Anda di halaman 1dari 98

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 BAND TEMA 1 Sains Hayat Mengetahui perkara-perkara

asas dalam sains dan teknologi B1 D1: Benda hidup dan benda bukan hidup B1 D1 E1: Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup Langkah Pentaksiran: a) Namakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B1 D1 E1 Arahan : Namakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar yang diberi.

Benda hidup 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Benda bukan hidup

(menguasai / tidak menguasai) BAND

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 1 TEMA Sains Hayat Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B1 D2: Bahagian tubuh manusia B1 D2 E1: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Namakan bahagianbahagian tubuh manusia.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Kelas : ______________________ Rujukan : B1 D2 E1 Arahan : Lihat gambar. Namakan bahagian-bahagian tubuh manusia. teling a kaki mata hidun g mulut tanga n

(menguasai / tidak menguasai) BAND 1

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

TEMA

Sains Hayat Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B1 D3: Haiwan yang terdapat di sekeliling B1 D3 E1: Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Padankan gambar dengan perkataan.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Kelas : ______________________ Rujukan : B1 D3 E1 Arahan : Lihat gambar. Padankan gambar dengan perkataan yang diberi. 1.

lipas

2.

katak

3.

rama-rama

4.

lembu

5.

lalat
(menguasai / tidak menguasai)

BAND

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 TEMA Sains Hayat Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B1 D4: Tumbuhan yang terdapat di sekeliling. B1 D4 E1: Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Namakan tumbuhan yang terdapat dalam gambar.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Rujukan : B1 D4 E1 Arahan : Lihat gambar. Namakan tumbuhan yang terdapat di dalam gambar. kaktus pokok bunga ros rumput

pokok kelapa

pokok pisang

1.

2.

3.

4.

5.

(menguasai / tidak menguasai) BAND 1 Sains Hayat

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 TEMA Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B1 D5: Bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria. B1 D5 E1: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan, bau, rasa, sentuh dan pendengaran. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Padankan bahagian tubuh manusia dengan fungsinya.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B1 D5 E1

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Arahan : Lihat gambar. Padankan bahagian tubuh manusia dengan fungsinya. 1.

merasa
2.

makan

3.

menulis

4.

menghidu

5.

menyentuh
6.

berjalan

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA

2 Sains Hayat

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

PERNYATAAN STANDARD

Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B2 D1: Ciri-ciri benda hidup B2 D1 E1: Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, bergerak, membesar dan membiak. Langkah Pentaksiran: a) Bulatkan perkataan yang sesuai.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D1 E1 Arahan : Bulatkan perkataan yang sesuai.

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

1. Manusia bernafas bergerak untuk hidup.

2. Haiwan bernafas bergerak untuk mencari makanan.

3. Tumbuhan membesar membiak dan bertambah saiz.

4. Haiwan membesar membiak supaya bilangan haiwan bertambah.

5. Benda hidup memerlukan mainan dan pakaian air dan makanan

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 2 Sains Hayat

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B2 D2: Fungsi bahagian tubuh manusia. B2 D2 E1: Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D2 E1 Arahan : Lihat gambar yang diberi. Isikan tempat kosong dengan fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

mendengar menyentuh
1.

merasa melihat

menghidu bergerak

digunakan untuk _______________. 2. digunakan untuk _______________. 3. digunakan untuk _______________. 4. digunakan untuk _______________. 5. digunakan untuk _______________. 6. digunakan untuk _______________.

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD 2 Sains Hayat

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B2 D3: Bahagian-bahagian tubuh haiwan. B2 D3 E1: Mengenal pasti bahagianbahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cengkerang. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Bulatkan bahagianbahagian tubuh haiwan berikut.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D3 E1 Arahan : Lihat gambar. Bulatkan bahagian-bahagian tubuh haiwan berikut. sesungut kaki mulut misai tanduk ekor sirip sisik

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 1.

