Anda di halaman 1dari 15

Akauntabiliti Guru terhadap Masyarakat Sejak dahulu sehinggalah kini, guru sentiasa

menjadi ikon terbaik dalam kalangan masyarakat. Guru sentiasa diberi perhatian oleh
masyarakat sekeliling tidak kiralah di kampung mahupun di bandar. Justeru itu, guru perlu
menjaga nama baik profesionnya agar terus menjadi ikon terbaik masyarakat.
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga telah menggariskan beberapa panduan
tatasusila dalam Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia (2005) mengenai tanggungjawab
guru terhadap masyarakat. Antaranya adalah, guru hendaklah mengelakkan diri daripada
menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara
atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara. Sebagai guru, ilmu pengetahuan yang
disampaikan mestilah benar, tepat serta menepati sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh KPM.
Segala pengetahuan tambahan yang mana tidak terkandung di dalam sukatan yang ditetapkan
mestilah bersesuaian dengan tahap sosial dan perkembangan pelajar serta berguna kepada
kehidupan seharian mereka. Manakala, pengetahuan yang tidak benar, tidak sesuai serta
menyimpang jauh daripada prinsip-prinsip Rukun Negara terutamanya, adalah sangat dilarang
kerana ianya akan membawa keburukan kepada pelajar dan masyarakat serta negara.
Selain itu, guru perlu memupuk sikap dan nilai murni dalam diri setiap pelajar yang mana ianya
boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna serta menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan
dan agama. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat
berbilang kaum bertepatan dengan konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana
Menteri, Dato Sri Mohd Najib B. Tun Abdul Razak. Di samping itu, guru perlu menghormati
masyarakat tempat guru berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang
warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan
masyarakat. Perkara ini sangat penting bagi mewujudkan hubungan yang baik dengan
masyarakat setempat serta memperlihatkan kredibiliti guru serta pandangan positif mereka
terhadap guru.
Sebagai seorang pemimpin, guru haruslah menggalakkan kerjasama dan persefahaman di
antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat serta memberi
sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan
masyarakat. Guru perlu sentiasa bersedia membantu dan menyumbangkan tenaga apabila ibu
bapa mahupun masyarakat memerlukannya pada bila-bila masa dan dimana jua. Sebarang
masalah yang timbul haruslah dibawa berbincang dan bersama-sama mencari
penyelesaiannya. Guru sentiasa menjadi perhatian masyarakat, maka segala perlakuan guru
dilihat oleh masyarakat sekeliling. Maka, guru seharusnya berpegang kepada tingkah laku yang
sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik supaya
menjadi contoh teladan kepada mereka. Guru perlu memainkan peranan dengan
meningkatkan kecekapan, ketajaman dan ketrampilan diri dalam perlaksanaan tugas dan
interaksi dengan masyarakat serta menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam
kehidupan masyarakat. Akauntabiliti Guru terhadap Negara Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK)Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sokongan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
Matlamat Pendidikan Negara1. Malahirkan warganegara yang mempunyai sahsiah yang baik,
seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
2. Percaya dan patuh kepada Tuhan.

3. Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional, berakhlak mulia dan berktrampilan.
4. Berkeupayaan memberi sumbangan ke arah menambahkan kemakmuran masyarakat dan
negara.
5. Setia kepada negara dan bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik dan mesra di
antara insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia.
Tujuan Pendidikan Negara.
1. Membentuk peribadi warganegara yang seimbang.

