Anda di halaman 1dari 19

akan terbit di pasaran RAHSIA Surah Al-Fatihah sebuah penelitian metamatika

RAHSIA DI SEBALIK NOMBOR PERSEPSI & VERSI ISLAMIK Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.
(Q.S. Ar-Radu 13 : 8 ) Kata ukuran membawa kita kepada pengiraan. Manakala di dalam ilmu pengiraan kita akan bertemu dengan simbol nombor atau angka. Tidak kiralah apa bentuk bahasa sesuatu angka itu tertulis, setiap simbol angka ini merujuk kepada sejumlah

bilangannya. Tidak kiralah bahasa apa sebutan yang digunakan untuk memanggil angka ini, ia merujuk kepada perkara (jumlah) yang sama. Samada anda menamakan ia SATU atau WAHIDUN atau ONE atau EIN (bahasa Jerman) atau UNO (bahasa Itali), UNE (bahasa Perancis) atau berbagai bahasa-bahasa lainya yang ada dalam dunia ini; ia merujuk kepada maksud bilangan jumlah yang sama iaitu 1 (satu). Ia adalah simbol universal. Ia adalah BAHASA ALAM.

Maha hebat penciptaan ALLAH, simbol ini TERTULIS pada alam dalam berbagai ragam wajah atau bentuknya. Wajah-wajah Allah ada yang tertulis dalam kitab suci Al Quran sebagai ayat-ayat yang nyata dan terselindung (tersirat), dan ada pula yang tidak

tertulis di dalamnya, iaitu yang terbentang di seluruh jagat raya. Ada yang terhitung dan ada yang tidak. Lihatlah jumlah matahari yang ada di langit. Lihat juga jumlah bulan. Bukankah jumlahnya 1. Lihat pula bintang-bintang. Terhitungkan jumlahnya? Tidak perlu terlalu jauh, lihat sahaja yang terbentang pada alam diri. Satu hidung dengan dua lubangnya. Satu mulut dengan satu lidahnya. Dua telinga, dua tangan, dua kaki, 20 jari jemari, satu unit kepala, satu leher, satu dubur, satu kemaluan dan sebagainya. Yang tak terhitung pula; rambut, bulu roma, kening dan berbagai bulu-bulu lagi pada diri. Malah yang terbina di dalam tubuh juga ada jumlah-jumlah bilangannya. Ayat 8 dari surat ke-13 di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, tidak ada wajah atau ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terbentang itu ada atau terjadi begitu saja, tanpa disengaja. Semuanya sudah direncanakan, diperhitungkan, dan diatur oleh-Nya, bukan merupakan sesuatu yang kebetulan. Apabila disengaja, tentu ada maksud dan tujuannya. Ada wajah atau ayat yang mampu difahami secara tersurat namun ada juga yang memerlukan penafsiran untuk merungkai yang tersirat. Ada yang jelas bentuk rupanya namun ada juga yang tersembunyi atau RAHSIA. Malah ada yang memiliki yang tersurat dan tersiratnya. Di saat sesuatu itu mampu difahami dari berbagai penafsiran, makna sebenarnya dari ayat-ayat Allah itu mula tersingkap, tetapi mungkin juga penafsiran itu tidak atau belum mencapai makna sebenarnya. Hanya yang maha tahu yang tahu. Namun yang pasti, manusia memang diperintahkan untuk terus menelaah dan mengkaji wajah-wajah atau ayat-ayat Allah. Begitu jugalah sesuatu pada sisi-Nya yang bersifat UKURAN iaitu NOMBOR. Allah berbicara tentang nombor secara jelas (tersurat) dan tersembunyi (tersirat) melalui kalam-Nya di dalam Al-Quran. Ada yang mampu terlihat dan jelas terbentang namun ada juga yang tersembunyi dan harus direnungi dan dihayati makna yang tersembunyi. Benarlah firmanNya yang bermaksud: Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaranNya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus 10: 5)

RAHSIA Surah Al-Fatihah


Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung. (Q.S. Al Hijr 15: 87). Sebagian besar ulama menafsirkan bahawa tujuh ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al Fatihah. Hakikatnya memang benar, 7 ayat dalam surat Al Fatihah ini memang

diulang-ulang baca oleh seluruh umat Islam ketika melakukan solat. Hakikatnya juga ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah ini diulang-ulang baca dalam 17 rakaat pada 5 kali solat sehari semalam. Surah inilah yang dibaca ketika berdoa. Surah inilah yang dibaca di majlis-majlis. Surah ke 1 jumlah ayat 7 dibaca 17 kali

