Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA PROJEK PENAMBAHBAIKAN KEBUN TANAMAN

SK KAMPONG SELAYANG
2016
26 JULAI 2016

PROJEK INTERNSHIP (INDIVIDU)


PISMP PRASEKOLAH AMBILAN JANUARI 2013
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU

DI BAWAH KENDALIAN GURU PELATIH


SYAHIRAH BINTI RAHIMIN
PISMP PRASEKOLAH AMBILAN JANUARI 2013
DENGAN KERJASAMA WARGA SK KAMPONG SELAYANG

1.0 PENGENALAN
Projek Tanaman Hidroponik yang disediakan ini adalah merupakan satu program
yang

dapat

membantu

meningkatkan

pemahaman

dan

mengukuhkan

pengetahuan sedia ada dalam kalangan murid prasekolah mengenai proses


pertumbuhan pokok. Murid akan didedahkan dengan pengalaman yang sebenar
menggunakan bahan maujud serta mengenali transformasi dalam teknologi.
Dengan adanya projek seperti ini, sedikit sebanyak telah memberikan impak
yang berguna dalam meningkatkan tahap pengetahuan tentang suatu topik yang
dilaksanakan.
2.0 RASIONAL
Program Pendidikan Prasekolah menitikberatkan pendekatan Belajar Melalui
Bermain yang tidak formal dalam proses pengajaran pembelajaran untuk
membantu murid belajar dan menghadapi dunia sebenar dalam keadaan yang
mengembirakan, selesa, selamat dan tiada tekanan. Penekanan kepada konsep
mudah ubah adalah menjadi kunci utama kepada pelaksanaan pendidikan
prasekolah. Guru-guru prasekolah seharusnya bijaksana untuk menyesuaikan
situasi pengajaran dan pembelajaran dengan keperluan, kebolehan dan latar
belakang murid.
3.0 OBJEKTIF
1. Menyediakan pengalaman sebenar kepada murid untuk melihat proses
pertumbuhan pokok dalam suasana yang kondusif.
2. Menaikkan sikap inkuiri dan minat serta keyakinan diri murid untuk
melaksanakan sesuatu yang baru.
3. Dapat meningkatkan pengetahuan sedia ada murid semasa eksperimen
dijalankan. Boleh dijadikan sebagai pengukuhan kepada suatu tema yang
telah dipelajari.
4. Memupuk nilai menyayangi alam sekitar dalam diri murid dalam melestarikan
alam semulajadi.
4.0 KUMPULAN SASARAN
19 orang murid Prasekolah Comel Sk Kampong Selayang.
5.0 PERINCIAN PROGRAM

Tarikh
Hari
Masa
Tempat

: 19 Julai 2016
: Selasa
: 9.00 pagi 11.00 pagi
: Taman permainan SKKS atau Kebun GB

6.0 ATURCARA PROGRAM


MASA

AKTIVITI

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL
1.
2.
3.

PERKARA
Biji benih sayuran
Baja kompos

RM

8.0 SENARAI PERALATAN


BIL
1.
2.

PERALATAN
Botol 2 liter terpakai

JUMLAH

9.0 PENUTUP
Diharapkan agar projek ini dapat dijayakan dengan lancar dan memberikan
manfaat kepada semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung.

Cik Syahirah binti Rahimin,


Setiausaha Program Perkhemahan Murid,
Disediakan oleh :
..............................................

Puan Fadzzilah binti Alias,


Disemak oleh :

Guru Mentor Internship,


................................................

Puan Shamsul Kamariah,


Guru Besar,
Diluluskan oleh :

SK Kampong Selayang

................................................

Anda mungkin juga menyukai