Anda di halaman 1dari 21

EDUP 3053 TEKNOLOGI

UNTUK PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

AHLI KUMPULAN :
PRIYAA A/P MUNIANDY
SONIAAH A/P S SARAVANAN
Konsep Multimedia Interaktif
• Interaktif: Tindakan interaksi antara dua atau
lebih objek atau orang
• Multimedia: Gabungan beberapa media (teks,
audio, video, grafik an animasi) yang menjadi 1
media komunikasi awam
• Multimedia Interaktif: Media yang terdiri
beberapa elemen (gambar, teks, suara, video,
foto) dan mampu berinterkasi dengan
penggunanya.
Cara Menghasilkan Satu Produk
Multimedia Interaktif Yang Baik

• “… all the educational technology is worth nothing if


teacher don’t
know how to use it effectively. Computer aren’t magic,
teachers
are.”

Graig Barrett. CEO, Intel Corporation.


TEKS

ANIMASI GRAFIK

VIDEO AUDIO
 Merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar utama
dalam menyampaikan informasi.

Teks adalah jenis data yang paling sederhana.

Dihasilkan oleh program pengolah kata dan merupakan


info yang utama pada sebahagian besar multimedia.

Teks memegang peranan penting dalam menyusun


dokumen untuk mendeskripsikan suatu nama atau definisi.

Jenis-jenis teks yang terdapat dalam sebuah software:


Times New Roman,Arial ,Comic Sans dan lain-lain.
Memberikan penekanan secara visual terhadap sesuatu
proses maklumat.

Membantu menyampaikan maklumat secara berkesan.

Menjadikan penyampaian maklumat dengan lebih menarik.

Bidang aplikasi dari grafik komputer:


Perancangan projek,Sistem multimedia,Presentasi Grafik,
Presentasi Saintifik, Simulasi.
Membantu menyampaikan maklumat dengan lebih
efektif (penggunaan suara latar atau kesan audio)

Membantu meningkatkan daya tarikan terhadap


sesuatu tayangan.

Multimedia tidak akan lengkap tanpa suara.


NB

Suara terbahagi kepada 3 kategori:


Ucapan,Muzik,Sound Effect
Merupakan elemen atau media yang sangat
dinamik dan efektif dalam menyampaikan
maklumat.

Merupakan gabungan elemen multimedia


yang lengkap .

 Sistem animasi yang diambil melalui sesuatu


kamera video dan disimpan dalam bentuk fail
serta format tertentu.
Membantu dalam menjelaskan suatu konsep yang
kompleks dengan mudah.

Animasi berfokus kepada gambar-gambar


yang bergerak.

Animasi dibahagikan kepada 2 kategori:


Animasi buatan (bantuan program komputer)
Animasi video(rakaman dari kamera video)

Anda mungkin juga menyukai