Allah mengajar ILMU NOMBOR kepada kita di dalam SURAH PERTAMA (Al-Fatihah) ini. Umumnya, walaupun sejarah menyatakan bahawa ayat 1-5 surah AL-ALAQ merupakan WAHYU PERTAMA untuk rasulullah SAW namun di dalam penyusunan Al-Quran, AlFatihah dijadikan UMMUL QURAN atau sebagai PEMBUKA Al-Quran. Surah inilah yang bakal ditemui oleh sesiapa juga yang memulakan bacaan kitab Al-Quran ini. Jika diamati, surah ini nyata unik dan berbeza dengan surah-surah yang lain dimana ayat pertamanya adalah BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. Walaupun kita bakal bertemu kalam Bismillah di permulaan seluruh surah (kecuali surah Al-Taubah), namun Bismillah tersebut bukanlah ayat yang bertanda. Ini bermaksud, ia bukanlah sebahagian dari ayat-ayat dalam surah-surah yang diawalinya. Ia adalah adab membaca ayat-ayat AlQuran. Berbeza dengan Bismillah di surah Al-Fatihah, ia adalah ayat pertama di surah pertama ini. Tidak membacanya bermaksud gugurlah surah (tidak lengkap) yang seterusnya akan mengugurlah ibadah yang didirikan (contohnya solat). Adakah

fenomena ini kebetulan atau ada ilmu yang tersirat di sebaliknya? Mengapa Bismillah di surah Al-Fatihah ini bertanda ayat 1 manakala Bismillah pada awal surah yang lain tidak bertanda?? Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Allah seolah memberi PERTUNJUK PERTAMA di AYAT PERTAMA dalam SURAH PERTAMA ini. Tatkala diteliti kalimah Bismillah di dalam susunan huruf-huruf arab, ia terbina dengan 19 huruf. Fenomena angka 19 dan kelipatannya di dalam Al Quran memang sudah cukup lama dibicarakan namun tidak semua minda muslim mahu melihatnya dan menghayatinya. Menariknya, pengkaji-pengkaji ilmu nombor rata-rata bersetuju

bahawa SIMBOL NOMBOR hanya ada Sembilan Angka kesemuanya iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dimulai dengan simbol angka 1 dan di akhiri dengan simbol angka 9. Maka, MESEJ ALLAH melalui kod metamatik 19 huruf yang membina kalimah Bismillah ini seolah menggambarkan SEGALANYA DI ANTARA 1 dan 9, yakni DIALAH YANG AWAL DAN YANG AKHIR sejajar dengan firmannya dalam surah Al-Hadid ayat 3 yang bermaksud:

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Zahir serta Yang Batin dan Dialah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. QS 57:3
Kod metamatika 19 pada Bismillah ini juga memperlihatkan suatu formula metamatik agung yang membuktikan MUKJIZAT Al-Quran yang dipenuhi dengan KERANGKA KEKUNCI METAMATIKA ULUNG yang tak mampu dicipta oleh manusia. Jika dicampurkan angka yang kelihatan ini (iaitu 1 dan 9) ia akan membawa kita ke satu nilai akhir iaitu SATU (1+9 = 10 seterusnya 1+0= 1). Bukankah ayat Bismillah merupakan AYAT

PERTAMA (SATU) yang tersusun di dalam Al-Quran??!. Tidak cukup dengan itu, penemuan-penemuan oleh mereka yang mengkaji al-Quran telah menemui berbagai Rahsia Keajaiban yang membukti ALLAH adalah GURU METAMATIK melalui kitabnya Al-Quran. Antaranya:

AL-QURAN mengandungi 114 surah iaitu 19X6 Ada 6346 rangkap ayat (termasuk 112 Bismillah yg tidak bertanda iaitu 19X334 (menariknya 6+3+4+6 = 19)

BISMILLAH disebut 114 kali, walaupun ianya mudah dilihat ketiadaannya disurah 9 (ianya disebut dua kali didalam surah 27) & menjadikan 114 =19 x 6.

Dari surah 9 yang tidak ada Bismillah sampai kesurah 27 yang mempunyai ekstra Bismillah, jaraknya genap 19 surah surah.

dan banyak lagi.

