Anda di halaman 1dari 12

Bengkel Asas Membaca:

(Kaedah Fonetik)

WAJ 3103

Disediakan oleh:

1. Nurul Azira Bt Sapian


2. Noor Syazwanni Bt Abd Aziz
3. Nur Izzati bt Hasbullah

Unit: PISMP H2

Pensyarah Pembimbing: Norainah Bt Mohd Saleh


TUTORIAL MINGGU 2 1
Definisi Fonetik
Menurut Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan
 Fonetik ialah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yang
dihasilkan oleh manusia.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat


 Fonetik ialah ilmu bahasa/ linguistik yang berkaitan
dengan penyebutan kata dan lambang yang
menunjukkan sebutannya

TUTORIAL MINGGU 2 2
Apakah Fonik?

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat:

Fonik ialah kaedah mengajar membaca


dengan melatih pelajar
menghubungkaitkan bunyi tertentu
dengan lambang tertentu.

TUTORIAL MINGGU 2 3
Apa itu kaedah fonetik?
• Kaedah fonetik menekan penguasaan hubungkait di antara huruf-
huruf dan bunyi-bunyinya.

• Bunyi huruf diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan


membunyikan suku kata.

• Huruf juga tidak dieja tetapi terus dibunyikan, contohnya (a)

• Sebagai contoh : sebutan ‘sagu’ terus disebut


sebagai ( sa ) + ( gu) dan
seterusnya sebagai sagu

( b ) + ( a) = ( ba )
( t ) + ( a ) = ( ta )
( ba ) + ( ta ) = ( bata )
TUTORIAL MINGGU 2 4
• Kajian telah menunjukan bahawa otak manusia membaca dengan
membunyikan bunyi huruf-huruf bukan membunyi nama-nama huruf.

• Perkataan bahasa melayu merupakan gabungan bunyi-bunyi huruf


secara langsung.

• Mengajar membaca menggunakan kaedah fonetik adalah antara yang


terbaik.

• Kaedah fonetik hanya mensyaratkan kanak-kanak mengenal dan


mengingat hanya 25 huruf dan bunyinya sahaja.
• berbeza dengan kaedah suku kata atau mengeja yang mana kanak-kanak
perlu mengenal nama huruf atau mengingat berpuluh-puluh pola suku
kata yang sangat membebankan kanak-kanak.

• Kaedah fonetik amat mudah, cepat, lancar dan sejiwa dengan kanak-
kanak seawal usia 3 tahun.

• Hal ini kerana mereka hanya perlu mengingat simbol huruf dan bunyinya
sahaja.
TUTORIAL MINGGU 2 5
KENALI ALAT
ARTIKULASI

1. Bibir atas 11. Tengah lidah


2. Bibir bawah 12. Belakang lidah
3. Gigi atas 13. Akar lidah
4. Gigi bawah 14. Epiglotis
5. Gusi 15. Pita suara
6. Lelangit keras 16. Rongga tekak
7. Lelangit lembut 17. Rongga hidung
8. Anak tekak 18. Rongga mulut
9. Hujung lidah 19. Rahang
10. Hadapan lidah 20. Tenggorok

TUTORIAL MINGGU 2 6
Latihan Membunyikan Huruf dan
Asosiasi Benda dengan Huruf Bunyi

Contoh aktiviti:

1. Guru meminta murid-murid memadankan


gambar rajah semasa guru membunyikan huruf
dengan menggunakan kad huruf.

TUTORIAL MINGGU 2 7
Latihan membatang suku kata dan perkataan

Contoh aktiviti:

1. Guru memberikan suku kata perkataan yang diceraikan


dan murid mencantumkan supaya menjadi satu
perkataan yang lengkap.

2. Guru menyebut suku kata dan murid-murid perlu


membulatkan suku kata berdasarkan sebutan guru.

TUTORIAL MINGGU 2 8
Latihan Membaca Frasa dan Ayat

Contoh aktiviti:

1. Guru menunjukkan gambar dan murid-murid


diminta mebaca pilihan ayat seterusnya
meletakkan ayat yang sesuai di tempat kosong.

2. Murid-murid diminta menyusun perkataan mengikut

susunan ayat yang betul.

TUTORIAL MINGGU 2 9
Latihan Menggunakan Bahan Bantu
Belajar Untuk Melaksanakan Kaedah
Fonik

Contoh aktiviti:

Bahan: skrip lakonan drama.

Guru memberikan skrip drama pendek. Murid-murid


dikehendaki berlatih dan berlakon berdasarkan skrip.

TUTORIAL MINGGU 2 10
RUJUKAN

• http:// intan gemilang. blogspot.com

• Indirawati Zahid dan Mardian Shah


Omar (2006). Fonetik dan Fonologi, Siri
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
Melayu.

TUTORIAL MINGGU 2 11
A SI H
A K
ERI M
N T
EKI A
S

TUTORIAL MINGGU 2 12

Anda mungkin juga menyukai