2. Memberi fahaman individu tentang alam sekeliling dan tingkah laku manusia.

3. Membentuk pekerja yang positif, cekap dan bertanggungjawab.


4. Membentuk individu yang boleh menerima dasar demokrasi.
5. Membentuk individu yang berdaya usaha.
6. Membentuk bangsa Malaysia yang menjadikan Rukun Negara sebagai panduan hidup.
Guru bertanggungjawab mendokong perkara yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan serta melaksanakan tanggungjawab tersebut sesuai dengan apa yang digariskan
dalam FPK. Hal ini sangat penting bagi melahirkan warganegara Malaysia yang
berpengetahuan luas serta berkualiti dari segala aspek seperti yang terkandung dalam FPK.
Guru juga perlu sentiasa menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan
Negara seperti yang dinyatakan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara.
Kesan Akauntabiliti Guru terhadap Masyarakat dan Negara Akauntabiliti guru terhadap
masyarakat dan negara telah dibincangkan dengan teliti. Justeru, seorang guru diharapkan
menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diamanahkan supaya segala matlamat
yang ditetapkan sama ada matlamat ibu bapa, masyarakat atau negara mahupun matlamat
guru itu sendiri, tercapai dengan baik dan sempurna. Beberapa kesan akauntabiliti guru
terhadap masyarakat dan negara telah dikenal pasti sama ada kesan positif mahupun kesan
negatif. Kesan positif terhadap masyarakat yang merangkumi ibu bapa dan komuniti sekeliling
berlaku apabila guru menjalankan akauntabilitinya dengan baik. Antaranya, kesan terhadap
guru itu sendiri. Profesion keguruan akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat akan
sentiasa menghormati dan menyanjung kerjaya seorang guru kerana segala tanggungjawab
yang dipikul oleh guru adalah sangat berat dan mencabar serta murni. Selain itu, kesan
terhadap hubungan guru dengan masyarakat. Hubungan guru dan masyarakat menjadi
semakin erat dan akrab. Hal ini akan memberi kelebihan kepada guru untuk menjalankan
segala aktiviti berbentuk pendidikan mahupun sosial dan sebagainya kerana masyarakat
sentiasa menyokong dan mudah memberi sumbangan ketika guru memerlukan.
Di samping itu, guru yang menjalankan akauntabilitinya akan melahirkan masyarakat yang
mempunyai kesedaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam kehidupan
agar menjamin masa depan yang cemerlang. Masyarakat juga yakin dengan kredibiliti seorang
guru bagi mendidik anak bangsa mereka menjadi generasi yang berkualiti dan berfungsi bagi
menyumbang sesuatu kepada masyarakat dan negara. Negara sangat bertuah mempunyai
guru yang sangat berdedikasi terhadap kerjayanya tanpa mengira balasan dan ganjaran. Guru
seperti ini mampu melahirkan generasi yang cemerlang dan berdaya saing serta sentiasa
berusaha memajukan negara. Walau bagaimanapun, kesan negatif akan berlaku sekiranya
seorang guru mengabaikan akauntibilitinya terhadap ibu bapa, masyarakat dan negara. Antara
kesan-kesannya adalah guru tidak akan dihormati dan dipandang rendah oleh masyarakat.
Selain itu, ibu bapa pelajar tidak yakin untuk menyerahkan anak mereka di bawah jagaan guru
kerana dikhuatiri anak mereka akan diabaikan dan sebagainya. Di samping itu, ibu bapa juga
tidak akan mempercayai guru dalam apa jua aspek sama ada didikan dan pelajaran mahupun
sikap dan amanah yang diberikan kepada guru.
Kesan seterusnya adalah terhadap masyarakat. Hubungan yang erat dan mesra tidak
dapat dijalin antara guru dengan masyarakat akibat guru tidak melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan sehingga guru tersebut tidak dikenali. Hal ini menyebabkan guru sukar
mendapat sokongan dan kerjasama daripada komuniti sekeliling dalam aktiviti di luar sekolah.
Selain itu, masyarakat akan menjadi mundur daripada segala aspek terutama aspek intelek,
rohani, jasmani, dan emosi kerana guru tidak mampu menjana pemikiran dalam usaha
mengubah taraf hidup sesebuah masyarakat. Maka, pelbagai masalah akan timbul seperti
masalah sosial, ekonomi dan sebagainya kesan daripada ketidakberhasilan guru memupuk nilai
murni dan nilai perpaduan dalam diri pelajar.
Negara turut terkesan dengan pengabaian akauntabiliti oleh guru. Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang selama ini menjadi panduan pendidikan negara tidak tercapai akibat sikap
guru yang tidak berpegang teguh dengan akauntabilitinya sebagai seorang guru. Semua
perkara yang digariskan dalam Matlamat Pendidikan Negara juga tidak akan tercapai dan
seterusnya mengakibatkan negara kekurangan generasi yang mampu memacu negara ke arah
kecemerlangan di persada dunia. Namun, lebih teruk lagi, prinsip Rukun Negara juga tidak akan
dicapai oleh setiap warganegara kerana generasi yang dilahirkan oleh guru tersebut tidak
mempunyai jati diri serta tiada semangat cintakan tanah air.
Penutup
Guru mampu memahami tanggungjawabnya yang sebenar apabila guru itu sendiri memahami
prinsip akauntabiliti. Penghayatan akauntabiliti haruslah dilakukan dengan sepenuh hati kerana
dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan.
Ini kerana penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab
dan tugas-tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi. Akauntabiliti atau tanggungjawab
seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap diri sendiri. profesion keguruan, pelajar,
sekolah, ibu bapa, masyarakat dan negara. Akauntabiliti dalam diri seseorang guru dapat
ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu sentiasa muhasabah diri serta benar-benar
menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan
dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan
meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Oleh yang demikian, akauntabiliti perlulah
dihayati oleh setiap individu bergelar guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan
akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya, maka ia tidak mampu melaksanakan
tanggungjawabnya dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-
citakan negara.
http://denaicinta.blogspot.my/2015/02/akauntabili-seorang-guru.html
1.0 Konsep keguruan

Menurut Kamus Dewan (1970), guru bererti pendidik, pengajar dan pengasuh. Jika dihuraikan dengan lebih
mendalam lagi, pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih. Pengajar ialah seorang yang
menjadi petunjuk kepada orang lain, manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara, menjaga
dan mendidik. Manakala keguruan ialah sesuatu yang mempunyai perkaitan dengan bidang menuntut ilmu
atau tempat mendapatkan ilmu seperti sekolah, tempat belajar, pengajaran dan pembelajaran dan sebarang
perkara yang mempunyai perkaitan dengan guru.

2.0 Konsep Akauntabiliti


Mengikut Kamus Dwibahasa , perkataan akauntabiliti di huraikan sebagai bertangungjawab kepada
seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu. Menurut Tan Sri Ahmad Sarji , konsep akauntabiliti adalah
satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada
mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut . Akauntabiliti juga adalah mengenai
displin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima keberrtangungjawaban terhadap sesuatu
keputusan yang telah diambil.

3.0 Akauntabiliti keguruan.


Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru.
Akauntabiliti keguruan juga membawa maksud berkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap
profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas
merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar , diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan
profesion keguruan amnya.