RAHSIA METAMATIKA DALAM AL-QURAN KERANGKA KEKUNCI METAMATIK ini tidak habis hanya pada angka 19. Banyak pertunjuk-pertunjuk lain yang jelas dan tersembunyi. Contoh lainnya adalah; perkataanperkataan yang memiliki maksud yang berlawanan di bawah ini ditemui dalam alQuran pada JUMLAH YANG SAMA.

AL-HAYAH (HIDUP) AN NAF (MANFAAT) AL HAR (PANAS) AS SHALIHAT (KEBAJIKAN)

145XMAWT (MATI) 50X AL MADHARRAH (MUDARAT) 4X AL BARD (DINGIN) 167XAS SAYYIAT (KEBURUKAN)

AL THUMANINAH (KETENANGAN) 13X AL DHIQ (KESEMPITAN) AR RAHBAH (CEMAS) AL KUFR (KEKUFURAN) 8X AL RAGHBAH (HARAP) 17X AL IMAN (KEIMANAN)

Jumlah yang seimbang di atas menggambarkan suatu kerangka kekunci metamatik yang begitu unik. Ia juga BUKTI bahawa Al-Quran bukanlah dogengan Rasulullah SAW seperti yang dituduh oleh kaum Quraisy pada masa hayat baginda. Banyak lagi contoh yang lain. Semuanya ini akan membukakan JENDELA PEMAHAMAN bahawa Al-Quran juga memiliki ILMU METAMATIKA yang tinggi. Rahsia di sebalik Nombor di dalam ISLAM ternyata mampu memberi MAKNA dalam pengibadatan sekiranya dihayati dan difahami. Contohnya, apabila kita menghitung ruas tulang jari-jari tangan dan kaki kita maka masing-masing memiliki 19 ruas tulang. Kita memiliki dua tangan dan dua kaki, jumlah ruas tulang tersebut adalah 19 x 4 = 76. Adapun surat ke-76 di dalam Al-Quran adalah Surah Al Insan yang bererti manusia. Adakah ini kebetulan atau BERADA DALAM UKURAN-NYA??. Contoh lain pula, apabila kita perhatikan kembali fenomena al-Fatihah dengan 7 ayat yang akan di baca berulang-ulang kali, kita akan bertemu dengan RAHSIA 7 lainnya. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al Baqarah 2: 29) Di dalam ayat tersebut, Allah menyebut tentang adanya tujuh langit. Dan ternyata ayat yang membicarakan tentang tujuh langit di dalam Al Quran jumlahnya juga tujuh ayat iaitu dalam surah:

1. Al Baqarah 2: 29, 2. Al Mukminuun 23: 17, 3. Fushshilat 41: 12, 4. Ath-Thalaq 65: 12, 5. Al Mulk 67: 3, 6. Nuh 71: 15, dan 7. An Naba 78: 12. Persoalan RAHSIA NOMBOR dalam Islam tidak hanya terhenti dalam meneliti ayat-ayat Al-Quran. Islam diwarnai dengan ILMU NOMBOR. Lihat sahaja contoh-contoh ini: 5 Rukun Islam 6 Rukun Iman 5 Rukun Umrah 6 Rukun Haji 5 X Solat 7 X tawaf 7 X larian Saie 30 Juzuk 114 Surah 17 Rakaat 17 X Ruku 34 X Sujud 4 Kitab Allah 99 Nama Allah 99 Nama Rasul 20 Sifat Allah 25 Rasul dan sebagainya

Cabaran untuk kita adalah untuk terus membongkar rahsia-rahsia tersebut demi mencapai MAKSUD & MAKNA dalam pengabdian kepada yang SATU.