2.

cengkerang sayap sesungut sisik sesungut kaki tanduk sayap kaki sirip gading hidung sesungut kaki cengkerang telinga

tanduk ekor bulu paruh

kaki mata

3.

cengkerang

4.

sayap belalai sesungut

ekor sisik

5.

sirip ekor bulu sisik hidung

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 2 Sains Hayat Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B2 D4: Bahagian-bahagian tumbuhan. B2 D4 E1: Mengenal pasti bahagianbahagian tumbuhan iaitupucuk, daun, bunga, buah,dahan, batang dan akar. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Labelkan bahagianbahagian tumbuhan.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D4 E1 Arahan : Lihat gambar. Labelkan bahagian-bahagian tumbuhan. batang daun akar bunga pucuk

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

3.

1.

4.

2.

5.

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD

2 Sains Fizikal Memahami perkara-perkara

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 asas dalam sains dan teknologi B2 D5: Fungsi-fungsi deria. B2 D5 E1: Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna, bentuk asas dan saiz objek. Langkah Pentaksiran: a) Kira bilangan bentuk. b) Warnakan bentuk mengikut warna yang diberi.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D5 E1 Arahan : Kira bilangan setiap bentuk asas berikut. Warnakan bentuk-bentuk berikut mengikut warna yang diberikan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Bentuk Segi empat sama Segi empat tepat Segi tiga Bulatan

Bilangan

Warnakan bentuk-bentuk di atas mengikut warna yang diberi.

(merah)

(biru)

(kuning)

(hijau)

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 2 Sains Fizikal Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

PERNYATAAN STANDARD

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B2 D5: Fungsi-fungsi deria. B2 D5 E2: Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti benda-benda yang berbau dan tidak berbau. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Warnakan MERAH untuk benda berbau dan BIRU untuk benda tidak berbau.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D5 E2 Arahan : Lihat gambar. Warnakan MERAH untuk benda berbau dan BIRU untuk benda tidak berbau.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

sabun

baju

sudu

kek

cincin

syampu

gelas

kopi

kapur

buah durian

meja

kambing

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD Memahami perkara-perkara 2 Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 asas dalam sains dan teknologi B2 D5: Fungsi-fungsi deria. B2 D5 E3: Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan. Langkah Pentaksiran: a) Cari perkataan tersembunyi.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D5 E3 Arahan : Cari perkataan tersembunyi.

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

l b g k l o r v

i c h m a s i n

d d p a h i t w

a e i n m p s x

h f j i n q t y

a m a s a m u z

1. 2. 3. 4. 5.

Anggota badan yang digunakan untuk merasa ialah ________. Apabila makan ikan masin, kita akan berasa ________________. Serbuk kopi rasa ____________. Limau rasa _________________. Bila makan kek, kita rasa ___________.

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 2 Sains Fizikal Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B2 D5: Fungsi-fungsi deria. B2 D5 E4: Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Padankan dengan ciri bahan yang sesuai.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D5 E4 Arahan : Lihat gambar. Padankan dengan ciri bahan yang sesuai. 1.

keras

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 2.

licin
3.

kasar
4.

Panas
5.

Lembut

6.

Sejuk

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 2 Sains Fizikal Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi B2 D5:

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Fungsi-fungsi deria. B2 D5 E5: Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Padankan keadaan yang berkaitan.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B2 D5 E5 Arahan : Lihat gambar. Padankan keadaan yang berkaitan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 1. a.

2.

b.

3.

c.

4.

d.

5.

e.

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD 3 Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D1: Memperihalkan kepentingan bahagian tubuh manusia. B3 D1 E1: Menerangkan kepentingan bahagian tubuh manusia. Langkah Pentaksiran: a) Isikan tempat kosong dengan huruf yang berkenaan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D1 E1 Arahan : Isikan tempat kosong dengan huruf yang berkenaan.

Mata

Telinga

Kulit

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Hidung

Lidah

1. Bahagian badan yang boleh menyentuh dan merasa.. 2. Bahagian badan yang boleh merasa.. 3. Bahagian badan yang boleh mendengar. 4. Bahagian badan yang boleh menghidu 5. Bahagian badan yang boleh melihat .