Akauntabiliti guru terhadap

3.1 Pelajar
Seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa
dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang
berkesan. Guru juga haruslah mengutamakan kemajuan, kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding
hal-hal lain. Seorang guru yang bertanggungjawab haruslah bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa
mengira bangsa, agama, faktor jasmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkara-perkara lain. Guru
hendaklah membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau
hadiah daripada mereka, sebaliknya guru sekali-sekala perlu memberi hadiah kepada murid-muridnya untuk
menggalakkan mereka berminat terhadap proses pembelajaran. Memberi contoh teladan yang baik dengan
berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid
memperolehi model yang baik. Ini adalah kerana seorang guru merupakan orang yang di hormati oleh
pelajarnya, oleh yang demikian perlulah guru menjaga profesionalisme guru supaya mereka tidak di benci,di
pandang serong dan tidak di hormati lagi oleh anak muridnya.
3.2 Diri
Seorang guru haruslah menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai
pendidik dengan sempurna. Emosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri
dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. Sebagai seorang guru, guru hendaklah bijak
menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Ini adalah
kerana jika guru gagal menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masaalah luaran yang boleh
menjejaskan tumpuannya terhadap proses pengajaran di sekolah. Guru juga di galakkan melengkapkan diri
dengan pelbagai ilmu pengetahuan. dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau
elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya. Guru juga boleh
melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu
sihat dari segi mental dan fizikal.

3.3 Sekolah
Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Oleh itu , guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang di
amanahkan oleh pentadbiran sekolah. Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah ,guru mempunyai
akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Dalam hal ini, selain tugas mengajar , guru
juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin, kaunselor, setiusaha
peperiksaan,setiusaha PIBG, panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak
pentadbiran sekolah.
3.4 Masyarakat dan Negara
Sebagai seorang guru , beliau hendaklah menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan matlamat
pendidikan negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara. Guru hendaklah Memupuk nilai dan
sikap murni pelajar dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. Guru hendaklah
memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam
kegiatan-kegiatan masyarakat. Selain itu guru hendaklah mengeratkan persefahaman dan kerjasama di
kalangan guru dan ibu bapa pelajar. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala
aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Guru perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi
tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkkan
kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. Guru juga
hendaklah sering memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang dapat membimbing mereka menjadi
warganegara yang setia, bertanggungjawab, menghormati orang lebih tua dan perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama. Di samping itu guru hendaklah menghormati masyarakat di tempat guru tersebut
berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Guru juga perlu menggalakkan
kerjasama di antara guru dengan ibubapa dan masyarakat, serta mengamlkan tingkah laku soppan yang
diterima oleh masyarakat .

3.5 Profesion Keguruan


Guru haruslah meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang
diajar. Ini termasuklah memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dan menyertai
seminar pendidikan seperti kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran
sekolah. Ini di lakukan dengan merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai
objektif pelajaran secara maksimum. Guru juga hendaklah mengajar dengan fakta yang betul agar murid
menerima ilmu yang betul dan tepat.

4.0 Penutup
Dengan dapat memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami tanggungjawabnya yang sebenar.
Penghayatan akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap
profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan
tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi. Akauntabiliti atau tanggungjawab
seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap sekolah, diri sendiri , murid-murid dan profesion
keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya
sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya
kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga
dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu
tanggungjawabnya terhadap kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu
lebih bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian, akauntabiliti
perlulah dihayati oleh semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan akauntabiliti terhadap tugas
dan tanggungjawabnya , maka tanggungjawabnya tidak dapat di jalankan dengan baik dan akan gagal
melahirkan modal insan seperti yang di cita-citakan negara. Ini akan menjatuhkan martabat profesion
perguruan oleh kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap amanah yang di berikan.

http://ptk44.blogspot.my/2009/05/etika-profesion-keguruan.html
Kepimpinan dan Peranan Pengetua, Siri 2
APRIL 14, 2014SEKOLAH21LEAVE A COMMENT

Oleh: Haji Said Andong

NILAI-NILAI PROFESIONALISME PENGETUA SEKOLAH

Rajah 1 : Nilai-nilai
Profesionalisme Pentadbir Organisasi

3.1 Berakhlak Mulia


Jika dilihat dari sudut Islam, akhlak merupakan suatu perkara yang sangat penting. Terlalu
banyak ayat-ayat al-Quran dan hadith yang menyeru ke arah kemuliaan budi pekerti dan
kesopanan serta melarang akhlak-akhlak yang buruk. Di antara hadith yang menunjukkan
ketinggian martabat akhlak dalam Islam ialah;
Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia
Akhlak adalah wadah agama
Rasulullah s.a.w. bukan seorang yang keji mulut atau kelakuan. Bahkan Nabi s.a,w, bersabda:
sebaik-baik kamu ialah yang terbaik akhlak budi pekertinya
(Bukhari Dan Muslim)
Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari akhirat daripada
husnul khuluk. Dan Allah s.w.t. membenci pada orang yang keji mulut dan kelakuan
(al-Tarmidhi)
Rasulullah s.a.w. ditanya tentang kelakuan apakah yang biasa memasukkan orang ke dalam
syurga? JawabNya: Taqwa kepada Allah s.w.t. dan baik budi. Dan ketika ditanya: Apakah yang
sering memasukkan orang ke dalam neraka? JawabNya : Mulut dan kemaluan.
(al-Tarmidhi)
Sesungguhnya orang yang sangat Saya kasihi dan yang terdekat padaKu majlisnya di hari
kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. Dan orang yang sangat Saya benci dan terjauh
daripadaKu pada hari kiamat ialah orang yang banyak bicara , sombong dalam perbicaraannya
dan berlagak menunjukkan kepandaiannya
(al-Tarmidhi)
Jelasnya kepada kita bahawa Iman dan Islam tidak akan sempurna tanpa menghasilkan amal
salih dan akhlak yang mulia. Hakikat ini telah dijelaskan oleh beberapa tokoh pemikiran Islam di
dalam tulisan-tulisan mereka. Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya Khuluq al-Muslim
menjelaskan bahawa:
Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Kerana
iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah
mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk laku, mudah terkeliru pada perbuatan keji yang
merugikan dirinya sendiri dan orang lain

Dr. Omar al-Syaibani pula menjelaskan :


Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari Iman dan ibadat: iaitu
iman dan ibadat manusia tidak sempurna kecuali timbul dari akhlak yang mulia dan muamalah
yang baik terhadap Allah s.w.t. dan makhluknya dan juga akhlak yang mulia yang diminta dari
setiap muslim untuk berpegang teguh padanya harus dipelihara bukan hanya terhadap makhluk
sahaja, tetapi juga wajib dan lebih-lebih lagi terhadap Allah s.w.t. dari segi akidah dan ibadatnya.

