Anda di halaman 1dari 19

KRONOLOGI PENURUNAN

AL-QURAN : PENGENALAN
KAEDAH TADABBUR AL-QURAN
MENGIKUT SIRAH RASULULLAH
MOHD HAFIZ BIN SULAIMAN
JABATAN MUFTI NEGERI PERAK
PEMBAHAGIAN MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH

MAKKAH
13 tahun • 86 surah

MADINAH
10 tahun • 28 surah
PEMBAHAGIAN FASA MAKKAH (86 SURAH)
FASA 3 : TAHUN 6 – 7
FASA 1 : TAHUN 1 – 3 FASA 2 : TAHUN 4 – 5
KERASULAN
KERASULAN KERASULAN (DAKWAH
(PENYEKSAAN DAN
(PERMULAAN WAHYU) SECARA TERANG)
HIJRAH KE HABSYAH)
= 5 SURAH = 21 SURAH
= 18 SURAH

FASA 4 : TAHUN 8 – 10 FASA 5 : TAHUN 11 – 13


KERASULAN (PENGISLAMAN KERASULAN (DAKWAH
UMAR DAN PERMULAAN MUSIM HAJI & ISRA’
BOIKOT MIKRAJ
= 27 SURAH = 15 SURAH
FASA PERTAMA MAKKAH :
TAHUN PERTAMA – KETIGA KERASULAN

Bermulanya Dakwah Secara Rahsia Kepada Ahli


PERMULAAN DAN PERSIAPAN MENERIMA Keluarga Terdekat
WAHYU

AL- AL-
AL-’ALAQ (96) AL-QALAM (68) MUZZAMMIL MUDATHTHIR AL-FATIHAH (1)
(73) (74)

Wahyu pertama Wahyu kedua Persiapan Persiapan emosi Kesimpulan


ayat 1-5. turun pada tahun kerohanian dan fizikal keseluruhan al-Quran.
Turun pada 610M. Turun pada Turun pada Terdapat riwayat
tahun 609M. Tahun kedua tahun 610M. tahun 611M. mengatakan surah ini
Tahun pertama kerasulan Tahun kedua Tahun ketiga turun dua kali di
kerasulan Umur Rasulullah kerasulan kerasulan Makkah dan Madinah
Umur Rasulullah 41 tahun. Umur Rasul 41 Umur Rasul 42
40 tahun. tahun. tahun.
FASA KEDUA MAKKAH :
TAHUN KEEMPAT – KELIMA KERASULAN
DAKWAH SECARA TERBUKA DAN TERUS TERANG

AL-MASAD AT-TAKWIR
AL-A’LA (87) AL-LAIL (92) AL-FAJR (89)
(111) (81)

Penentangan awal dari Gambaran kiamat dan Rasulullah berjinak- Jelaskan balasan Umat Islam diseksa,
Abu Lahab iaitu bapa huru hara mahsyar jinak hafaz al-Quran golongan yang dizalimi dan dibunuh oleh
saudara Rasulullah dari Jibril a.s membersihkan jiwa dan Musyrikin Makkah
(612M/tahun ke-4) mengotorkannya

AD-DHUHA AS-SHARH AL-’ASR AL-’ADIYAT AL-KAUTHAR


(93) (94) (103) (100) (108)

Tiga perjalanan hidup Kembar surah ad-Dhuha Memadai surah ini Kemewahan Rasulullah dihina kerana
yang dilalui oleh
Rasulullah. Musyrikin
sehingga ada yang untuk mendapat melalaikan manusia kematian anaknya Abdullah
menghina Rasul kerana mengatakan kedua-dua petunjuk (Imam as-
wahyu terhenti agak lama adalah satu surah Syafie
FASA KEDUA MAKKAH :
TAHUN KEEMPAT – KELIMA KERASULAN
DAKWAH SECARA TERBUKA DAN TERUS TERANG
AT- AL-MA’UN AL-KAFIRUN AL-FALAQ
TAKATHUR AL-FIL (105)
(107) (109) (113)
(102)
Kekayaan adalah Pendusta agama Musyrikin menawarkan Allah melindungi Cubaan membunuh
punca kebinasaan adalah tidak diri untuk menyembah rumahNya daripada Rasulullah melalui sihir
menghiraukan anak Allah dalam keadaaan kekacauan musuhnya
yatim dan fakir miskin syirik kepada Allah

