Anda di halaman 1dari 21

Created by Bangpeg2013

MENU SASARAN KERJA


PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

2. COVER

3. FORMULIR SKP

4. PENGUKURAN CAPAIAN SKP

KANTOR REGIONAL IIIBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI
a. Nama : Andrea Nanda, S.Pd
b. NIP :
c. Pangkat/Gol.Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
2 PEJABAT PENILAI
a. Nama : Dra. Sri
b. NIP :
c. Pangkat/Gol.Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
3 ATASAN PEJABAT PENILAI
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Gol.Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
BACK
TO
MENU
UTAMA
BACK
TO
MEN
UTAM
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian


Jaanuari s/d Desember 2015

Nama Pegawai : Andrea Nanda, S.Pd


NIP : 0
Pangkat Golongan Ruang : 0
Jabatan : 0
Unit Kerja : 0

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


TAHUN 2016
BACK
TO
MENU
UTAMA
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI


1 Nama Dra. Sri 1 Nama Andrea Nanda, S.Pd
2 NIP 0 2 NIP 0
3 Pangkat/Gol.Ruang 0 3 Pangkat/Gol.Ruang 0
4 Jabatan 0 4 Jabatan 0
5 Unit Kerja 0 5 Unit Kerja 0
TARGET
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

1 0

2 0

3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

., .. Januari 20
Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dra. Sri Andrea Nanda, S.Pd


0 0

Catatan :
* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu
BACK TO
MENU
UTAMA
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian


Jaanuari s/d Desember 2015
TARGET REALISASI
NO I. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN AK AK
Kuant/ Output Kual/ Kuant/ Kual/
Waktu Biaya Waktu Biaya
Mutu Output Mutu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

1 (tugas tambahan)
(tugas tambahan)

2 (kreatifitas)
(kreatifitas)

Nilai Capaian SKP

Bandung, 31 Desember 2014


Pejabat Penilai,

Dra. Sri
0
NILAI
PENGHIT
UNGAN CAPAIAN
SKP
13 14
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! BACK
TO
#DIV/0! #DIV/0!
MEN
#DIV/0! #DIV/0! U
#DIV/0! #DIV/0!
UTA
MA
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

ng, 31 Desember 2014


Pejabat Penilai,

Dra. Sri
0
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Andrea Nanda, S.Pd

NIP : 0

Nama/NIP dan Paraf


No Tanggal Uraian Pejabat Penilai
1 2 3 4

1 Jaanuari s/d Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2014 =


Desember 2015
#DIV/0! sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah

sebagai berikut :

Orientasi Pelayanan = (Buruk)

Integritas = (Buruk) 0
Komitmen = (Buruk)

Disiplin = (Buruk)

Kerjasama = (Buruk) Dra. Sri


Kepemimpinan = (Buruk) 0

Jumlah = 0

Nilai Rata-rata = 0.00 (Buruk)


BACK
TO
MENU
UTAMA
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

JANGKA WAKTU PENILAIAN


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jaanuari s/d Desember 2015

1. YANG DINILAI

a. N A M A Andrea Nanda, S.Pd

b. NIP 0

c. Pangkat, golongan ruang 0

d. Jabatan/Pekerjaan 0

e. Unit Organisasi 0

2. PEJABAT PENILAI

a. N A M A Dra. Sri

b. NIP 0

c. Pangkat, golongan ruang 0

d. Jabatan/Pekerjaan 0

e. Unit Organisasi 0

3. ATASAN PEJABAT PENILAI

a. N A M A 0

b. NIP 0

c. Pangkat, golongan ruang 0

d. Jabatan/Pekerjaan 0
e. Unit Organisasi 0

4. UNSUR YANG DINILAI JUMLAH

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) #DIV/0! X 60% #DIV/0!

1. Orientasi Pelayanan 0.00 (Buruk)

2. Integritas 0.00 (Buruk)

3. Komitmen 0.00 (Buruk)

4 Disiplin 0.00 (Buruk)

b. Perilaku 5. Kerjasama 0.00 (Buruk)


Kerja

6. Kepemimpinan 0.00 (Buruk)

Jumlah 0.00 0

Nilai Rata-rata 0.00 (Buruk)

Nilai Perilaku kerja 0.00 X 40% 0.00

#DIV/0!
Nilai Prestasi Kerja
#DIV/0!

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL


YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal ...........................................

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal ...........................................

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS


KEBERATAN
Tanggal ...........................................

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL,
PEJABAT PENILAI

Dra. Sri
0

10. DITERIMA TANGGAL,


PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI,

Andrea Nanda, S.Pd


0

11. DITERIMA TANGGAL,


ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
0
0
BACK
TO
MENU
UTAMA