Kedudukan akhlak yang begitu tinggi ini membuktikan bahawa Islam sangat mementingkan
kepada akhlak yang mulia. Justeru itu seorang pengetua semestinya memiliki akhlak yang mulia
dalam usaha untuk membawa atau mentadbir organisasi yang dipertanggung jawabkan ke atas
beliau.
Dalam hal ini seorang pengetua terlebih dahulu haruslah memahami tujuan dan matlamat
pendidikan. Sejak dahulu hingga kini ahli pendidik telah sepakat mengatakan bahawa matlamat
pendidikan itu ialah pembentukan insan luhur yang berguna kepada masyarakat dan negara.
Menyedari hakikat itu, seorang pengetua haruslah memahami bahawa Islam adalah ad-din bukan
sekadar aqidah dan peribadatan seperti sembahyang, puasa, menunaikan zakat dan naik haji
tetapi suatu sistem hidup (nazam al hayat) yang serba mencakup sama ada dari segi hubungan
manusia sesama manusia, atau manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan alam
sekelilingnya; sama ada yang berbentuk spiritual atau material.

Oleh itu, apabila kita bercakap tentang tujuan serta matlamat pendidikan menurut Islam kita
sekaligus membincangkan pembangunan individu manusianya dan juga masyarakatnya
(ummah). Harus juga disedari dalam konteks pendidikan, keutamaan (preference) diberi kepada
pembinaan individu di mana pendidikan akhlak ditekankan. Dari pemahaman inilah seorang
pengetua itu mampu melaksanakan tugasnya dengan sempurna seperti yang telah ditunjukkan
oleh Baginda s.a.w.

3.2. Pengetua Sebagai Khalifah

Pengetua juga harus menyedari tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah dalam sebuah
institusi yang kecil iaitu sekolah. Beliau akan bertindak sebagai seorang pemerintah, manakala
guru-guru bertindak sebagai ummah kepada pucuk pimpinan.
Namun demikian, Islam tetap mengakui unit individu dalam organisme masyarakat. Sistem
pendidikan Islam mengimbangkan (tawazun) antara kepentingan individu dengan kepentingan
ummah melalui konsep ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Demikian juga dalam keadah fiqh
terdapat konsep maslahah ummah (kepentingan individu) di samping pengakuan Islam terhadap
kepentingan individu (maslahah fardhi atau khassah). Ini tentulah berbeza dengan konsep
welfare state yang dianjur oleh sosialisme di mana kepentingan individu dileburkan sama sekali
ke dalam konsep social collectivism. (Muhd.Kamal Hasan 1980).

Pada masa yang sama, pengetua adalah penggerak sesebuah sekolah. Nilai, sikap dan amalannya
mempengaruhi perlakuan seluruh sekolah. Mungkin dia tidak berpuas hati dengan keadaan tidak
terurus dalam sesebuah bilik darjah dan ingin membaiki iklim pengajaran dan pembelajaran.
Mungkin pula ia tidak senang dengan sesuatu sikap guru terhadap pelajar dan ingin
mengubahnya menjadi suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam
keadaan seperti ini dia harus menganalisis sistem sosial sekolahnya sama ada berfungsi atau
tidak. Di samping itu, dia perlu pula meneliti perlakuannya dalam hubungannya dengan orang-
orang lain di sekolah.

Pengetua patut sedar perlakuannya menjadi perhatian setiap orang. Dalam keghairahannya
bertindak, mungkin dia mengarahkan guru membuat sesuatu yang tidak berpatutan. Mungkin
juga dia memaksa pendapatnya ke atas mereka dengan tidak memberi sedikit pun peluang untuk
berbincang. Atau mungkin dia ingin mengembirakan semua orang. Di sini, seseorang pengetua
seharusnya mengingati bahawa tidak semua orang dalam sekolah boleh menerima pandangan,
arahan dan apa-apa sahaja tindakannya tanpa soal. Reaksi mereka ini adalah berbeza-beza.

Dapat disimpulkan di sini bahawa seseorang pengetua itu harus menyedari hakikat pembentukan
individu sekaligus memberi erti pembentukan ummah serta melaksanakan tugas beliau sebagi
seorang khalifah terhadap orang-orang bawahannya.
Seorang pengetua seharusnya memiliki nilai-nilai yang baik dalam melaksanakan
tanggungjawabnya sebagai ketua sebuah institusi yang bernama sekolah. Antara sifat-sifat yang
perlu ada kepada seorang pengetua ialah;

3.3 Meletakkan Kerja Sebagai Amal Ibadat


Seseorang pengetua mestilah menyedari hakikat bahawa tugas itu merupakan tanggungjawab
yang mesti dilaksanakan. Ia hendaklah meletakkan tanggungjawab ini di atas dasar pahala-dosa.
Kerja pentadbiran dan pengajaran adalah sebahagian amal soleh manakala enggan
melaksanakannya merupakan dosa yakni siksaan api neraka. Hadis-hadis berikut
menjelaskannya:

