Anda di halaman 1dari 14

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA

Langkah-langkah utama mengajar Kaedah Gabungan Bunyi-Kata:


1. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b 2. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu; bu bi ba 3. Bina perkataan dan baca perkataan 4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya. 5. Tulis atau salin apa yang dibaca 6. Buat latihan pengayaan: eg permainan, secara berpasangan atau kumpulan kecil

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA:

(kv)

1 2 3 4 5 6 7

Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b, Bunyikan huruf b (bh) beberapa kali. Bina suku kata ba bi bu. Ulang Bina dan baca perkataan ba ba bi bi bu bu dan u bi i bu a bu Baca ayat ibu abu bubu baba ubi ibu Murid menulis huruf, suku kata dan huruf

KGBK: Pelajaran Unit 2 (kv)


1. Ulang pelajaran Unit 1 2. Perkenalkan bentuk dan bunyi konsonan c (bunyinya chh) 3. Bina dan sebut suku kata ca ci cu 4. Bina dan baca perkataan: caca cici cucu cuba cuci baca aci acu 5. Bina dan baca frasa dan ayat: aci cuci ; cucu aci cuba baca.

KGBK: Pelajaran Unit 3 (kv)


1. Ulang Pelajaran Unit 1 dan 2 2. Perkenalkan pula bentuk dan bunyi huruf k (kh) 3. Bina dan sebutkan suku kata ka ki ku; 4. Guru dan murid membina dan membaca perkataan dan frasa kuku kaki aki; ika buka buku. 5. Murid menulis huruf k, suku kata ka ki ku; frasa atau ayat buku abu. abu buka buku. abu baca buku.

Pelajaran Unit 4
1. ulang pelajaran 2 & 3. 2. Perkenal bentuk dan bunyi huruf s 3. Bentuk dan sebut suku kata sa si su; si sa su 3. Bentuk dan baca perkataan, frasa dan ayat: susu busu; busu suka susu 4. Murid tulis apa yang dibaca.

Membina dan membaca cerita itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku

Mengajar suku kata tertutup (kvk)


b k s ba bi bu

bat bit but ka ki ku kan kin kun sa si su sak sik suk

ubat sabut
makan ikan

masak masuk

Mengajar huruf vokal o dan e dikemudiankan


O ko po lo ro om lom otak, pokok koko, roda lori e e mak e nam em pat e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. Bapa letak kereta di tepi rumah.

Suku kata istimewa: nga ngi ngu; nya nyi nyu


Bunga nyonya ungu. Singa nganga mulutnya Salim menyanyi lagu sunyi Suaranya nyaring. Penyu bertelur di pantai.

Perhatian
Huruf vokal o dan e dikemudiankan untuk mengelakkan murid jadi keliru. Huruf besar juga dikemudiankan. Susunan huruf dalam abjad dikemudian Suku kata tertutup dikemudiankan

Latihan Menulis mengukuh kemahiran membaca


Murid menulis apa yang disebut atau dibaca. Beri latihan menulis huruf, suku kata dan ayat apa yang murid pelajari pada akhir setiap pelajaran membaca. Sediakan buku latihan menulis. Adakan buku skrap untuk mengumpul tulisan dan lukisan murid.

Murid diajar mengikut kadar kebolehannya


Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) Buat latih tubi bagi murid yang lemah. Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu; k ka ka ki ki ku ku; s sa sa si si su su;

Di akhir program pemulihan ini boleh membaca dan faham kandungan buku teks atau buku cerita yang mereka perlu baca di Tahun berkenaan. Tetapi berlainan murid akan mengambil tempoh masa yang berlaianan untuk mencapai tahap ini.