Anda di halaman 1dari 20

HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI

TOPIK 7 KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI


OLEH; SYED MUHD KAMAL BIN SYED ABU BAKAR

Hasil Pembelajaran

Menyatakan Kaedah-kaedah yang diaplikasikan

dalam Pendidikan Jasmani. Menghuraikan ciri-ciri Stail Pengajaran Mosston dan Ashworth; dan Membincangkan Model Teaching Games For Understanding (TGfU)

Kaedah & Teknik

Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara

atau aturan (membuat sesuatu), hukum atau prinsip. Justeru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat.

Definisi Kaedah Pengajaran


Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa

langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Lantaran itu, kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, brain storming, perbahasan, kuiz, lakonan, projek, soalan dan lain-lain lagi.

Teknik Pengajaran

Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau

perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.

Pendekatan

Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah

atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu.

Kaedah Pengajaran Dalam PJ


Kuliah Demonstrasi Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran Kolaboratif

Kaedah Pengajaran PJ

Perbincangan
Projek

Pengajaran Mosston dan Ashworth


Spektrum Stail Ashworth dan Mosston;

Setiap guru ada stail tersendiri, bergantung pada;

personaliti guru, kebolehannya, jenis dan aktiviti, tahap motivasi pelajar, peringkat umur pelajar, pengaruh faktor alam sekitar.

Muska Mosston was born in 1925 in Israel to Russian immigrants. As a young boy growing up, he had myriad interests: he was a concert violinist, a gymnast, a soccer player, a paratrooper, a champion decathlon athlete, a horseman, and a mountain climber. He graduated with the first class at the Wingate Institute in Israel. After coming to the United States, he taught physics, geometry, math, Hebrew, and physical education. He earned a Bachelors and Masters degrees from City College of New York, a doctorate from Temple University in Philadelpia, and an Honorary Doctorate from the University of Jyvaskyla in Finland. He chaired the Department of Physical Education at Rutgers University and was the first to change the name to the Department of Kinesiology. He also had a television program, Shape-UP, on CBS in New York City for seven years. Died July 21, 1994 at his home in Little Falls, New Jersey. He was 68.

Teori Pengajaran Penyatuan


1966 Teori Pengajaran Penyatuan (Unified Theory)

- teori praktikal yang bebas (guru boleh menyesuaikan stail ikut topik).
1992 Alasan penggunaan stail ini;

1. Guru gemar gunakan stail yang disukai. 2. Pelajar belajar guna cara berlainan; kehendak, aspirasi dan latar belakang berlainan. 3. Objektif pembelajaran PJ amat luas, perlu banyak stail pembelajaran.

Struktur Spektrum Pengajaran

TGFU
(TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING)

HBPE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI

TOPIK 8 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI


OLEH; SYED MUHD KAMAL BIN SYED ABU BAKAR

Hasil Pembelajaran
Kenal pasti faktor infrastruktur dan tenaga pengajar

dalam merancang pengajaran dan pembelajaran PJ.

Hubungkait perkembangan murid yang sesuai

digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran PJ.

Mencirikan kesan persekitaran dalam merancang

aktiviti pengajaran dan pembelajaran PJ.

Perancangan Pendidikan Jasmani

Infrastruktur

Kemudahan

Kedudukan Sekolah Kewangan Sekolah

Perkembangan Murid

Peralatan

Kemudahan Sekolah

Persekitaran

Kepakaran

Tenaga Pengajar

Perancangan Pendidikan Jasmani

Domain Kognitif

Infrastruktur
Domain Afektif

Perkembangan Murid

Domain Psikomotor

Persekitaran
Domain Sosial

Perancangan Pendidikan Jasmani

Budaya Setempat Infrastruktur

Perkembangan Murid

Pengaruh Politik

Persekitaran

Penyelarasan Program Sukan

A good teacher

Terima kasih