________________
AWAS !! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatrainingandconsultant.blogspot.com

Kerjasama : Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang Pusat Tuisyen Kuala Nerang

Pengajian Am STPM Penggal 2 Bahagian C Esei Contoh Karangan - PERUMAHAN


Soalan 1 : Masalah perumahan negara ialah projek rumah terbengkalai yang banyak menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. Bincangkan. __________________________________________________________________________________ a) Contoh Karangan Pengenalan : Permasalahan perumahan terbengkalai mendapat perhatian pelbagai pihak. Projek perumahan terbengkalai ialah semua pembinaan di tapak projek terhenti dan rumah tidak boleh disiapkan mengikut tempoh syarat perjanjian jual beli diantara pemaju dan pembeli. Catatan :

A1 A2 A3

Perumahan terbengkalai menimbulkan pelbagai kesan negatif dan langkah-langkah perlu Dilakukan bagi mengatasi masalah ini.

b)

Isi-isi : A Kesan negatif

I.1 Imej negara terjejas


(A.1)HIU Projek perumahan terbengkalai boleh menjejaskan imej negara. (A.2) H1 Projek perumahan terbengkalai jelas membuktikan kegagalan pengurusan kerajaan menyelenggara kemudahan asas rakyat. (A.3) H2 Jumlah bilangan projek terbengkalai yang semakin meningkat mengambarkan kepincangan pengurusan negara dalam menyediakan rumah kepada rakyat. (A.4) H3 Seterusnya, projek perumahan terbengkalai juga memberi gambaran yang buruk kepada semua pihak. (A.5) H4 Tapak perumahan terbengkalai diseluruh juga memberi pandangan dan tanggapan yang buruk kepada pelancong dan rakyat negara luar yang berada di Malaysia.

I.2 Menimbulkan beban kepada negara / pengguna


(A.1)HIU Projek perumahan terbengkalai juga boleh menimbulkan beban ekonomi kepada negara dan pengguna. (A.2) H1 Pihak kerajaan terpaksa menanggung beban kos pentadbiran bagi mengatasi masalah projek perumahan terbengkalai. (A.3) H2 Kerajaan terpaksa berusaha menyelesaikan kes antara pemaju dengan pembeli termasuk mengambil alih projek terbengkalai. (A.4) H3 Projek perumahan terbengkalai juga membebankan pengguna kerana pembeli terpaksa menanggung hutang dengan bank. (A.5) H4 Pembeli yang berpendapatan rendah tidak mampu membayar faedah bank dan menerima kesan yang buruk jika rumah yang mereka beli tidak siap.

I.3 Meningkatkan masalah gejala sosial.


(A.1)HIU Projek perumahan terbengkalai boleh meningkatkan lagi masalah gejala sosial dalam kalangan masyarakat. (A.2) H1 Projek perumahan terbengkalai menjadi tempat jenayah.

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatrainingandconsultant.blogspot.com

Kerjasama : Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang Pusat Tuisyen Kuala Nerang

(A.3) H2 Tapak-tapak perumahan yang ditinggalkan menjadi tempat pemsembunyian dan transit sementara penjenayah dan pendatang tanpa izin yang boleh mengancam keselamatan masyarakat persekitaran. (A.4) H3 Seterusnya, projek perumahan terbengkalai juga menjadi tempat kegiatan yang tidak bermoral. (A.5) H4 Projek-projek yang ditinggalkan seolah-olah menyediakan tapak kepada aktiviti tidak bermoral seperti penagihan dadah, maksiat, dan perjudian akan menyebabkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat meningkat.

B Langkah-langkah I.4 Tindakan undang-undang dan ketatkan peraturan.


(A.1)HIU Projek perumahan terbengkalai boleh diatasi dengan cara meningkatkan lagi penguatkuasaan undang-undang. (A.2) H1 Kerajaan perlu mengenakan tindakan undang-undang yang tegas dengan cara memperkenalkan undang-undang baru kepada pihak pemaju. (A.3) H2 Antaranya, mensyaratkan tanggungan hutang mestilah ditanggung bersama oleh pemaju dan pembeli serta rumah yang telah pada peratusan tertentu boleh dijual kepada pembeli oleh pemaju. (A.4) H3 Selain itu, hukuman lebih berat juga penting bagi mengatasi masalah perumahan terbengkalai. (A.5) H4 Mengambil tindakan mahkamah terhadap pemaju yang gagal menyiap projek perumahan. Dengan ini, pemaju akan lebih berdisiplin dan berhati-hati semasa menjalankan projek perumahan.

I.5 Perancangan yang komprehensif


(A.1)HIU Projek perumahan terbengkalai boleh diatasi dengan langkah perancangan yang komprehensif. (A.2) H1 Kerajaan boleh merancang pembangunan jangka panjang bagi mengatasi masalah projek perumahan terbengkalai. (A.3) H2 Kerajaan boleh menubuhkan Syarikat Perumahan Negara bagi membantu mendapatkan pinjaman kewangan untuk menyiapkan projek perumahan yang terbengkalai. (A.4) H3 Kerajaan juga boleh merancang rancangan jangka pendek dari segi pengawalan harga barang pembinaan. (A.5) H4 Oleh hal demikian, kerajaan boleh mengawal kenaikan harga barang binaan dan mengurangkan beban pemaju perumahan. c) Kesimpulan : Projek perumahan terbengkalai menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada pengguna, kerajaan dan negara.

A1 A2
Catatan :

Oleh itu, pelbagai langkah perlu dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menangani masalah ini.

Ayat = A.1 ~ A.5 Cikgu SEZALI DIN Huraian Idea Utama = H.I.U 1991~2014 Huraian = H.1 ~ H.4 30hb Januari 2014 Jumlah PERKATAAN dalam contoh karangan di atas melebihi 400 patah perkataan yang dibenarkan dalam skema pemarkahan. Pelajar perlu meringkaskan karangan tersebut agar tidak melebihi 400 patah 3.00 pm perkataan. Format Jawapan 2 + 3 / 3 + 2 Tekanan perasaan wujud kerana kelemahan pengurusan diriorang yang berjaya menangani tekanan

akan berjaya mengurus dirinya sendiri. Ingat tindakan anda akan menentukan pencapaian diri anda AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT