Anda di halaman 1dari 5

1

PROGRAM BINA INSAN GURU


Penilaian Kendiri Program Bina Insan Guru
Mohammad Faisal Bin Kasman
PISMP TL 2112

Refleksi Kendiri
Program Bina Insan Guru perkhemahan dan aktiviti kemasyarakatan telah memberi
banyak manfaat kepada saya terutamanya dalam membina diri ke arah yang positif. Saya dapat
menilai diri sendiri akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki melalui aktiviti yang telah
dijalankan. Antara aktiviti yang banyak meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri saya
ialah melalui aktiviti kembara sosial dfan khidmat masyarakat. Kesemua kesan tersebut dapat
membentuk diri saya ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang dari aspek jasmani,
emosi, rohani, sosial dan intelek.
Aktiviti keluarga angkat pula adalah berkaitan dengan kemahiran komunikasi. Aktiviti ini
telah mendedahkan kami kepada kepentingan untuk berkomunikasi dengan berkesan dalam
hubungan sosial. Kemahiran berkomunikasi sangat penting bagi setiap manusia kerana melalui
komunikasi segala pesanan dapat disampaikan dengan mudah. Komunikasi yang baik akan
menyebabkan kita disukai oleh ahli kumpulan yang lain. Saya sedar sebagai seorang bakal
guru, saya seharusnya sentiasa menjaga dan mempertingkatkan kemahiran komunikasi kerana
tugas seorang guru semestinya sentiasa berhadapan dengan masyarakat.
Selain itu, aktiviti khidmat masyarakat program Bina Insan Guru pada kali ini dapat
maningkatkan kemahiran jasmani dalam diri saya dan peserta yang lain. Hal ini kerana satu
aktiviti yang agak mencabar telah terpaksa dilalui oleh peserta adalah mentyiapkan kerja-kerja
membersihkan kawasan perkhemahan, mengagkat tanah di tengah panas yang terik. Aktiviti ini
berjaya menguji ketahanan fizikal dan dengan semangat yang kental saya dapat menyiapakn
kerja Walaupun badan terasa kepenatan dan terdapat sedikit luka-luka akibat terkena batu
tetapi saya tetap berasa seronok. Aktiviti ini menyedarkan saya supaya sentiasa bersedia untuk
menerima segala cabaran dan menempuhinya dengan sebaik mungkin apabila ditempatkan di
kawasan pedalaman nanti. .

PROGRAM BINA INSAN GURU


Seterusnya, aktiviti kembara sosial pula yang melibatkan keluarga angkat telah memberi
peluang kepada saya untuk menyelami kehidupan masyarakat di kampung ini dengan lebih
dekat. Program BIG kali ini telah memberi pengalaman yang begitu berharga kepada peserta
kerana dapat menghayati kehidupan sebagai anak angkat dan meneroka sebuah kehidupan
keluarga di kawasan pedalaman. Sikap prihatin dan baik hati penduduk kampung berjaya
menambat hati peserta BIG untuk merasa nikmatnya tinggal di kampung tersebut. Masa yang
diberikan untuk bersama dengan keluarga angkat sangat singkat telah membataskan hubungan
yang lebih erat dapat diwujudkan. Walau bagaimanapun, program ini ternyata mampu membina
kemahiran komunikasi dan membina jati diri yang utuh sebagai bakal guru yang cemerlang di
masa hadapan.
Bagi saya pengalaman BIG kali ini agak berbeza daripada sebelumnya kerana saya
dapat berinteraksi dan bergaul dengan orang kampong Baji semasa menolong di kawasan luar
rumah. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran interaksi sosial dalam diri
saya sebagai seorang bakal guru yang merupakan aspek terpenting bagi menjadi guru yang
dikenali ramai. Oleh itu, saya seharusnya sentiasa bijak dalam bergaul dengan sesiapa sahaja
iaitu pandai mengambil hati orang lain supaya orang dapat menerima kita seadanya. Sebagai
seorang guru, sifat mesra terhadap sesiapa sahaja seharusnya ada dalam diri walaupun
dengan orang yang tidak dikenali. Perasaan malu dan rendah diri harus disingkirkan bagi
memberi keyakinan kepada diri. Program BIG ini jelaslah dapat meningkatkan kemahiran sosial
seseorang bakal guru.
Selain itu, program ini mengajar saya dalam mempertingkatkan kemahiran yang ada
seperti kemahiran mengurus dan kepimpinan. Kemahiran mengurus diri dan masa sangat
penting supaya kita menghargai setiap saat yang berlalu dalam kehidupan. Contohnya,
program ini mengajar saya untuk sentiasa menepati masa dan mestilah bersedia dari awal
untuk setiap aktiviti yang akan dilakukan. Kemahiran kepimpinan juga dapat diperolehi ketika
menguruskan sesuatu aktiviti dan rasa bertanggungjawab wujud dalam diri saya dan peserta. Ia
penting kerana guru merupakan pemimpin kepada pelajar dan sifat kepimpinan perlu ada bagi
setiap bakal guru.