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam 3 Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 sains dan teknologi. B3 D2: Mengenal ciri-ciri bahagian tubuh haiwan. B3 D2 E1: Membanding dan membeza bahagian tubuh haiwan dengan haiwan yang lain. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Gariskan jawapan yang betul.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D2 E1 Arahan : Lihat gambar. Gariskan jawapan yang betul. 1.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Kedua dua nyamuk dan burung ada ( kaki , paruh ). Nyamuk ada ( dua , enam ) kaki, tetapi burung ada ( enam , dua ) kaki.
2.

Burung helang dan burung unta ada ( sayap , mulut ). Burung helang ( boleh , tidak boleh ) terbang, tetapi burung unta ( boleh , tidak boleh ) terbang.
(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 3 Sains Fizikal Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi.

PERNYATAAN STANDARD

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B3 D2: Mengenal ciri-ciri bahagian tubuh haiwan. B3 D2 E2: Mengajuk bunyi haiwan. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Isikan tempat kosong.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D2 E2 Arahan : Lihat gambar. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. mengembe k berkicau berkokok menguek mengiau menguak

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

1. Ayam jantan ____________ ___________________ 2. Burung __________________ _____________ 3. Katak ___________________ _______________

4. Itik 5. Kambing 6. Kucing

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD

3 Sains Fizikal Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

DESKRIPTOR

B3 D2: Mengenal ciri-ciri bahagian tubuh haiwan. B3 D2 E3: Menunjukkan cara haiwan bergerak. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Warnakan jawapan yang betul.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D2 E3 Arahan : Lihat gambar. Warnakan jawapan yang betul. 1. berlari merangkak dengan perlahan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 2. terbang memanjat di udara.

3. terbang berlari dengan pantas.

4. melompat merangkak dengan tinggi.

5. berlari berenang di dalam kolam.

(menguasai / tidak menguasai)

3 TEMA PERNYATAAN STANDARD Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

DESKRIPTOR

B3 D3: Mengenal ciri-ciri bahagian tumbuhan. B3 D3 E1: Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Langkah Pentaksiran: a) Lihat tumbuhan berikut. b) Tuliskan Betul atau Salah bagi penyataan berikut.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D3 E1 Arahan : Lihat tumbuhan berikut. Tuliskan BETUL atau SALAH untuk pernyataan berikut. pokok betik pokok orkid

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

1. Batang pokok betik besar. 2. Daun pokok betik sama panjang dengan daun pokok betik. 3. Pokok betik berbuah tetapi pokok orkid tidak. .. 4. Daun pokok orkid itu panjang. 5. Daun kedua-dua pokok itu kecil. ..

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD 3 Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4: Menggunakan fungsi deria untuk memahami perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4 E1: Menggunakan deria penglihatan untuk menaakul kepentingan warna, bentuk dan saiz dalam kehidupan. Langkah Pentaksiran: a) Warnakan objek yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D4 E1 Arahan : Warnakan objek yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. 1. Berbeza dari segi warna

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

2. Berbeza dari segi bentuk

3. Berbeza dari segi saiz

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD Mempamerkan keupayaan 3 Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4: Menggunakan fungsi deria untuk memahami perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4 E2: Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan bau dalam kehidupan. Langkah Pentaksiran: a) Isikan tempat kosong.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D4 E2 Arahan : Isikan tempat kosong.
1.
2.d

Tarikh:

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1


3.

b
4.d 5. 6.

r k

a y

Ke bawah Mendatar 1. Syampu berbau _________ 3.Sampah berbau __________ 5. Bau ikan _________________ 2.Bahagian pokok limau yang berbau harum. 4. Buah ini kulitnya berduri. Baunya kuat. 6. Buahnya besar. Harum baunya bila masak.

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD Mempamerkan keupayaan 3 Sains Fizikal

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4: Menggunakan fungsi deria untuk memahami perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4 E3: Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa dalam kehidupan. Langkah Pentaksiran: a) Baca pernyataan. b) Lihat gambar dan isikan tempat kosong.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D4 E3 Arahan : Baca pernyataan. Lihat gambar dan isikan tempat kosong.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 1. Apabila ditambah , rasanya ialah __________________.

2. Bila kita

makan , kita akan berasa ________________.

