Anda di halaman 1dari 2

Tugasan Spesifik

Tamadun manusia bersifat dinamik dan meningkat kerana manusia sentiasa berusaha untuk mencapai
kemajuan hidup. Peningkatan tamadun manusia dapat diukur melalui pencapaian cemerlang dalam
aspek politik, ekonomi dan sosial seperti yang dicapai oleh tamadun Rom, Yunani, India dan China.
Generasi hari ini patut meningkatkan pemikiran dan kemahiran serta bersifat inovatif untuk
meningkatkan pencapaian cemerlang negara.

Bincangkan peningkatan tamadun manusia dan hubung kaitkannya dengan kecemerlangan


negara kita pada hari ini.

Aspek Perincian Markah


Pengenalan 1. Jelaskan konsep peningkatan tamadun 5 markah
Isi dan huraian 2. Huraikan latar belakang tamadun Yunani 10 markah
3. Terangkan peningkatan ekonomi dan sosial dalam tamadun awal
berikut:
(a) Tamadun India 15 markah
(b) Tamadun China 15 markah

4. Huraikan sumbangan tamadun Yunani dan Rom kepada 15 markah


ketamadunan manusia dari segi pemerintahan dan pentadbiran.

5. Jelaskan peningkatan tamadun Yunani yang boleh dimanfaatkan 10 markah


bagi mencapai kecemerlangan negara kita.

6. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan Raja 10 markah


Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen.

Sejauh manakah kejayaan yang dicapai berdasarkan amalan


sistem pemerintahan tersebut.

7. Pemimpin negara kita berusaha untuk mengekalkan kestabilan 10 markah


politik bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

2
8. Huraikan nilai-nilai murni dan iktibar yang diperolehi daripada 5 markah
kegemilangan tamadun awal dunia.

Kesimpulan 9. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan: 5 markah


(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang
dan gemilang.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………… …………………………… ………………………


(Pn. Nur Atiqah Bt Roslan) (En. Mohd Naim Bin Ismail) (Pn. Suseela Ramasamy Kuppan)
Guru Mata Pelajaran Sejarah, Ketua Panitia Sejarah GKMP Kemanusiaan
Smk Subang Utama Smk Subang Utama Smk Subang Utama