Anda di halaman 1dari 18

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

“…Sesungguhnya telah datang kepadamu, seorang Rasul dari


kaummu sendiri, berat penderitaan olehmu dirasakan olehnya juga.
Dia sangat inginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas
kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika
mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah,
wahaiMuhammad, “Cukuplah Allah s.w.t bagiku,
tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan
Dialah Tuhanyang memiliki Arrasy yang agung.”

(Surah At-Taubah 128-129)


Dalil Al-Qur’an Sebagai
Utusan Allah
Dalil Al-Qur’an Sebagai
Utusan Allah
Pandangan Barat
Terhadap Muhammad

“Muhammad adalah seorang ketua negara dan memberi perhatian


besar pada kehidupan rakyat dan kebebasannya. Dia menghukum
orang-orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan zamannya
dan sesuai dengan situasi kelompok-kelompok zalim di mana Nabi
hidup di antara mereka. Nabi adalah seorang penyeru kepada agama
Tuhan Yang Esa. Di dalam dakwahnya, dia menggunakan cara yang
lembut dan santun meskipun dengan musuh-musuhnya. Pada
keperibadiaannya ada dua sifat yang paling utama dimiliki oleh jiwa
manusia iaitu “keadilan dan kasih sayang”.

Orientalis Jerman Bretly Hiler di dalam bukunya “Orang-Orang Timur dan


Keyakinan-keyakinan Mereka”
Pandangan Barat
Terhadap Muhammad

“Tidak diragukan lagi bahawa Muhammad-adalah reformis,


mengampuni, fasih, pejuang & pemikir yang agung. Tidak boleh kita
menyebutnya dengan apa yang bertentangan dengan sifat-sifat ini.
Al-Qur’an yang datang bersama Muhammad dan sejarahnya menjadi
saksi kebenaran teragung ini.”

Dr. Zuwaimer, di dalam bukunya “Timur dan Tradisinya” (Orientalis Kanada)

Seorang ahli Falsafah Inggeris yang pernah mendapat hadiah Nobel, Tomas
Karlil di dalam bukunya “Para Pahlawan” mengatakan,
“Sungguh menjadi sangat aib bagi siapapun yang berbicara pada
masa ini mengeluarkan ungkapan bahawa agama Islam adalah
kedustaan dan bahawa Muhammad adalah penipu. Kita harus
memerangi penyebaran kata-kata yang keji dan memalukan ini.
Sesungguhnya risalah yang ditunaikan utusan (Rasul) tersebut masih
menjadi pelita yang bercahaya selama 12 abad lamanya. Apakah ada
di antara kalian yang mengira bahawa risalah ini yang menjadi
pegangan hidup dan matinya jutaan orang yang tak terhitung
jumlahnya adalah kedustaan dan penipuan?”
Pandangan Barat
Terhadap Muhammad
Michael Hart , Ahli Sejarah, Pakar Matematik dan Astronomi, di dalam
bukunya “Seratus Tokoh dalam Sejarah” mengatakan, “Pilihan saya
Muhammad menjadi orang pertama yang terpenting dan teragung
sebagai tokoh sejarah telah mengejutkan para pembaca. Namun dia
(Muhammad) adalah satu-satunya tokoh dalam semua sejarah yang
berjaya dengan kejayaan sangat tinggi pada tingkat Agama dan
Dunia. Ada banyak rasul, nabi dan para pemimpin yang memulai
dengan misi-misi agung. Namun mereka meninggal tanpa
penyempurnaan misi-misi tersebut, seperti Isa di Kristen, atau yang
lain telah mendahului mereka, seperti Musa di Yahudi. Namun
Muhammad adalah satu-satunya (Rasul) yang menyempurnakan
misi agamanya, menetapkan hukum-hukumnya dan diimani oleh
bangsa-bangsa selama hidupnya. kerana dia mendirikan negara
baru di sisi agama. Sedang di bidang dunia dia juga menyatukan
kabilah-kabilah di dalam bangsa, menyatukan bangsa-bangsa di
dalam umat, meletakan buat mereka semua asas kehidupannya,
menggariskan masalah-masalah dunianya, meletakkannya pada
titik tolak menuju dunia. Dan juga di dalam hidupnya, dia adalah
(Rasul) yang memulakan risalah agama serta dunia dan
menyempurnakannya.”
Kelahiran Muhammad

• Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib


• 12 Rabiul-Awal Tahun Gajah, 20 April 570M, di
Syuaib
• Berasal daripada keturunan bangsawan Arab
Quraisy. Keturunan bapa dan ibunya bersatu
pada datuk baginda bernama Kilab
• Bapanya, Abdullah bin Abdul Mutalib wafat
ketika Baginda 2 bulan didalam
kandungan
• Muncul bintang begemerlapan di ufuk timur
menyinari seluruh Semenanjung Tanah Arab
• Berlaku pelbagai petanda mengiringi kelahiran
Baginda
Insan Mulia
Di sisiMuhammad
Riwayat Hidup
Muhammad
Muhammad
Pembawa Cahaya
Peristiwa
kemuliaan Muhammad
Peristiwa
kemuliaan Muhammad
Peristiwa
kemuliaan Muhammad
Kewafatan Muhammad
Pedoman & Pengajaran
“Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang
Rasul yang sudahpun
didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah
mati atau terbunuh). Jika demikian, kalau dia pula
mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik
(berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah),
sesiapa yang berbalik (menjadi kafir) maka dia tidak
akan mendatangkan mudarat kepada Allah
sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi
balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur
(akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya
itu)”.
Sabda(Ali Imran: 144)
Rasulullah saw : “Setiap umatku akan
masuk kedalam syurga melainkan mereka
yang enggan, siapakah golongan yang
enggan itu wahai Rasulullah? Mereka yang
taat kepada ku dia akan masuk syurga, dan
siapa yang menolak ajaran ku maka
sesungguhnya dia enggan masuk syurga.”
Al-fatihah
&
Selawat Puji-pujian buat
Baginda