3. Kita

makan ,kita akan rasa __________________________.

4. Bila kita

minum tanpa gula, rasanya ________________.

5. Kadang-kadang, rasa

ialah _________dan___________.

6. Sayur

rasanya ____________________________.

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 3 Sains Fizikal Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B3 D4: Menggunakan fungsi deria untuk memahami perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4 E4: Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan bahan dalam kehidupan. Langkah Pentaksiran: c) Baca pernyataan. d) Warnakan jawapan yang betul.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D4 E4 Arahan : Baca penyataan. Warnakan jawapan yang betul. 2. Permukaan saya licin. Saya berbau harum.
1.

Permukaan saya kasar. Saya sangat keras.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Saya berbentuk bulat. Permukaan saya kasar. Saya berwarna hitam.


4.

3.

Saya sejuk. Saya berasa manis.

5.

Saya berwarna merah. Saya panas.

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA

3 Sains Fizikal Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B3 D4: Menggunakan fungsi deria untuk memahami perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D4 E5: Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul kepentingan bunyi dalam kehidupan. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Tuliskan BETUL atau SALAH.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D4 E5 Arahan : Lihat gambar. Tuliskan BETUL atau SALAH.

1.

Waktu untuk makan. Ada panggilan.

2.

Mendengar musik. Ada kecemasan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

3.

Bayi kelaparan. Bayi menyanyi. 4. Ada kecemasan. Ada tetamu datang.

5.

Waktu untuk tidur. Air telah mendidih.

(menguasai / tidak menguasai

BAND TEMA

3 Sains Fizikal Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. B3 D5: Mengenal bentuk asas bongkah. B3 D5 E1:

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Namakan bentuk asas bongkah.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B3 D5 E1 Arahan :Lihat gambar. Namakan bentuk asas bongkah.

1.

2.

3.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

4.

5.

6.

kuboid

kon

prisma

silinder

kiub

sfera

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA

4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D1: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan bentuk asas bongkah dalam menjalankan tugasan.

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

EVIDENS

B4 D1 E1: Menggabung bentuk asas bongkahyang mempunyai ciri yang sama atau berbeza. Langkah Pentaksiran: a) Namakan bentuk asas bongkah. b) Warnakan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D1 E1 Arahan : Namakan bentuk asas bongkah yang digunakan. Warnakan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Bentuk asas bongkah yang digunakan. 1. ___________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 3. ___________________________________________________ 4. ___________________________________________________ 5. ___________________________________________________

BAND TEMA

4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D2: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan haiwan dalam menjalankan tugasan. B4 D2 E1: Mengitlak bahawa ada haiwan

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Padankan haiwan yang mempunyai ciri yang sama.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D2 E1 Arahan : Lihat gambar. Padankan haiwan yang mempunyai ciri yang sama.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D3: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan tumbuhan dalam menjalankan tugasan.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B4 D3 E1: Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Senaraikan ciri-ciri yang sama dan berbeza bagi tumbuh-tumbuhan berikut.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D3 E1 Arahan : Lihat gambar. Senaraikan ciri-ciri yang sama dan berbeza bagi tumbuh-tumbuhan berikut.

Ciri ciri yang sama. 1.______________________ 2. _____________________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 3. _____________________

Ciri-ciri yang berbeza. 1.______________________ 2. _____________________ 3. _____________________ (menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D4: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan deria dalam menjalankan tugasan. B4 D4 E1: Mengelaskan objek mengikut warna, bentuk dan saiz.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Bandingkan objek. c) Tuliskan saiznya.

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D4 E1 Arahan : Lihat gambar. Bandingkan objek dan tuliskan ciri atau saiznya.