Maksudnya: Barangsiapa mempelajari satu bab ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka
ia diberikan pahala tujuh puluh orang siddiq (seperti Saidina Abu Bakr)


Maksudnya: Sesiapa yang mempelajari ilmu kemudian ia menyembunyikannya (enggan
menyampaikannya) maka akan dikekang oleh Allah di hari qiamat dengan kekangan api neraka.
Dapat diertikan dalam hal ini, menyembunyikan ilmu merupakan satu jenayah yang besar dalam
profesion pendidikan. Menyembunyikan ilmu termasuklah juga amalan enggan mengajarkan
ilmu atau tidak bersungguh-sungguh (separuh hati), kurang daya usaha atau tidak ikhlas mungkin
kerana malas, kerana di dorong oleh kepentingan-kepenting peribadi yang berbentuk material.

Seorang pengetua wajiblah membentuk keperibadiannya yang luhur. Menyedari bahawa ia


adalah qudwah (kepimpinan) dan juga uswah (model) yang baik yang sering ditonton oleh
murid-muridnya, maka seorang pengetua tidak akan menganjurkan sesuatu jika ia sendiri tidak
melaksanakannya kerana ia menyedari tentang kemurkaan Allah (dosa) jika ia sendiri tidak
melaksanakan apa yang dia ucapkan.
Dr. Abdul Halim Muhammady menyenaraikan lapan sifat yang wajib ada pada seorang pendidik
atau pengetua: (1) Sifat zuhud dan memberi pengajaran kerana mencari keredhaan Allah.(2).
Kebersihan diri, yakni menjauhi daripada kekotoran sifat-sifat keji (mazmumah) seperti riak,
hasad, pemarah dan dari kekotoran syarak yakni melakukan perkara-perkara dosa besar dan yang
diharamkan oleh Islam. (3). Keikhlasan dalam bekerja, termasuklah juga sifat dedikasi. (4).
Mempunyai sifat halim, yakni sifat lemah lembut dan sopan santun, tidak lekas berang. (5).
Menjaga kehebatan dan kehormatan diri, yakni tidak melibatkan diri dengan suasana yang boleh
menjatuhkan peribadi dan maruahnya sama ada dari segi pakaian, perbuatan atau percakapan.
(6). Perlu merasa dirinya sebagai bapa dalam menghadapi muridnya. (7). Hendaklah memahami
tabiat murid-muridnya dan (8). Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas (Jurnal Pendidikan
Islam,Th.1 Bil. 4, hal 3-5).

Pembentukan keperibadian luhur di kalangan pengetua sebenarnya menjadi asas atau syarat
terpenting (prerequisites) di dalam penglahiran konsep profesionalisme menurut pandangan
Islam. Kecekapan (efficiency), kemahiran (skills), dedikasi, inovasi, kreativiti serta
berpandangan jauh seseorang pengetua tidak dapat wujud sekiranya tidak dibina sifat-sifat yang
disebutkan tadi. Sehubungan dengan ini, pengetua harus menyedari bahawa sakhsiah guru itu
besar pengaruhnya terhadap pembentukan sakhsiah murid. Sebuah kajian yang dilakukan di
Amerika dan Britain baru-baru ini menunjukkan tingkahlaku guru mempunyai pengaruh besar
terhadap pembentukan tingkah laku murid.

Seorang pengetua harus menyedari bahawa pendidikan melibatkan proses pemindahan nilai
daripada satu generasi kepada satu generasi selanjutnya. Oleh itu ia haruslah berusaha
sepenuhnya untuk membekalkan sebanyak mungkin nilai-nilai yang baik untuk generasinya yang
akan datang. Pengetua bukan sahaja bertanggungjawab untuk membekalkan nilai luhur kepada
generasi selanjutnya ia juga mestilah berusaha memperbaiki keadaan masyarakat semasa. Dalam
konteks ini, tenaga pengetua tidak terhad di dalam bilik darjah atau pun persekitaran kawasan
sekolah sahaja tetapi lebih luas dari itu. Dalam lain perkataan seorang guru di sekolah adalah
juga seorang pendidik terhadap kaum keluarganya dan masyarakatnya. Perubahan nilai sosial
harus bermula daripada perubahan individu, kemudian keluarga dan rumahtangga.

3.4 Benar
Sifat benar merupakan salah satu sifat wajib bagi seorang rasul. Sifat ini seharusnya menjadi
salah satu sifat bagi seorang pengetua dalam mentadbir sesebuah sekolah. Seandainya sifat ini
menjadi pakaian kepada setiap pengetua nescaya sekolah tersebut akan menjadi sebuah sekolah
yang cemerlang. Benar, iaitu sifat paling utama dalam akhlak Islam. Ini sebagaimana firman
Allah s.w.t yang membawa maksud; Wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan
jadilah orang yang benar.

3.5 Menepati Janji


Firman Allah yang bermaksud; Dan hendaklah kamu menunaikan janji, sesungguhnya janji itu
adalah suatu tanggungjawab yang sangat besar. Setiap hari kita menunaikan sembahyang,
sekurang-kurangnya kita berjanji di hadapan Allah untuk mengamalkan cara hidup muslim.
Janji-janji kita pasti akan dituntut oleh Allah swt di akhirat kelak. Oleh yang demikian guru
muslim perlulah menghayati cara hidup ini dengan sempurna. Di antara cara hidup muslim yang
mesti dihayati ialah menepati masa. Jika kita diberi jadual waktu yang sedia tercatat masa yang
perlu kita penuhi di dalam bilik darjah, maka kita wajib menepati waktu itu. Begitu juga dengan
seorang pengetua.

