Anda di halaman 1dari 3

MOSEP 2006

PENDIDIKAN MORAL

PENANDA ARAS 1

PENANDA ARAS 1 PENDIDIKAN MORAL

3. Sikap bersih dari fizikal dan mental.

3.1 Menjaga kebersihan rumah, sekolah dan persekitaran.


3.1.1 Menyatakan perlu menjaga kebersihan anggota badan, pakaian, dapur, bilik
tidur dan tandas.

3.2. Amalan menjaga kebersihan dari aspek fizikal dan mental.


3.2.1 Menyatakan perlu menjaga kebersihan sekolah, bilik darjah, kawasan
sekolah,tandas dan kantin sekolah.

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 123


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD
MOSEP 2006
PENDIDIKAN MORAL

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU


KOMPONEN BAHASA MELAYU
PENANDA ARAS : P1

NAMA MURID : TARIKH LAHIR :


TARIKH MULA : TARIKH SEMAKAN :

KEMAHIRAN / : Pelajar telah dapat mengetahui cara m enggunakan sabun semasa mandi.
PENGETAHUAN
SEDIA ADA

OBJEKTIF : Pelajar dapat mengetahui cara menjaga menjaga menjaga kebersihan anggota badan, pakaian, dapur, bilik
JANGKA tidur dan tandas.
PANJANG

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


CATATAN / ABM /
ISI PELAJARAN/ KAEDAH /
OBJEKTIF ISI PELAJARAN & AKTIVITI PENILAIAN BAHAN RUJUKAN
TEKNIK
3. Sikap bersih Isi Pelajaran: Aktiviti: Latihan lisan :
dari fizikal dan 3.1.1 Menyatakan perlu a Murid menyatakan perlu 1.Murid menyata
mental. menjaga kebersihan menjaga kebersihan anggota kan perkara yang
anggota badan, pakaian, badan, pakaian, dapur, bilik perlu dilakukan
3.1 Membolehkan dapur, bilik tidur dan tidur dan tandas. semasa mandi
murid menyatakan tandas. berdasarkan
perlu menjaga b. Murid menyenaraikan alat- gambar.
Kaedah / Teknik alat yang digunakan untuk
kebersihan pengajaran:
anggota badan, 1. Bersoal jawab menjaga kebersihan diri.
pakaian, dapur, bilik
tidur dan tandas. c Murid menyenaraikan alat-
alat yang digunakan untuk
menjaga kebersihan rumah.

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 124


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD
MOSEP 2006
PENDIDIKAN MORAL

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU


KOMPONEN BAHASA MELAYU
PENANDA ARAS : P1

NAMA MURID : TARIKH LAHIR :


TARIKH MULA : TARIKH SEMAKAN :

KEMAHIRAN / : Pelajar telah dapat mengetahui kegunaan penyapu. .


PENGETAHUAN
SEDIA ADA

OBJEKTIF : Pelajar dapat mengetahui cara menjaga kebersihan menjaga kebersihan sekolah, bilik darjah, kawasan
JANGKA sekolah,tandas dan kantin sekolah.
PANJANG
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN / ABM /
ISI PELAJARAN/ KAEDAH /
OBJEKTIF ISI PELAJARAN & AKTIVITI PENILAIAN BAHAN RUJUKAN
TEKNIK
3. Sikap bersih Isi Pelajaran: Aktiviti: Latihan lisan :
dari fizikal dan 3.2.1 Menyatakan perlu a Murid menyatakan murid 1. Murid menyatakan
mental. menjaga kebersihan menyatakan perkara yang perlu perlu menjaga
sekolah, bilik darjah, dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah,
3.2 Menjaga kawasan sekolah,tandas kebersihan sekolah, bilik bilik darjah, kawasan
kebersihan rumah, dan kantin sekolah. darjah, kawasan sekolah, tandas sekolah, tandas dan
sekolah dan dan kantin sekolah. kantin sekolah.
Kaedah / Teknik
persekitaran. pengajaran:
1. Bersoal jawab b. Murid menyenaraikan alat- 2. Murid menyatakan
alat yang digunakan untuk perkara yang dilaku
menjaga kebersihan sekolah. kan oleh pelajar di
dalam gambar dan
manfaat daripada
perbuatan itu dengan
bimbingan guru.

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 125


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD