Anda di halaman 1dari 17

ISI KANDUNGAN

1.

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2012

2. MATLAMAT 3. OBJEKTIF 4. ISU 5. ANALISIS SWOT (KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN & PELUANG) 6. PELAN TINDAKAN 7. PELAN OPERASI 8. LAMPIRAN

CARTA ORGANISASI PASUKAN BOLA TAMPAR TAHUN 2012

Pengetua (PN. MARIAM BT MUDA)

Penolong Kanan Kokrikulum (PN. HJH ZURAINI BT ISMAIL KHAN)

Ketua Guru Penasihat (PN. KEE SIEW KEY)

Guru Penasihat PN. ZARINA BT ISMAIL

MATLAMAT UNIT
Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. Meningkatkan penglibatan dan pencapaian Tampar. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar dan Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah. murid dalam aktiviti Kelab Bola

OBJEKTIF UNIT
Meningkat peratus penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti Kelab Bola Tampar peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

ISU UNIT
Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar Guru penasihat juga kurang mahir Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar Tiada jurulatih bola tampar

PELAN STRATEGIK PASUKAN SEKOLAH BOLA TAMPAR 2012

JADUAL PERANCANGAN TAKTIKAL @ CARTA GANTT


ISU STRATEGI PETUNJUK PRESTASI UTAMA INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN Untuk melahirkan Peratus peningkatan 50% pelajar yang lebih mahir pelajar yang mahir main bola tampar main bola tampar OBJEKTIF INISIATIF Latihan sepanjang tahun

Pelajar kurang Latihan Bola tampar mahir bermain bola tampar

Guru penasihat juga kurang mahir

kursus kemahiran dan peraturan permainan bola tampar

Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar

Peratus peningkatan guru penasihat yang mahir dan memahami peraturan permainan bola tampar Peratus peningkatan pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar -

70%

Menghadiri kursus kemahiran dan peratusan permainan bola tampar (jika ada) Mengadakan kelas yang mengenai peraturan dan undang-undang permainan bola tampar Mengupah jurulatih dari luar sekolah

Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar

Kelas peraturan dan undang-undang permainan bola tampar

80%

Tiada jurulatih bola Upah jurulatih tampar

ANALISIS SWOT
Kekuatan

mempunyai 2 orang guru penasihat pasukan Mempunyai 10 orang ahli pasukan Mempunyai kemudahan gelanggang bola tampar dan 4 biji bola tampar
Kelemahan

Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar


Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan)

Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang


permainan bola tampar Tiada jurulatih bola tampar Ramai pelajar yang berbakat tetapi tiada ruang untuk mereka berlatih Peluang Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah, daerah, bahagian, negeri dan kebangsaan

Sekolah mempunyai gelanggang bola tampar


Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan latihan Ancaman Kekurangan bola tampar Tiada jurulatih Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar Kelab tiada sumber kewangan

PELAN OPERASI Strategi:1 Objektif


BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

: Latihan Bola Tampar : Untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir main bola tampar
PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNG KOS LAKSANA JAWAB Guru penasihat 3 minggu Kelab bola tampar
PK Kokurikulum Guru Penasihat kelab bola tampar Jawatankuasa Pelaksana

TARIKH LAKSANA Januari Januari

INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar

CATATAN

2 3

Membentuk Jawatankuasa

1 hari

Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos

1 hari

Januari

Perlaksanaan Latihan Bola tampar


Laporan,refleksi dan penilaian

Semua guru penasihat kelab bola tampar Guru Penasihat Kelab bola tampar

Sepanjang tahun 1 minggu

Februariseptember oktober

PELAN OPERASI Strategi:2 Objektif


BIL HURAIAN

: Guru penasihat juga kurang mahir : Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat
PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN

AKTIVITI 1
Menyediakan kertas kerja

BERTANGGUNGJAWAB Guru penasihat pasukan bola tampar

KOS -

LAKSANA 3 hari 1 hari

LAKSANA Februari March

Perlaksanaan

KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar

Laporan,refleksi dan penilaian

1 hari

March

PELAN OPERASI Strategi:3 Objektif


BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

: Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola
tampar

: Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang
permainan bola tampar PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH BERTANGGUNG KOS LAKSANA JAWAB Guru penasihat 3 minggu Kelab bola tampar
PK Kokurikulum Guru Penasihat kelab bola tampar

TARIKH LAKSANA Januari Januari

INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar

CATATAN

Membentuk Jawatankuasa

1 hari

Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos

Jawatankuasa Pelaksana

1 hari

Januari

Perlaksanaan Latihan Bola tampar


Laporan,refleksi dan penilaian

Semua guru penasihat kelab bola tampar Guru Penasihat Kelab bola tampar

Sepanjang tahun 1 minggu

Februariseptember oktober

PELAN OPERASI Strategi:4 Objektif


BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

: Tiada jurulatih bola tampar : Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru penasihat pasukan bola tampar ANGGARAN TEMPOH KOS LAKSANA 3 hari 1 hari TARIKH LAKSANA Februari March INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar CATATAN

Perlaksanaan

Laporan,refleksi dan penilaian

1 hari

March

SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN 2011


BIL TARIKH PELAKSANAAN AKTIVITI GURU YANG TERLIBAT PENCAPAIAN

1 2

Sepanjang tahun Februari 2011

Latihan Bola Tampar Pertandingan bola tampar peringkat MSSD

Guru Penasihat PPD Guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar Guru-guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar

Ogos

Pertandingan antara rumah sukan

SENARAI AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 2011


BIL TARIKH PELAKSANAAN AKTIVITI GURU YANG TERLIBAT PENCAPAIAN

1 2

Upah jurulatih Latihan di luar waktu persekolahan

FAKTOR DALAMAN

KEKUATAN (S) S1 - mempunyai 2 orang guru penasihat pasukan S2 - Mempunyai 9 orang ahli pasukan S3 - Mempunyai kemudahan gelanggang bola tampar dan 4 biji bola tampar

KELEMAHAN (W) W1 - Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar W2 - Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar W3 - Tiada jurulatih bola tampar

FAKTOR LUARAN Peluang (O) O1 - Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah, daerah, bahagian, negeri dan kebangsaan O2 - Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar O3 - Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan latihan ANCAMAN ( T ) T1 - Kekurangan bola tampar T2 - Tiada jurulatih T3 - Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar T4 - Kelab tiada sumber kewangan

SO - S1, S2, S3, O1, 02 Dapat merancang dan bekerjasama untuk memastikan murid mendapat latihan yang secukupnya.

WO - W1, W2, O1, O3 Mengadakan rancangan atau aktiviti motivasi setiap penggal di sekolah.

ST - S2, T2, T3 Menggunakan murid yang mempunyai pengalaman lepas untuk membantu membentuk pelapis .

WT Berlatih setiap minggu dengan mengupah jurulatih yang berpengalaman.

PELAN STRATEGIK 2012


BIL 1. MATLAMAT PROGRAM TEMPOH MASA KUMP. SASARA T/ JAWAB TOV 2012 2013 2014 ETR

2.

Melahirkan pasukan sekolah yang mantap dan berkeyakinan tinggi untuk Pertandingan Bola Tampar agar dapat mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan.

Latihan servis

3 tahun

Tahun 3, 4 dan 5

Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Koko

Tiada wakil layak di peringkat zon

Peserta layak di peringkat zon

Peserta ke peringkat negeri

Peserta ke peringkat negeri

Peserta ke peringkat kebangsaan

Latihan cara menyangga

3 tahun

Tahun 3, 4 dan 5

Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Koko Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Koko

Tiada wakil layak di peringkat zon Tiada wakil layak di peringkat zon

Peserta layak di peringkat zon

Peserta ke peringkat negeri

Peserta ke peringkat negeri

Peserta ke peringkat kebangsaan

3.

Latihan mengumpan dan menghadang

3 tahun

Tahun 3, 4 dan 5

Peserta layak di peringkat zon

Peserta ke peringkat negeri

Peserta ke peringkat negeri

Peserta ke peringkat kebangsaan

LAMPIRAN TAKWIM PASUKAN BOLA TAMPAR 2012


BULAN JANUARI Aktiviti Mesyuarat Agung/Penubuhan Ahli Jawatankuasa Taklimat Pengurusan Persatuan Latihan Asas Bola Tampar (Teori) Latihan Asas Bola Tampar(Praktikal) Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar Mesyuarat Kali Kedua Kursus Pengendalian Bola Tampar Latiahn Persediaan Perlawanan Persahabatan Perlawanan Persahabatan Antara Kumpulan Mesyuarat Kali Ketiga Latihan Bola Tampar Persediaan Perlawanan Bola Tampar Peringkat Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan Perlawanan Bola Tampar Perigkat Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar Mesyuarat Akhir Tahun Catatan/tindakan

FEBRUARI

MAC

APRIL

MEI JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

SENARAI NAMA MURID PERMAINAN BOLA TAMPAR 2012

BIL NAMA MURID 1 NUR QISTINA SYAKIRAH BT MOHD FADZIL 2 3 4 5 6 7 8 9 SURMITHA A/P PUSPANATHAN GIEERTHANA A/P RAJAN RAM NOOR AMIRAH BT NOR AZIZI ANIS FARZANA BT ADAM MALEK JASSPREET KAUR A/P DALJIT SINGH MARSHANURHATTYLA BT ISMAIL NUR AIN SYAFIQA BT AMIRUDIN SUHAILAH BT BAHARUDIN

KELAS 5M 6A 6A 6J 5M 5M 5A 4M 4M

Anda mungkin juga menyukai