(bersambung)

Posted in Kepimpinan

Kepimpinan dan Peranan Pengetua, Siri 1


MARCH 10, 2014SEKOLAH21LEAVE A COMMENT

Oleh: Haji Said Andong

PENDAHULUAN
Jawatan adalah amanah kerajaan yang perlu dipikul oleh penjawat awam. Bagi memastikan
tugas dan amanah dapat dilaksanakan dengan berkesan, pemikul tanggungjawab ini perlulah
memiliki nilai-nilai profesionalsme. Dalam rangka menyiapkan kertas kerja ini, kupasan akan
berfokus kepada peranan pengetua sebagai pentadbir dan pengurus sekolah. Pengetua dalam
kajian ini adalah manifestasi kepada nilai-nilai profesionalisme penjawat awam dan kesannya
kepada peningkatan kualiti pengurusan organisasi seperti mana yang dikehendaki oleh soalan.

Selaras dengan matlamat untuk mencapai Wawasan 2020, kerajaan telah menetapkan matlamat
menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau. Semua ini harus
bermula dari peringkat akar umbi, iaitu bermula di peringkat sekolah lagi. Dan semestinya
agenda penting ini menjadi tanggungjawab pengetua (sekolah menengah) atau guru besar
(sekolah rendah) yang menjadi pemimpin dan pengurus di sekolah. Ia menjadi faktor utama
bukan sahaja dalam menentukan kejayaan sebuah sekolah, malahan dengan kepemimpinan dan
pengurusannya, serta visi dan misinya, pengetua atau guru besar boleh menentukan hala tuju
institusi yang diamanahkan kepadanya. Dengan itu tidak keterlaluan jika dikatakan, pengetua
atau guru besar merupakan penggerak kepada kecemerlangan sesebuah sekolah.

Perkembangan mutakhir sistem pendidikan di Malaysia kini menuntut kebijaksanaan


pendokongnya untuk merealisasikan wawasan pendidikan negara dan citra Wawasan 2020. Visi
Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menzahirkan sistem pendidikan berkualiti dunia
dan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu.

Justeru itu, bagi menyahut cabaran tersebut, pengurusan sekolah yang baik adalah merupakan
satu alternatif terbaik yang boleh diambil. Usaha ini bukanlah suatu perkara yang mustahil
bahkan pengurusan sekolah yang baik ini boleh dicapai dan direalisasikan sebagai satu instrumen
dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Ciri-ciri pengurusan sekolah yang berjaya adalah seperti mempunyai kepimpinan pengetua yang
dinamis dan berkesan, pengurusan kurikulum yang tersusun, pemantauan ataupun penyeliaan
yang baik dan lain-lain lagi. Ini merupakan antara elemen-elemen yang perlu ada bagi sesebuah
sekolah yang mempunyai iklim pengurusan yang dianggap sebagai berjaya. (Mohd. Salleh Lebar
: 1998)

DEFINISI PENGETUA.
Umumnya orang memahami seorang pendidik itu ialah seorang yang terlibat dengan kerja-kerja
pendidikan atau pengajaran atau dengan erti kata yang lain seseorang yang terlibat dengan kerja-
kerja pengajaran ilmu pengetahuan sama ada di sekolah, maktab, universiti atau pun di surau,
masjid, pondok atau madrasah. (Ghazali Basri : 1987)
Manakala pengetua pula bermaksud individu yang dipilih dari kalangan guru yang dilantik
secara rasmi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentadbir dan mengetuai sesebuah
sekolah menengah dan diberi autonomi untuk menguruskan segala sumber yang ada di sekolah.

Oleh kerana pengetua merupakan individu yang diberikan autonomi di sekolah maka beliau
seharusnya menunjukkan satu contoh yang paling baik kepada orang-orang bawahannya. Justeru
itu pengetua mestilah mempunyai satu set akhlak yang boleh dibanggakan dalam mempamerkan
satu contoh yang baik bagi sekolahnya
Dalam membawa sebuah sekolah itu ke arah kejayaan, seorang pengetua itu mestilah
menunjukkan gaya kepimpinan yang benar-benar meyakinkan. Sehubungan dengan itu banyak
kajian-kajian lepas yang telah menunjukkan bahawa gaya kepimpinan pengetua banyak
membawa kepada perubahan tingkah laku. Antaranya ialah, Stoll dan Fink (1996) dalam
bukunya Changing our schools menyatakan tidak ada persoalan lagi bahawa kepemimpinan yang
berkesan ialah penentu (key determinant) dalam menggerakkan perubahan yang positif di
sekolah atau dalam sistem persekolahan.
Menurut Ibrahim Mamat, (2001) pengetua adalah orang paling penting di sekolah dan
bertanggungjawab terhadap semua kegiatan. Sebagai pemimpin, dia harus menggerakkan
sekolah, terutamanya dari sudut pengajaran dan pembelajaran, tingkat profesionalisme dan
semangat serta rasa tanggungjawab guru terhadap pelajar. Dia perlu membimbing, menggalak
dan menyelia kakitangan untuk membaiki dan mengekalkan kualiti pendidikan. Dia juga harus
merancang dan mengelola program sekolah, mengawasi dan mempengaruhi perlaksanaannya,
menyelaras pelbagai aktiviti orang-orang bawahannya dan menilai kemajuan serta prestasi
keseluruhannya dari masa ke semasa.