AN-NAS AL-IKHLAS AN-NAJM ‘ABASA AL-QADR AS-SHAMS


(114) (112) (53) (80) (97) (91)

Kesamaan surah an-Nas Allah sebagai Surah pertama Rasulullah Keperibadian Kemuliaan bulan Manusia tidak boleh lari
dan al-Fatihah dalam sujud bersama sahabat di yang diturunkan daripada cahaya matahari
tempat bergantung penyampai hari
hadapan kaabah dan
memohon perlindungan akhirat al-Quran seumpama itu dengan
diikuti oleh Quraysh
kepada Allah cahaya al-Quran
FASA KETIGA MAKKAH :
TAHUN KEENAM – KETUJUH KERASULAN
AL-BURUJ QURAYSH AL-QARI’AH AL-QIYAMAH
AT-TIN (95)
(85) (106) (101) (75)

Ujian yang diterima Penempatan Rasul Kelebihan Quraysh Kedatangan hari Hujah kedatangan hari
oleh orang Mukmin Ulul Azmi kiamat secara kiamat kepada Musyrikin
mengejut seperti
kedatangan musuh
secara mengejut

AL-HUMAZAH AL-MURSALAT AL-BALAD


QAF (50) AT-TARIQ (86)
(104) (77) (90)

Kecaman menghabiskan Turun ketika Rasulullah Penghujung tahun ke 5 Mengingatkan orang Al-Quran sebagai
masa yang ada untuk bersembunyi di gua di kerasulan. Musyrikin terlalu lemah kata pemutus
mengecam dan Mina Rasulullah selalu menghadapi kesusahan
mengutup orang lain membaca surah ini
ketika solat sunat hari
raya.
FASA KETIGA MAKKAH :
TAHUN KEENAM – KETUJUH KERASULAN
AL-QAMAR AL-A’RAF AL-JINN
SAD (38) YASIN (36)
(54) (7) (72)

Kejadian bulan Musyrikin tidak mahu Kisah bani Israel tidak Kesan jin kafir Kisah ashab Qaryah
terbelah 5 tahun kembali kepada Allah mahu meningalkan mendengar Rasulullah yang mendustakan tiga
sebelum Rasulullah kerana sombong dan berhala mereka membaca Quran rasul yang diutuskan
berhijrah berlaku di takut hilang pengaruh walaupun telah ditegur kepada mereka
MIna oleh Nabi Harun dan
Musa

FURQAN MARYAM
FATIR (35)
(25) (19)
Turun lapan tahun Turun ketika umat Turun sebelum hijrah
sebelum surah an- Islam sedang umat Islam ke
Nisa’ kemuncak diseksa Habsyah
bagi menyekat dakwah
Rasulullah
FASA KEEMPAT MAKKAH :
TAHUN KELAPAN – KESEPULUH KERASULAN

AL-WAQI’AH ASH- AL-NAML AL-QASAS


TAHA (20)
(56) SYU’ARA’ (26) (27) (28)

Turun ketika hijrah ke Turun selepas hijrah Turun untuk Ketaatan makhluk- Surah pelengkap
Habsyah ke Habsyah dan menghiburkan hati makhluk kecil kepada kepada surah as-
pengislama Umar al- Rasulullah kerana Rasul seperti semut syu’ara dan an-naml
Khattab musyrikin menolak dan burung hud-hud kisah nabi Musa
dakwah Islam

AL-ISRA’ YUNUS YUSUF AL-HIJR


HUD (11)
(17) (10) (12) (15)
Turun selepas mikraj Turun pada penghujung Rasulullah kehilangan Turun dua tahun Turun untuk motivasi
Rasulllah 10 selepas fasa Makkah kerana
Khadjiah, Abu Talib sebelum Rasulullah Rasullah meneruskan
ancaman kritikal.
kerasulan dan ramai sahabat berhijrah ke Madinah dakwah yang ditekan
Rasulullah mula berfikir
untuk meninggalkan berhijrah ke Habsyah dengan boikot dan
kaumnya seperti nabi tekanan fizikal
Yunus
FASA KEEMPAT DI MAKKAH :
TAHUN KELAPAN – KESEPULUH KERASULAN

AL-AN’AM AS-SAAFAAT LUQMAN AZ-ZUMAR


SABA’ (34)
(6) (37) (31) (39)
Turun sekaligus dalam Turun pada Quran sebagai hikmah Turun ketika perang Turun menjelang hijrah
satu malam diiringi penghujung tekanan kepada manusia lidah Musyrikin dengan ke Habsyah
dengan 70k malaikat fikizal dan boikot Rasulullah

FUSSILAT ASH-SHURA AZ-ZUKHRUF AD-DUKHAN


GHAFIR (40)
(41) (42) (43) (44)

Tiada jalan untuk Ancaman lengkap Musyrikin tidak Musyrikin bertekad Turun selepas
membunuh para Rasul kepada Musyrikin yang menghiraukan untuk membunuh kemarau dahsyat
menolak ajaran rasul ancaman Allah kerana Rasulullah melanda Makkah
dan Quran tidak menghiraukan
ancaman azab
FASA KEEMPAT DI MAKKAH :
TAHUN KELAPAN - KESEPULUH KERASULAN

AL-JATHIYAH AZ-DZARIYAT AL-GHASIYYAH


AL-AHQAF (46) AL-KAHFI (18)
(45) (51) (88)

Kemuncak penghinaan Turun selepas Perintah bersabar Suasana hari kiamat Isyarat untuk berhijrah
Musyrikin kepada hari berdakwah ke Taif 3 seperti rasul-rasul yang menyelubungi ke Habsyah seperti
akhirat tahun sebelum hijrah sebelum Rasulullah dan pembahagian pemuda kahfi yang lari
manusia pada hari menyelamatkan iman
kiamat mereka

AL-NAHL
NUH (71)
(16)
Isyarat tekanan yang kemusnahan Musyrikin
dikenakan kepada seperti kaum nabi Nuh
para sahabat untuk
berhijrah ke Habsyah
:
FASA KELIMA DI MAKKAH :
TAHUNKESEBELAS – KETIGA BELAS KERASULAN
TAHUN

AL-
AL-ANBIYA’ AS-SAJDAH
IBRAHIM (14) MU’MINUN AT-TUR (52)
(21) (32)
(23)

Penghujung fasa Tekanan fizikal dan Turun semasa Motivasi kepada Turun hampir surah
Makkah boikot kepada kemarau panjang di Rasulullah tentang az-zariyat
Rasulullah Makkah kebangkitan semula
selepas menjadi debu

AL-MULK AL-HAQQAH AL-MA’ARIJ AN-NABA’ AN-NAZI’AT


(67) (69) (70) (78) (79)

Penghujung Makkiyah Menyucikan tuduhan Seperti surah al- Hujah kepada Fakta sejarah Firaun
setelah 12 tahun liar Musyrikin berkaitan Haqqah Musyrikin berkaitan yang menentang
berdakwah kepada ketidakmapuan Allah kekuasaan Allah kedatangan hari
penduduk Makkah mendatagkan hari menjadikan hari kiamat
akhirat akhiarat
FASA KELIMA DI MAKKAH :
TAHUN SEBELAS – KETIGA BELAS KERASULAN

AL-
AL-INSYIQAQ AL-’ANKABUT
AL-INFITAR (82) AR-RUM (30) MUTAFFIFIN
(84) (29)
(83)

Melengkapkan Melengkapkan Isyarat kepada hijrah Ujian berat sentiasa Persiapan berekonomi
gambaran hari kiamat gambaran hari kiamat ke Madinah dengan menanti umat Islam dengan bani Israel
kemenangan tentera
Rom pada tahun 621M
FASA MADINAH (1 H – 10H /623M - 632M)

AL-
AL-BAQARAH
AL-ANFAL (8) ALI IMRAN (3) AL-AHZAB (33) MUMTAHANAH
(2)
(60)

