Anda di halaman 1dari 4

1.

PENGENALAN

STEM adalah merupakan singkatan kepada bidang Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik.
Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi
meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Keperluan kepada STEM wujud apabila
kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain.
Dasar STEM ini menjadi lebih penting kerana perkembangan bidang kerja yang berkaitan dengan STEM
adalah 3 kali ganda berbanding bidang bukan STEM. Maka, kita perlu menanam minat kepada pelajar
untuk menyambung pelajaran dalam bidang berkaitan STEM sejak dari sekolah lagi.

2.MATLAMAT

i)Menarik minat, memotivasikan serta memberi makna (relevan) kepada murid terhadap p&p pada hari
itu.

ii)Mengaplikasikan dan mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM dengan betul dan
mendalam dalam kehidupan, masyarakat dan persekitaran melalui aktiviti inkuiri atau penyelesaian
masalah

iii)Melibatkan murid dalam aktiviti inkuiri dan penyelesaian masalah dimana kemahiran berfikir
ditekankan.

iv)Mendapatkan maklumat melalui pelbagai kaedah dengan menggunakan teknologi secara bijak.

v)Mentafsir dan menilai maklumat yang diperolehi untuk membuat rumusan/produk aktiviti.

vi)Berkomunikasi untuk berkongsi hasil rumusan/ produk melalui pelbagai media/platform.

vii)Mendapat maklumbalas dari rakan-rakan murid dan guru untuk menambah baik rumusan/produk.

viii)Menggalakkan murid berkerjasama sebagai satu pasukan

3.OBJEKTIF

i) Memperkasa pengetahuan, kemahiran dan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran subjek
STEM.

ii) Membincangkan amalan terkini dan holistik dalam pengajaran dan pembelajaran STEM selaras dengan
keperluan dan pengisian pendidikan abad ke-21.

iii) Membincangkan isu isu terkini dan cabaran berkaitan STEM.

iv) Mengenalpasti strategi untuk menggalakkan dan memperkukuhkan pendidikan STEM

v) Menyediakan satu platform bagi peserta untuk berbincang dan berkongsi maklumat, pengalaman serta
hasil penyelidikan tentang isu berkaitan strategi memartabatkan STEM di kalangan pelajar.

4.KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran bagi program ini adalah semua murid dan guru SMK Dato Usman Awang.
5.KEWANGAN
I)SUMBER KEWANGAN

BIL SUMBER NILAI (RM)


1 Setiap panitia
2 Unit kokurikulum
(i) Persatuan Sains
(ii) Persatuan Matematik
(iii) Persatuan Kemahiran Hidup
(iv) Kelab Pengawas
(v) Badan Beruniform Pandu Puteri
(vi) Badan Beruniform Bulan Sabit Merah
3 Unit bimbingan dan Kaunseling
II)ANGGARAN PERBELANJAAN
a)Pertandingan Roket
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
b)Pertandingan School Lab
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
c)Pertandingan glider
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
d)Pertandingan Penyiasatan CSI
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3
2
3
4
JUMLAH
e)Speech Explain Why
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
f)puisi dra
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
g)Projek Young Innovate
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3
2
3
4
JUMLAH
h)Pertandingan Rekabentuk Bandar teknologi hijau
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
i)fotografi sains
BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN(RM)
1 Tempat 1,2,3 ( kelas)
2
3
4
JUMLAH
6.JAWATANKUASA PELAKSANA

Pengerusi : En Hasan Bin Abd Rashid (Pengetua)


Timb. Pengerusi : En. En. Abdul Razak bin Abdul Karim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn. Hj Mohd Ayob bin Abd Wahab (PK HEM)
Naib Pengerusi II : Pn. Hjh Norhayati bt Latip (PK Petang)
Naib Pengerusi III : Pn. Ezatul Fazrin bt Akman (Pemangku PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Norlita binti Abdul Rani
Setiausaha : Pn. Nurazreen binti Mohd Tahir

Ahli Jawatankuasa : Pn. Teoh Wooi Hung (GKMP)


Pn. Ezatul Fazrin bt Akman (GKMP)
Pn. Hjh Noor Linda bt Halil (GKMP)
Pn. Shakira Irfah bt Abdullah (GKMP)
En. Tuan Amzi Shah b Tuan Alias (Kaunselor)
Pn. Norhafiza binti Mahmud (Kaunselor)
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
JAWATANKUASA PROGRAM

7.PELAN PELAKSANAAN

i)Jabatan Sains Matematik


a)Ting 4- Pertandingan Roket (SC,Math,Persatuan Sains & math)
b)Ting 3- Pertandingan School Lab
c)Ting 2- Pertandingan glider (SC,Math,Persatuan Sains & math)
d)Pertandingan Penyiasatan CSI Sasaran :Badan Pengawas
e)Minggu koakademik :Eksplorasi sains
Pameran sains
Lawatan ke Petrosains

ii)Jabatan Bahasa
a)Ting 1 debate Explain Why (BI)
b)Ting 3-puisi dra (BM)

iii)Jabatan Teknik dan Vokasional


a)Projek Young Innovate (LK,TK)
b)Solar Cooking Persatuan Pandu puteri /KH)

iv)Jabatan Sains Sosial &Kemasyarakatan


a)Ting 5- Pertandingan Rekabentuk Bandar teknologi hijau (GEO,SEJ,PM,PI,PSK)
b)Terbuka : fotografi sains(PSV)

v)Bimbingan dan Kaunseling


Pameran Sains/Anti Dadah

8.PENUTUP

Adalah diharap agar perancangan yang telah disusun akan berjalan dengan lancar di samping mendapat
kerjasama dan perhatian semua pihak.

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

........ ................ ...........................