Jelasnya, pengetua merupakan antara asas utama dalam pembinaan dan pembentukan imej
sekolah yang baik. Oleh kerana itu, pengetua memainkan peranan yang sangat besar dalam
merangsang iklim sekolah yang positif. Menurut Edmonds (1979), kejayaan sesebuah sekolah
terletak di tangan pengetua atau guru besar. Ini bermakna pengetua dan guru besar di Malaysia
mesti mempunyai kebolehan untuk interpretasikan perubahan dalam sekolah serta menggunakan
gaya kepemimpinan yang sesuai dan tepat agar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang efektif
dalam memimpin kakitangan akademik, kakitangan bukan akademik dan pelajar ke arah
mencapai visi dan misi sekolah dan juga negara.

Mengikut Fullan (1982), pengetua adalah orang yang paling penting dalam membuat perubahan
di sekolah. Pengetua boleh dianggap sebagai goal-setter, advocator, initiator, communicator,
suporter, coordinator, coach, evaluator, manager, information provider dan role model dalam
melaksanakan perubahan di sekolah.
Kemampuan pengetua dan guru besar untuk mengubahsuai gaya kepemimpinannya mengikut
situasi sama ada di pejabat, Jabatan Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah
diukur apabila dapat bekerjasama dengan komuniti setempat, menyelia para penolong kanan,
memperbaiki pencapaian pelajar serta memotivasikan para staf serta komuniti yang terlibat akan
membawa kepada kejayaan dirinya dan organisasi yang dipimpinnya.
Pada pendapat Geltner (1981) pula, terdapat lima peranan pengetua atau guru besar berkaitan
dengan keberkesanannya dari segi iklim dan pencapaian sekolah. Pengkelasan yang dibuat oleh
Geltner terhadap peranan pengetua atau guru besar adalah berdasarkan persepsi guru yang
bekerja dalam sekolah yang sama. Berikut adalah peranan-peranan tersebut:-

1. Pengetua dianggap sebagai ahli falsafah pendidikan. Guru menganggap pengetua sebagai orang
penting dalam kehidupan mereka di sekolah. Pengetua mengetahui dan menjelaskan apa yang
dipercayainya tentang matlamat dan tujuan tugasan mereka. Guru-guru faham dan berkongsi
apa yang dipercayai oleh pengetua serta turut memberi sokongan kepadanya. Oleh itu, kerja-
kerja di sekolah dapat dijalankan dengan berkesan dan penuh bererti melalui perpaduan yang
wujud di kalangan guru.
2. Pengetua dianggap sebagai model pendidikan. Guru-guru menganggap pengetua sebagai model
yang mengubah tingkah laku guru dengan menunjukkan contoh dan teladan yang baik.
3. Pengetua dianggap sebagai penolong pendidikan. Guru-guru menganggap pengetua sebagai
sumber untuk mendapat sokongan. Guru-guru memahami bahawa sokongan pengetua sejak
mereka mula bertugas memberi kesan yang mendalam kepada mereka dan bidang
profesionalisme.
4. Pengetua dianggap sebagai rakan sependidikan. Guru menganggap pengetua sebagai rakan
sejawat dalam hubungan dengan pelajar dan ibu bapa. Pengetua berpengetahuan luas tentang
program pendidikan, prestasi pelajar serta sentiasa berusaha membuat keputusan secara
kolektif untuk mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.
5. Pengetua sebagai orang yang memulakan perubahan pendidikan. Guru-guru melihat pengetua
sebagai penentu utama di dalam perlaksanaan inovasi di sekolah. Punca perubahan di sekolah
mewujudkan kejayaan antara pengetua dan guru. Guru-guru akan turut merasakan bahawa
mereka terlibat terus di dalam membuat keputusan tentang perkembangan dan reformasi
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pengetua adalah orang paling penting di sekolah dan dialah yang bertanggungjawab terhadap
semua kegiatan. Sebagai pemimpin, dia harus menggerakkan sekolah, terutamanya dari sudut
pengajaran dan pembelajaran, tingkat profesionalisme dan semangat serta rasa tanggungjawab
guru terhadap pelajar. Dia perlu membimbing, menggalak dan menyelia kakitangan untuk
membaiki dan mengekalkan kualiti pendidikan. Dia juga harus merancang dan mengelola
program sekolah, mengawasi dan mempengaruhi perlaksanaannya, menyelaras pelbagai aktiviti
orang-orang bawahannya dan menilai kemajuan serta prestasi keseluruhannya dari masa ke
semasa. ( Ibrahim Mamat, 2001).

Jawatan Kuasa Taraf Pelajaran Di Sekolah-sekolah adalah salah satu bahagian di bawah
Kementerian Pendidikan Malaysia (1982), telah mengusulkan bahawa seseorang pengetua
perlulah cekap dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti-aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di sekolah, mengekalkan penyeliaan secara berkesan, bertindak sebagai pakar
runding, penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di
sekolah, perlu meluangkan masa dalam aktiviti-aktiviti profesional guru dan pelajar, tidak
bekerja semata-mata sebagai pentadbir yang terkurung di biliknya dan mengeluarkan arahan dan
surat-surat siaran.

Laporan Jawatan Kuasa Taraf Pelajaran ini telah memberi gambaran warga pendidik terhadap
gaya kepemimpinan pengetua di mana persepsi guru-guru memainkan peranan penting dalam
menentukan gaya kepimpinan seseorang pengetua kerana mereka sentiasa berhubung secara
langsung di antara satu sama lain dalam urusan tugas harian. Menurut De Vito (1991), persepsi
guru-guru ini terbentuk melalui tiga tahap proses iaitu proses cetusan rangsangan pancaindera,
proses susunan rangsangan pancaindera dan proses interpretasi serta penilaian rangsangan
pancaindera.

