Anda di halaman 1dari 2

DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN INDIVIDU

WTP 8013 : CONSTRUCTION SURVEY

SKALA PEMARKAHAN
BIL PERKARA YANG DINILAI LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG
0 1 2 3
1 PROSES KERJA
Bahan dan Bahan dan maklumat Bahan dan Bahan dan
1.1 Mengumpul bahan dan maklumat meklumat tidak kurang jelas maklumat tepat maklumat sangat
tepat tepat
1.2 Merancang kerja-kerja pengurusan Tapak
Bina
1.3 Mengenal pasti aktiviti-aktiviti
1.4 Merancang dan bangunkan Jadual Senarai
Semak keselamatan
1.5 Merancang dan bangunkan Pelan Tindakan
Kecemasan (ERP)
1.6 Merancang dan bangunkan Jadual Senarai
Semak Pengujian
2 HASIL KERJA
2.1 Siap mengikut format Tidak menepati Kurang menepati Menepati format Sangat menepati
format folio format folio folio format folio
 Susunan betul
 Saiz dan jenis tulisan betul
 Ada penerangan gambar
2.2 Muka hadapan Tidak menepati Kurang menepati Menepati format Sangat menepati
 Logo kolej format muka format muka muka hadapan format muka
 Program hadapan hadapan hadapan
 Kod & nama kursus
 Nama pelajar
 Nama kompetensi
 Nama pensyarah
2.3 Senarai kandungan Tidak menepati Kurang menepati Menepati format Sangat menepati
format senarai format senarai senarai kandungan format senarai
kandungan kandungan kandungan
3 SIKAP
3.1 Hantar tepat pada masa yang ditetapkan Tidak menepati Kurang menepati Menepati masa Sangat menepati
masa masa masa
3.2 Menyelesaikan sebarang permasalahan Tidak kreatif & Kurang kreatif & Kreatif & komited Sangat kreatif &
sepanjang tugasan tidak komited kurang komited sangat komited
3.3 Kekemasan Tidak kemas Kurang kemas Kemas Sangat kemas