RAHSIA DI SEBALIK SOLAT - Ruku & Sujud Seharian kita menjalankan ibadat solat 5 kali sehari semalam. Ia terbina dengan 17 rakaat iaitu 2 bagi solat Subuh, 4 untuk Zohor, Asar dan Isya dan 3 untuk Maghrib. Pada setiap rakaat pula kita membaca Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat, melakukan 1 X Ruku dan 2 X Sujud dengan 1 X duduk diantaranya. Di dalam buku Metamatika Islam karangan KH. Fahmi Basya, beliau menjelaskan bahawa ketika kita telah melakukan 1 rakaat dalam solat, sesungguhnya kita sudah melakukan satu putaran yang terdiri atas satu kali ruku dan dua kali sujud. Saat ruku kita membentuk sudut 90 posisi berdiri tegak. Sedangkan saat sujud kita membentuk sudut 90+45=135 dari posisi tegak. Maka tatkata kita lengkap melakukan 1 ruku dan ditambah dua sujud, jumlah sudutnya adalah 90 + 135 + 135 = 360 atau satu lingkaran penuh. Umpama TITIK AWAL yang melingkar penuh lalu menemukan TITIK AKHIR dengan awalannya. PENUH bermaksud SEMPURNA. Pada setiap rakaat, melalui lingkaran yang penuh ini rakaat itu menjadi sempurna lalu kita ulanginya lagi dan lagi mengikut perkadaran jumlah rakaat solat yang ditunaikan. Bukankah solah itu membentuk KESEMPURNAAN. Melatih energi dalaman agar terjana penuh. Umpama PUSARAN KIPAS yang lengkap putarannya. Lalu, 17 rakaat sehari semalam ini membawa kepada 17 lingkaran penuh (BULATAN 360) atau PUSARAN LENGKAP KIPAS YANG MENJANAKAN ENERGI TUBUH. Jika dihalusi lagi, angka 1 dan 7 (pada jumlah 17 ini) akan membawa kepada angka 8 (iaitu 1+7=8) dan 8 adalah satusatunya angka yang TIDAK PUTUS (titik awal bertemu titik akhir). Ia juga seumpama bentuk BILAH KIPAS yang digambarkan tadi.

Rasullullah sebagai UTUSAN ilmu-ilmu ALLAH. Manakala, Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (Q.S. Ar-Radu 13 : 8 ). Menariknya untuk kita renungi lagi, sewaktu berlakunya GERHANA MATAHARI iaitu pada masa BUMI, BULAN DAN MATAHARI BERADA PADA SATU GARISAN LURUS, kita disunatkan melakukan Solat Gerhana. Aisyah r.a. berkata, Pada masa Rasulullah saw. masih hidup pernah terjadi gerhana matahari. Maka Rasulullah saw. menyuruh orang banyak solat berjamaah. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah saw. datang lalu bertakbir dan solat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam dua rakaat. (Sahih Muslim) Kembali ke kajian tentang ruku dan sujud di atas tadi, perputaran dalam Solat Gerhana yang terdiri atas dua rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud itu dihitung sebagai berikut: Rakaat 1 = 360 + 90 (kerana 2 x ruku) = 0 + 90 = 90 Rakaat 2 = 360 + 90 (kerana 2 x ruku) = 0 + 90 = 90 Maka, 90 +90 = 180 = iaitu SAMA DENGAN SATU GARIS LURUS. Hal ini sama duduknya dengan peristiwa gerhana iaitu posisi matahari, bumi, dan bulan membentuk satu garis lurus.

Manakala jikalau diamati pula senario Solat Jenazah yang tiada ruku dan sujud melalui diskusi kaedah di atas, kita akan mendapati TIADA LINGKARAN PENUH atau PUSARAN LENGKAP terbentuk. Ini adalah kerana tiada posisi ruku dan sujud yang dilakukan. Jika lingkaran penuh ini dikaitkan dengan penjanaan PUSARAN ENERGI HIDUP (roh), maka kaedah solat jenazah ini menggambarkan tiadanya lagi PENJANAAN ENERGI berlaku kerana hakikatnya roh si mati telahpun meninggalkan tubuhnya. Solat jenazah adalah himpunan doa-doa yang dilakukan secara berjemaah untuk dihadiahkan kepada si mati seperti bacaan doa selepas takbir ketiga iaitu: Ya Allah! Ampunilah dia dan kasihanilah dia dan sejahterakanlah serta ampunilah dosa kesalahan dia. Dan muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempat masuknya (kuburnya) dan bersihkanlah dia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari segala dosa dan sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya dan gantikanlah isteri yang lebih baik dari isterinya dan gantikanlah keluarga yang lebih dari keluarganya dan peliharalah (hindarkanlah) dia dari seksa kubur dan seksa neraka. Dan bacaan doa selepas takbir ke empat: Ya Allah ! Janganlah kiranya pahala tidak sampai pada kami dan janganlah Engkau memberi pada kami fitnah sepeninggalannya dan ampunilah kami dan dia dan bagi saudara -saudara kami yang telah mendahului kami dengan imam dan janganlah menjadikan gelisah (dengki) dalam hati kami pada orang-orang yang beriman, Ya Allah! Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. NOMBOR DAN TARIKH ISLAM

Ilmu Numerologi (ilmu nombor) adalah ilmu yang membicarakan tentang nombor (angka) dan makna-makna kehadirannya. Setiap satu digit nombor memiliki MAKNA DAN NILAI. Makna ini hadir dari kajian tentang SIFAT-SIFAT yang disandarkan pada digit nombor tersebut. Sifat-sifat ini memampukan seseorang untuk mentafsir.

Maka, sejumlah nombor umpama sejumlah skrip cerita yang mampu diolah dan difahami. Ilmu Numerologi amat berkaitan dengan TARIKH KELAHIRAN. Ini kerana tarikh adalah susunan nombor-nombor. Tarikh adalah PENGUKURAN PEREDARAN MASA. Tarikh adalah PENANDA PEREDARAN MASA (kalendar). Tarikh adalah JUMLAH PEREDARAN MASA. Susunan tarikh dimulakan dengan bilangan hari diikuti dengan bilangan bulan dan diakhiri dengan bilangan tahun. Kita juga maklum set bilangan hari adalah antara 1 hingga 28 atau 29 atau 30 atau 31 hari. Manakala set bilangan bulan adalah antara 1 hingga 12 bulan. Manakala bagi tahun adalah jumlah penggiraan bilangan tahun yang berlalu sejak tahun 1 sesuatu kalendar dimulakan (dicatatkan penggiraannya). Ringkasnya susunan tarikh akan ditulis sebagai: HH / BB / TTTT.

Zaman ini, kita telah diperkenalkan sejak seawal usia lagi akan KALENDAR MASIHI yang merujuk kepada PEREDARAN MATAHARI. Perhitungan kalendar inilah yang kita sandar dan gunakan untuk penetapan perjalanan hidup seharian kita. Bermula dari TARIKH KELAHIRAN yang dicatatkan dalam Sijil Kelahiran kita hinggalah penetapan untuk segala agenda hidup kita adalah berpandukan KALENDAR MASIHI. Kita diprogramkan dengannya dan kita mengaplikasikannya secara terus dalam hidup kita. Malah kita terlalu bergantung kepadanya!! Dalam masa yang sama kita sedia maklum akan kehadiran KALENDAR HIJRAH yang merujuk kepada kalendar ISLAM. Sebagai orang Islam, kita juga didedahkan kepada perhitungan KALENDAR HIJRAH yang merujuk kepada PEREDARAN BULAN. Kira turut aplikasikannya untuk pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan Islam termasuk di dalam soal ibadat. PUN BEGITU, PROGRAM ini terhad hanya tujuan itu. Aplikasinya tidaklah semaksima kalendar masihi.

MENGAPA HARUS BEGITU???


Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apaapa yang mereka tidak ketahui. (QS 36:36) Hakikatnya kita menerima bahawa setiap sesuatu ALLAH jadikan BERPASANG-

PASANGAN. Siang malam, lelaki perempuan, syurga neraka, kebaikkan kejahatan, kiri kanan dan sebagainya lagi. Begitulah halnya dengan MATAHARI BULAN! Bukankah ia berpasangan! Siang dengan mataharinya dan malam dengan kehadiran bulannya. Justeru itu, MENGAPA TARIKH ISLAM dipinggirkan aplikasinya dalam hidup kita??. Mengapa hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu?? Cuma ambil kisah dan tahu bila perlu?? Sedarkah kita bahawa KALENDAR HIJRAH memainkan PERANAN BESAR dalam IBADAH kita. Dan ibadah kita adalah PENGUKUR kedudukan kita sebagai abdi-Nya. Malah ibadah adalah PEMBENTUKKAN DAN PENJANAAN ENERGI (ROH) HIDUP untuk menentukan kualiti kehidupan kita. Sedarkah kita bahawa kita menggunakan KALENDAR HIJRAH untuk: JUGA Memahami tarikh PERISTIWA SIRAH RASUL Mengetahui tarikh TURUNNYA AL-QURAN Mengetahui tarikh ISRA MIKRAJ Sambut Awal Muharam Maulidul Rasul Hari Nisfu Syaaban Nuzul Al-Quran Berpuasa di bulan Ramadhan Hari Raya Eidul Fitri Zakat Fitrah Hari Raya Eidul Adha Ibadah Qurban Menentukan WAKTU-WAKTU SOLAT Menentukan tarikh mula PUASA Menentukan tarikh HARI RAYA Eidul Fitri Menentukan Hari Wukuf di Arafah

Mencari malam LAILATUL QADAR dan sebagainya lagi

MAMPUKAH KITA MENAFIKANNYA. Hanya menerima aplikasinya untuk tujuan tertentu sedangkan di masa yang lain kita membiarkan diri (minda) diikat dengan software kalendar masihi. Atau mungkin kita ambil tahu tarikh-tarikh hijrah semata-mata nak tahu bila nak CUTI UMUM sedangkan ia tidak terkesan (memberi bekas) pada penghayatan dalam ibadah kita. Apakah ibadah (agama) itu terpisah dengan realiti kita di bumi ini?? Atau apakah ini suatu HELAH atau PERDAYA yang telah secara sulitnya diatur untuk MELEMAHKAN MINDA MUSLIM??? Ayuh renung dan fikirkan

MENGAPA ISU INI PENTING?? APA KAITANNYA DENGAN KITA???


Dewasa ini BICARA RAHSIA TARIKH LAHIR menjadi TOPIK HANGAT. Seminar besarbesaran dianjurkan untuk mengajar ILMU NUMEROLOGI dan RAHSIA TARIKH LAHIR bagi membongkar POTENSI DIRI. Melalui tarikh lahir, banyak rahsia diri dapat dibongkarkan. Umpama ilmu mengenal diri!. Hipotesis ini tiada salahnya, malah ia amat PERLU dan BERGUNA. Ia mampu mengajar kita akan sesuatu yang sedia ada namun masih tersembunyi untuk minda kita tafsirkan atau hayati. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tiadalah PENGHASILANNYA atau kadang-kala menjadi sia-sia. Tatkala formula kejayaan tidak dibongkar akibat tidak mengenal potensi yang ada, maka kejayaan tidak berhasil atau tidak maksima. Lebih malang jika segala langkah mencipta kejayaan berlangsung dalam kekelaman. Yang berlaku hanyalah kemalangan atau bertemu tembok penghalang. Namun, sedarkah kita BAHAWA ADA BAHAGIAN DIRI YANG MASIH BELUM HABIS DIBONGKAR kerana KETERBATASAN KAEDAH dan PEMAHAMAN (ILMU) untuk MEMBONGKARNYA. Jika KAEDAH RAHSIA TARIKH LAHIR kita sandarkan pada tarikh mengikut KALENDAR MASIHI, RAHSIA yang ditemui barulah SEPARUH dari

segenap POTENSI yang sememangnya SEDIA ADA pada alam diri kita. Ini kerana, kita BELUMPUN MELIHAT TARIKH KELAHIRAN KITA mengikut KAEDAH NUMEROLOGI ISLAMIK yang terasnya berpandukan KALENDAR HIJRAH. Bolehkah kita menafikan bahawa pada tarikh kita dilahirkan, kalendar hijrah tidak wujud??? Umpama menafikan adanya sang bulan di tarikh tersebut. Bolehkah kita hanya nak terima apa yang kita rasa nak terima sahaja semata-mata ketololan kita sendiri??