_____________________

___________________

_____________________

___________________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

_____________________

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D4: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan deria dalam menjalankan tugasan. B4 D4 E2:

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Mengelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Tuliskan perkataan Berbau atau Tidak berbau pada objek di bawah.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D4 E2 Arahan : Tuliskan perkataan BERBAU atau TIDAK BERBAU pada objek di bawah. 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(menguasai / tidakmenguasai) BAND TEMA 4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D4: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan deria dalam menjalankan tugasan.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 B4 D4 E3: Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Kelaskan benda-benda di bawah berdasarkan rasa.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D4 E3 Arahan : Lihat gambar. Kelaskan benda-benda di bawah berdasarkan rasa.

g aram

gula-gula

serbuk kopi

le mon

ais krim

kicap

ma ngga muda

peria

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

ub at epal hijau madu telur masin

a) Masin i. _______________ ii. _______________ iii. _______________ b) Manis i. _______________ ii. _______________ iii. _______________

c) Masam i. _______________ ii. _______________ iii. _______________ d) Pahit i. ii. iii.

_______________ _______________ _______________

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D4: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan deria dalam menjalankan tugasan. B4 D4 E4:

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Warnakan ciri bahan yang sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D4 E4 Arahan : Lihat gambar. Warnakan ciri bahan yang sesuai. 1. panas sejuk keras

2. kasar keras sejuk

3. sejuk lembut kasar

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

4. kasar sejuk lembut

5. lembut keras panas

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D4: Menggunakan pengetahuan asas berkaitan deria dalam menjalankan tugasan. B4 D4 E5: Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Warnakan bunyi yang sesuai.

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D4 E5 Arahan : Lihat gambar. Warnakan bunyi yang sesuai. 1. ring..ring .. meow..meo w..

2.

dum..du m..

chip..chip ..

3. mbek..mbek .. moo..m oo..

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

4.

ring..ring ..

dum..dum ..

5.

woof..w oof

meow..meo w

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA

4 Sains Bahan Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan B4 D5: Menggunakan pengetahuan asas sains dalam memahami konsep timbul dan tenggelam. B4 D5 E1: Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Tandakan () bagi objek yang timbul dan () bagi objek yang tenggelam.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B4 D5 E1 Arahan : Lihat gambar. Tandakan () bagi objek yang timbul dan () bagi objek yang tenggelam.

paku

kelapa

gunting

jarum

botol plastik

guli

oren

mancis

batu bata

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

kunci

getah pemadam

pisau

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA

5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D1: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan benda hidup dan benda bukan hidup. B5 D1 E1:

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Memperihalkan ciri benda hidup dan ciri bukan hidup. Langkah Pentaksiran: a) Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D1 E1 Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. bernafas membesar membiak bergerak

air dan makanan

1.

___________________ di dalam air.

2.

_______________ menjadi

dewasa.

3. Semua

memerlukan __________________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

untuk hidup.

4. Semua

______________.

5. Semua (menguasai

________________. / tidak menguasai)

BAND TEMA

5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D2: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan bahagian dan fungsi tubuh manusia. B5 D2 E1: Memperihalkan bahagian dan fungsi tubuh manusia. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1


b)

Lengkapkan pernyataanpernyataan berikut.

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D2 E1 Arahan : Lihat gambar. Lengkapkan pernyataan-pernyataan berikut.

tangan hidung

mulut telinga

kaki mata

1. Saya melihat dengan ________________. 2. Saya menghidu bau bunga dengan _____________. 3. Saya melompat dengan menggunakan __________. 4. Saya memegang penyapu dengan menggunakan _______________. 5. Saya makan menggunakan _____________.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

6. Kami mendengar dengan menggunakan _____________.

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D3: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan haiwan dan bahagian tubuh haiwan. B5 D3 E1: Memperihalkan tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan. Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Lengkapkan bahagian-

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 bahagian tubuh haiwan.

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D3 E1 Arahan : Lihat gambar. Lengkapkan bahagian-bahagian tubuh haiwan berikut. a) Singa

5. 1. 4.

2. 3.

b) Kura-kura

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

10. 6.

9. 7. 8.
(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D4: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan tumbuhan dan bahagian tumbuhan. B5 D4 E1: Memperihalkan tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Kelaskan mengikut ciri-ciri berikut.

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D4 E1 Arahan : Lihat gambar. Kelaskan mengikut ciri-ciri berikut.

a) Berbunga i. ii. _______________ _______________

c) Menjalar i. ________________ ii. _______________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 iii. _______________ iii._______________

b) Berbuah i. ii. iii.


iv.

