Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN AL-KHUDLORI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)


MUTIARA
NPSN : 69925453 NSS : 012021708022
Alamat : Jl. Kyai Dakka Dusun Cantilan, Desa Japura Kidul,
Kec. Astanajapura Kab. Cirebon. Email : paudmutiara@gmail.com 45181

FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PESERTA DIDIK PAUD MUTIARA
TAHUN PELAJARAN 2022 /2023

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap : …………………………………………………………


2. NIK : …………………………………………………………
3. Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………
4. Jenis Kelamin : …………………………………………………………
5. Agama : …………………………………………………………
6. Anak Ke- : …………………………………………………………
7. Jumlah Saudara : …………………………………………………………
8. Status dalam keluarga : …………………………………………………………
9. Kewarganegaraan : …………………………………………………………

B. IDENTITAS ORANG TUA/WALI


1. Ayah Kandung/tiri/angkat/wali*)
a. Nama : …………………………………………………………
b. Tempat Tanggal Lahir: …………………………………………………………
c. Agama : …………………………………………………………
d. Kewarganegaraan : …………………………………………………………
e. Pekerjaan : …………………………………………………………
f. Pendidikan : …………………………………………………………
2. Ibu kandung /tiri/angkat/wali*)
a. Nama : …………………………………………………………
b. Tempat Tanggal Lahir: …………………………………………………………
c. Agama : …………………………………………………………
d. Kewarganegaraan : …………………………………………………………
e. Pekerjaan : …………………………………………………………
f. Pendidikan : …………………………………………………………

Astanajapura, ............……………2022
Orang Tua

*)coret yang tidak perlu (……............………………)


Lampiran : - Fotocopy KTP Orang tua
- Fotocopy KK
- Fotocopy Akta Lahir
- Foto 3x4 (2 Lembar)

Anda mungkin juga menyukai