Tentulah tidak.. justeru itu, kita harus MENELAN HAKIKAT INI PERLAHAN-LAHAN. Kita harus belajar untuk menerima, apa yang ada di tarikh kelahiran kalendar masihi kita adalahBARU SEBAHAGIAN dari RAHSIA POTENSI KITA. Ada bahagian yang masih TERSIMPAN dan TERSEMBUNYI namunMENANTI UNTUK DIBONGKAR. Dan setiap bahagian ini memiliki pengkhususannya sendiri iaitu ada yang mempengaruhi urusan fizikal (jasmaniah) dan minda kita serta ada yang mempengaruhi aspek emosi dan spiritual (roh) kita. Seperti mana kita tak dapat menafikan bahawa ENERGI HIDUP (roh) kita berjiwakan ISLAM, seperti itulah juga kita tak dapat menafikan bahawa KALENDAR HIJRAH itu adalah NADI ISLAM. Soalnya kini, adakah anda TAHU (INGAT) TARIKH HIJRAH HARI INI?? Bulan Islam keberapakah bulan ini?? Tahun Hijrah keberapakah tahun ini?? Soalnya kini, adakah anda TAHU (INGAT) TARIKH LAHIR HIJRAH ANDA?? (jawaplah secara jujur janganlah menipu diri sendiri) Jika tak tahu atau tak pernah ambil tahu, bagaimana mahu mencarinya?? Sesudah itu, apakah MAKNA NOMBOR-NOMBOR YANG TERBINA pada tarikh lahir Hijrah anda ini? Bagaimana mahu mentafsirkannya?? Adakah cara menganalisanya sama seperti ilmu tarikh lahir Masihi?? Apakah kelebihan-kelebihan yang anda miliki?? Apakah ada kaitannya dengan nombor-nombor dalam Islam?? Apakah pula nilai GEMATRIKAL ISLAMIK pada tarikh lahir dan nama anda?? Bagaimana mahu mencarinya?? Apakah kaitannya dengan ibadah?? Apakah ada kaitannya dengan asma ALLAH dan RASUL?? Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, dan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang mengetahui. (QS 30:22) JIKA ANDA BENAR-BENAR SERIUS MENCARI JAWAPAN INI.. anda adalah antara mereka-mereka yang TERPILIH UNTUK MEMBONGKAR POTENSI DIRI SECARA TOTAL melalui RAHSIA TARIKH LAHIR MASIHI & HIJRAH (ISLAMIK). Untuk itu anda dijemput ke MAJLIS ILMU NUMEROLOGI saya. Dapatkan jadualnya dengan menghubungi 017-333 2349. Sekian perkongsian kita untuk kali ini. Salam Aura Kedamaian Mir Hazil Azran Ramli a.k.a Master G Islamic Numerology Analysis System Founder & Coach PS: SESI ADALAH TERHAD!! Tempat adalah TERHAD!! Penyampaian SECARA

INTERPERSONAL. ONE to ONE. Maka, segala persoalan bakal terjawab (masa yang

cukup). Contoh penggiraan untuk setiap aspek diberikan secara khusus untuk setiap peserta. Pengkhususan dalam berkongsi ILMU. Ingat!! Jika ilmu RAHSIA disampai secara AWAM (ramai), ia bukanlah KAEDAH ASAL PENGAJIAN ILMU SEBEGINI. Awas dengan model pengajian yang berorentasikan keuntungan semata-mata.

This entry was posted on June 16, 2009 at 2:58 am and is filed under Ilmu Nombor, kata shifoo, Rahsia Tarikh Lahir . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed You can leave a response, ortrackback from your own site.

Like Be the first to like this post.

23 Responses to RAHSIA DI SEBALIK NOMBOR PERSEPSI & VERSI ISLAMIK


1.

Pn. Shuha (IQBC) Says:


June 16, 2009 at 9:46 am

Kursus Numerologi Islamik & I-Ching akan diadakan pada 27 & 28 Jun 2009, jam 9.30pg 5.00ptg bertempat di IQBC Training Center, Shah Alam. Kuasai & Hijrah Diri melalui Rahsia Numerologi Hijrah & Masihi anda. KUNCI MENGENAL DIRI !!! Daftar Segera : Yuran hanya RM770 sahaja (Diskaun 30% dari RM1100) 7 peserta yang terawal layak mengikuti KURSUS ULANGAN SECARA PERCUMA bernilai RM200. Hubungi IQBC 03-58804349 /Master Luthfi 017-3332349 / Master Ismi 017-3002349.

2.

Luth Says:
June 16, 2009 at 10:17 am

Wah.. Panjangnya artikel.. best..

3.

Fadzli Nordin Says:


June 22, 2009 at 11:43 pm

Best . lama tak baca artikel sebegini .

4.

taufek Says:

July 6, 2009 at 2:13 pm

cite la lg..

5.

SMADA NGAWI Says:


July 22, 2009 at 8:57 pm

Mbok yo ojo dowo2 aku males moco..!!!

6.

norizan@mohd arif bin dahlan Says:


July 25, 2009 at 2:47 pm

apa nombornya?kata ada rahsia disebalik nombor.

