Anda di halaman 1dari 2

KOPERASI SMK KELADI KULIM BERHAD

Memastikan Memastikan Memastikan Memastikan barang


Memastikan
semua terdapat 4 jurujual bertugas jualan,meja dan Melaporkan
jurujual
TUGAS barang yang Mengambil orang jurujual memenuhkan menutup rapat kerusi disusun
dengan kemas,sinki
kedatangan
jurujual dan
hendak kedatangan di kaunter semula makanan di semua balang
KETUA dijual jurujual jualan pada
dalam balang serta makanan, rak
berada dalam
keadaan bersih serta
memberi
laporan segala
minuman botol dan barang jualan
JURU disusun bertugas setiap hari minuman kotak ke ,peti sejuk dan
lantai disapu oleh tugas telah
jurujual bertugas diselesaikan
JUAL dengan harian. mengikut jadual dalam peti sejuk peti sejuk beku sebelum pada guru
kemas di rak waktu yang untuk jualan hari setelah tamat meninggalkan bertugas.
jualan ditetapkan. seterusnya. waktu jualan. koperasi.

Menerima duit Mengambil maklumat Memastikan


Membuka Merekodkan
TUGAS koperasi
jualan, mengira
jualan &
kehadiran jurujual & semua lampu
dan membayar memastikan ketua dan kipas
GURU sepuluh minit
kepada
bayaran serta
jurujual telah ditutup dan
sebelum loceng menyimpan bil
BERTUGAS rehat berbunyi.
pembekal
harian.
jika ada.
memantau semua
urusan jurujual.
mengunci
pintu.
KOPERASI SMK KELADI KULIM BERHAD

TUGASAN HARIAN JURUJUAL

SEMUA
KAUNTER RESTOCK KEBERSIHAN JURUJUAL

Memastikan semua
barang yang hendak
dijual disusun dengan Penuhkan semula
kemas di rak jualan makanan di dalam Memastikan barang
balang serta jualan, meja dan
minuman botol dan kerusi disusun
minuman kotak ke dengan kemas.
Melakukan aktiviti dalam peti sejuk.
jualan. Memastikan suis
lampu dan kipas
ditutup setiap kali
sebelum
Menyerahkan duit meninggalkan
jualan kepada guru koperasi.
Tutup rapat semua
bertugas.
balang makanan, rak Sapu lantai, kutip
barang jualan, peti sampah dan buang
sejuk dan peti sejuk sampah di dalam
Tutup rapat semua beku setelah tamat tong sampah.
balang makanan, rak waktu jualan.
barang jualan setelah
tamat waktu jualan.