Melalui perbincangan di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tugas pengetua adalah
sangat penting. Justeru itu untuk menjalankan tugas yang amat berat ini semestinyalah seorang
pengetua itu mempunyai kesedaran yang tinggi serta kesediaan yang cukup untuk memikul
tanggungjawab yang sangat besar ini. Oleh kerana itu untuk memastikan kelancaran tugas ini
Islam telah menunjukkan satu contoh yang amat agung kepada manusia dalam melaksanakan
tugas mereka sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Contoh tersebut tidak lain dan tidak
bukan adalah Nabi Muhammad s.a.w sendiri. Penjelasan tentang perkaitan antara konsep
khalifah dan kepimpinan pengetua akan dibincangkan dalam bab ke empat.

(bersambung)

https://sekolah21.wordpress.com/category/kepimpinan/

http://sribuansalokbatik.blogspot.my/2012/09/tiga-gaya-asas-kepimpinan.html (baca!)

http://kemayangambai.blogspot.my/2013/08/ciri-ciri-kepimpinanpengetuaguru-besar.html
Implikasi Kajian

Pengetua disaran agar memperluaskan amalan pemikiran kreatif dengan bersifat inovatif, sedia

menerima idea-idea baru dan merancang untuk mencari kaedah baru bagi sesuatu tindakan.

Cadangan ini juga telah dikemukakan oleh Wickham (2001) kerana setiap orang mempunyai

strategi kognitif tersendiri yang digunakan untuk memproses maklumat bagi menyelesaikan

masalah. Sumbangan, pemikiran dan idea yang mereka sumbangkan dalam bidang pendidikan

tidak dapat dinilai dengan wang ringgit.

Dalam persiapan menghadapi senario dan fenomena abad ke-21 yang lebih mencabar dan kritikal

seperti mana yang dinyatakan oleh ramai futuris seperti Peter F. Drecker, John Naisbitt, Charles

Handy, Tom Morris, dan Donald Mitchell, maka pengetua dan guru besar disaran supaya

mengamalkan kedua-dua gaya kemahiran berfikir iaitu kritikal dan kreatif untuk menangani

cabaran dalam dunia pendidikan.

Pengetua dan guru besar disaran supaya mengamalkan gaya kepemimpinan gabungan (terbuka

dan tertutup). Gaya kepemimpinan gabungan membolehkan pengetua dan guru besar tersebut

menyesuaikan gaya kepemimpinannya mengikut situasi, keperluan, mahupun tuntutan semasa

bidang pendidikan. Sebagai pentadbir di sekolah, pengetua perlu mengenali atau menganalisis

latar belakang sekolah, sikap dan watak guru sebelum menggunakan gaya kepemimpinan yang

sesuai. Gaya kepemimpinan yang tidak serasi dengan ciri dan jenis sekolah serta sikap guru akan

memberi tekanan kepada guru-guru malah menurunkan produktiviti mereka. Dalam hal ini,

Abdul Shukor Abdullah (2004) berpendapat gaya kepemimpinan akan dianggap berkesan

sekiranya amalan kepemimpinan pengetua dapat diterima oleh setiap warga sekolah. Gaya

kepemimpinan yang berjaya di sesebuah sekolah juga tidak semestinya berjaya di sekolah yang

lain hasil daripada pengaruh budaya dan ciri guru yang berbeza.

Berdasarkan dapatan kajian, faktor kekananan dalam lantikan pengetua perlu difikirkan semula

oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mereka kurang kreatif dan sering
menghadapi masalah kekangan masa untuk merealisasikan matlamat kerana hanya tinggal

beberapa tahun untuk bersara. Mengikut Bottery (2000), pengetua yang dilantik berdasarkan

kekananan ketika menjangkau umur persaraan ditakrifkan tidak lagi efektif untuk mentadbir dan

kurang proaktif dalam menangani masalah disiplin di sekolah serta tekanan kerja. Justeru,

disarankan agar lantikan jawatan pengetua bermula daripada umur yang lebih awal iaitu sekitar

40-an kerana mereka masih bertenaga, kreatif dan proaktif terutama dalam menangani masalah

disiplin di sekolah.

Berdasarkan hasil kajian ini, pihak IPK dan IAB disaran supaya meneliti kembali program

latihan pengurusan pendidikan yang tidak memberi kesan kepada amalan kepemimpinan

pengetua. Pihak IPK dan IAB turut disaran supaya mewajibkan kehadiran kursus dan latihan

yang seragam sebelum dilantik menjadi pengetua. Secara ideal, latihan formal yang seragam

kepada pengetua dijangka dapat menjurus kepada keberkesanan kepemimpinan kerana

mempunyai pendedahan tentang teori dan latihan pengurusan seperti yang telah dikuatkuasakan

dalam sistem lantikan pengetua di Singapura dan United Kingdom (Sharp & Gopinathan 2002;

Ishak Sin 2007).

http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/10147/Pemimpin%2010(3).pdf

Pemimpin 10, 28-40: Gaya Kemahiran Berfikir Dan Gaya Kepemimpinan Para Pengetua Dan Guru Besar
Sekolah Dalam Negeri Perak

Thinking styles and Leadership Styles of School Principals and Headmasters in Perak

Ling Lay Ting

Chua Yan Piaw

http://jpnterengganu.moe.gov.my/bm/muatturun/bahankursus/1_PPPM%20Pemacu%20Kecemerlanga
n%20Sekolah.pdf (prbezaan pembelajaran aad ke20 & abad ke21)