_______________ _______________ _______________ _______________ (menguasai / tidak menguasai) 5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D5: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan fungsi deria. B5 D5 E1: Memperihalkan tentang kepentingan warna, pelbagai bentuk, saiz, bau, rasa, ciri bahan dan bunyi dalam kehidupan.

BAND TEMA

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Langkah Pentaksiran: a) Lihat gambar. b) Tandakan () bagi jawapan yang betul.

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D5 E1 Arahan : Lihat gambar. Tandakan () bagi jawapan yang betul. 1. 2.

Organ deria yang digunakan ialah mata kulit hidung lidah telinga 3.

Organ deria yang digunakan ialah mata kulit hidung lidah 1. telinga

Organ deria yang digunakan ialah mata kulit hidung lidah telinga

Organ deria yang digunakan ialah mata kulit hidung lidah telinga

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

(menguasai / tidak menguasai) BAND TEMA 5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D6: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan tenggelam dan timbul. B5 D6 E1: Memperihalkan mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan onjek yang timbul supaya tenggelam.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Langkah Pentaksiran: a) Bulatkan jawapan yang betul.

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D6 E1 Arahan : Bulatkan jawapan yang betul. 1. Skru ini tenggelam di dalam air.

Tarikh:

Bagaimanakah mengubahsuai skru itu supaya ia terapung di atas air? a) Mengikatnya dengan pasu. b) Mengikatnya dengan belon.

2. Pensel ini akan terapung di atas air.

Bagaimanakah kamu menjadikan pensel itu tenggelam di dalam air? a) Mengikatnya dengan bunga. b) Mengikatnya dengan guli.

3. Sudu ini tenggelam di dalam air.

Bagaimanakah sudu terapung di atas air? a) Mengikatnya gabus. b) Mengikatnya garpu.

dapat dengan dengan

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 4. Botol plastik ini tenggelam di dalam air. Bagaimanakah mengubah suai botol plastik itu supaya ia terapung di atas air? a) Mengosongkannya. b) Memenuhinya pasir. dengan

5. Apakah yang harus diikat pada gabus untuk membuatkan gabus tenggelam? a) Tali. b) Batu. c) Getah. (menguasai / tidak menguasai)

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

BAND TEMA

5 Sains Bahan Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains. B5 D7: Menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep berkaitan reka bentuk. B5 D7 E1: Memperihalkan mengenai kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah. Langkah Pentaksiran: a) Namakan bentuk objekobjek di bawah.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B5 D7 E1 Arahan : Namakan objek dan bentuknya.

Tarikh:

1.

2.

3.

Nama : Bentuk:

Nama: Bentuk:

Nama: Bentuk:

4.

5.

6.

Nama: Bentuk:

Nama: Bentuk:

Nama: Bentuk:

(menguasai / tidak menguasai)

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

BAND TEMA

6 Sains Bahan Mengaplikasikan konsep sains untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B6 D1: Menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalh dalam kehidupan harian. B6 D1 E1: Menghargai bahagian tubuh badan serta menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. Langkah Pentaksiran: a) Pilih jawapan yang betul. b) Isikan tempat kosong.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B6 D1 E1 Arahan : Pilih jawapan yang betul. Isikan tempat kosong.

1. Kita tidak badminton.

memerlukan untuk bermain

Kita memerlukan _____________________________.

2. Jika

kita patah, kita tidak boleh ___________________.

di

gunakan untuk _________________________.

2.

bukan bahagian tubuh ________________________.

bukan untuk _____________________________.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

tangan dan kaki menghidu mengunyah

manusia

berjalan dan

berjalan dan berlari

(menguasai / tidak menguasai)

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

BAND TEMA

6 Sains Bahan Mengaplikasikan konsep sains untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B6 D1: Menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalh dalam kehidupan harian. B6 D1 E2: Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. Langkah Pentaksiran: a) Tandakan () pada gambar yang menunjukkan kasih sayang kepada haiwan dan () pada gambar yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada haiwan.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B6 D1 E2 Arahan : Tandakan () pada gambar yang menunjukkan kasih sayang kepada haiwan dan () pada gambar yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada haiwan.

