Anda di halaman 1dari 8

ESEI TANPA FORMAT

BANYAK RUMAH YANG TELAH SIAP DIBINA


DIKATAKAN SUKAR UNTUK DIJUAL. PADA
PENDAPAT ANDA, MENGAPAKAH PERKARA INI
BERLAKU?
ANALISIS KEHENDAK SOALAN

ISU UTAMA BANYAK RUMAH SIAP DIBINA


TETAPI SUKAR UNTUK DIJUAL

KEHENDAK FAKTOR-FAKTOR / PUNCA/SEBAB


SOALAN SUKAR DIJUAL
PENYENARAIAN ISI
1 Harga rumah mahal

2 Sukar mendapat pinjaman

3 Lokasi perumahan

4 Tidak memenuhi cita rasa pengguna

5 Kurang kemudahan asas

6 Spesifikasi rumah tidak mencapai standard


RANGKA ISI
APA / ISI MENGAPA IMPAK/CONTOH
Harga rumah meningkat/ Harga tanah tinggi Pembeli tidak mampu
mahal Upah buruh dan kos bahan Bilangan pembeli sedikit
binaan Tidak terjual
Harga rumah terpaksa di
naikkan
Kesukaran mendapatkan Syarat ketat daripada Hasrat pembeli tidak
pinjaman pihak bank tercapai/ terbantut
Pembeli pertama biasanya Pembeli merasa terbeban
tidak mempunyai latar
belakang kewangan yang
kukuh
Lokasi perumahan tidak Jauh daripada bandar/ Pembeli mahukan
strategik tempat bekerja kawasan perumahan yang
Berhampiran kawasan trategik untuk pelaburan
perindustrian Kemudahan /dekat tempat
kerja
RANGKA ISI
APA /ISI MENGAPA IMPAKNYA
Kurang kemudahan asas Kawasan perumahan tidak Pembeli memilih kawasan
tersedia sekolah, pusat yang lebih banyak
kesihatan dan sistem kemudahan asasnya
pengangkutan yang baik
Cita rasa pembeli Rumah yang dibina tidak Ramai pembeli yang
memenuhi cita rasa berkemampuan memilih
pembeli. utnuk membeli tanah dan
Keluasan, bentuk dan membina rumah mengikut
susunan bilik merupakan cita rasa sendiri
antara faktor pembeli
memilih rumah
Spesifikasi rumah yang Keluasan berbeza daripada Pembeli rasa tertipu dan
tidak menenepati seperti asal. membatalkan niat
yang diiklankan Kualiti pembinaan rendah membeli
Penulisan Pengenalan
Pernyataan Rumah merupakan salah satu keperluan asas manusia dan
isu merupakan salah satu aset yang mesti dimiliki oleh setiap orang.

Latar belakang Di negara kita, banyak jenis rumah telah dibina oleh pihak pemaju
isu / Definisi untuk memenuhi keperluan penduduk yang yang semakin
bertambah. Keadaan ini menyebabkan pihak pemaju berlumba-
lumba membina pelbagai jenis rumah sama ada rumah kos rendah,
kos sederhana dan juga mewah untuk memenuhi keperluan
tersebut.

Kehendak Walau bagaimanapun, masalah timbul apabila banyak rumah yang


soalan telah siap dibina sukar dijual. Faktor mengapa terjadinya situasi
begini perlulah dikenal pasti supaya perkara tersebut dapat
dielakkan daripada terus berlaku.
Penulisan isi
Pernyataan isi Harga rumah yang tinggi merupakan salah satu faktor rumah
sukar untuk dijual oleh pemaju.

Mengapa Peningkatan harga tanah, upah buruh, dan kos bahan binaan yang
( Huraian) tinggi menyebabkan pemaju terpaksa menaikkan harga rumah.
Bahan binaan seperti kayu, simen dan besi memang semakin tinggi
pada masa ini. Situasi ini menyebabkan pemaju terpaksa berbuat
demikian supaya mereka tidak mengalami kerugian atas modal
yang telah dikeluarkan.

Impaknya Individu yang berpendapatan sederhana, apatah lagi yang


berpendapatan rendah sudah pasti tidak mampu membeli rumah
yang berharga jutaan ringgit di kawasan bandar dan pinggir bandar.
Jika demikian halnya, tidak mustahillah terdapat rumah yang siap
dibina tidak terjual kerana harga yang melampau dan tidak
terjangkau oleh pembeli.
Penutup
Pengukuhan isu Kesukaran untuk menjual rumah yang telah siap dibina
merupakan realiti semasa di negara kita, meskipun permintaan
terhadap rumah tidak berkurang.

Ulasan isi Selain masalah kewangan yang dihadapi pembeli, lokasi yang
kurang sesuai juga menjadi faktor rumah yang telah siap tidak
terjual. Sikap memaju yang mementingkan keuntingan dan tidak
menitikberatkan kemahuan pengguna memburukkan lagi
keadaan

Pendapat/ Sehubungan itu, pihak pemaju wajar menjalankan kajian untuk


cadangan mengetahui kehendak pengguna sebelum membina rumah.
Langkah ini penting agar masalah rumah yang telah siap dibina
tidak terjual tidak berterusan pada masa hadapan.

Anda mungkin juga menyukai