PROGRAM BINA INSAN GURU


Seterusnya, banyak nilai positif telah diperolehi melalui program tersebut. Antaranya
ialah nilai bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong dan sayang-menyanyangi. Nilai
mementingkan diri sendiri tidak harus dimiliki kerana sudah menjadi lumrah kita hidup
bermasyarakat dan bukannya hidup bersendirian. Kesemua nilai tersebut akan membuatkan diri
saya menjadi lebih prihatin terhadap persekitaran seperti dapat meringankan tangan untuk
membantu orang lain, sentiasa bertimbang rasa dalam setiap perkara dan tidak suka
melakukan pergaduhan.
Program ini telah memberi kesedaran kepada saya tentang penghayatan konsep kerja
sebagai ibadah. Hal ini kerana melalui program khidmat masyarakat yang telah dilakukan dapat
melatih diri untuk menyumbang sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.
Aktiviti ini sangat bersesuaian kepada bakal-bakal guru untuk melatih mereka bekerja
menyampaikan ilmu dengan sebaik mungkin kepada semua pelajar tanpa memilih kasih dan
juga tanpa mengharapkan wang semata-mata.
Di samping itu, program ini telah berjaya meningkatkan tahap kecerdasan emosi saya
kerana sebagai bakal guru, saya seharusnya bijak mengawal emosi dalam setiap perkara.
Sebagai contoh, emosi sabar perlu dimiliki ketika berhadapan dengan pelbagai kerenah
manusia dan halangan yang menimpa. Emosi sedih juga harus dikawal ketika kita ditimpa
sebarang musibah supaya orang lain tidak menilai diri kita adalah lemah. Oleh itu, saya percaya
program ini telah banyak membentuk emosi saya supaya sentiasa berada dalam keadaan yang
stabil.
Kesimpulannya, program Bina Insan Guru pada kali ini telah membentuk diri saya dalam
membina kesedaran diri dan dapat menghargai diri sendiri, orang lain dan alam sekeliling.
Penilaian Kendiri
Kekuatan
Kekuatan program Bina Insan Guru pada kali ini ialah bergantung kepada tenaga
pensyarah pembimbing dan jurulatih yang banyak membantu dalam menjayakan program ini
terutama Encik Michael Belekum dan semua fasilitator yang lain. Selain itu, peserta juga
mempunyai kebolehan dan kecekapan masing-masing dalam menguruskan program ini.
Kerjasama antara peserta yang diberikan sangat berkesan dalam menjayakan program ini.
Selain itu, aktiviti yang diatur pula sangat berkesan dalam memberikan input dan manfaat
kepada peserta.

PROGRAM BINA INSAN GURU

Kelemahan
Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah sikap peserta yang kadang kala lambat
dalam melakukan sesuatu aktiviti. Hal ini menyebabkan perjalanan aktiviti menjadi seperti yang
tidak dirancang. Selain itu, masa yang singkat bersama keluarga angkat telah membataskan
segala aktiviti untuk dilakukan dalam masa yang panjang bersama-sama. Masa untuk
berkenalan juga agak singkat menyebabkan hubungan yang lebih erat sukar untuk diwujudkan.
Peluang
Pelajar perlu bijak memanfaatkan peluang yang ada contohnya ketika bersama-sama
dengan keluarga angkat bagi menimba pengalaman dan ilmu baru terhadap kehidupan
masyarakat di kampung tersebut.
Halangan
Beberapa

halangan

yang

telah

menyebabkan

sebahagian

aktiviti

tergendala

sebagaimana yang telah dirancang seperti keadaan cuaca dan keselamatan..


Cadangan Penambahbaikkan
Antara cadangan penambahbaikkan adalah seperti berikut:
1. Semoga program BIG di masa akan datang dapat dilakukan di tempat yang lebih
mencabar bagi menguji kemampuan peserta.
2. Pengurusan dan pengelolaan program perlulah lebih teratur dan tersusun supaya
perjalanan program berjalan lancar.
3. Peserta perlulah dimaklumkan lebih awal mengenai perjalanan aktiviti supaya dapat
bersedia lebih awal.
4. Peraturan disiplin perlu ditingkatkan lagi supaya peserta dapat mematuhinya setiap
masa.

PROGRAM BINA INSAN GURU

Penutup
Sebagai kesimpulan, program Bina Insan Guru Fasa 4 berjaya dilaksanakan hasil
daripada pengorbanan semua pihak termasuk persediaan sebelum program dan pelaksaan
semasa program berlangsung. Semoga setiap pelajar dapat menghayati dengan mendalam
terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan dapat mengukuhkan keperibadian serta sahsiah
yang terpuji di samping memiliki etika keguruan dalam diri setiap bakal guru. Hal ini selaras
dengan hasrat negara bagi melahirkan guru yang berperibadi mulia. Pelajar juga seharusnya
sentiasa bersedia untuk berkhidmat dan menyumbang bakti kepada nusa, bangsa dan negara
tercinta.
Selain itu, program ini diharapkan dapat membina jasmani dan fizikal pelajar supaya
lebih bersedia dan bertenaga dalam melakukan sesuatu kerja serta dapat memberi manfaat
kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Pelajar juga akan dapat membina intelek
mereka ke arah pemikiran yang kreatif, inovatif dan kritis dalam menghasilkan sesuatu perkara.
Akhir kata, semoga program khidmat masyarakat Bina Insan Guru dapat diteruskan di
masa akan datang kerana memberi banyak pengalaman dan manfaat yang berguna kepada
pelajar. Inilah peluang bagi peserta untuk beramal dengan menyumbang khidmat bakti kepada
masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Diharapkan semoga semua bakal guru sudah
terbina insannya selepas mengikuti program tersebut.

Anda mungkin juga menyukai