(menguasai / tidak menguasai)

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 BAND TEMA 6 Sains Bahan Mengaplikasikan konsep sains untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B6 D1: Menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalh dalam kehidupan harian. B6 D1 E3: Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya menerangkan kesannya di muka bumi. Langkah Pentaksiran: a) Bulatkan jawapan yang betul.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Nama : ___________________________ ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B6 D1 E3 Arahan : Bulatkan jawapan yang betul. Tarikh:

1. Apakah yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang diperlukan oleh manusia? a. Karbon dioksida b. Oksigen c. Karbon monoksida

2. Daun mengkuang dapat digunakan untuk membuat. a. Baju b. Pembungkus hadiah c. Tikar

3.

diperbuat daripada __________________. a. Batang pokok kelapa b. Daun pokok kelapa c. Sabut buah kelapa

4.

diperbuat daripada ____________.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 a. Daun mengkuang b. Rotan c. Daun pisang

5.

dapat menyimpan ________________. a. Makanan b. Air c. Udara

6. Manakah antara berikut tumbuhan yang berbunga? a. Pokok pakis b. Cendawan c. Pokok orkid

7.

Manakah antara berikut yang bukan diperbuat daripada tumbuhan? a.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

b.

c.

8. Bahagian manakah yang digunakan untuk membuat tabung? a. Batang pokok kelapa b. Buah kelapa c. Daun pokok kelapa

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD

6 Sains Bahan Mengaplikasikan konsep sains

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B6 D1: Menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalh dalam kehidupan harian. B6 D1 E4: Mencipta produk dari bahanbahan tumbuhan dan menceritakan tentang hasil ciptaan produk. Langkah Pentaksiran: a) Lihat tumbuhan. b) Namakan produk-produk yang dapat dihasilkan dari bahagian-bahagian tumbuhan tersebut.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B6 D1 E4 Arahan : Lihat tumbuhan. Namakan produk-produk yang dapat dihasilkan dari bahagian-bahagian tumbuhan tersebut.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Bahagian tumbuhan 1. 2. 3. 4. 5.

Produk yang dihasilkan

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD

6 Sains Bahan Mengaplikasikan konsep sains

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B6 D1: Menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalh dalam kehidupan harian. B6 D1 E5: Menghargai organ deria dan memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. Langkah Pentaksiran: a) Baca ayat di bawah. b) Padankan dengan gambar yang sesuai.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B6 D1 E5 Arahan : Baca ayat di bawah. Padankan dengan gambar yang sesuai.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 1.Saya tidak makan makanan yang basi supaya tidak jatuh sakit. 2.Saya sentiasa berhati-hati di jalan raya. 3.Saya tidak menyentuh cerek yang panas supaya kulit saya tidak melecur. 4.Saya menjauhkan diri dari menghidu bau yang kurang enak. 5.Saya tidak kerap makan makanan yang manis supaya gigi saya tidak rosak.

(menguasai / tidak menguasai)

BAND TEMA PERNYATAAN STANDARD

6 Sains Bahan Mengaplikasikan konsep sains

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B6 D1: Menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalh dalam kehidupan harian. B6 D1 E6: Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah secara inovatif dan menerangkan objek dan struktur yang dibina. Langkah Pentaksiran: a) Reka dan lukis satu objek yang menggunakan bentuk asas bongkah. b) Namakan rekaan anda. c) Senaraikan bentuk asas bongkah yang digunakan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Nama : ___________________________ Tarikh: ______________ Kelas : ______________________ Rujukan : B6 D1 E6 Arahan : Reka dan lukis satu objek menggunakan bentuk asas bongkah. Namakan rekaan anda. Senaraikan bentuk asas bongkah yang digunakan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Nama rekaan : ___________________________________________________

Senarai bentuk asas bongkah yang digunakan.

1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 3. ____________________________________________ 4. ____________________________________________ 5. ____________________________________________

(menguasai / tidak menguasai)