Tahun 1H / 623M Turun pada bulan Syawal Kisah Hatib bin Abli
Perubahan Tahun 2H/ 624M Post Mortem kekalahan 5 Hijrah selepas perang Balta’ah kirim surat
pemerintahan dunia Perang Badar perang Uhud Ahzab, pengkianatan rahsia kepada Makkah
daripada Yahudi Yahudi Quraizah dan maklumkan orang
kepada Islam perkahwinan Rasulullah Madinah sedang
dengan Zainab r.a menuju ke Makkah
untuk pembukaan
kota Makkah
FASA MADINAH (1 H – 10H /623M - 632M)

AZ-ZALZALAH MUHAMMAD
AN-NISA’ (4) AL-HADID (57) AR-RA’D (13)
(99) (47)

Pembahagian pusaka Jelaskan tentang Turan pada 4 hijrah Turun selepas Manusia memerlukan
syuhada Uhud kepada semua amalan Turun antara perang perang Badar mukjizat dari langit
ahli waris. manusia akan Uhud dan perjanjian
Perintah tayammum dibongkarkan Hudaibiyah
menjelang 5 hijrah.
Amaran terakhir
kepada Yahudi Bani
Nadir disingkirkan dari
Madinah pada 4 hijrah
FASA MADINAH (1 H – 10H /623M - 632M)

AR- AL-
AL-INSAN AT-TALAQ AL-HASHR
RAHMAN BAYYINAH
(76) (65) (59)
(55) (98)

Terangkan nikmat- Terangkan hak Turun selepas ayat- Jelaskan seburuk- Pengusiran Yahudi
nikmat yag ditelah sebenar manusia ayat talak dalam buruk manusia dan Bani Nadhir dari
diberikan kepada hidup di dalam dunia surah al-Baqarah sebaik-baik manusia Khaibar ke Syam
manusia dan jin ini tidak boleh untuk pada tahun 4 hijrah
meliputi nikmat dunia menyombong diri
dan nikmat akhirat
yang tidak boleh
didustakan.
FASA MADINAH (1 H – 10H /623M - 632M)

AL- AL-
AL-HUJURAT
AN-NUR (24) AL-HAJJ (22) MUNAFIQUN MUJADALAH
(49)
(63) (58)

Kisah hadith Ifk Surah yang Menerangkan sifat- Turun selepas perang Turun pada tahun 9
Saidina Aisyah dalam gabungkan uslub sifat orang Munafiq. Khandak pada tahun 5 hijrah tahun rasulullah
perjalanan balik Makkah dan uslub Turun selepas pulang hijrah menerima delagasi
perang bani Mustaliq Madinah dari perang bani dari luar Madinah
pada tahun 6 hijrah Mustaliq pada tahun 6 Peristiwa Bani Tamim
hijrah menziarahi Rasulullah
FASA MADINAH (1 H – 10H /623M - 632M)

AT- AL-
AT-TAHRIM AL-FATH
TAGHABUN AS-SAF (61) JUMU’AH
(66) (48)
(64) (62)

Peristiwa rasulullah
Fitnah harta dan anak Menguji ketaatan Turun selepas perang Turun dalam
minum madu di rumah
sahabat dalam Khaibar dan sebelum perjalanan pulang dari
Zainab sehingga
perjanjian Hudaibiyah perjanjian Hudaibiyah Hudaibiyah pada
hafsah dan aishah
tahun 6 hijrah
cemburu
sebelum perang
Khaibar
FASA MADINAH (1 H – 10H /623M - 632M)

AL- AL-
AL-NASR
MA’IDAH TAUBAH
(110)
(5) (9)

Turun selepas Turun pada tahun 9 hijrah Turun 3 bulan


perjanjian Hudaibiyah. selepas setahun pembukaan sebelum Rasulullah
Perjanjian ini adalah kota Makkah wafat
pembukaan kepada 3 tahap turun
kemenangan- 1. Sebelum tabuk ayat 1-
kemenangan Islam ke 37 zulkaedah 9 hijrah
atas orang Kafir dan 2. Menjelang tabuk 38-72
Yahudi Madinah rejab 9 zulhijjah
3. Selepas tabuk 73-92-
pulang dari tabuk