Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2016

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SJKT BAYAN LEPAS

BULAN BIDANG CADANGAN PERKARA OBJEKTIF KUMPULAN AKTIVITI


TARIKH SASARAN
Keibubapaan Julai Seminar Meningkatan Kemahiran Ibubapa pelajar Ceramah
Keibubapaan Keibubpaan
bersama PIBG
Pembanguna Julai Kem Perserta memahami Pelajar Tahun 6 Bengkel / Ceramah / LDK
Diri Kepimpinan tanggungjawab dan peranan
Pra-U sebagai pelajar

Psikososial Julai Program Meningkatkan motivasi dan Pelajar Terpilih Sesi Bimbingan Kelompok
dan Kaunseling kesedaran pelajar dari segi
Kesejahteraa Berfokus semangat dan akademik
n Mental -Pelajar
Cemerlang
JULAI
-Pelajar Halus
-Pelajar
Berisiko

Julai Lawatan Sebagai penghargaan kepada Pengawas 2016 Lawatan ke Penang


Pengawas pengawas.

Perkhidmatan Januari Sesi kaunseling Membangun,mengembang Klien sukarela Sesi Kaunseling individu /
Bimbingan -Disember Individu dan kan serta pemulihan ketas Klien Dirujuk kelompok
dan kelompok klien
Kaunseling

Pembanguna Ogos Program Membantu pelajar Pelajar Berisiko Ceramah / Bengkel


n Diri Pembangunan memperbaiki sahsiah diri.
Sahsiah Pelajar Membimbing pelajar menjadi
(Siri 3- Kurang pelajar yang lebih berakhlak
Sopan) dan bersahsiah.
PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2016
PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SJKT BAYAN LEPAS
Psikososial Ogos Program Merapatkan hubungan Ahli PRS dan Program Motivasi sekolah
dan Khidmat pelajar dengan ahli SLAD rendah
Kesejahteraa Masyarakt masyarakat setempat
n Mental Meningkatkan daya Gotong-royong
OGOS kepimpina dalam kalangan membersihakn
pelajar
masjid/surau/klinik /
sekolah
Perkhidmatan Januari Sesi kaunseling Membangun,mengembangka Klien sukarela Sesi Kaunseling individu /
Bimbingan -Disember Individu dan n serta pemulihan ketas klien Klien Dirujuk kelompok
dan kelompok
Kaunseling
September Program Teknik Pelajar didedahkan dengan Semua Calon Ceramah / Bengkel
Menjawab teknik menjawab soalan UPSR
September
Akademik Soalan UPSR UPSR dengan betul
Pelajar berkongsi maklumat
soalan ramalan dari sekolah-
sekolah lain.
Perkhidmatan Januari Sesi kaunseling Membangun, Klien sukarela Sesi Kaunseling individu /
Bimbingan -Disember Individu dan mengembangkan serta Klien Dirujuk kelompok
dan kelompok pemulihan ketas klien
Kaunseling

Oktober Oktober Motivasi Motivasi akhir sebagai Semua Pelajar Ceramah / Mohon restu
ingatan kepada pelajar
tentang perkara-perkara yang
perlu dilakukan pada masa
dan selepas peperiksaan
Memohon restu dan
memohon kemaafan daripada
semua guru dan ibubapa

Pengurusan Januari Pengurusan dan Meninjau Keperluan Bilik Unit Bimbingan -Kebersihan bilik
dan -Disember perkhimdatan Kecerian dan Kebersihan dan Kaunseling -Mengemaskini
perkhidmatan bimbingan dan bilik maklumat papan
kaunseling Mengemaskini maklumat kenyataan
PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2016
PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SJKT BAYAN LEPAS
perkh -Mengemaskini fail
idmatan Bimbingan dan
Kaunseling

Minggu ke 3 Mesyuarat AJK Merancang program UBK Unit Bimbingan Mesyuarat


Bimbingan dan 2014 dan Kaunseling
Kaunseling kali Penilaian keseluruhan
ke-4 program perkhidmatan
UBK 2016
Merancang aktiviti
mengikut keperluan pelajar

NOVEMBER Pengurusan Januari Pengurusan dan Meninjau Keperluan Bilik Unit Bimbingan -Kebersihan bilik
dan -Disember perkhimdatan Kecerian dan Kebersihan dan Kaunseling -Mengemaskini
perkhidmatan bimbingan dan bilik maklumat papan
kaunseling Mengemaskini maklumat kenyataan
perkhidmatan Bimbingan -Mengemaskini fail
dan Kaunseling
Menghasilkan perancangan
unit B&K 2014