7.

mastershifoo Says:
July 25, 2009 at 8:57 pm

hijab.. oh hijab

8.

farhana Says:

August 7, 2009 at 2:42 pm

bnyak yg perlu sy tau lg.. panjangkanlah lg artikel ini.. menarik sangat2..

9.

MOHAMMAD AZLAN BIN SARPON Says:


November 16, 2009 at 1:08 am

salam cikgu hazil,ade rezki saya memang teruja sgt2 najk mengikuti kelas cikgu

10.

Nur Jannah binti Mohd ZIn Says:


February 6, 2010 at 3:39 pm

Salam. Artikel yg menarik dan berguna utk sy. TQ

11.

salina Says:

March 12, 2010 at 4:54 pm

Saya tertarik dengan banyak artikel yang diberikan. Saya juga masih mencari arah kejayaan dan kekayaan. Bolehkah saya memohon bantuan saudara?

12.

mastershifoo Says:
March 12, 2010 at 6:52 pm

boleh insyaAllah. sila email masterhazil@yahoo.com

13.

mariam Says:

March 23, 2010 at 5:33 pm

ilmu yang jarang2 diketahui.

14.

Child Moeslim Says:


March 29, 2010 at 11:39 pm

Maha Suci Allah dengan segala yang ada padaNYA. Kalau kita bijak Al-Quran adalah gudangnya ilmu yang tidak habis dikaji hingga akhir zaman, mengandung semua unsur Ilmu dan berbagai pernik kehidupan.

15.

mohd zawawi mohd Says:


May 20, 2010 at 5:43 pm

banyak lagi yg.sya kena blajar..

16.

kembara Says:

June 14, 2010 at 2:57 am

salam. ada kelainan ..ternyata anda memilki akal fikiran serta berkeinginan pd kebenaran.menampakkan ciri2 keupayaan menyingkap rahsia kejadian [ciptaan Allah] lantas lihatlah pd perjalanan anbia sebelum mereka berada pd landasan kenabian.renungi setiap ungkapan mereka yg terpahat melalui Quranangka 4 melambangkan Zat , Sifat , Asma dan Afal .angka 7 melambangkan DIRI manusia yg terbina di alam nyata [alam zahir].ya teruskanwasalam

17.

Mohamad Uzuman Bin Nordin Ali Says:


September 7, 2010 at 9:53 pm

Bagus. Patut dipelajari untuk mengenali potensi diri dan berusaha mencapai kejayaan. Bila kursus sebegin akan diadakan lagi?

18.

hakiki Says:

September 20, 2010 at 2:31 am

salam..hebat saudara kembara.aliff lam lam hajgn di lupa juga hu..kerana ia yg meghidupkan yg hidup.bila nyawa bersatu roh4 awal 4 akhir4+4 = 88 tidak pernah kenal erti matikrn kita hidup tak mengenal matiangka 7 alam zahir mesti juga BERGANDING dgn alam bathin..br terbentuk 7+7 = 14, 1+4 = 5 br sempurna ISLAM kitawaulahhualam

19.

rafikasastras Says:
January 11, 2011 at 10:47 am

Salam saudara, bolehkah saya copy paste kan artikel ini ke blog saya dgn memberi kredit kepada blog saudara ini ini? Ini ilmu yang bernilai. Saya tidak berani berkongsi dgn orang lain tanpa kebenaran.

20.

mastershifoo Says:

January 11, 2011 at 11:35 am

Salam silakan.. semoga ada kebaikan bersama.

21.

rafikasastras Says:
January 11, 2011 at 4:35 pm

terima kasih

22.

hamba ALLAH Says:

January 29, 2011 at 8:57 am

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. maaf jika apa yang saya katakan ini akan menyingung saudara & saudari. saya ingin memberitahu bahawa ILMU ALLAH TIDAK TIADA JUAL BELI. jadi di sini saya ingin maklumkan, jadi lah hamba ALLAH yang pemurah dan ikhlas. sedangkan ALLAH LAGI MAHA PEMURAH ini kan kita hamba NYA yang tiada apa apa hanya untuk DIA, ALLAH MAHA ESA. YA ALLAH, maaf kan lah hamba-MU ini jika hamba-MU ini telah membuat saudara saudara ISLAM ini tersinggung dengan kata kata hamba.

23.

Mohd Razib Says:


April 9, 2011 at 1:28 pm